Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: ZIELIŃSKI
Liczba odnalezionych rekordów: 85Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/85

Tytuł oryginału: Wpływ obecności zmian makroskopowych w łożysku na stan płodu i noworodka w ciąży powikłanej cukrzycą przedciążową i ciążową.
Tytuł angielski: Effect of macroscopic pathological lesions of placenta on fetal and neonatal well-being in pregnancies complicated by pre-gestational and gestational diabetes.
Autorzy: Krekora Michał, Hincz Piotr, Czichos Ewa, Pawłowicz Paweł, Miller Stefan, Wilczyński Jan, Zieliński Krzysztof
Źródło: Klin. Perinatol. Ginekol. 2002: 36 s.195-202, tab., bibliogr. 25 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,663

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płód
 • noworodki
 • płeć żeńska
 • ciąża


  2/85

  Tytuł oryginału: Early detection of COPD by high-risk population spirometric screening.
  Autorzy: Zieliński J.
  Źródło: Eur. Respir. Rev. 2002: 12 (86/87) s.287-288
  Sygnatura GBL: 313,671

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  3/85

  Tytuł oryginału: Sytuacja zdrowotna ludności województwa śląskiego - wybrane wskaźniki.
  Tytuł angielski: The health situation of population in Silesian province - selected indices.
  Autorzy: Zieliński Mariusz
  Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 supl. 1 cz. 2: Konferencja naukowa "Śląskie dni medycyny społecznej i zdrowia publicznego" s.990-997, il., tab., bibliogr. 4 poz., sum. - Konferencja naukowa pt. Śląskie dni medycyny społecznej i zdrowia publicznego Zabrze - Szczyrk 2002
  Sygnatura GBL: 301,774

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • niemowlęta

  Streszczenie polskie: Celem pracy było przedstawienie wybranych wskaźników sytuacji zdrowotnej ludności województwa śląskiego: współczynnika umieralności w okresie noworodkowym, wskaźnika jatrogennego w zapaleniu wątroby, wskaźnika zachorowalności na gruźlicę, wskaźnika zdrowia psychicznego (częstość hospitalizacji z powodu zaburzeń nastroju) oraz wskaźnika zgonów z powodu nowotworów złośliwych sutka. Na podstawie danych z systemu Karty Statystycznej, Karty Zgonów oraz GUS stwierdzono, że jakkolwiek współczynnik umieralności niemowląt w województwie śląskim wykazuje tendencję spadkową, to jest jednak wyższy od średniej krajowej, przy czym umieralność niemowląt na wsiach województwa śląskiego jest niższa od umieralności w mieście. Postępuje spadek częstości hospitalizacji z powodu wirusowego zapalenia wątroby (WZW) typu B oraz stały wzrost hospitalizacji z powodu WZW typu C. Podobnie zachorowalność na gruźlicę w województwie śląskim jest wyższa od średniej krajowej. Obserwowany jest ponadto stały wzrost hospitalizacji z powodu zaburzeń nastroju oraz liczby zgonów w wyniku złośliwego nowotworu sutka. Wybrane wskaźniki zdrowotne w województwie śląskim przekraczają wskaźniki Polski ogółem. Wskazane są również dokładne badania epidemiologiczne dotyczące częstości występowania WZW wśród populacji śląskiej. Pomimo intensywnej profilaktyki, rak sutka u kobiet stanowi nadal częstą przyczynę zgonów w województwie śląskim.

  Streszczenie angielskie: Purpose: The purpose of the work is to present selected indices of the health situation of population in Silesian province. In infancy - index of death rate of newborn babies, iatrogene index - hepatitis, tuberculosis morbidity index, psychiatric health index - hospitalisation of patients with mood disturbances, death index of malignant tumours - breast cancer. Method: Statistical Card system, Demises Card system and GUS' evidences. Results: Newborn death rate in Silesian province has the downward tendency however it is higher than Polish average number. Rural newborn death rate in Silesia is lower than the same death rate in the city. We can notice downfall of hospitalisation frequency of B hepatitis and increase of hospitalisation of C Chepatitis. Tuberculosis morbidity in Silesian provice is higher than Polish average number. The increase of hospitalisation of mood disturbances is observed. Breast cancer death rate in Silesian province indicates increasing tendency and is higher than in Poland. Conclusions: The selected health indices for Silesian province are higher than the same number for Poland. It is urgent to make the precise, epidemiological research of the frequency of hepatitis B and C infections in the Silesian population. Despite the intensive prophylaxis of the breast cancer, we can see that death rate of malignant breast tumours is still on increase.


  4/85

  Tytuł oryginału: Wyniki leczenia raka szyjki macicy w stopniu IB współistniejącego z ciążą.
  Tytuł angielski: The results of treatment of stage IB invasive carcinoma of the cervix complicating pregnancy.
  Autorzy: Panek Grzegorz, Zieliński Jan, Bidziński Mariusz
  Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (1) s.24-29, il., tab., bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,184

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie polskie: Przedstawiono wyniki leczenia 18 chorych na inwazyjnego raka szyjki macicy w stopniu IB, u których wykonano radykalne leczenie operacyjne metodą Wertheima-Meigsa. W czterech przypadkach uwzględniając wolę chorej planowo odroczono leczenie onkologiczne do czasu rozwiązania ciąży. W wyniku obserwacji wynoszącej minimium 36 miesięcy nie stwierdzono znamiennej statystycznie różnicy w przeżyciach populacji badanej grupy kontrolnej składającej się z 32 chorych na raka szyjki macicy w stopniu IB bez współistniejącej ciąży o zbliżonej strukturze wieku i podstawowych parametrach prognostycznych. Wszystkie chore, u których odroczono leczenie do czasu rozwiązania ciąży przeżyły okres od 39 do 62 miesięcy bez nawrotu procesu nowotworowego. Wyniki przeprowadzonej analizy potwierdziły wysoką skuteczność radykalnego leczenia operacyjnego chorych na raka szyjki macicy współistniejącego z ciążą. Rokowanie w tej grupie chorych nie różni się od populacji nieciężarnych leczonych z powodu raka szyjki macicy w stopniu IB.

  Streszczenie angielskie: The results of radical surgery in 18 patients with stage IB invasive carcinoma of the cervix with concurrent pregnancy are presented. All patients were treated with radical Wertheim-Meigs hysterectomy with ovarian preservation. In four cases the treatment was delayed to meet patients will and achive fetal maturity. There was no significant difference in the expected five-year survival of analyzed population (5 yrs survival of 83 p.c.) and control group consisting of 32 patietns with stage IB carcinoma of the cervix without accompaing pregnancy treated in the same method and the same time. All patietns with planned delay in therapy were cured.


  5/85

  Tytuł oryginału: Rak szyjki macicy w stopniu IIB współistniejący z ciążą - doświadczenia własne i współczesne poglądy na ten temat.
  Tytuł angielski: Stage IIB invasive carcinoma of the cervix concurrent with pregnancy - own experience and contemporary opinions.
  Autorzy: Bidziński Mariusz, Zieliński Jan, Panek Grzegorz
  Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (1) s.30-34, bibliogr. 16 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,184

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono 5 przypadków raka szyjki macicy w stopniu IIb współistniejącego z ciążą, które leczono w Klinice w okresie ostatnich 15 lat. U wszystkich chorych zastosowano wyłącznie radioterapię. U jednej chorej nowotwór rozpoznano w I trymestrze, u dwóch w II, i po jednym w ostatnim trymestrze ciąży oraz po porodzie. U chorych leczonych w I i II trymestrze poronienia samoistne lub porody przedwczesne występowały po dawce 30,6 - 32 Gy. W obu przypadkach raka rozpoznanego w III trymestrze, ciąże zakończono cięciami cesarskimi w 34 i 36 tyg. ciąży i urodzono zdrowe dzieci. Wszystkie chore bez powikłań zakończyły leczenie. W jednym przypadku rozpoznano miejscową wznowę w 27 miesiącu obserwacji. Pomimo zastosowania uzupełniającej radioterapii chora zmarła po 43 miesiącach od daty zakończenia leczenia.

  Streszczenie angielskie: Five cases of the cervical cancer in stage IIb coexisting with pregnancy were presetned. All patients were treated by radical radiotherapy consisting of external beam irradiation and brachytherapy. The spontaneous abortion or premature labor occurred during radiation after the dose 30,6 - 32 Gy of irradiation was delivered. In two cases where cervical carcinoma was diagnosed during the III trimester, cesarean section were performed between 34 and 36 weeks of gestation. Two healthy babies were delivered. Only in one case the recurrence occurred and that woman died 43 months after the initial diagnosis. Individualization of the treatment in such cases should be considered. It is necessary to establish centers which could be experienced in the treatment of pregnant women suffering from cervical cancer.


  6/85

  Tytuł oryginału: Monitorowanie niepożądanych odczynów poszczepiennych w Polsce.
  Tytuł angielski: Monitoring of adverse effects following vaccinations in Poland.
  Autorzy: Zieliński Andrzej, Czarkowski Mirosław P., Rudowska Jolanta
  Źródło: Pediatr. Pol. 2002: 77 (2) s.91-98, tab., bibliogr. 17 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,294

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • choroby zakaźne

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Przedstawiono wyniki monitorowania niepożądanych odczynów poszczepiennych (n.o.p.) w Polsce od czasu wprowadzenia tego systemu w 1996 roku do roku 2000. Podane są liczby zgłoszonych odczynów poszczepiennych po szczepionkach stosowanych w Polsce w ramach programu szczepień ochronnych Ministerstwa Zdrowia z pominięciem odczynów po szczepionce BCG. Odczyny miejscowe i ogólne sklasyfikowane są według kryteriów klinicznych: rodzaj objawu i jego ciężkość. Klasyfikacja n.o.p. jest oparta na podstawie zaleceń programu WHO (Expanded Programme on Immunization - EPI). Liczby n.o.p. po poszczególnych szczepionkach odnoszone są do liczby wykonanych szczepień. Porównanie liczby n.o.p. zgłaszanych z terenu różnych województw wskazuje na konieczność usprawnienia nadzoru epidemiologicznego, szczególnie w niektórych regionach kraju.

  Streszczenie angielskie: The article presents the results of monitoring of adverse effects following immunization (AEFI) in Poland since the introduction of the monitoring system in 1996 until 2000. The system covers AEFI related to vaccinations listed in the official program of vaccinations of the Polish Ministry of Health. Local and general adverse events are classified according to clinical signs and symptoms and their severity. Such a classification is based on the WHO Expanded Programme on Immunization (EPI). The prevalence of particular AEFI is based on the reported number of vaccinations with the same type of vaccine. Differences in numbers of AEFI reported from different districts indicate on urgent need to improve the sensitivity of surveilance, at least in some regions of Poland.


  7/85

  Tytuł oryginału: Pozagonadalna endometrioza a ryzyko transformacji nowotworowej - analiza dwóch przypadków.
  Tytuł angielski: Carcinoma developing in extragonadal endometriosis - analysis of two cases.
  Autorzy: Panek Grzegorz, Zieliński Jan
  Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (5) s.454-459, tab., bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,184

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Transformacja nowotworowa pozagonadalnych ognisk endometriozy jest rzadko opisywanym zjawiskiem. Przedstawiono 2 przypadki pozagonadalnej endometriozy o różnym przebiegu klinicznym. W analizie czynników prognostycznych uwzględniono ocenę ekspresji cytokreatyny CK-7 oraz markeru przerzutowania CD-44. Oznaczeń dokonano metodą immunochistochemicznej reakcji przeciwciał monoklonalnych z antygenami tkankowymi w blokach parafinowych. Analiza 2 przypadków o różnym przebiegu klinicznym potwierdziła silne negatywne znaczenie prognostyczne ekspresji CD-44 w raku rozwiniętym w terenie endometriozy.

  Streszczenie angielskie: Two cases of invasive carcinoma developing in extragonadal endometriosis are presented. Each case had a different clinical course. In addition to routine histopathologic studies immunohistochemical studies assess the expression of cytoceratin and glicoproteine CD-44 were performed. In both cases CK-7 expression was higher in malignance then in the endometrioid tissue. Very high expression of CD-44 protein (marker of metastatic potential) was found in patients with poor progreses of the disease.


  8/85

  Tytuł oryginału: Wpływ cukrzycy na czynność przetok tętniczo-żylnych do dializ wytworzonych na naczyniach przedramienia.
  Tytuł angielski: Influence of diabetes on function of arterio-venous fistula for hemodialysis on forearm vessels.
  Autorzy: Grochowiecki Tadeusz, Jakimowicz Tomasz, Gałązka Zbigniew, Nazarewski Sławomir, Bojakowski Krzysztof, Grzela Tomasz, Zieliński Adam, Świercz Paweł, Szmidt Jacek
  Opracowanie edytorskie: Zieliński Stanisław (koment.).
  Źródło: Pol. Prz. Chir. 2002: 74 (6) s.536-541, il., tab., bibliogr. 9 poz. - 60 Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich Warszawa 09. 2001 - Tekst równol. w jęz. ang.
  Sygnatura GBL: 313,570

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Celem pracy było porównanie możliwości wytworzenia oraz ocena działania przetok tętniczo-żylnych do dializ wytworzonych na naczyniach przedramienia w zależności od istnienia cukrzycy. Materiał i metodyka. Grupa badana (I) obejmowała 30 chorych dializowanych z powodu nefropatii cukrzycowej. Do grupy tej dobrano wg wieku, płci i długości dializoterapii grupę kontrolną (II) bez cukrzycy. W obu grupach oceniano możliwość wytworzenia przetoki tętniczo-żylnej na przedramieniu oraz czynność tych przetok. Wyniki. Odpowiednie warunki do wytworzenia pierwotnej przetoki na przedramieniu istniały u 90 proc. (27/30 ) chorych bez cukrzycy w porównaniu z 53 proc. (16/30) chorych na cukrzycę (p 0,01). W grupie chorych na cukrzycę, u których nie wykonano pierwotnej przetoki na naczyniach przedramienia, w połowie przypadków stwierdzono nieodpowiednią do zespolenia zwapniałą i/lub zmiażdżycowaną tętnicę promieniową. W grupie I tylko 6 (37,5 proc.) pierwotnych przetok na przedramieniu funkcjonowało prawidłowo w porównaniu do 19 (70,4 proc.) w grupie II. Sposród chorych, u których wykonano pierwotną przetokę na naczyniach przedramienia siedmiu (43,7 proc.) w grupie I i 4 (14 proc.) w grupie II (p 0,05) wymagało wytworzenia nowego zespolenia naczyniowego na przedramieniu. Wtórne zespolenie było wykonywane znamiennie wcześniej u cukrzyków (6 ń 3 vs 23 ń 10 mies.; p 0,01). Po roku, jak i po 2 latach, pierwotny skumulowany wskaźnik drożności przetok na przedramieniu u chorych na cukrzycę ...

  Streszczenie angielskie: Aim of the study. A match, case control study was undertaken to compare the possibility of forearm arterio-venous (a-v) fistula creation and functioning for hemodialysis, depending on the presence of the diabetes. Material and methods. Group I comprised 30 patients suffering from renal failure caused by diabetic nephropathy. All patients were individually mateched based upon age, sex and duration of hemodialysis with 30 hemodialysed non-diabetic subjects (group II). The possibility of forearm a-v fistula creation and function were evaluated in both groups. Results. Primary forearm fistula creation was possible in 90 p.c. (27/30) of non-diabetic patients and in 53 p.c. (16/30) of diabetics (p 0.01). In 50 p.c. of diabetic patients in whom primary forearm a-v fistula were not created, the radial artery was not feasible or anastomosis due to atherosclerosis and/or calcification. In group I, only six (37.5 p.c.) primary forearm a-v fistulas functioned properly, in comparison with 19 (70.4 p.c.) group II subjects. Amongst patients with primary forearm a-v fistulas, new anastomosis between forearm vessels were required in seven (43.7 p.c.) group I patients and 4 (14 p.c.) group II parients (p 0.05). Thus, the new anastomosis was performed significantly earlier in group I patients (6 ń 3 vs 23 ń 10 months; p 0.01). The primary cumulative patency rate of forearm fistulas was significantly lower in diabetic patients, in comparison to non-diabetics (40 vs 81 p.c. after 1 ...


  9/85

  Tytuł oryginału: Komputerowa analiza obrazu biomedycznego : wstęp do morfometrii i patologii ilościowej
  Autorzy: Zieliński Krzysztof W., Strzelecki Michał
  Opracowanie edytorskie: Collan Yrj” (przedm.).
  Źródło: - Warszawa - Łódź, Wydaw. Naukowe PWN SA 2002, 367, [1] s., [8] s. tabl. : il., tab., bibliogr. 220 poz., 24 cm.
  Sygnatura GBL: 734,940

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  10/85

  Tytuł oryginału: Problem nawrotu zachorowań na krztusiec.
  Tytuł angielski: Problem of reemergence of pertussis.
  Autorzy: Zieliński Andrzej, Borys Dorota
  Źródło: Prz. Pediatr. 2002: 32 (1) s.17, 19-21, bibliogr. 62 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,393

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • choroby zakaźne

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Poddano analizie tendencje epidemiologiczne krztuśca w ostatnich latach w Polsce i w innych krajach, zwrócono szczególną uwagę na przyczyny nawrotu krztuśca w latach dziewięćdziesiątych w Polsce. Przedstawiono dwie najczęściej wymieniane hipotezy wyjaśniające przyczyny nawrotu tej choroby: nieskuteczność szczepionki spowodowana różnicami genetycznymi i antygenowymi pomiędzy szczepami krążącymi a szczepionkowymi oraz spadek skuteczności szczepień w starszych grupach wiekowych związany ze stosunkowo krótkim okresem (od 3 do 6 lat) odporności poszczepiennej. Autor, odwołując się do wyników swoich wcześniejszych badań skuteczności szczepień w okresie epidemii 1997/1998, potwierdza podstawową skuteczność szczepionki stosowanej w Polsce u dzieci do piątego roku życia. Jako przyczynę wzrostu zachorowań rozważa zanik odporności poszczepiennej w starszych grupach wiekowych oraz wytworzenie się w okresie stosowania szczepień rezerwuaru zarazka krążącego wśród starszych dzieci i dorosłych. W związku z tym do odwrócenia tendencji wzrostowej zachorowań na krztusiec konieczne jest wprowadzenie dawki przypominającej szczepionki dla dzieci w wieku 5 lat.

  Streszczenie angielskie: We have analyzed reemergence of pertussis in highly vaccinated populations of Poland and other countries in the last decade. According to one hypothesis the major cause of the reemergence is a mismatch of the vaccine strain and circulating Bordetella pertussis strains. Another explantation points to a decrease of the protective effect of vaccination after 3-6 years since the last dose. The circulation of bacteria among older children and adults may be the major source of infection. Vaccination program for pertussis in Poland is completed at the age of two. As a result, according to the author, children are protected up to the age of 5, but for the older groups protection is weak or none. To reverse the trend of the rising incidence of pertussis, additional vaccination at the age of 5 is required.


  11/85

  Tytuł oryginału: Epidemiologiczna interpretacja testów diagnostycznych.
  Tytuł angielski: Epidemiological interpretation of diagnostic tests. P. 1: Bayesian analysis.
  Autorzy: Zieliński Andrzej
  Źródło: Pol. Arch. Med. Wewn. 2002: 107 (2) s.191-197, il., tab., bibliogr. 10 poz.
  Sygnatura GBL: 313,501

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna


  12/85

  Tytuł oryginału: Epidemiologiczna interpretacja testów diagnostycznych.
  Tytuł angielski: Epidemiological interpretation of diagnostic tests. P. 2: Analysis of continuous variables.
  Autorzy: Zieliński Andrzej
  Źródło: Pol. Arch. Med. Wewn. 2002: 107 (2) s.199-204, il., bibliogr. 14 poz.
  Sygnatura GBL: 313,501

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna


  13/85

  Tytuł oryginału: Okołooperacyjna brachyterapia śródtkankowa - nowe perspektywy w leczeniu nawrotów raka szyjki i błony śluzowej macicy.
  Tytuł angielski: Perioperative interstitial brachtherapy HDR - new prospects in the treatment of recurrent carcinoma of the cervix and endometrium.
  Autorzy: Zieliński Jan, Panek Grzegorz, Łyczek Jarosław
  Źródło: Nowotwory 2002: 52 (1) s.53-56, il., bibliogr. 24 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,490

