Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: ZYGMUNT
Liczba odnalezionych rekordów: 3Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/3

Tytuł oryginału: Dolegliwości subiektywne, a zaburzenia rytmu serca u dzieci z wypadaniem płatka zastawki mitralnej.
Tytuł angielski: Clinical symptoms and cardiac arrhythmias in children with mitral valve prolapse.
Autorzy: Zygmunt Agnieszka, Lipiec Józef, Stańczyk Jerzy
Źródło: Pediatr. Prakt. 2002: 10 (1) : Wybrane problemy zdrowotne dzieci i młodzieży u progu XXI wieku : [materiały konferencyjne] s.165-168, tab., bibliogr. 15 poz., sum. - Ogólnopolska konferencja naukowa pt. Wybrane problemy zdrowotne dzieci i młodzieży u progu XXI wieku Poznań 18-20.04. 2002
Sygnatura GBL: 306,430

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena dolegliwości subiektywnych i zaburzeń rytmu serca u dzieci z pierwotnym wypadaniem płatka zastawki dwudzielnej. Dolegliwości obejmowały głównie uczucie kołatania serca, bóle w katce piersiowej, zasłabnięcia, męczliwość, uczucie duszności, zawroty głowy. Dolegliwości subiektywne występowały z większą częstością u dzieci z zaburzeniami rytmu, niż u dzieci bez zaburzeń rytmu. W obu grupach częstość odczuwania dolegliwości klinicznych była bardzo wysoka ( 85 proc.), różnił się natomiast rodzaj zgłaszanych dolegliwości.

  Streszczenie angielskie: The aim of our study was the assessment of the clinical symptoms and cardiac arrhythmias in children with primary mitral valve prolapse. Clinical symptoms included mostly palpitation, chest pain, fainting, fatigue, shortness of breath, dizziness. Clinical symptoms were more frequent in children with arrhythmias than in children without arrhythmias. The incidence of clinical symptoms was high in both groups ( 85 p.c.) however, these symptoms were different in each group.


  2/3

  Tytuł oryginału: Synthesis, antiarrhythmic, and antihypertensive effect of novel 1-substituted pyrrolidin-2-one and pyrrolidine derivatives with adrenolytic activity.
  Autorzy: Malawska Barbara, Kulig Katarzyna, Filipek Barbara, Sapa Jacek, Maciąg Dorota, Zygmunt Małgorzata, Antkiewicz-Michaluk Lucyna
  Źródło: Eur. J. Med. Chem. 2002: 37 (3) s.183-195, il., tab., bibliogr. 23 poz.
  Sygnatura GBL: 312,629

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury

  Streszczenie angielskie: A series of 1-substituted pyrrolidin-2-one and pyrrolidine derivatives were syntheised and tested for electrocardiographic, antiarrhythmic, and antihypertensive activity as well as for ŕ1- and ŕ2-adrenoceptors binding affinities. Among the newly synthesised derivatives several compounds with 3-(4-arylpiperazin-1-yl)propyl moiety displayed strong antiarrhythmic (7a-12a) and antihypertensive (7a-11a) activities. Compound 11a, 1-[2-acetoxy-3-[4-(2-methoxyphenyl)piperazin-1-yl]propyl]pyrrolidin-2-one, was the most potent in this series. The pharmacological results and binding studies that their antiarrhythmic and hypotensive effects may be related to their ŕ-adrenolytic properties, and that those properties depend on the presence of the 1-phenylpiperazine moiety with a methoxy- or chloro- substituent in the ortho position in the phenyl ring.


  3/3

  Tytuł oryginału: Ocena zmienności rytmu zatokowego u dzieci z omdleniami neurogennymi : praca doktorska
  Autorzy: Zygmunt Agnieszka, Stańczyk Jerzy A. (promot.).; Akademia Medyczna Instytut Pediatrii, Klinika Kardiologii Dziecięcej w Łodzi
  Źródło: 2002, 103 k. : il., tab., bibliogr. 181 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20137

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca doktorska
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  stosując format: