Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: ZIMMERMANN
Liczba odnalezionych rekordów: 17Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/17

Tytuł oryginału: Możliwości leczenia farmakologicznego reumatoidalnego zapalenia stawów u kobiet w okresie ciąży i karmienia.
Tytuł angielski: Pharmacological treatment of rheumatoid arthritis during pregnancy and lactation.
Autorzy: Zimmermann-Górska Irena
Źródło: Terapia 2002: 10 (1) z. 1 s.3-4, 6, tab., bibliogr. 28 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,048

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • farmacja
 • ginekologia i położnictwo
 • reumatologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie angielskie: The interaction of pregnancy and rheumatoid arthritis is presented as well as an optimisation of treatment with antirheumatic drugs.


  2/17

  Tytuł oryginału: Przydatność testu krystalizacji śliny w diagnostyce zespołu Sj”gren's syndrome.
  Tytuł angielski: Diagnostic value of saliva ferning test in Sj”gren's syndrome.
  Autorzy: Puszczewicz Mariusz, Zimmermann-Górska Irena, Białkowska-Puszczewicz Grażyna
  Źródło: Pol. Arch. Med. Wewn. 2002: 107 (1) s.13-17, il., tab., bibliogr. 11 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,501

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Skład śliny u chorych z zespołem Sj”grena ulega zmianom, co ma wpływ na obraz krystalizacji zawartych w niej substancji organicznych i nieorganicznych. Rolando i wsp. wyodrębnili 4 typy krystalizacji, które mogłyby odpowiadać nasileniu zmian zapalnych w gruczołach ślinowych. Celem pracy była ocena przydatności testu krystalizacji śliny u chorych z zespołem Sj”grena. Badania wykonano u 43 chorych z rozpoznaniem zespołu Sj”grena ustalonych na podstawie kryteriów europejskich. W 11 przypadkach rozpoznano pierwotną postać Sj”grena, u 32 postać wtórną. Grupę kontrolną stanowiło 27 zdrowych kobiet. Próbki świeżo wytworzonej śliny nakładano na szkiełka podstawowe i suszono w temperaturze pokojowej. Krystalizację oceniono w mikroskopie świetlnym i w świetle spolaryzowanym po około 10 minutach od momentu pobrania śliny. Określono typy krystalizacji według skali opracowanej przez Rolando. Prawidłowy obraz krystalizacji śliny obserwowano u 32 osób, patologiczny zaś u 11 (100 proc.) chorych z pierwotną postacią zespołu i u 27 (84 proc.) chorych z postacią wtórną. Obraz odpowiadający typowi I krystalizacji śliny stwierdzono u 5 (16 proc.) chorych z wtórną postacią zespołu Sj”grena. Krystalizację typu II wykazno u 4 (12 proc.) chorych na wtórny zespół Sj”grena, typ III krystalizacji stwierdzono u 5 (45 proc.) chorych na pierwotny i 10 (31 proc) na wtórny zespół Sj”grena. Typ IV u 6 (55 proc.) chorych z pierwotną postacią zespołu i u 13 (41 proc.) chorych z postacią wtórną. Nie stwierdzono zależności pomiędzy rozpoznaniem choroby towarzyszącej wtórnej postaci zespołu suchości a typem krystalizacji. Uzyskane wyniki wskazują na przydatność testu krystalizacji śliny w diagnostyce zespołu Sj”grena.

  Streszczenie angielskie: One of the characteristics of mucous is its ability to crystallize to the form of ferns when it is dried at room temperature and observed by polarized light microscopy (ferning phenomenon-FP). Several studies have shown that dry mouth can be diagnosed on the basis the loss of FP in dried saliva samples. The aim of our study was to evaluate the value of saliva ferning test (SFT) in the diagnosis of Sj”gren's syndrome (SS). Saliva was taken from 11 patients with primary SS, 32 patients with secondary SS as well as from 27 controls. Samples of freshly produced saliva were dropped on light-microscope slides and allowed to dry at room temperature. Crystallization was observed by polarizing light microscopy within 10 minutes after collection. The type of crystallization was classified acc. to Rolando et al. Abnormal SFT was observed in 11 (100 p.c.) patients with primary SS and 27 (84 p.c.) patients with secondary SS. Saliva from 5 (16 p.c.) patients with secondary SS and from 27 (100 p.c.) control patients yielded normal picture of crystallization. In our opinion SFT is a simple, reproducible, and useful non-invasive diagnostic test in SS.


  3/17

  Tytuł oryginału: Reumatologia.
  Autorzy: Zimmermann-Górska Irena
  Źródło: Med. Prakt. 2002 (1/2) s.143-144, 146, 148-150, 152, bibliogr. 49 poz.
  Sygnatura GBL: 312,921

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • reumatologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  4/17

  Tytuł oryginału: Rola zakażeń wirusem zapalenia wątroby typu C w patogenezie zespołu Sj”grena.
  Tytuł angielski: The possible role of hepatitis C virus in the pathogenesis of Sj”gren's syndrome.
  Autorzy: Madaliński Kazimierz, Dzierżanowska-Fangrat Katarzyna, Jóźwiak Paulina, Puszczewicz Mariusz, Zimmermann-Górska Irena
  Źródło: Pol. Arch. Med. Wewn. 2002: 107 (2) s.167-171, bibliogr. 26 poz.
  Sygnatura GBL: 313,501

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • mikrobiologia
 • gastroenterologia
 • choroby zakaźne

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  5/17

  Tytuł oryginału: Konferencja Europejskiej Federacji Medycyny Wewnętrznej, Madryt, 26 stycznia 2002 r.
  Tytuł angielski: Conference of European Federation of Internal Medicine, Madrid, 26 January 2002.
  Autorzy: Zimmermann-Górska Irena
  Źródło: Pol. Arch. Med. Wewn. 2002: 107 (6) s.601 - Konferencka Europejskiej Federacji Medycyny Wewnętrznej Madryt 26.01. 2002
  Sygnatura GBL: 313,501

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • sprawozdanie


  6/17

  Tytuł oryginału: Kryształy lipidów w płynie stawowym chorych na barwnikowe kosmkowo-guzkowe zapalenie błony maziowej (PVS).
  Tytuł angielski: Lipid crystals in synovial fluid of patients with pigmented villonodural synovitis.
  Autorzy: Puszczewicz Mariusz, Zimmermann-Górska Irena, Białkowska-Puszczewicz Grażyna, Tuchocka Aleksandra
  Źródło: Reumatologia 2002: 40 (1) s.21-27, il., bibliogr. 11 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,900

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • reumatologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Badanie płynu stawowego u 13 chorych na barwnikowe kosmkowo-guzkowe zapalenie błony maziowej (PVS) wykazało w 11 przypadkach obecność lipidów położonych zewnątrzkomórkowo lub w obrębie cytoplazmy komórek fagocytujących. Autorzy, na podstawie badania mikroskopowego ze światłem spolaryzowanym, wyodrębnili trzy typy lipidów: postać płynną, tworzące formy kuliste ("krzyże maltańskie"), pojedyncze długie kryształy tępo zakończone oraz krótkie, o ostrych końcach, tworzące skupiska. W zestawieniu z innymi cechami płynu charakterystycznymi dla PVS obecność lipidów jest przydatnym elementem diagnostycznym.

  Streszczenie angielskie: Synovial fluids aspirated from knee joints of 13 patients with biopsy - proven diagnosis of PVS were examined. All of synovial fluid samples were blood stained and numerous villi as well as macrophages containing hemosiderin, pseudomalignant cells, multinucleated gaint cells, and foam cells were seen in their sediment. In 85 p.c. of cases, lipid crystals have been seen, under a polarized light microscopy. Three patterns of lipid crystals were observed: 1) strongly birefringent micro-spherules, which appeared as Maltase Crosses and were found both inside of foam cells and extracellularly, 2) long (100 - 300 ćm), needle-shaped, dull-edged crystals with strongly positive birefringent, 3) short (15-25 ćm), needle-shaped, sharply-edged crystals, strongly negative birefringent, in a star-like arrrangement. These crystals may be one of diagnostic criteria of pigmented villonodular synovitis.


  7/17

  Tytuł oryginału: [Komentarz do artykułu pt. Leczenie reumatoidalnego zapalenia stawów. Aktualne (2002) wytyczne American College of Rheumatology].
  Autorzy: Zimmermann-Górska Irena
  Źródło: Med. Prakt. 2002 (4) s.144-145, bibliogr. 4 poz. - Tł. artyk. z czas. Arthritis and Rheumatism 2002; 46 : 328-346
  Sygnatura GBL: 312,921

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • reumatologia

  Typ dokumentu:
 • list i notatka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  8/17

  Tytuł oryginału: Omówienie artykułu autorów: Adam Rosławski, Irena Skórowa, Maria Paciorek pt. "Przypadek ciężkiej dny z zespołem wątrobowo-śledzionowym". Str. 61-70.
  Tytuł angielski: Comment to article of A. Rosławski, I. Skórowa, M. Paciorek: "A case advanced gout with a hepato-splenic syndrome".
  Opracowanie edytorskie: Zimmermann-Górska Irena (Koment.).
  Źródło: Reumatologia 2002: 40 (2) s.108-109 - Dot. artykułu I edycji Reumatologii z 1962 roku
  Sygnatura GBL: 304,900

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • reumatologia

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa
 • list i notatka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Autorzy opisuja 52-letnia kobietę, u której rozpoznano późną dnę z powikłaniami narządowymi. W przypadku tym uderzające było nasilenie zmian dnawych w narządzie ruchu i nerkach, które powstały w stosunkowo krótkim czasie od wystąpienia objawów klinicznych dny. Współistniejące powiększenie śledziony i wątroby oraz stale utrzymująca się leukocytoza obojętnochłonna we krwi obwodowej z przewagą form dojrzałych nasuwały możliwość ujęcia całości obrazu chorobowego jako zespołu wątrobowo-śledzionowego z dysplenizmem. Dysplenizm mógłby powstać w tym przypadku na skutek spichrzenia moczanów w śledzionie z następczym wypadnięciem regulującego wpływu na hematopoezę szpiku i upośledzeniem funkcji śledziony polegającej na niszczeniu starych form leukocytów na obwodzie.


  9/17

  Tytuł oryginału: Liver regeneration: the emergence of new pathways.
  Autorzy: Zimmermann Arthur
  Źródło: Med. Sci. Monitor 2002: 8 (3) s.RA53-RA63, bibliogr. 106 poz.
  Sygnatura GBL: 313,278

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta

  Streszczenie angielskie: The present overview summarizes important knowledge having accumulated during the last years. The liver maintains a steady mass which is basically controlled by a delicate balance between cell gain and cell loss. However, reconstitution of the organ after tissue loss does not only involve replacement of target cells, but also complex remodeling processes resulting in the reconstruction of the typical tissual architecture. Most information in liver regeneration refers to hepatocytes. It is important to note that hepatocytes are not terminally differentiated cells, but cells situated in the G0 phase that can undergo proliferation upon appropriate stimulation. In most situations, hepatic stem cells are not significantly involved in this response. Hepatocyte regenration is accomplished by a sequence of distinct phases: an initiation phase, rendering cells in a state of replicative competence; a proliferation phase, where expansion of the cell population occurs; and a termination phase, where cell growth is suppressed to terminate regeneration at a set point. These three phases are regulated by a whole group of factors, mainly cytokines, the significance of which has in part been defined by use of animal models with target gene deletions (gene knockouts). It seems that several mechanisms are capable to snese the critical cell mass which has to be achieved. Hepatocyte regeneration is accompanied by a complex remodeling of hepatic tissue, with a transient breakdown of the lobular architecture. In contrast to hepatocytes, less is known for the regenerative replacement of bile ducts, blood vessels and hepatic stellate cells.


  10/17

  Tytuł oryginału: Karta Lekarza. Zasady wykonywania zawodu lekarza w nowym tysiącleciu.
  Opracowanie edytorskie: Zimmermann-Górska Irena (Przedm.), Gajewski Piotr (tł.), Juda Anna (tł.), MrukowiczStrojny Jacek Wojciech (tł.) (tł.).
  Źródło: Med. Prakt. 2002 (4) wyd. spec. s.1-8
  Sygnatura GBL: 312,921

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia


  11/17

  Tytuł oryginału: 29 Skandynawski Kongres Reumatologii, Tromso (Norwegia), 15-18 sierpnia 2002 roku.
  Tytuł angielski: 29th Scandinavian Congress of Rheumatology.
  Autorzy: Zimmermann-Górska Irena
  Źródło: Reumatologia 2002: 40 (3) s.204-205 - 29 Skandynawski Kongres Reumatologii Tromso 15-18.08. 2002
  Sygnatura GBL: 304,900

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • reumatologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • sprawozdanie


  12/17

  Tytuł oryginału: Vascular tumors: the many faces of vasculogenesis and angiogenesis.
  Autorzy: Zimmermann Arthur
  Źródło: Ann. Diagn. Paediatr. Pathol. 2002: 6 (1/2) s.9-16, bibliogr. 76 poz. - 2 Sympozjum pt. Postępy w diagnostyce molekularnej i leczeniu nowotworów złośliwych na podłożu genetycznym w pediatrii Zegrze-Południowe 08-09.05. 2002
  Sygnatura GBL: 313,395

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • tytuł obcojęzyczny

  Streszczenie angielskie: Vascular tumors are frequent lesions with a compleks morphology and a broad spectrum of clinical presentation. They have, therefore, been studied in considerable detail with respect to their biology and pathology, but the understanding of pathogenic mechanisms involved had to await progress in vascular biology. During the last years, an impressive amount of knowledge relating to vasculogenesis and angiogenesis has accumulated, and numerous genes and factors operational in vascular morphogenesis have been identified. The elucidation of these critical mechanisms has an increasing and interesting impact on the uncovering of pathogenic pathways active in vascular tumours. Several important aspects of this field are summarized in the present overview.


  13/17

  Tytuł oryginału: Hepatocellular carcinoma: the pathway from progenitor cells to novel entities.
  Autorzy: Zimmermann Arthur
  Źródło: Ann. Diagn. Paediatr. Pathol. 2002: 6 (1/2) s.21-26, bibliogr. 55 poz. - 2 Sympozjum pt. Postępy w diagnostyce molekularnej i leczeniu nowotworów złośliwych na podłożu genetycznym w pediatrii Zegrze-Południe 08-09.05. 2002
  Sygnatura GBL: 313,395

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny

  Streszczenie angielskie: Malignant liver cell tumours, and in particular hepatocellular carcinomas, exhibit a broad array of growth patterns and types of differentiation. Apart from well established types and subtypes, novel morphocytes have recently emerged, and their identification is important for both, the clinical setting and theoretical considerations. In particular, unique pathways of diferentiation occuring in liver tumors may reflect distinct phases of hepatic ontogenesis. In the present overview, recently uncovered aspects of hepatogenesis are discussed in relation to the pathogenesis of special and in part novel types of malignant liver cell tumours.


  14/17

  Tytuł oryginału: Rekomendacje stosowania blokerów TNF-alfa u chorych na reumatoidalne zapalenie stawów.
  Tytuł angielski: The recomendation of anti-TNF drugs in the treatment of patients with rheumatoid arthritis.
  Autorzy: Filipowicz-Sosnowska Anna, Kucharz Eugeniusz J., Maśliński Włodzimierz, Musiej-Nowakowska Elżbieta, Pazdur Jacek, Romicka Anna M., Szczepański Leszek, Szechiński Jacek, Wiland Piotr, Zimmermann-Górska Irena, Zubrzycka-Sienkiewicz Anna
  Źródło: Reumatologia 2002: 40 (4) s.216-221, bibliogr. 38 poz. - 5 Konferencja Naukowo-Szkoleniowa pt. Lubelskie dni reumatologiczne Krasiczyn 16-18.05. 2002
  Sygnatura GBL: 304,900

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • reumatologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  15/17

  Tytuł oryginału: Nowe spojrzenie na "spondyloartropatie seronegatywne".
  Tytuł angielski: New approach to the "seronegative spondyloarthropathies".
  Autorzy: Zimmermann-Górska Irena
  Źródło: Nowa Klin. 2002: 9 (11/12) s.1212-1217, il., tab., bibliogr. 31 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,015

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • traumatologia i ortopedia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Przedstawiono obowiązujący podział spondyloatropatii, hipotezy dotyczące etapów ich patogenezy, aktualne metody diagnostyczne i nowe możliwości leczenia

  Streszczenie angielskie: An actual classification of the spondyloarthopathies, suggested etiopathogenesis, actual diagnostic methods as well as the newest possibilities of their treatment are presented.


  16/17

  Tytuł oryginału: Choroby reumatyczne w przebiegu zakażenia wirusem HIV.
  Tytuł angielski: Rheumatic syndromes associated with HIV infection.
  Autorzy: Puszczewicz Mariusz, Zimmermann-Górska Irena
  Źródło: Nowa Klin. 2002: 9 (11/12) s.1218-1221, tab., bibliogr. 6 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,015

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • aIDS
 • reumatologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Do zespołów reumatycznych związanych z zakażeniem wirusem HIV należy między innymi zespół Reitera, łuszczycowe zapalenie stawów, zespół suchości a także zapalenie wielomięśniowe. Ich objawy mogą wystąpić w każdej fazie zakażenia wirusem HIV, chociaż częściej stwierdza się je u osób w późnym okresie choroby.

  Streszczenie angielskie: Rheumatic syndromes associated with Human Immunodeficiency Virus (HIV) infection include a wide variety of well-defined disorders. There are Reiter's syndrome, psoriatic arthritis, DILS and polymyositis. Rheumatic syndromes can occur at any phase of HIV infection, although they are much more prevalent in the late phases.


  17/17

  Tytuł oryginału: Warunki dopuszczania do obrotu i obrót produktami leczniczymi w świetle przepisów ustawy - prawo farmaceutyczne.
  Tytuł angielski: Requirements for admission to the market and turnover of drugs according to regulation of the Pharmaceutical Act.
  Autorzy: Jabłoński Tomasz, Zimmermann Agnieszka, Stożkowska Wiesława
  Źródło: Farm. Pol. 2002: 58 (21) s.1005-1011, bibliogr. 9 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,851

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • prawo

  Streszczenie angielskie: New regulations issued on September 6, 2001 under Pharmaceutical Act have introduced significant changes to the Polish system of pharamaceutical legislation. There are many legal issues directed towards harmonization of the Act with the European Union regulations. In this paper requirements set for admission of drugs to the market and principles of both the retail and wholesale turnover have been addressed.

  stosując format: