MeSH - Medical Subject Headings (USA)
Unified Medical Language System UMLS

Tez-MeSH - Polska wersja tezaurusa Medical Subject Headings (wg MeSH 2020)
[Objaśnienie zawartości pól rekordu]
[Prześlij propozycję terminologiczną autorom bazy]


Nowa wersja Tez-MeSH 2020
Wszystkie hasła dostępne w formacie MARC

Wpisz termin lub początek terminu albo początki słów:   

lub przejrzyj indeks   

Uwaga: IP, data i czas połączenia są rejestrowane

Szukaj w poniższych polach: Wyświetl rekordy zawierające deskryptory, które:
Deskryptor angielski bazy MeSH
Deskryptor polski bazy Tez-MeSH
Askryptor polski
Entry term wg MeSH
Poprzednie indeksowanie w Tez-MeSH
Dowolny termin polski lub angielski
MeSH Unique ID
Modyfikator angielski
Skrót modyfikatora angielskiego
Modyfikator polski
Skrót modyfikatora polskiego
Dowolne słowa rekordu
nie powinny byc używane do indeksowania
są deskryptorami obowiązkowymi
Format wyświetlania wyników:

(aktualizacja bazy 2019.12.30 11:00:36)
(IP użytkownika: 3.92.91.54:xxx3.92.91.54)

[Przejście do archiwum 2019,2018,2017,2016,2015,2014,2013,2012,2011,2010,2009,2008,2007,2006]
Czytaj o Tez-MeSH...
Polska Bibliografia Lekarska (demo)
Polska Bibliografia Lekarska (zarejestrowani użytkownicy)
Strona Główna GBL
Wzory umów o udostępnianie bazy Tez-MeSH :
Tez-MeSH_Uczelnie - wzór umowy dla uczelni medycznych i akademii wychowania fizycznego
Tez-MeSH Instytuty naukowo-badawcze - wzór umowy dla instytutów naukowo-badawczych
Tez-MeSH Inne instytuty - wzór umowy dla pozostałych instytutów