Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: ZUCHORA
Liczba odnalezionych rekordów: 3Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/3

Tytuł oryginału: Epidemiologia obrażeń narządów jamy brzusznej w mnogich obrażeniach ciała
Autorzy: Lbek Tomasz, Nogalski Adam, Zuchora Beata, Karski Jerzy
Źródło: W: Pamiętnik 60. Jubileuszowego Zjazdu Towarzystwa Chirurgów Polskich. T. 1 - Warszawa, 2002 s.210-212, tab., bibliogr. 8 poz., sum. - 60 Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich Warszawa 12-15.09. 2001
Sygnatura GBL: 735,679

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • dorośli 19-44 r.ż.


  2/3

  Tytuł oryginału: Wybór optymalnej techniki brachyterapii u chorych na raka szyjki macicy w przypadku braku warunków do założenia aplikatora typu fletcherowskiego.
  Tytuł angielski: The choice of a brachytherapy applicator in patients with cervical cancer in whom contraindications for a fletcher-type applicator are presented.
  Autorzy: Makarewicz Roman, Białas Brygida, Zuchora Anysja
  Źródło: Rep. Pract. Oncol. Radiother. 2002: 7 (2) s.75-80, il., tab., bibliogr. 8 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,406

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • radiologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W brachyterapii ginekologicznej w zależności od warunków anatomicznych mogą być stosowne różnego rodzaju aplikatory. Znajomość zasad ich stosowania może być kluczowa w uzyskaniu dobrych wyników leczenia mierzonych indeksem terapeutycznym. W pracy przedstawiono analizę porównawczą zastosowania aplikatora pierścieniowego z sondą z komeracyjnie dostępnymi innymi aplikatorami - typu fletcherowskiego, manchesterskiego oraz cylindra z sondą u kobiet chorych na raka szyjki macicy, u których stwierdzono brak lub asymetrię sklepień pochwy lub zwężenie 1/3 górnej części pochwy. Przedmiotem porównania były dawki fizyczne w pęcherzu moczowym, odbytnicy, przymaciczach i ścianie pochwy uzyskane u tej samej chorej przy założonych różnego rodzaju aplikatorach. Badania własne wykazały, że optymalny rozkład dawki w tej grupie chorych jest uzyskiwany przy wykorzystaniu aplikatora pierścieniowego z sondą. Zdaniem autorów zastąpienie aplikatora cylindrycznego pierścieniowym może przyczynić się do poprawy jakości napromieniania i zmniejszenia ryzyka powikłań.


  3/3

  Tytuł oryginału: Fuzja obrazów - zastosowania w onkologii - teraźniejszość i perspektywy.
  Tytuł angielski: Image fusion in oncology - nowadays and perspectives.
  Autorzy: Zuchora Zdzisław, Makarewicz Roman
  Źródło: Probl. Med. Nukl. 2002: 16 (32) s.259-264, bibliogr. 15 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 306,304

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • radiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Diagnostyka obrazowa jest niezbędnym elementem planowania terapii pacjentów z chorobą nowotworową, a w szczególności planowania leczenia promieniami jonizujacymi. Wydaje się, że w najbliższej przyszłości duże znaczenie będzie miało wykorzystanie obrazów będących nałożeniem (fuzją) obrazów tworzonych przez uzupełniające się metody diagnostyczne. W niniejszej pracy przedstawiono rutynowo wykorzystywane w planowaniu brachyterpii nakładanie obrazów CT i MRI oraz analizę możliwości zastosowania w planowaniu radioterapii obrazów anatomiczno-czynnościowych uzyskiwanych emtodą PET-CT.

  Streszczenie angielskie: Imaging diagnotics is an important part of therapy planning in oncological patients, especially in the radiotherapy. Fusion of images obtained by different modalities seems to be promising in this field, because information recived by different methods is often complementary. Routine CT and MRI fusion in brachytherapy planning and expected possibilities of application fused PET and CT images are presented in this paper.

  stosując format: