Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: ZIENKIEWICZ
Liczba odnalezionych rekordów: 5Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/5

Tytuł oryginału: Brachyterapia - wstępne doświadczenia własne w leczeniu nowotworów głowy i szyi za pomocą brachyterapii pulsacyjnej.
Tytuł angielski: Brachytherapy - preliminary own experiences in the treatment of head and neck carcinomas with the use of pulsed brachytherapy.
Autorzy: Zienkiewicz Józef, Ziemlewski Adam, Serkies Krystyna, Oleszkiewicz Izabela, Nierzwicki Bartłomiej
Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 (9/10) s.569-574, il., bibliogr. 16 poz., sum.
Sygnatura GBL: 301,774

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • otorynolaryngologia
 • radiologia
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Przedstawiono rys historyczny rozwoju brachyterapii. Na podstawie piśmiennictwa omówiono wskazania oraz techniczne spekty brachyterapii. Autorzy przedstawiają wstępne doświadczenia własne w sotoswaniu techniki pulsacyjnej.


  2/5

  Tytuł oryginału: Doświadczenia własne w stosowaniu implantów śródkostnych firmy ITI Straumann.
  Autorzy: Szycik Violetta, Dijakiewicz Maciej, Pawłowska Anita, Łoś Dominik, Zienkiewicz Józef
  Źródło: Implantoprotetyka 2002: 3 (2) s.3-7, il., tab., bibliogr. 9 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Autorzy przedstawiają własne doświadczenia w uzupełnianiu różnorodnych braków zębowych za pomocą implantów systemu Straumanna. W przypadkach niedostatecznej ilości tkanki kostnej stosowano zabiegi sterowanej regeneracji kości z użyciem przeszczepów autogennych, preparatów kościozastępczych oraz membran zaporowych w celu przyspieszenia regeneracji tkanki kostnej wykorzystywano czynniki wzrostu zawarte w osoczu krwi (PRP - platelet rich plasma).

  Streszczenie angielskie: The authors describe their own experience of using Straumann implants for replenishment of different dental defects. In the case of insufficient bone they used quided bone regeneration with autogenous bone grafts, bone substitute materials, membranes and growth factors which are found in platelet rich plasma.


  3/5

  Tytuł oryginału: Charakterystyka struktury 814 zabiegów resekcji wierzchołków korzeni zębów w materiale Poradni Chirurgii Stomatologicznej Przychodni Stomatologicznej SPSK nr 1 w Gdańsku w latach 1990-1998.
  Tytuł angielski: Structure characteristics of 814 performed apicectomies in medical records of Dental Surgery Department of Medical University of Gdańsk in 1990-1998.
  Autorzy: Dijakiewicz Maciej, Emerich-Poplatek Katarzyna, Adamowicz-Klepalska Barbara, Zienkiewicz Józef, Rutkowska Katarzyna
  Źródło: Ann. Acad. Med. Gedan. 2002: 32 s.133-142, il., tab., bibliogr. 5 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 702,634

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • organizacja ochrony zdrowia
 • ekonomika

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  4/5

  Tytuł oryginału: Zastosowanie preparatu Bio-Oss w rozszerzeniu wskazań do stosowania wszczepów zębowych.
  Tytuł angielski: Bio-Oss - its use as an extension of indications for implant dentistry.
  Autorzy: Szycik Violetta, Dijakiewicz Maciej, Zienkiewicz Józef, Pawłowska Anita
  Źródło: Ann. Acad. Med. Gedan. 2002: 32 s.151-159, il., bibliogr. 11 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 702,634

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  5/5

  Tytuł oryginału: Muzykoterapia jako czynnik relaksacyjny przed i w czasie trwania zabiegu chirurgiczno-stomatologicznego u pacjentów młodocianych.
  Tytuł angielski: Musictherapy before and during oral surgeries as a positive relaxing influence on the young patients.
  Autorzy: Gawrońska-Skorkowska Jadwiga, Zienkiewicz Józef, Majkowicz Mikołaj, Szwed Ewa, Kiewlicz Wojciech, Soroka-Letkiewicz Bożena
  Źródło: Ann. Acad. Med. Gedan. 2002: 32 s.161-172, il., tab., bibliogr. 36 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 702,634

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  stosując format: