Główna Biblioteka Lekarska

im. Stanisława Konopki            

00-791 Warszawa, ul. Chocimska 22,    tel. 22 849-78-51 do 53,    fax: 22 849-78-02,    e-mail: sekretariat@gbl.waw.pl
godz. otwarcia pon-pt 10-18; sob 10-14
Dział Zbiorów Specjalnych, ul. Jazdów 1A, 00-467 Warszawa, pon-pt 9-15,    tel. 22-622-50-05,    e-mail: zb.spec@gbl.waw.pl


Historia opracowania i prowadzenia polskiej wersji MeSH
w Głównej Bibliotece Lekarskiej

1973-1978

Tłumaczenie na język polski Medical Subject Headings (MeSH)
Pierwsze drukowane wydanie polskiej wersji tezaurusa MeSH w układzie hierarchicznym, alfabetycznym i permutacyjnym.

1979-1990

Baza komputerowa pod nazwą Tezaurus zawierająca polską wersję MeSH 1978 (oprogramowanie własne na sprzęcie SINGER 1500)

od 1991

Baza Tezaurus prowadzona w systemie Micro CDS/ISIS

1995

Baza Tezaurus zawiera polską wersję MeSH z 1989 roku
(ponad 15 500 deskryptorów polskich)

Po uzyskaniu zgody właściciela bazy MeSH (NLM, Bethesda, USA) wydano drukiem i udostępniano zainteresowanym "Polski Tezaurus Medyczny-Polska Wersja MeSH" we wszystkich możliwych układach, tzn.: alfabetycznym, systematycznym, permutacyjnym, polsko-angielskim, angielsko-polskim oraz indeks haseł przedmiotowych.

Od 1995 r. również wersja elektroniczna bazy Tezaurus udostępniana była bibliotekom akademii i uniwersytetów medycznych oraz instytutów naukowo-badawczych resortu zdrowia.

2000

Baza danych pod nazwą Tezaurus 98
(polska wersja MeSH z roku 1998)

2002

Baza danych pod nazwą Tezaurus 01
(polska wersja MeSH z roku 2001)

2005

Baza danych pod nazwą Tez-MeSH
Baza powstała z połączenia baz danych Tezaurus 01 i MeSH 2005
(wszystkie deskryptory bazy źródłowej maja odpowiedniki polskie).
Baza prowadzona jest w oprogramowaniu Expertus firmy
Splendor Systemy Informacyjne SC

2006

Baza danych Tez-MeSH wg MeSH 2006 z kompletem polskich
odpowiedników terminów źródłowych

Od maja 2006 baza dostępna jest poprzez internet wszystkim zainteresowanym i zarejestrowanym instytucjom
czytaj: Udostępnianie bazy Tez-MeSH

2007

Od 2 stycznia 2007r., udostępniana w internecie baza danych Tez-MeSH zawiera pełną polską wersję tezaurusa MeSH 2007