Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: ZONENBERG
Liczba odnalezionych rekordów: 8



Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/8

Tytuł oryginału: Zbadanie stanu czynnościowego i morfologicznego tarczycy w populacji przebadanej w latach 1987-1990, której wiek w czasie awarii wahał się od 1 do 35 roku życia - badania w regionie północno-wschodnim Polski.
Tytuł angielski: Evaluation of the functional and morphological state of the thyroid gland in a population, whose age during the Chernobyl accident varied between 1 and 35 years, examined during the years 1987-1990 - studies in the North-Eastern Region of Poland.
Autorzy: Kinalska Ida, Zonenberg Anna, Zarzycki Wiesław, Szelachowska Małgorzata, Krętowski Adam, Rybaczuk Mikołaj
Źródło: Endokrynol. Pol. 2002: 53 (2) supl. 2: Czarnobyl - jod - tarczyca. Program zamawiany PBZ 38-08: II faza badań: materiały naukowe s.39-58, il., tab., bibliogr. 25 poz., sum.
Sygnatura GBL: 304,167

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • radiologia
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • niemowlęta
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Temat korporatywny:
 • Czarnobyl

  Streszczenie angielskie: In the years 1988-1990, 1001 I inhabitants of Białystok, Olsztyn and Suwałki region participated in the MZ-XVII program. The aim of our program PBZ 03-08 "The incidence of thyroid diseases in the North-Eastern regions of Poland after Chernobyl disaster; second stage of the study" from 1997-1999 was to investigate the incidence of thyroid diseases in the north - eastern region of Poland after the Chernobyl disaster. This second stage of the study included 4647 subjects from 5 communities: Augustów - 599 subjects, Sejny - 591 subjects, Dobre Miasto - 1648 subjects, Suwałki - 522 subjects, Bielsk Podlaski - 1287 subjects. The above data were obtained thanks to the analysis of the MZ-XVII program data. The selected persons had to be between 1 to 25 years old at the time of the Chernobyl accident. The lists of subjects were completed, using data from the years 1989-1990 and, then verified at the Regional and City Offices in order to make the necessary changes in surnames and addresses. After verification of the lists, it turned out that over 20 p.c. of the subjects had either moved, left the country (regions with a high rate of unemployment ) or didn't agree to participate in the study, 14 subjects had died. Written information with a request to participate in the study was delivered to the subjects by people who were chosen by local doctors: some subjects were niotified by mail. When carrying out the study, we used the ThyroMobil vehicle from the Merck Company and the thyroid was performed by physicians from the Department of ...


  2/8

  Tytuł oryginału: Tiazolidinediony - kliniczne zastosowanie.
  Tytuł angielski: Thiazolidinediones and insulin resistance.
  Autorzy: Zonenberg Anna, Szelachowska Małgorzata, Modzelewska Anna, Kinalska Ida
  Źródło: Terapia 2002: 10 (5) s.9-12, bibliogr. 41 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,048

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • farmacja
 • toksykologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Thiazolidinediones are new insulin-sensitizing agents for treating type 2 diabetes mellitus and other metabolic disturbances with insulin resistance. These agents play an important role in the facilitated transport of glucose into adipocytes and skeletal muscle cells. They improve insulin sensitivity in peripheral tissues and effectively decrease blood glucose. Rosiglitazone, metformin and sulphonylureas reduce plasma glucose concentration via different mechanisms and thus could potentially be used in combination to optimize glycemic control. Peroxisome proliferator-activated receptor? agnosits could be helpful in ovulatory dysfunction, hirsutism, hyperandrogenemia and hyperinsulinemia of polycystic ovary syndrome patietns, and might be useful for the treatment of psoriasis? and diabetic neuropathy?


  3/8

  Tytuł oryginału: Rola stresu oksydacyjnego w procesach chorobowych.
  Tytuł angielski: The role of oxidative stress in chronic diseases.
  Autorzy: Szelachowska Małgorzata, Abdelrazek Saeid, Zonenberg Anna, Kinalska Ida
  Źródło: Terapia 2002: 10 (5) s.19-22, bibliogr. 34 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,048

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Free radicals have many physiological functions and contribute greatly to the protective defense system in the organism. Increase in production of free radicals results in an oxidant/antioxidant imbalance. The influence of free radicals on blood vessels endothelium leads to disturbances in metabolism of proteins, fats, carbohydrates and nucleic acids, which may lead to cell and tissue damages. Oxidative stress plays a major role in the pathogenesis of many diseases.


  4/8

  Tytuł oryginału: Subkliniczna nadczynność tarczycy.
  Tytuł angielski: Subclinical hyperthyroidism.
  Autorzy: Zonenberg Anna, Mazuruk Elżbieta, Szelachowska Małgorzata, Kinalska Ida
  Źródło: Terapia 2002: 10 (5) s.37-42, bibliogr. 41 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,048

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Subclinical hyperthyroidism is defined as elevation of serum thyrotropin with normal levels of the peripheral thyroid hormones (fT3 and fT4). Rates between 0.2 p.c. and 2 p.c. have been reported in different groups, according to age and sex. The etiology is usually the same as that of overt hyperthyroidism. Potential risks of subclinical hyperthyroidism include progression to overt hyperthyroidism, cardiovascular effects (especially atrial fibrillation) and osteoporsis. It is not clear whether subclinical hyperthyroidism should be treated. Usually treatment is required in selected cases or in special circumstances.


  5/8

  Tytuł oryginału: Migotanie przedsionków - problem interdyscyplinarny - retrospektywna analiza etiologii ze szczególnym uwzględnieniem chorób tarczycy.
  Tytuł angielski: Atrial fibrillation - still an important problem - retrospective etiology analysis, including thyroid diseases and hyperthyroidism.
  Autorzy: Szepietowska Barbara, Zonenberg Anna, Szelachowska Małgorzata, Mazuruk Elżbieta, Modzelewska Anna, Rybaczuk Mikołaj, Kinalska Ida
  Źródło: Endokrynol. Pol. 2002: 53 (3) s.285-292, il., tab., bibliogr. 23 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,167

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Migotanie przedsionków (AF) jest najpowszechniej występującym zaburzeniem rytmu. Pojawia się w przebieg wielu różnych chorób zarówno dotyczących serca jak też ogólnoustrojowych zaburzeń, a jego leczenie i profilaktyka powikłań jest poważnym problemem klinicznym. Celem pracy była analiza przyczyn oraz chorób współistnniejących z migotaniem przedsionków leczonych w Klinice Endokrynologii, Diabetologii i Chorób Wewnątrznych AM w Białymstoku. Analizowano dokumentację medyczną 450 pacjentów, co stanowi 86 proc. osób hospitalizowanych z tym zaburzeniem rytmu serca w latach 1993-2001. Materiał badany stanowiły osoby w wieku od 22 do 98 lat, średnio: 67,6 ń 11,1 lat. W kolejnych latach zaobserwowano wzrost liczby pacjentów hispotalizowanych z AF z jednoczesnym, niewielkim obniżeniem się średniej wieku pacjentów, natomiast w podgrupie osób z chorobami tarczycy średnia wieku była niższa o 4,5 roku. Analizowano występowanie schorzeń u pacjentow z AF i tak: nadciśnienie tętnicze wykazano u 58,6 proc. badanych, chorobę niedokrwienną serca u 53,3 proc., wadę zastawkową serca u 17,3 proc. Choroby tarczycy stwierdzono u 45,5 proc. badanych, w tym 51 proc. osób posiadało jawną lub utajoną nadczynność tarczycy. Porównując ilość pacjentów z chorobą Graves-Basedowa i towarzyszącym migotaniem przedsionków stwierdzono znamienny wzrost hospitalizowanych z tych powodów po 1997 roku (0,8 p.c. vs. 4,6 p.c. 0,05). Obserwowano zmianę profilu chorób towarzyszących migotaniu przedsionków. Od 1997 roku, w kolejnych latach stwierdzono istotny wzrost zaburzeń funkcji tarczycy...

  Streszczenie angielskie: Atrial fibrillation is common arrythmia, resulting in increased cardiovascular morbidity and mortality. The incidence of AF increase with age. After the age of 65, AF concerns of 4 p.c. of population. We report the baseline characteristics of 450 patients, admitted to the Department of Endocrinology, Diabetology, and Internal Medicine with atrial as either the main or a co-existing cause of hospitalization in 1993-2001 years. That group stood for 86 p.c. of patients with this type of arrythmia at our Department. The mean of age of those patients was 67 ń 11.1 (from 22 to 98 with 41.3 p.c.) of males. We observed an increase in the number of patients with AF in subsequent years, especially in the elderly. Hypertension was present in 58.6 p.c. Coronary artery disease was present in 53.3, vulvular heart disease - 17.3 p.c. Thyroid disease was in 45.5 of patients and 51 p.c. of them presented with clinical or subclinical hyperthyroidism. In the subsequent years, the profile of co-existing disease changed. From 1997, we observed an increased number of patients with thryoid disease and hyperthyroidism. It could have been an effect of either iodine prophylaxis, started in Poland at the begining of 1997 or of widespread medical treatment, consisting in iodine administration. In the investigated group, thyroid disease and hyperthyroidism were important causes of AF, demomnstrating a rising tendency in consecutive years.


  6/8

  Tytuł oryginału: Wpływ wprowadzenia obowiązkowego jodowania soli kuchennej na epidemiologię chorób tarczycy oceniany w populacji dziecięcej województwa podlaskiego.
  Tytuł angielski: Effects of the implemented kitchen salt iodisation programme on the epidemiology of thyroid diseases in the population of the schoolchildren in the Podlaski Voivodship.
  Autorzy: Zonenberg Anna, Brzozowska Małgorzata, Krętowski Adam, Szelachowska Małgorzata, Borawski Jacek, Rybaczuk Mikołaj, Kinalska Ida
  Źródło: Endokrynol. Pol. 2002: 53 (3) s.313-323, il., tab., bibliogr. 22 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,167

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • dzieci 2-5 r.ż.

  Streszczenie polskie: Badania epidemiologiczne przeprowadzone w regionie północno wschodnim Polski w latach 1983-1992 zakwalifikowały go do obszarów o umiarkowanym niedoborze jodu. Przyczyniło się do tego zaprzestanie w 1980 roku z przyczyn ekonomicznych obowiązkowego jodowanaia soli kuchennej w Polsce do którego powrócono ponownie w 1997 roku. Badania przeprowadzono w maju 1999 roku. Objęto nim grupę 739 dzieci (356 dziewczynek i 383 chłopców) w wieku 7-13 lat (średnia wieku - 10,24 ń 2,02, Me - 9,8) z losowo wybranych szkół podstawowych - 2 miejskich i 2 wiejskich. Podzielono ją na 4 podgrupy w zależności od wieku: dzieci poniżej 8 lat, 9-10 lat, 11-12 lat. U wszystkich badanych wypełniono ankietę i przeprowadzono badanie przedmiotowe, które obejmowało pomiar masy ciała, wzrost, oraz palpacyjną ocenę gruczołu tarczowego. W każdym przypadku wykonano usg tarczycy. Oznaczono stężenie jodu w moczu metodą kataliczną Sanedell - Kolthoffa w losowo wybranych próbkach moczu oraz poziom hTSH, fT4 i przeciwciał przeciwtarczycowych w surowicy. W wykonanych badaniach powiększenie tarczycy obserwowano u 69 dzieci (9,34 proc.). Częściej występowało ono w grupie dzieci miejskich - 11 proc. niż wiejskich - 7,7 proc. U 1,76 proc. badanych stwierdzono wole guzkowe. Średnie stężenie jodu w moczu wynosiło 141,9 ń 43,7 ćg/l (Me - 135 ćg/l; min 54 ćg/l; max - 345 ćg/l). Przeprowadzpone badanie epidemiologiczne wykazało stężeania jodu w moczu poniżej wartości referencyjnych u 14,34 proc. badanych (15,15 proc. ...

  Streszczenie angielskie: An epidemiological survey, which was carried out in the North-Eastern region of Poland in 1983-1992, revealed the presence of moderate goitre endemy. The observed deterioration of the endemic situation probably resulted from the cessation of obligatory iodination of kitchen salt in Poland in 1980, which was re-introduced in 1997. This investigation was carried out in May 1999. A group of 739 children (356 girls and 383 boys) aged between 7 and 13 years (mean - 10.24 ń 2.02, Me - 9.8) from 2 rural and 2 urban schools, were included into the study. The examined children were divided into four age groups: children under 8, aged 9-10 yrs, 11-12 yrs, over 13 yers. They filled in our questionnaires and reported for physical examination. Mesurements of body weight and height, together with estimations of thyroid size by palpation and by USG were performed in each case. Iodine concentration was determined with the cerium-arsenic method in randomly voided samples of urine. Serum TSH and FT4, as well as those of antimicrosomall autoantibodies (ATM) were also measured. In 10.29 of the examined children (69 out of 739 children), goitre was found, being more frequent in urban children (10.98 p.c.) than in the rural group (7.73 p.w.), while nodular goitre occurred in 1.76 p.c. of all goitre-affected children. The mean iodine concentration in urine was 141.90 ćg/l ń 43.71 (Me-135 ć.l; min - 54 ćg/l; max - 345 ćg/l). That epidemiological study indicated a low concentration of iodine ...


  7/8

  Tytuł oryginału: Osteoporoza a cukrzyca.
  Tytuł angielski: Osteoporosis and diabetes mellitus.
  Autorzy: Zonenberg Anna, Kinalska Ida
  Źródło: Endokrynol. Pol. 2002: 53 (2) s.221-229, bibliogr. 35 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,167

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia
 • endokrynologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Cukrzyca jest chorobą, w której często, mimo stałego i intensywnego leczenia, dochodzi do rozwoju wielonarządowych przewlekłych powikłań. W wielu wcześniejszych publikacjach donoszono, że osteoporoza dotyczyć może 30 - 70 proc. chorych na cukrzycę i to niezależnie od wieku. Obecnie dzięki poprawie skuteczności leczenia hipoglikemizującego te odsetki są mniejsze. Obserwowano zmniejszenie BMD o co najmniej 10 proc. u około 50 proc. chorych z typem 1 cukrzycy w porównaniu z osobami zdrowymi. Osteopatię może pogłębiać ograniczenie wysiłku fizycznego w cukrzycy. Wysiłek w osteoporozie jest najsilniejszym stymulatorem osteogenezy, natomiast unieruchomienie powoduje wzrost prostaglandyn, czego efektem jest nasilenie resorpcji. W cukrzycy obserwuje się również pozytywny wpływ wysiłku fizycznego na wyrównanie metaboliczne cukrzycy. Podsumowując, osteopatia cukrzycowa jest wynikiem defektu komórkowego wywołanego samą cukrzycą (występowanie zmian kostnych w momencie ujawnienia cukrzycy), a także występowaniem wielotorowych zaburzeń metabolicznych towarzyszących chorobie: hipoinsulinemii i jej następstw, utrzymującej się hiperglikemii i glikozurii (wzmagającej utratę wapnia), niedoboru cynku, magnezu, ujemnego bilansu azotowego odpowiedzialnego za zmniejszenie matrycy kostnej, okresowo występującej kwasicy metabolicznej czy mikroangiopatii naczyń szpiku kostnego.

  Streszczenie angielskie: Diabetes mellitus is a disease, which, despite continuous control and intensive treatment, induces a number of multi-organ and chronic complications. It was reported in many earlier publications that osteoporosis that osteoporosis could concern 30 - 70 p.c. diabetic patients, regardless of their age. At present, because of the improved efficacy of applied hypoglycaemising treatment, these percents are lower. A decrease in BMD by, at least, 10 p.c. was observed in ab. 50 p.c. of patients with type 1 diabetes mellitus, when compared with that in normal persons. Osteopathy may be enhanced by limited physical activity in diabetes. Physical effort in osteoporosis is the strongest stimulating factor for osteogenesis, while immobilization increases the level of prostaglandins, what results in the increased bone resorption. In diabetes mellitus, a positive effect of physical activity is also observed with regards to metabolic control of diabetic state. Summing up, diabetic osteopathy results from cellular defect, caused by diabetes itself (bone changes at the moment of diabetes diagnosis), as well as from the occurrence of multiple metabolic disorders, accompanying the disease: hypoinsulinemia and its effects, maintained hyperglycaemia and glycosuria (calcium loss increase), zinc deficiency, negative nitrogen balane, responsible for the decrease of bone matrix, transient metabolic acidosis or microangiopathy of bone marrow vessels.


  8/8

  Tytuł oryginału: Tiazolidinediony a insulinooporność.
  Tytuł angielski: Thiazolidinediones and insulin resistance.
  Autorzy: Modzelewska Anna, Szelachowska Małgorzata, Zonenberg Anna, Kinalska Ida
  Źródło: Diabetol. Prakt. 2002: 3 (4) s.219-225, bibliogr. 42 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,630

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • farmacja
 • toksykologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Tiazolidinediony są stosunkowo nową grupą leków przeciwcukrzycowych, które zwiększają wrażliwość na insulinę tkanek wątroby, komórek tłuszczowych i mięśni, a w efekcie poprawiają obwodowe zużycie glukozy. Głównym mechanizmem ich działania jest pobudzanie jądrowego receptora aktywowanego proliferatorem peroksysomów PPARgamma (agoniści PPARgamma). Receptor ten kontroluje różnicowanie adipocytów, magazynowanie tłuszczów i wrażliwość na insulinę. Tiazolidinediony wpływają na proliferację komórek i parametry gospodarki lipidowej, zwiększają beztłuszczową masę ciała, a zmniejszają całkowitą zawartość tkanki tłuszczowej w organizmie oraz ekspresję leptyny i czynnika nekrotyzującego guza (TNF-alfa, tumor nercosis factor).

  Streszczenie angielskie: Thiazolidenediones - insulin sensitisers - are a relatively new class of antidiabetic agents which enhance sensitivity to insulin in the liver, adipose tissue and muscles, resulting in improved insulin-mediated glucose disposal. They works through activation of the peroxisome proliferator - activated receptor g, a nuclear receptor that expression of several genes involved in metabolism. This receptor controls adipocyte differentiation, lipid storage and insulin sensitization. Thiazolidinediones have effects on cell proliferation and tumorigenesis. Gliatazones have influence on lipids parameters, increase lean body mass and decrease total body fat. They reduce expression of leptin and tumor necrosis factor.

  stosując format: