Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: ZUBA-SURMA
Liczba odnalezionych rekordów: 1Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/1

Tytuł oryginału: Zależny of feromonów system koniugacyjnego transferu plazmidów u Enterococcus faecalis.
Tytuł angielski: The pheromone system involved in conjugative transfer of plasmids in Enterococcus faecalis.
Autorzy: Zuba-Surma Ewa
Źródło: Mikrobiol. Med. 2002 (2) s.9-19, il., tab., bibliogr. 30 poz.
Sygnatura GBL: 313,230

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • mikrobiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Bakterie z gatunku Enterococcus faecalis należą do Gram-dodatnich ziarniaków, które są elementem flory prawidłowej człwieka, głównie przewodu pokarmowego. Do niedawna, jako drobnoustroje flory normalnej, uznawane były za patogeny o małej zjadliwości. Jednakże w ciągu ostatnich kilkunastu lat notuje się wzrost zakażeń szpitalnych, których przyczyną są szczepy tego gatunku. Enterokoki wykazują naturalną zdolność do nabywania, akumulowania i przekazywania między sobą plazmidów kodujących czynniki wirulencji i cechy oporności na antybiotyki, co może mieć znaczenie dla patogenności tych bakterii. Szczepy Enterococcus faecalis posiadają specyficzny system, który jest odpoweidzialny za koniugacyjny transfer plazmidów inicjowany przez feromony bakteryjne. Obecność tego systemu jest uważana za przyczynę szybkiego rozprzestrzeniania się cech patogenności wśród enterokoków. Elementy systemu, jak feromony, czy substancja agregująca, są ponadto uważane za czynniki wirulencji mające wpływ na komórki eukariotyczne.

  Streszczenie angielskie: Enterococcus faecalis is a Gram-positive, coccal bacterium that is the part of the normal flora of the human gastsrointestinal tract. During the past years the increased number of enterococcal infections, in particular, hospital - acquired have been observed. The ability of enterococci to readily acquire, accumulate and share plasmids encoding virulence traits or antibiotic resistance could explain the role of enterococci as nosocomial pathogens. Enterococcu faecalis posses a special system, which is responsible for conjugative transfer of plasmids induced by bacterial pheromones. Elements of the system are also found as virulence factors, which influence eucarytotic cells.

  stosując format: