Medical Subject Headings (USA)
Unified Medical Language System UMLS

Tez-MeSH - Polska wersja tezaurusa Medical Subject Headings (wg MeSH 2024)
[Objaśnienie zawartości pól rekordu]


[Wyszukiwanie poprzez Tez-MeSH 2024 w bazie PBL]
Wpisz termin lub początek terminu albo początki słów:   

lub przejrzyj indeks   

Uwaga: IP, data i czas połączenia są rejestrowane

Szukaj w poniższych polach: Wyświetl rekordy zawierające deskryptory, które:
Deskryptor angielski bazy MeSH
Deskryptor polski bazy Tez-MeSH
Askryptor polski
Entry term wg MeSH
Poprzednie indeksowanie w Tez-MeSH
Dowolny termin polski lub angielski
MeSH Unique ID
Modyfikator angielski
Skrót modyfikatora angielskiego
Modyfikator polski
Skrót modyfikatora polskiego
Dowolne słowa rekordu
nie powinny byc używane do indeksowania
są deskryptorami obowiązkowymi
Format wyświetlania wyników:

(aktualizacja bazy 2023.12.31 13:29:46)
(IP użytkownika: 3.236.112.70:xxx3.236.112.70)

[Przejście do archiwum 2023,..,2006]
Czytaj o Tez-MeSH...
Polska Bibliografia Lekarska (demo)
Polska Bibliografia Lekarska (zarejestrowani użytkownicy)
Strona Główna GBL
Wzory umów o udostępnianie bazy Tez-MeSH :
Tez-MeSH_Akademie - wzór umowy dla akademii medycznych i akademii wychowania fizycznego
Tez-MeSH_Instytuty - wzór umowy dla instytutów naukowo-badawczych