Nowość: wyszukiwanie poprzez Tez-MeSH z dodatkowym użyciem funkcji Explode oraz FocusNowe funkcje wyszukiwawcze bazy Polska Bibliografia Lekarska:

OPIS, PRZYKŁADY i INSTRUKCJE


Funkcja Tez-MeSH umożliwia:
Instrukcja KROK po KROKU:
 1. Z formularza wyszukiwawczego bazy PBL wybierz (naciśnij) "Wejście do wyszukiwania poprzez TezMeSH" 2. W polu tekstowym bazy TezMeSH wpisz: WRONGFUL LIFE (wielkość liter nie ma znaczenia) i wybierz okno "Indeks" 3. Zaznacz kwadracik po lewej stronie terminu Wrongful life i naciśnij "Szukaj zaznaczonych" 4. Na ekranie pojawi się rekord bazy TezMeSH z deskryptorem polskim (hasłem) Krzywda przez urodzenie; ten właśnie termin został zastosowany w bazie PBL do opisu treści odpowiednich artykułów i z jego użyciem należy dokonać wyszukiwania, a więc
 5. Naciśnij "Kod" 6. Na ekranie pojawia się tzw. drzewo, czyli struktura hierarchiczna, w której umiejscowiony jest używany właśnie deskryptor (zaznaczony kolorem czerwonym); odszukaj go
 7. Naciśnij [*] po lewej stronie tego terminu, by przejść do formularza wyszukiwawczego bazy PBL 8. W tym miejscu można wybrać po prostu opcję "Szukaj", bez żadnych dodatkowych opcji lub zawężeń, aby uzyskać wynik przeszukania bazy PBL i zapoznać się z wyszukaną literaturą.Można również skorzystać z nowych propozycji wyszukiwawczych:
Funkcja Explode Funkcja Focus Instrukcja KROK po KROKU:
 1. Z formularza wyszukiwawczego bazy PBL wybierz (naciśnij) "Wejście do wyszukiwania poprzez TezMeSH" 2. W polu tekstowym bazy TezMeSH wpisz: Choroby krtani (wielkość liter nie ma znaczenia) i wybierz okno "Indeks" 3. Zaznacz okno po lewej stronie terminu Choroby krtani i naciśnij "Szukaj zaznaczonych" 4. Na ekranie pojawi się rekord bazy TezMeSH z deskryptorem polskim (hasłem) Choroby krtani
 5. Naciśnij dowolny "Kod" struktury hierachicznej 6. Na ekranie pojawia się tzw. drzewo, czyli struktura hierarchiczna, w której umiejscowiony jest używany właśnie deskryptor (zaznaczony kolorem czerwonym); deskryptor Choroby krtani ma węższe, szczegółowsze terminy
 7. Odszukaj deskryptor Choroby krtani i naciśnij [*] po jego lewej stronie, co umożliwi przejście do formularza wyszukiwawczego bazy PBL 8. Zaznacz opcję Explode i naciśnij "Szukaj", by uzyskać wynik przeszukania bazy PBL i zapoznać się z wyszukaną literaturą; (wynik wyszukiwania, to 1606 rekordów bibliograficznych) 9. Wśród odnalezionych rekordów będą także te, które sklasyfikowano hasłami bardziej szczegółowymi niż Choroby krtani (w przykładzie - Porażenie struny głosowej). Interesujące nas zagadnienie może być zarówno tematem głównym, jak i pobocznym. • Zaznacz równocześnie opcję Focus, aby uzyskać literaturę, w której szukane zagadnienie jest omawiane jako temat główny (wynik wyszukiwania=1366). • Także tutaj wśród odnalezionych rekordów będą te, które sklasyfikowano hasłami bardziej szczegółowymi niż Choroby krtani (w przykładzie - Nowotwory krtani). Interesujące nas zagadnienie musi wystąpić jednak jako temat główny.