Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: ZIMMERMANN-GÓRSKA
Liczba odnalezionych rekordów: 13Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/13

Tytuł oryginału: Możliwości leczenia farmakologicznego reumatoidalnego zapalenia stawów u kobiet w okresie ciąży i karmienia.
Tytuł angielski: Pharmacological treatment of rheumatoid arthritis during pregnancy and lactation.
Autorzy: Zimmermann-Górska Irena
Źródło: Terapia 2002: 10 (1) z. 1 s.3-4, 6, tab., bibliogr. 28 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,048

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • farmacja
 • ginekologia i położnictwo
 • reumatologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie angielskie: The interaction of pregnancy and rheumatoid arthritis is presented as well as an optimisation of treatment with antirheumatic drugs.


  2/13

  Tytuł oryginału: Przydatność testu krystalizacji śliny w diagnostyce zespołu Sj”gren's syndrome.
  Tytuł angielski: Diagnostic value of saliva ferning test in Sj”gren's syndrome.
  Autorzy: Puszczewicz Mariusz, Zimmermann-Górska Irena, Białkowska-Puszczewicz Grażyna
  Źródło: Pol. Arch. Med. Wewn. 2002: 107 (1) s.13-17, il., tab., bibliogr. 11 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,501

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Skład śliny u chorych z zespołem Sj”grena ulega zmianom, co ma wpływ na obraz krystalizacji zawartych w niej substancji organicznych i nieorganicznych. Rolando i wsp. wyodrębnili 4 typy krystalizacji, które mogłyby odpowiadać nasileniu zmian zapalnych w gruczołach ślinowych. Celem pracy była ocena przydatności testu krystalizacji śliny u chorych z zespołem Sj”grena. Badania wykonano u 43 chorych z rozpoznaniem zespołu Sj”grena ustalonych na podstawie kryteriów europejskich. W 11 przypadkach rozpoznano pierwotną postać Sj”grena, u 32 postać wtórną. Grupę kontrolną stanowiło 27 zdrowych kobiet. Próbki świeżo wytworzonej śliny nakładano na szkiełka podstawowe i suszono w temperaturze pokojowej. Krystalizację oceniono w mikroskopie świetlnym i w świetle spolaryzowanym po około 10 minutach od momentu pobrania śliny. Określono typy krystalizacji według skali opracowanej przez Rolando. Prawidłowy obraz krystalizacji śliny obserwowano u 32 osób, patologiczny zaś u 11 (100 proc.) chorych z pierwotną postacią zespołu i u 27 (84 proc.) chorych z postacią wtórną. Obraz odpowiadający typowi I krystalizacji śliny stwierdzono u 5 (16 proc.) chorych z wtórną postacią zespołu Sj”grena. Krystalizację typu II wykazno u 4 (12 proc.) chorych na wtórny zespół Sj”grena, typ III krystalizacji stwierdzono u 5 (45 proc.) chorych na pierwotny i 10 (31 proc) na wtórny zespół Sj”grena. Typ IV u 6 (55 proc.) chorych z pierwotną postacią zespołu i u 13 (41 proc.) chorych z postacią wtórną. Nie stwierdzono zależności pomiędzy rozpoznaniem choroby towarzyszącej wtórnej postaci zespołu suchości a typem krystalizacji. Uzyskane wyniki wskazują na przydatność testu krystalizacji śliny w diagnostyce zespołu Sj”grena.

  Streszczenie angielskie: One of the characteristics of mucous is its ability to crystallize to the form of ferns when it is dried at room temperature and observed by polarized light microscopy (ferning phenomenon-FP). Several studies have shown that dry mouth can be diagnosed on the basis the loss of FP in dried saliva samples. The aim of our study was to evaluate the value of saliva ferning test (SFT) in the diagnosis of Sj”gren's syndrome (SS). Saliva was taken from 11 patients with primary SS, 32 patients with secondary SS as well as from 27 controls. Samples of freshly produced saliva were dropped on light-microscope slides and allowed to dry at room temperature. Crystallization was observed by polarizing light microscopy within 10 minutes after collection. The type of crystallization was classified acc. to Rolando et al. Abnormal SFT was observed in 11 (100 p.c.) patients with primary SS and 27 (84 p.c.) patients with secondary SS. Saliva from 5 (16 p.c.) patients with secondary SS and from 27 (100 p.c.) control patients yielded normal picture of crystallization. In our opinion SFT is a simple, reproducible, and useful non-invasive diagnostic test in SS.


  3/13

  Tytuł oryginału: Reumatologia.
  Autorzy: Zimmermann-Górska Irena
  Źródło: Med. Prakt. 2002 (1/2) s.143-144, 146, 148-150, 152, bibliogr. 49 poz.
  Sygnatura GBL: 312,921

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • reumatologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  4/13

  Tytuł oryginału: Rola zakażeń wirusem zapalenia wątroby typu C w patogenezie zespołu Sj”grena.
  Tytuł angielski: The possible role of hepatitis C virus in the pathogenesis of Sj”gren's syndrome.
  Autorzy: Madaliński Kazimierz, Dzierżanowska-Fangrat Katarzyna, Jóźwiak Paulina, Puszczewicz Mariusz, Zimmermann-Górska Irena
  Źródło: Pol. Arch. Med. Wewn. 2002: 107 (2) s.167-171, bibliogr. 26 poz.
  Sygnatura GBL: 313,501

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • mikrobiologia
 • gastroenterologia
 • choroby zakaźne

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  5/13

  Tytuł oryginału: Konferencja Europejskiej Federacji Medycyny Wewnętrznej, Madryt, 26 stycznia 2002 r.
  Tytuł angielski: Conference of European Federation of Internal Medicine, Madrid, 26 January 2002.
  Autorzy: Zimmermann-Górska Irena
  Źródło: Pol. Arch. Med. Wewn. 2002: 107 (6) s.601 - Konferencka Europejskiej Federacji Medycyny Wewnętrznej Madryt 26.01. 2002
  Sygnatura GBL: 313,501

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • sprawozdanie


  6/13

  Tytuł oryginału: Kryształy lipidów w płynie stawowym chorych na barwnikowe kosmkowo-guzkowe zapalenie błony maziowej (PVS).
  Tytuł angielski: Lipid crystals in synovial fluid of patients with pigmented villonodural synovitis.
  Autorzy: Puszczewicz Mariusz, Zimmermann-Górska Irena, Białkowska-Puszczewicz Grażyna, Tuchocka Aleksandra
  Źródło: Reumatologia 2002: 40 (1) s.21-27, il., bibliogr. 11 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,900

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • reumatologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Badanie płynu stawowego u 13 chorych na barwnikowe kosmkowo-guzkowe zapalenie błony maziowej (PVS) wykazało w 11 przypadkach obecność lipidów położonych zewnątrzkomórkowo lub w obrębie cytoplazmy komórek fagocytujących. Autorzy, na podstawie badania mikroskopowego ze światłem spolaryzowanym, wyodrębnili trzy typy lipidów: postać płynną, tworzące formy kuliste ("krzyże maltańskie"), pojedyncze długie kryształy tępo zakończone oraz krótkie, o ostrych końcach, tworzące skupiska. W zestawieniu z innymi cechami płynu charakterystycznymi dla PVS obecność lipidów jest przydatnym elementem diagnostycznym.

  Streszczenie angielskie: Synovial fluids aspirated from knee joints of 13 patients with biopsy - proven diagnosis of PVS were examined. All of synovial fluid samples were blood stained and numerous villi as well as macrophages containing hemosiderin, pseudomalignant cells, multinucleated gaint cells, and foam cells were seen in their sediment. In 85 p.c. of cases, lipid crystals have been seen, under a polarized light microscopy. Three patterns of lipid crystals were observed: 1) strongly birefringent micro-spherules, which appeared as Maltase Crosses and were found both inside of foam cells and extracellularly, 2) long (100 - 300 ćm), needle-shaped, dull-edged crystals with strongly positive birefringent, 3) short (15-25 ćm), needle-shaped, sharply-edged crystals, strongly negative birefringent, in a star-like arrrangement. These crystals may be one of diagnostic criteria of pigmented villonodular synovitis.


  7/13

  Tytuł oryginału: [Komentarz do artykułu pt. Leczenie reumatoidalnego zapalenia stawów. Aktualne (2002) wytyczne American College of Rheumatology].
  Autorzy: Zimmermann-Górska Irena
  Źródło: Med. Prakt. 2002 (4) s.144-145, bibliogr. 4 poz. - Tł. artyk. z czas. Arthritis and Rheumatism 2002; 46 : 328-346
  Sygnatura GBL: 312,921

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • reumatologia

  Typ dokumentu:
 • list i notatka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  8/13

  Tytuł oryginału: Omówienie artykułu autorów: Adam Rosławski, Irena Skórowa, Maria Paciorek pt. "Przypadek ciężkiej dny z zespołem wątrobowo-śledzionowym". Str. 61-70.
  Tytuł angielski: Comment to article of A. Rosławski, I. Skórowa, M. Paciorek: "A case advanced gout with a hepato-splenic syndrome".
  Opracowanie edytorskie: Zimmermann-Górska Irena (Koment.).
  Źródło: Reumatologia 2002: 40 (2) s.108-109 - Dot. artykułu I edycji Reumatologii z 1962 roku
  Sygnatura GBL: 304,900

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • reumatologia

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa
 • list i notatka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Autorzy opisuja 52-letnia kobietę, u której rozpoznano późną dnę z powikłaniami narządowymi. W przypadku tym uderzające było nasilenie zmian dnawych w narządzie ruchu i nerkach, które powstały w stosunkowo krótkim czasie od wystąpienia objawów klinicznych dny. Współistniejące powiększenie śledziony i wątroby oraz stale utrzymująca się leukocytoza obojętnochłonna we krwi obwodowej z przewagą form dojrzałych nasuwały możliwość ujęcia całości obrazu chorobowego jako zespołu wątrobowo-śledzionowego z dysplenizmem. Dysplenizm mógłby powstać w tym przypadku na skutek spichrzenia moczanów w śledzionie z następczym wypadnięciem regulującego wpływu na hematopoezę szpiku i upośledzeniem funkcji śledziony polegającej na niszczeniu starych form leukocytów na obwodzie.


  9/13

  Tytuł oryginału: Karta Lekarza. Zasady wykonywania zawodu lekarza w nowym tysiącleciu.
  Opracowanie edytorskie: Zimmermann-Górska Irena (Przedm.), Gajewski Piotr (tł.), Juda Anna (tł.), MrukowiczStrojny Jacek Wojciech (tł.) (tł.).
  Źródło: Med. Prakt. 2002 (4) wyd. spec. s.1-8
  Sygnatura GBL: 312,921

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia


  10/13

  Tytuł oryginału: 29 Skandynawski Kongres Reumatologii, Tromso (Norwegia), 15-18 sierpnia 2002 roku.
  Tytuł angielski: 29th Scandinavian Congress of Rheumatology.
  Autorzy: Zimmermann-Górska Irena
  Źródło: Reumatologia 2002: 40 (3) s.204-205 - 29 Skandynawski Kongres Reumatologii Tromso 15-18.08. 2002
  Sygnatura GBL: 304,900

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • reumatologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • sprawozdanie


  11/13

  Tytuł oryginału: Rekomendacje stosowania blokerów TNF-alfa u chorych na reumatoidalne zapalenie stawów.
  Tytuł angielski: The recomendation of anti-TNF drugs in the treatment of patients with rheumatoid arthritis.
  Autorzy: Filipowicz-Sosnowska Anna, Kucharz Eugeniusz J., Maśliński Włodzimierz, Musiej-Nowakowska Elżbieta, Pazdur Jacek, Romicka Anna M., Szczepański Leszek, Szechiński Jacek, Wiland Piotr, Zimmermann-Górska Irena, Zubrzycka-Sienkiewicz Anna
  Źródło: Reumatologia 2002: 40 (4) s.216-221, bibliogr. 38 poz. - 5 Konferencja Naukowo-Szkoleniowa pt. Lubelskie dni reumatologiczne Krasiczyn 16-18.05. 2002
  Sygnatura GBL: 304,900

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • reumatologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  12/13

  Tytuł oryginału: Nowe spojrzenie na "spondyloartropatie seronegatywne".
  Tytuł angielski: New approach to the "seronegative spondyloarthropathies".
  Autorzy: Zimmermann-Górska Irena
  Źródło: Nowa Klin. 2002: 9 (11/12) s.1212-1217, il., tab., bibliogr. 31 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,015

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • traumatologia i ortopedia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Przedstawiono obowiązujący podział spondyloatropatii, hipotezy dotyczące etapów ich patogenezy, aktualne metody diagnostyczne i nowe możliwości leczenia

  Streszczenie angielskie: An actual classification of the spondyloarthopathies, suggested etiopathogenesis, actual diagnostic methods as well as the newest possibilities of their treatment are presented.


  13/13

  Tytuł oryginału: Choroby reumatyczne w przebiegu zakażenia wirusem HIV.
  Tytuł angielski: Rheumatic syndromes associated with HIV infection.
  Autorzy: Puszczewicz Mariusz, Zimmermann-Górska Irena
  Źródło: Nowa Klin. 2002: 9 (11/12) s.1218-1221, tab., bibliogr. 6 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,015

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • aIDS
 • reumatologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Do zespołów reumatycznych związanych z zakażeniem wirusem HIV należy między innymi zespół Reitera, łuszczycowe zapalenie stawów, zespół suchości a także zapalenie wielomięśniowe. Ich objawy mogą wystąpić w każdej fazie zakażenia wirusem HIV, chociaż częściej stwierdza się je u osób w późnym okresie choroby.

  Streszczenie angielskie: Rheumatic syndromes associated with Human Immunodeficiency Virus (HIV) infection include a wide variety of well-defined disorders. There are Reiter's syndrome, psoriatic arthritis, DILS and polymyositis. Rheumatic syndromes can occur at any phase of HIV infection, although they are much more prevalent in the late phases.

  stosując format: