Główna Biblioteka Lekarska

im. Stanisława Konopki            

00-791 Warszawa, ul. Chocimska 22,    tel. 22 849-78-51 do 53,    fax: 22 849-78-02,    e-mail: sekretariat@gbl.waw.pl
godz. otwarcia pon-pt 10-18; sob 10-14
Dział Zbiorów Specjalnych, ul. Jazdów 1A, 00-467 Warszawa, pon-pt 9-15,    tel. 22-622-50-05,    e-mail: zb.spec@gbl.waw.pl
Krótka instrukcja wyszukiwania w PBL


Po wejściu na stronę WWW.gbl.waw.pl, należy wybrać zakładkę BAZY, a następnie Polska Bibliografia Lekarska dostęp dla prenumeratorów – IP.
Na ekranie pokazuje się menu wyszukiwawcze bazy.


WYSZUKIWANIE PROSTE poprzez INDEKS

 1. Należy wpisać kilka początkowych liter wyszukiwanego terminu w wolnej linii pola HASŁO lub w linii pola AUTOR, lub w linii pola SKRÓT TYTUŁU CZASOPISMA i nacisnąć INDEKS
 2. W indeksie zaznaczyć termin i wybierać opcję : SZUKAJ ZAZNACZONYCH.
  (Np. w polu Hasło wpisujemy NOS i naciskamy INDEKS, skąd wybieramy termin NOS-CYTOLOGIA i klikamy SZUKAJ ZAZNACZONYCH.
  Uzyskujemy 2 pozycje literatury.


 3.  
 4. Na ekranie pojawia się wynik wyszukiwania.
 5. Każdy rekord zaczyna się od małego okienka, potem następuje tytuł pracy, autorzy, źródło, opis treści dokumentu i streszczenia.
 6. W każdym rekordzie występują słowa podkreślone, które są aktywne, a to oznacza, że gdy naciśniemy:
  • nazwisko jednego z autorów, to wywołamy wszystkie jego prace będące w bazie
  • skrót tytułu czasopisma, to uruchomimy link na stronę wydawcy lub bezpośrednio na stronę danego czasopisma i odszukać artykuł
  • termin z grupy Deskryptory główne, np. Zawał serca, to wywołamy wszystkie artykuły, które mają w opisie treści hasło Zawał serca
  • termin występujący jako Hasło klasyfikacyjne GBL, np. Otorynolaryngologia, to uzyskamy wszystkie prace sklasyfikowane jako Otorynolaryngologia.


   
 7. Przeglądając wyszukaną literaturę, należy w okienku zaznaczać potrzebne rekordy, następnie przejść do opcji Wyświetl zaznaczone (na końcu wykazu literatury) i do opcji Drukuj.

WYSZUKIWANIE w RÓŻNYCH POLACH WYSZUKIWAWCZYCH,
w tym w polu DOWOLNE SŁOWA OPISU

 1. Po przyciśnięciu małego trójkąta w dowolnym polu wyszukiwawczym rozwija się lista dodatkowych pól, w których można szukać, np.: hasło główne, tytuł, streszczenie itp. Wśród nich jest pole DOWOLNE SŁOWA OPISU.
 2. Należy najechać myszką na to pole i podświetlić je poprzez naciśnięcie. Obok w wolnej linii wpisać całe lub część słowa, którego szukamy (np. KCIUK) i przycisnąć SZUKAJ.
  Wynik wyszukiwania to 153 pozycje literatury, a szukane słowo „kciuk” występuje w pierwszym rekordzie w streszczeniu (...szerokich kciuków...).
  Można wpisywać słowa polskie lub angielskie.


 3.  

WYSZUKIWANIE wg DYSCYPLINY MEDYCZNEJ

Jeśli interesuje nas literatura z zakresu neurologii za rok 2011, to należy:
 1. Przewinąć menu nieznacznie do góry, tak aby ukazała się tabela z nazwą pola HASŁO KLASYFIKACYJNE GBL
 2. Otworzyć zawartość pola naciskając mały trójkąt znajdujący się na końcu linii
 3. Najechać myszką na wybrany termin, np. NEUROLOGIA i podświetlić go
 4. Nacisnąć opcję WYBRANY ROK, która znajduje się powyżej, wpisać 2011 i wybrać SZUKAJ


 5.  

WYSZUKIWANIE DOKTORATÓW

Jeśli chcemy zobaczyć, jakie prace doktorskie powstały w 2012 roku z hematologii, to należy:
 1. Podświetlić HEMATOLOGIA w polu Hasło klasyfikacyjne GBL
 2. Podświetlić PRACA DOKTORSKA w polu Rodzaj dokumentu
 3. Wpisać 2012 w polu Wybrany rok
 4. Przycisnąć funkcję SZUKAJ.


 5.  
prof. Stanisaw Konopka (1896-1982)