Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: ZIEMBA
Liczba odnalezionych rekordów: 9Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/9

Tytuł oryginału: Effects of the combination of a proteasome inhibitor (PSI) and an inhibitor of ubiquitin-ligases (Leu-Ala) on the ultrastructure of human leukemic U937 cells.
Autorzy: Biały Ł. P., Ziemba H[alina], Pleban E., Wójcik C[ezary]
Źródło: Folia Histochem. Cytobiol. 2002: 40 (2) s.135-136, il., bibliogr. 14 poz. - 37 Sympozjum Polskiego Towarzystwa Histochemików i Cytochemików Kraków 02-05.09. 2001
Sygnatura GBL: 304,846

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • hematologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • in vitro

  Streszczenie angielskie: We have used the dipeptide Leu-Ala in an attempt to prevent the formation of ubiquitin-protein conjugates in U937 cells by inhibition of cellular E3 enzymes (ubiquitin ligases). Proteasome inhibitors induce the formation of perinuclear of ubiquitinated proteins and proteasomes (aggresomes) in the area of the proteolytic center of the cell. Leu-Ala did not prevent the formation of those aggregates under the action of PSI (peptidyl aldehyde, selective inhibitor of the chyotrypsin-like activity of teh proteasome), however it induced an accumulation of lipid droplets in treated cells, suggesting a previously unknown involvement of Leu-Ala in lipid metabolism. We conclude, that either Leu-Ala is not able to completely inhibit the cellular E3 enzymes or some of those enzymes are insensitive to this dipeptide, allowing therefore the build-up of ubiquitin-conjugates in the proteolytic centre of the cell.


  2/9

  Tytuł oryginału: Proteasome localization and ultrastructure of spermatozoa from patients with varicocele - immunoelectron microscopic study.
  Autorzy: Ziemba H[alina], Biały Ł. P., Frącki S[tanisław], Bablok L[eszek], Wójcik C[ezary]
  Źródło: Folia Histochem. Cytobiol. 2002: 40 (2) s.169-170, il., bibliogr. 16 poz. - 37 Sympozjum Polskiego Towarzystwa Histochemików i Cytochemików Kraków 02-05.09. 2001
  Sygnatura GBL: 304,846

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • in vitro

  Streszczenie angielskie: Localization of proteasomes in spermatozoa from patients with varicocele-associated sterility was studied by means of immunolabeling with the MPC21 monoclonal antibody detecting the C3 subunit of the 20S proteasome. The reaction was visualized for electron microscopy using the secondary Nano-Gold-coupled antibody with Gold-Enhancement in pre-embeding technique. We found that semen samples from varicocele patients contained a large amount of abnormal spermatozoa characterized by the presence of dispersed chromatin and large residual bodies (cytoplasmic droplets) as well as spermatids at various stages of spermiogenesis. In normal spermatozoa, the immunolabeling was found in the acrosome, postacrosomal regions, nuclear vacuoles, in the neck and in the middle-piece as well as in the residual bodies, while chromatin remained unlabeled. In varicocele spermatozoa, the immunolabeling was also associated with chromatin and large residual bodies (cytoplasmic droplets). In contrast to normal, mature spermatozoa, the chromatin of the cells at earlier stages of spermiogenesis was strongly immunolabeled. The association of proteasomes with sperm chromatin and large residual bodies can be the sign of abnormality and distrubances in spermatogenesis associated wtih varicoc\ele.


  3/9

  Tytuł oryginału: Patofizjologia : podręcznik dla studentów medycyny
  Autorzy: Bańkowski Edward, Bełtowski Jerzy, Białkowska Magdalena, Chłap Zbigniew, Cybulska Barbara, Czekalski Stanisław, Czokało-Plichta Maria, Dąbrowski Ryszard, Dzierżkowska Jolanta, Fidziańska Elżbieta, Fogel Wiesława A., Górnicki Mirosław, Górny Dionizy, Gujski Mariusz, Gumułka Stanisław W., Guzek Jan W., Jagielski Józef, Kaleta Zbigniew, Kłosiewicz-Latoszek Longina, Knapowski Jan, Kostowski Wojciech, Kotschy Maria, Kowalski Janusz, Kwarecki Krzysztof, Markiewicz Lech, Maślińska Danuta, Maśliński Czesław, Maśliński Sławomir, Opuchlik Andrzej, Poppe Paweł, Ryżewski Jan, Szostak Wiktor B., Szukiewicz Dariusz, Śródka Andrzej, Tchórzewski Henryk, Tyrakowski Tomasz, Witanowska Anna, Wróbel Jan, Zaremba Jacek, Ziemba Andrzej W., Ziemlański Światosław, Zużewicz Krystyna, Żarski Stefan
  Opracowanie edytorskie: Maśliński Sławomir (red.), Ryżewski Jan (red.).
  Wydanie: - Wyd. 3
  Źródło: - Warszawa, Wydaw. Lekarskie PZWL 2002, 1067, [1] s. : il., tab., 24 cm.
  Sygnatura GBL: 735,706

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  4/9

  Tytuł oryginału: Results of treatment with concurrent radiotherapy and cisplatin-based chemotherapy for cancer of the uterine cervix - a preliminary assessment.
  Tytuł polski: Wstępna ocena wyników leczenia raka szyjki macicy napromienianiem skojarzonym z chemioterapią opartą na cisplatynie.
  Autorzy: Rusiecka Małgorzata, Ziemba Beata, Dryl Jacek, Bojarowska Katarzyna, Słocka Beata
  Źródło: Nowotwory 2002: 52 (4) s.301-304, tab., bibliogr. 18 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 313,490

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • radiologia
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Cel. Badanie podjęto w celu wykazania różnicy w wynikach leczenia radiochemioterapią i radioterapią, oraz wskazania metody skuteczniejszej w leczeniu raka szyjki macicy. Materiał i metoda. Badaniem objęto 53 chore na płaskonabłonkowego raka szyjki macicy, poddane radiochemioterapii w okresie od maja 2000 r. do czerwca 2001 r. z powodu nowotworu zaawansowanego miejscowo: stadia kliniczne od IB-2 do IVA - grupa C. Grupę kontrolną stanowiło 50 kobiet z rozpoznanym rakiem szyjki macicy, w stadiach zaawansowania klinicznego od IB-1 do IVA, leczonych wyłącznie radioterapią w 1997 roku - grupa R. Obie grupy były porównywalne pod względem wieku, warunków napromieniania, rodzaju brachyterapii. W grupie C znalazło się więcej chorych z zaawansowanym nowotworem (bulky, oraz przewaga liczbena wyższych stadiów klinicznych). W grupie tej zastosowano wlewy cisplatyny 1 raz w tygodniu w dawce 40 mg/mý, lecz nie więcej niż 70 mg na 1 wlew. Z powodu masywnego krwawienia z dróg rodnych 6 chorych napromieniono metodą hiperfracji: 2 x 1,2 Gy z przerwą 8 h, aby nie stosować hipofrakcjonacji hemostatycznej. Wyniki. U wszystkich chorych grupy C zaobserwowano pozytywny efekt terapii, w tym ponad 50 proc. całkowitych remisji. U ponad 70 proc. kobiet stosowano sterydy z powodu leukopenii, a 4 chore nie otrzymały pełnej chemioterapii - 6 kursów cisplatyny, z powodu trombocytopenii, które wydaje się być największym problemem leczenia skojarzonego. Ilość odczynów poprowmiennych wzrosła, lecz nie wydłużyła się w czasie, ani nie osiągnęła większego natężenia. Podsumowanie. Wczesne wyniki skojarzonego leczenia radiochemioterapią płąskonabłonkowego raka szyjki macicy są bardzo obiecujące i rekomendują powyższy schemat jako standard terapeutyczny w tym schorzeniu.


  5/9

  Tytuł oryginału: Histomorfologiczne badania wędzidełka wargi górnej w odniesieniu do metod leczenia diastemy : praca doktorska
  Autorzy: Ziemba Zygmunt, Karłowska Irena (promot.).; Pomorska Akademia Medyczna Katedra i Zakład Ortodoncji w Szczecinie
  Źródło: 2002, [1], 136 k. : il., tab., bibiogr. 148 poz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20146

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  6/9

  Tytuł oryginału: Badania pomocnicze w planowaniu leczenia stłoczeń trzeciorzędowych.
  Tytuł angielski: Ancillary examinations in treatment planning for third dentition crowding.
  Autorzy: Ziemba Zygmunt, Grzywacz Izabela, Górniak Danuta
  Źródło: Mag. Stomatol. 2002: 12 (10) s.20-26, il., bibliogr. 31 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 312,932

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Leczenie stłoczeń trzeciorzędowych może stwarzać duże trudności. Wśród metod postępowania leczniczego uwzględnia się między innymi ekstrakcje przedtrzonowców, ekstrakcję pojedynczego siekacza w żuchwie, rozbudowę łuku zębowego oraz pionowe szlifowanie koron siekaczy. W wyborze optymalnego rozwiązania jest pomocna szczegółowa analiza przypadku z zastosowaniem wskaźnków diagnostycznych oraz próbnego ustawienia zębów na modelu. W pracy przedstawiono planowanie leczenia stłoczeń późnych na przykładzie dwóch przypadków klinicznych oraz wskazania do ekstrakcji siekacza dolnego.

  Streszczenie angielskie: The treatment of third dentition crowding may be very difficult. Amongst the treatment methods to be considered, there can be the extraction of premolars, extraction of single mandibular incisor, expansion of the dental arch, and longitudinal grinding of incisor crowns. In order to choose the optimal method a detailed analysis of the case is useful, using diagnostic indicators and tria set up of teeth on models. The study describes treatment planning for late crowding on the basis of two clinical cases and indications for lower incisor extraction.


  7/9

  Tytuł oryginału: Istota i zakres działań medycyny katastrof.
  Tytuł angielski: Medicine of catastrophes, its essence and sphere.
  Autorzy: Ziemba Radosław
  Źródło: Med. Dydakt. Wychow. 2002: 34 (3/4) s.35-45
  Sygnatura GBL: 305,373

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa


  8/9

  Tytuł oryginału: Poczucie bezpieczeństwa ekologicznego podstawą ochrony zdrowia człowieka.
  Tytuł angielski: Ecologic safety justifies the protection of human health.
  Autorzy: Ziemba Radosław
  Źródło: Med. Dydakt. Wychow. 2002: 34 (3/4) s.46-51
  Sygnatura GBL: 305,373

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ochrona środowiska

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa


  9/9

  Tytuł oryginału: Bioterroryzm - istota zjawiska.
  Tytuł angielski: Bioterrorism - background of phenomen.
  Autorzy: Ziemba Radosław
  Źródło: Med. Dydakt. Wychow. 2002: 34 (3/4) s.52-58
  Sygnatura GBL: 305,373

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  stosując format: