Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: ZIMNA
Liczba odnalezionych rekordów: 4Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/4

Tytuł oryginału: Identyfikacja sekwencji kodującej i regulatorowej receptora RAR-ŕ w śródnabłonkowej neoplazji oraz w rakach inwazyjnych szyjki macicy skojarzonych z infekcją HPV typami 16 i 18.
Tytuł angielski: Identification of encoding and regulatory sequences of RAR-ŕ receptor in intraepithelial neoplasia and in invasive cervical carcinomas associated with HPV types 16 and 18.
Autorzy: Kwaśniewska Anna, Zimna Katarzyna, Sominka Justyna, Goździcka-Józefiak Anna, Semczuk Marian
Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (3) s.167-170, tab., bibliogr. 10 poz., sum. - 27 Kongres Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego Szczecin 15.09. 2000
Sygnatura GBL: 301,184

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • ginekologia i położnictwo
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy była analiza sekwencji regulatorowej (w rejonie 5 genu) i kodującej receptora RAR-ŕ w dysplazjach szyjki macicy i rakach inwazyjnych skojarzonych z infekcją PHV. Identyfikację sekwencji DNA różnych typów wirusa HPV przeprowadzono stosując reakcję łańcuchową polimeryzacji (PCR), z wykorzystaniem specyficznych starterów. Metodę PCR-SSCP stosowano do analizy sekwencji receptora RAR-ŕ. Wykazano zmiany w strukturze sekwencji regulatorowej i kodującej badanego receptora RAR. Największe zmiany stwierdzono w DNA izolowanym z komórek tkanek adenocarcinoma colli uteri.

  Streszczenie angielskie: The purpose of the study was the analysis of regulatory (region 5 gen) and encoding sequences of RAR-ŕ receptor in cervical dysplasia and invasive cancer associated with HPV infection. A PCR method with the use of specific primers was applied to amplify and detected DNA sequence of various HPV types. A PCR-SSCP method was used to analyse the sequence of RAR-ŕ receptor. The study revealed changes in structure of regulatory and encoding sequences of the investigated RAR receptor. Utmost changes were found in DNA isolated from tissues with diagnosis of adenocarcinoma colli uteri.


  2/4

  Tytuł oryginału: Chemiczna analiza ilościowa
  Autorzy: Wesołowski Marek, Sarrazin-Kledzik Grażyna, Zimna Danuta, Szefer Krystyna, Podfigurna Halina
  Opracowanie edytorskie: Wesołowski Marek (red.).; Akademia Medyczna w Gdańsku
  Wydanie: - Wyd. 2 popr. i uzup
  Źródło: - Gdańsk, AM 2002, [2], 201 s. : il., tab., bibliogr. 13 poz., 25 cm.
  Sygnatura GBL: 735,517


  3/4

  Tytuł oryginału: Ocena częstości zakażeń szyjki macicy wirusem brodawczaka ludzkiego u kobiet w okresie okołomenopauzalnym na terenie Wielkopolski.
  Tytuł angielski: Frequency assessment of HPV infection of uterine cervix amongst perimenopausal women in region of Wielkopolska.
  Autorzy: Ziętkowiak Wojmir, Zimna Katarzyna, Sroka Łukasz, Uchman Paweł, Sajdak Stefan
  Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (11) : Ginekologia onkologiczna na progu trzeciego tysiąclecia - nowe kierunki w diagnostyce i leczeniu s.939-944, il., tab., bibliogr. 26 poz., sum. - Konferencja pt. Ginekologia onkologiczna na progu trzeciego tysiąclecia - nowe kierunki w diagnostyce i leczeniu Książ k. Wałbrzycha 20-22.06. 2002
  Sygnatura GBL: 301,184

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • ginekologia i położnictwo
 • mikrobiologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska
 • dorośli 45-64 r.ż.

  Streszczenie polskie: Celem pracy było określenie częstości występowania zakażeń szyjki macicy wirusem brodawczaka ludzkeigo u kobiet w okresie okołomenopauzalnym na tereni Wielkopolski, ze szczególnym zwróceniem uwagi na typy o wysokim potencjale onkogennym - HPV16 i HPV18. Obecność wirusowego DNA na szyjce macicy jest częsta u kobiet w okresie okołomenopauzalnym i waha się w przedziale od 26,1 do 48,5 proc. Zakażeniea wirusem brodawczaka ludzkiego szyjki macicy u kobiet w okresie przedmenopauzalnym są częstsze niż w grupie kobiet po menopauzie.

  Streszczenie angielskie: Objectives: Human papillomavirus (HPV) is one of the main causes of cervical neoplasia. There is now consistent evidence that Human papillomavirus (HPV) has a causal role in the etiology of cervical cancer and that sexual habits and reproductive/hormonal factors are associated with the risk of invaisve cervical cancer. In our investigation we estimated the frequency of HPV infection in uterine cervix in women gatheres in perimenopausal and postmenopausal groups. Materials and methods: We screened 90 women in western Poland to obtain cytological smears, and tested all smears for 33 types of HPV with a polymerase chain reaction-based system. All women were classified according to age into three groups. Results: HPV infections peaked in the group of 45 to 49 year old (48,5 p.c. using universal starters) and decreased in 56 year or olders (26,1 p.c. using universal starters) with predominantly non-cancer-associated types of HPV and uncharacterized HPV types. Conclusions: We confirm the decline of HPV infection with age, but note increased prevalence after menopause, which could be related to a second peak of HSILs, an observation that warrants further investigation. At least 80 p.c. of HPVs involved in cervical carcinogenesis in this population have been characterized. Polyvalent vaccines including the main cancer-associated HPV types may be able to prevent most cases of cervical disease in this region.


  4/4

  Tytuł oryginału: Unieruchomienie, rehabilitacja i jej cele oraz wpływ ćwiczeń na pacjenta w starszym wieku.
  Autorzy: Zimna Renata, Derejczyk Jarosław
  Źródło: Przew. Lek. 2002 (7) s.58-63, bibliogr. 45 poz.
  Sygnatura GBL: 313,495

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  stosując format: