Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: ZUBA
Liczba odnalezionych rekordów: 3Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/3

Tytuł oryginału: Saliva as an alternative specimen for alcohol determination in the human body.
Autorzy: Gubała Wojciech, Zuba Dariusz
Źródło: Pol. J. Pharmacol. 2002: 54 (2) s.161-165, il., tab., bibliogr. 7 poz.
Sygnatura GBL: 313,156

Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Saliva, breath, and blood samples were collected from 49 volunteers and over 700 values of ethanol concentration were obtained. The profiles of time-dependent changes in saliva and expired air-breath ethanol concentration were similar. The average difference between the respective values determined in blood and saliva amounted to -0.031 ń 0.096 g/l, whereas the difference between the results for breath and saliva was -0.034 ń 0.080 g/l. These differences in ethanol concentrations do not exceed those which occur between blood and breath (0.003 ń 0.093 g/l). Introducing a correction value of 1.08, stemming from the varying water content in saliva and blood, results in a good agreement between the results for saliva and breath (0.005 ń 0.077 g/l). The headspace gas chromatgraphic method applied for ethanol determination in saliva is specific (resolution 1), shows good accuracy (recovery = 100.7 p.c.) and precision (SD = 0.0155 g/l). There is no matrix effect when water solutions are used for calibration instead of saliva.


  2/3

  Tytuł oryginału: Zależny of feromonów system koniugacyjnego transferu plazmidów u Enterococcus faecalis.
  Tytuł angielski: The pheromone system involved in conjugative transfer of plasmids in Enterococcus faecalis.
  Autorzy: Zuba-Surma Ewa
  Źródło: Mikrobiol. Med. 2002 (2) s.9-19, il., tab., bibliogr. 30 poz.
  Sygnatura GBL: 313,230

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • mikrobiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Bakterie z gatunku Enterococcus faecalis należą do Gram-dodatnich ziarniaków, które są elementem flory prawidłowej człwieka, głównie przewodu pokarmowego. Do niedawna, jako drobnoustroje flory normalnej, uznawane były za patogeny o małej zjadliwości. Jednakże w ciągu ostatnich kilkunastu lat notuje się wzrost zakażeń szpitalnych, których przyczyną są szczepy tego gatunku. Enterokoki wykazują naturalną zdolność do nabywania, akumulowania i przekazywania między sobą plazmidów kodujących czynniki wirulencji i cechy oporności na antybiotyki, co może mieć znaczenie dla patogenności tych bakterii. Szczepy Enterococcus faecalis posiadają specyficzny system, który jest odpoweidzialny za koniugacyjny transfer plazmidów inicjowany przez feromony bakteryjne. Obecność tego systemu jest uważana za przyczynę szybkiego rozprzestrzeniania się cech patogenności wśród enterokoków. Elementy systemu, jak feromony, czy substancja agregująca, są ponadto uważane za czynniki wirulencji mające wpływ na komórki eukariotyczne.

  Streszczenie angielskie: Enterococcus faecalis is a Gram-positive, coccal bacterium that is the part of the normal flora of the human gastsrointestinal tract. During the past years the increased number of enterococcal infections, in particular, hospital - acquired have been observed. The ability of enterococci to readily acquire, accumulate and share plasmids encoding virulence traits or antibiotic resistance could explain the role of enterococci as nosocomial pathogens. Enterococcu faecalis posses a special system, which is responsible for conjugative transfer of plasmids induced by bacterial pheromones. Elements of the system are also found as virulence factors, which influence eucarytotic cells.


  3/3

  Tytuł oryginału: Michał Kazimierz Radziwiłł (1702-1762) - portret psychofizyczny.
  Tytuł angielski: Michał Kazimierz Radziwiłł (1702-1762) - a psychological portrayal.
  Autorzy: Zuba Krzysztof
  Źródło: Med. Nowoż. 2002: 9 (1/2) s.53-84, il., sum., Zsfg
  Sygnatura GBL: 306,463

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • historia nowożytna
 • historia XVIII wieku

  Temat osobowy:
 • Radziwiłł
 • Michał Kazimierz 1702-1762

  Streszczenie angielskie: This treatise, a psycho-physical portrayal of M. K. Radziwiłł "Rybeńko", is divided into three subject areas. The first describes his health, the second examines the dominant factors affecting his physical condition, and the third discusses his dominant personality and character traits. All the afflictions and illnesses which M. K. Radziwiłł suffered in his lifetime have been divided into incidental illnesses (e.g. infections of and conditions affecting the upper airways), and chronic diseases. Between 1720 and 1762, "Rybeńko" contracted 65 illnesses which may be diagnosed as infections of the airways. e.g. influenza and angina. He died as a result of complications from a cold contracted earlier. Radziwiłł was also tormented with chronic diseases, whose symptoms he described in a diary which survives to this day, and in correspondence which is kept at the Main Archives for Old Files. Radziwiłł was a man of average intellect, an egocentric and a snob, at the same time as which he was single-minded and magnanimous. Nevertheless, in fundamental issues he was capable of being resolute. He was fervently religious, generally cheerful, found of entertainment and keen on hunting. As a hetman, "Rybeńko" was a parody of a military leader, with no talent whatsoever. At the same time he was an honest and principle-minded figure to such a degree that he was an exception to the generally corrupt and morally abject elites of Poland in the 18th century.

  stosując format: