Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: ZWIERKO
Liczba odnalezionych rekordów: 4Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/4

Tytuł oryginału: Nowotwory złośliwe żeńskiego narządu płciowego w Polsce
Autorzy: Wronkowski Zbigniew, Zwierko Maria
Źródło: W: Miejsce Polski w Europie w rozwiązywaniu problemów profilaktyki, wykrywania wczesnych form i leczenia raka ginekologicznego. T. 11 - Warszawa, 2002 s.9-20, il., tab. - 1 Kongres Demograficzny w Polsce - konferencja naukowa Warszawa 28.05. 2002
Sygnatura GBL: 735,738

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska


  2/4

  Tytuł oryginału: Nowotwory złośliwe u osób po przeszczepach narządów.
  Tytuł angielski: Malignant neoplasms among people with transplanted organs.
  Autorzy: Wronkowski Zbigniew, Zwierko Maria, Kamiński Michał
  Źródło: Zwalcz. Nowotw. 2002: 1 (4) s.160-163, il., tab., bibliogr. 11 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,635

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • immunologia
 • farmacja
 • transplantologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Liczba przeszczepów tylko w roku 2001 wyniosła w Polsce 1164. Grupa osób żyjących z przeszczepionymi narządami liczy już wiele tysięcy (brak tu dokładnych danych). Dane z piśmiennictwa wskazują na wzrost ryzyka zachorowania na nowotwory złośliwe u tych osób. Dla niektórych nowotworów ryzyko to zwiększa się nawet kilkaset razy.


  3/4

  Tytuł oryginału: Czerniak: zagrożenie, zapobieganie i leczenie.
  Tytuł angielski: Malignant melanoma - risk, prevention and treatment.
  Autorzy: Wronkowski Zbigniew, Załucki Wojciech, Zwierko Maria
  Źródło: Zwalcz. Nowotw. 2002: 1 (5) s.196-203, il., tab., bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,635

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • dermatologia i wenerologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W Polsce rejestruje się rocznie ponad 1500 zachorowań na czerniaka i ponad 800 zgonów z jego powodu. Współczynniki zachorowalności i umieralności w odniesieniu do tego nowotworu dla obu płci wykazują od wielu lat stałą tendencję rosnącą. Zagrożenie zachorowaniem dotyczy głównie osób w wieku powyżej 15 lat. Wyniki leczenia czerniaka w Polsce są gorsze niż w krajach Unii Europejskiej. Najlepsze wyniki w zwalczaniu czerniaka daje zapobieganie (ograniczenie nasłonecznienia i usuwanie podejrzanych znamion) oraz wczesne wykrywanie, dzięki uwzględnianiu objawów tzw. "niepokoju onkologicznego" i systemu ABCD. Ważnym działaniem jest prawidłowe rozpoznanie tego nowotworu, a zwłaszcza właściwe jego leczenie (zachowanie odpowiednich marginesów tkanek zdrowych, ocena węzłów chłonnych). Stosowanie wszystkich elementów systemu zwalczania czerniaka powinno wyraźnie obniżyć poziom umieralności z powodu tego nowotworu w Polsce.

  Streszczenie angielskie: In Poland there are 1500 cases of melanoma and over 800 deaths caused by melanoma registered over year. Incidence and death ratios for melanoma considering both sexes have a constant increasing tendency. A highest risk applies to people older than 15 years. Treatment's results in Poland and worse than in EU countries. The best results are obtaining by prevention (elimination of sun exposure, surgical excision of suspicious moles) and by early detection thanks to taking under consideration "oncological anxiety" and ABCD system. Diagnosis of melanoma is a very important step, also its proper treatment (surgical excision in proper margins of healthy tissues, lymph nodes verification). Using all of these elements of melanoma prevention should significantly decrease a death ratio of melanoma in Poland.


  4/4

  Tytuł oryginału: Zasady i wynki "Programu modelowego skryningu raka piersi i raka szyjki macicy w Polsce, 1999-2000".
  Autorzy: Wronkowski Zbigniew, Zwierko Maria
  Źródło: Nowotwory 2002: 52 supl. 2 s.1-157, il., tab., bibliogr. 45 poz.
  Sygnatura GBL: 313,490

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska

  stosując format: