Strona główna CKCZ


Strona główna Centralnego Katalogu Czasopism Zagranicznych zawiera listę pięciu indeksów wyszukiwawczych: Tytuł, Skrót, Hasła przedmiotowe, Słowa z tytułu, ISSN oraz możliwość prezentacji listy czasopism wybranej biblioteki współtworzącej CKCZ.Dodatkowe opcje znajdują się w górnym menu. Pełen ich zestaw jest widoczny tylko dla zarejestrowanego użytkownika CKCZ:


- Szukaj – strona główna CKCZ,

- Jak szukać – instrukcja przeglądania zasobów w CKCZ i ogólne informacje na temat budowy katalogu,

- Jak zamawiać – instrukcja zamawiania materiałów będących w posiadaniu Głównej Biblioteki Lekarskiej,

- O katalogu – podstawowe informacje na temat Centralnego Katalogu Czasopism Zagranicznych

- Raport biblioteki – podsumowanie sumaryczne zasobów biblioteki oraz szczegółowa lista czasopism w porządku alfabetycznym

- Wyloguj,


Użytkownik korzystający z CKCZ jako anonim nie ma dostępu do opcji: Raport biblioteki
i Wyloguj.


Uzupełnienie strony głównej CKCZ stanowi opcja umożliwiająca wybór biblioteki i po jej zaakceptowaniu wygenerowanie listy czasopism, które mają zdefiniowane zasoby w wybranej bibliotece.W prawym, górnym rogu listy zasobów znajduje się ekran z alfabetem. Wybór jednej litery spowoduje wyświetlenie listy czasopism z tytułami rozpoczynającymi się od wskazanej litery.Zasady przeglądania katalogu


Wyszukiwanie czasopism w bazie CKCZ odbywa się według następujących indeksów:


- Tytuł,

- Skrót,
- Hasła przedmiotowe,
- Słowa z tytułu,
- ISSN.


Po zaznaczeniu wybranego indeksu należy wpisać warunek, według którego będzie przeszukiwany katalog i nacisnąć klawisz Szukaj.

Klawisz Zaniechaj powoduje usunięcie warunku w polu wyszukiwania.
Gdy nie zostanie wpisany warunek wyszukiwania i naciśnięty klawisz Szukaj, pojawi się lista tytułów czasopism skonstruowana według następujących założeń:


Tytuł i Słowa z tytułu- lista czasopism w porządku alfabetycznym, według początku tytułu,

Hasła przedmiotowe – lista haseł ułożona w porządku alfabetycznym z odpowiadającymi im tytułami czasopism,

Skrót – lista czasopism w porządku alfabetycznym według początku skrótu czasopism,

ISSN – lista tytułów czasopism bez numeru ISSN, ułożona w porządku alfabetycznym.Wyszukiwanie według indeksu: Tytuł


Warunek wyszukiwania: IndexWyszukiwanie według indeksu: Skrót


Warunek wyszukiwania: Br. J. Urol.Wyszukiwanie według indeksu: Hasła przedmiotowe


Warunek wyszukiwania: Toksykologia
Wyszukiwanie według indeksu: Słowa z tytułu


Warunek wyszukiwania: heart

Wyszukiwanie według indeksu: numer ISSN


Warunek wyszukiwania: 0002-5887Dodawanie tytułu czasopisma i tytułu dodatku do czasopisma


Dodanie nowego czasopisma umożliwia klawisz „Dodaj tytuł czasopisma” pojawiający się zarejestrowanemu użytkownikowi CKCZ, na końcu listy z wynikami wyszukiwania.

Po jego uruchomieniu pojawia się formatka, składająca się z pól: Tytuł, Skrót tytułu, ISSN oraz klawiszy Dodaj i Koniec. Po zaakceptowaniu wprowadzonych danych klawiszem Dodaj pojawia się kolejna formatka, umożliwiająca dodanie zeszytu do nowododanego czasopisma. Formatka ta składa się z pól: Rok, Tom, Zeszyt.

Nie można dodać do katalogu nowego czasopisma bez równoczesnego dodania jego zasobów.W przypadku dodawania dodatku czasopisma " Tytuł " i " Skrót do tytułu " przejmowany jest
z opisu głównego czasopisma. Użytkownik wprowadza tylko numer ISSN.Dodawanie zasobów


Dodanie zasobów wybranego czasopisma umożliwia klawisz „Dodaj tytuł czasopisma” lub klawisz „Dodaj zeszyty” znajdujący się na ekranie „Dostępne zasoby”. Dodanie kolejnych zeszytów wybranego czasopisma jest również możliwe poprzez klawisz „+” wyświetlający się na liście zasobów. Klawisz ten przedstawia formatkę zapisu kolejnego numeru z wypełnionym polem Tom i Rok.

Dla wybranego tomu można wprowadzić jednocześnie kilka zeszytów (np. 1,2,3,5,6,7,9, lub 1-3,5-7,9).

Zmianie uległ sposób dodawania części zeszytów. Np. aby uzyskać zapis 3p.2 oznaczający dodanie części drugiej do zeszytu 3 wypełniamy pola wpisując tylko cyfry pomijając człon ‘p.’ – rysunek poniżej.


Naciśnięcie klawisza "Dodaj" powoduje akceptację wprowadzonych wartości i umożliwia powrót na pełną listę zasobów czasopisma.
Naciśnięcie klawisza "Koniec" anuluje operację dodawania nowych zasobów.

Raporty biblioteki


Uzupełnieniem wyszukiwania w katalogu CKCZ są dwa raporty, znajdujące się w opcji: Raporty biblioteki. Dostęp do nich mają wyłącznie aktywni użytkownicy CKCZ.


Raport „Podsumowanie czasopism i zasobów” przedstawia sumaryczne podliczenie tytułów
i zeszytów czasopism, tytułów i zeszytów dodatków oraz liczbę odsyłaczy w określonym przez użytkownika zakresie lat.

Ilość odsyłaczy jest zawsze stała i przedstawia sumę wszystkich odsyłaczy w bazie CKCZ.Raport „ Zasoby biblioteki” prezentuje listę czasopism wybranej biblioteki, wprowadzonych
w okresie podanym przez operatora w formatce startowej. Lista jest ułożona w porządku alfabetycznym według tytułów. Oprócz nazwy czasopisma i jego zasobów raport przedstawia odsyłacze do tytułów poprzednich lub następnych, hasła przedmiotowe, ISSN, kraj oraz język publikacji.