Główna Biblioteka Lekarska

im. Stanisława Konopki            

00-791 Warszawa, ul. Chocimska 22,    tel. 22 849-78-51 do 53,    fax: 22 849-78-02,    e-mail: sekretariat@gbl.waw.pl
godz. otwarcia pon-pt 10-18; sob 10-14
Dział Zbiorów Specjalnych, ul. Jazdów 1A, 00-467 Warszawa, pon-pt 9-15,    tel. 22-622-50-05,    e-mail: zb.spec@gbl.waw.pl
Wyszukiwanie poprzez bazę TezMeSH


Po wejściu na stronę WWW.gbl.waw.pl, należy wybrać zakładkę BAZY, a następnie Polska Bibliografia Lekarska dostęp dla prenumeratorów – IP.
Na ekranie pokazuje się menu wyszukiwawcze bazy.


Wyszukiwanie poprzez bazę TezMeSH z dodatkowym użyciem
funkcji Explode oraz Focus - INSTRUKCJA


Nowe funkcje wyszukiwawcze bazy Polska Bibliografia Lekarska:
 • wyszukiwanie poprzez bazę terminologiczną TezMeSH
 • funkcja explode - wyszukiwanie rozszerzone, z użyciem drzewa hierarchicznego, wzorowane na bazie Medline
 • funkcja focus - zawężanie do haseł głównych

Baza TezMeSH umożliwia

odszukanie i użycie do wyszukiwania właściwego hasła (deskryptora) dzięki
 • istnieniu bogatego zbioru polskich terminów synonimicznych
 • możliwości użycia angielskiego terminu (np. Wrongful life)
 • możliwości użycia skrótu (np. PTCA)

Instrukcja KROK po KROKU:

 1. Z formularza wyszukiwawczego bazy PBL wybierz (naciśnij) "Wejście do wyszukiwania poprzez TezMeSH"

 2.    

 3. W polu tekstowym bazy TezMeSH wpisz: WRONGFUL LIFE (wielkość liter nie ma znaczenia) i wybierz okno "Indeks"

 4.    

 5.  
 6. Zaznacz kwadracik po lewej stronie terminu Wrongful life i naciśnij "Szukaj zaznaczonych"
   
     

 7.  
 8. Na ekranie pojawi się rekord bazy TezMeSH z deskryptorem (hasłem) polskim Krzywda przez urodzenie; ten właśnie termin został zastosowany w bazie PBL do opisu treści odpowiednich artykułów i z jego użyciem należy dokonać wyszukiwania, a więc
   
 9. Naciśnij pole "Kod"

 10.    

 11.  
 12. Na ekranie pojawia się tzw. drzewo, czyli struktura hierarchiczna, w której umiejscowiony jest używany właśnie deskryptor (zaznaczony kolorem czerwonym); odszukaj go

 13.  
 14. Naciśnij [*] po lewej stronie terminu, by przejść do formularza wyszukiwawczego bazy PBL

 15.    

 16.  
 17. W tym miejscu można wybrać po prostu opcję "Szukaj", bez żadnych dodatkowych zawężeń.
   
     

Można również skorzystać z nowych propozycji wyszukiwawczych:

Funkcja Explode

 • pozwala na przeszukanie bazy PBL zarówno przy użyciu wybranego, konkretnego deskryptora (hasła), jak również wszystkich podporządkowanych mu, a więc bardziej szczegółowych terminów. Przeszukanie bazy PBL z użyciem deskryptora (hasła) CHOROBY KRTANI daje wynik 157 rekordów bibliograficznych. To samo wyszukiwanie z zastosowaniem funkcji Explode daje wynik 1606 rekordów.

Funkcja Focus

 • daje możliwość ograniczenia wyszukiwania tylko do tych dokumentów, w których interesujące nas zagadnienie jest tematem głównym artykułu. Wyszukiwanie pt. CHOROBY KRTANI z zastosowaniem opcji Explode i równocześnie opcji Focus ogranicza ilość wyszukanych rekordów do 1363.

Instrukcja KROK po KROKU:

 1. W menu wyszukiwawczym bazy PBL wybierz (naciśnij) "Wejście do wyszukiwania poprzez TezMeSH"
   
     
 2. W polu tekstowym bazy TezMeSH wpisz: Choroby krtani (wielkość liter nie ma znaczenia) i wybierz okno "Indeks"

 3.    

 4.  
 5. Zaznacz okno po lewej stronie terminu Choroby krtani i naciśnij "Szukaj zaznaczonych"
   
     

 6. Na ekranie pojawi się rekord bazy TezMeSH z deskryptorem polskim (hasłem) Choroby krtani

 7.  
 8. Naciśnij dowolny "Kod"

 9.    

 10.  
 11. Na ekranie pojawia się tzw. Drzewo semantyczne, czyli struktura hierarchiczna, w której umiejscowiony jest używany deskryptor (zaznaczony kolorem czerwonym); deskryptor Choroby krtani ma węższe, szczegółowsze terminy

 12.  
 13. Odszukaj deskryptor Choroby krtani i naciśnij [*] po jego lewej stronie, co umożliwi przejście do formularza wyszukiwawczego bazy PBL
   
     

 14.  
 15. Zaznacz opcję Explode i naciśnij "Szukaj", by uzyskać wynik przeszukania bazy PBL
   
     

 16.  
 17. Wśród odnalezionych rekordów będą także te, które sklasyfikowano hasłami bardziej szczegółowymi niż Choroby krtani (w przykładzie - Porażenie struny głosowej). Interesujące nas zagadnienie może być zarówno tematem głównym, jak i pobocznym.

 18.    

 • Zaznacz równocześnie opcję Focus, aby uzyskać literaturę, w której szukane zagadnienie jest omawiane jako temat główny (wynik wyszukiwania=1366).

     

 •  
 • Także tutaj wśród odnalezionych rekordów będą te, które sklasyfikowano hasłami bardziej szczegółowymi niż Choroby krtani (w przykładzie - Nowotwory krtani). Interesujące nas zagadnienie musi wystąpić jednak jako temat główny.
   
     

 •  
prof. Stanisaw Konopka (1896-1982)