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • onkologia
 • radiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Nowotwory miejscowe są główną przyczyną niepowodzeń leczenia raka szyjki i błony śluzowej macicy. Dotychczas stosowane metody ich leczenia - radykalna chirurgia lub konwencjonalna radioterapia pozwalają uzyskać jedynie około 20-30 proc. trwałych wyleczeń. Nową koncepcją w leczeniu nawrotów miejscowych raka szyjki i błony śluzowej macicy jest okołooperacyjna brachyterapia śródtkankowa, ktorej wczesne wyniki są niezwykle obiecujące. Doświadczenia ośrodków, które wprowadziły już tę metodę postępowania, wskazują na możliwość uzyskania kontroli miejscowej u 50-60 proc. leczonych z powodu wznów miejscowych. Praca jest przegl;ądem współcześnie stosowanych technik leczenia wznów miejscowych, ze szczególnym uwzględnieniem roli okołooperacyjnej radioterapii śródtkankowej.

  Streszczenie angielskie: Local recurrences are the leadning cause of treatment failure of carcinoma of the cervix and endometrium. Traditionally radical surgery and conventional radiotherapy were used for the treatment of local recurrences depending on the mode of primary treatment. With these therapeutic methods one may expect a 5-year survival of about 25-30 p.c. of patients. A novel approach to the treatment of local recurrences of cervical and endometrial cancer is the introduction of perioperative interstitial brachyterapy. The early results are very promising - local control rate of 50-60 p.c. is reported in recent literature. This paper presents the most up to date techniques of perioperative irradiation.


  14/85

  Tytuł oryginału: Narodowy Program Wczesnego Rozpoznawania i Profilaktyki POChP.
  Tytuł angielski: National Program of Early Detection and Prevention of COPD.
  Autorzy: Zieliński Jan, Roszkowski-Śliż Kazimierz
  Źródło: Pneumonol. Alergol. Pol. 2002: 70 (3/4) s.125-129, bibliogr. 17 poz.
  Sygnatura GBL: 301,096

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  15/85

  Tytuł oryginału: Wczesne rozpoznawanie POChP badaniem spirometrycznym u palących papierosy mieszkańców Warszawy.
  Tytuł angielski: Early detection of COPD in population of Warsaw smokers using spirometric screening.
  Autorzy: Bednarek Michał, Pływaczewski Robert, Górecka Dorota, Puścińska Elżbieta, Nowiński Adam, Zieliński Jan
  Źródło: Pneumonol. Alergol. Pol. 2002: 70 (3/4) s.139-147, il., tab., bibliogr. 18 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,096

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: COPD is the fourth leading cause of death in Poland. The disease is diagnosed not early enough. The aim of the study was to establish prevalence of COPD in smokers, inhabitants of Warsaw. Therefore, using local mass media, smokers with at least 10 pack-years history of smoking, over 40 years of age, were invited for a free spirometry. The spirometries were performed during 33 weekends. 3340 subjects (51,8 p.c. M and 48,2 p.c. F) mean age 57 ń 13,2 years were examined. Most of them were current smokers (57,8 p.c.) or ex-smokers (27 p.c.) with a history of 31,9 ń 18,8 packyears, the remaining subjects (15,2 p.c.) declared themselves as a life non-smokers. From all screened 1520 (45,6 p.c.) presented airflow limitation (AL). Following ERS recommendations, AL was classified as mild in 27,7 p.c. moderate in 11,1 p.c. and severe in 6,8 p.c. subjects. One third of examined declared morning cough (36,9 p.c.) or sputum production (34,8 p.c.), or both symptoms (26,7 p.c.). Morning cough (p 0,05) or cough together with sputum production (p 0,01) were related to result of spirometry. Subjects aged ň 40 years with a history of ň packyears had AL diagnosed in 50,1 p.c., in contrast to younger than 40 years and smoking 10 packyears in whom AL was detected in 14,3 p.c. In life nonsmokers AL was diagnosed in 35,9 p.c. the majority of non-smokers were femaled (70 p.c.), 7,5 p.c. declared history of bronchial asthma. The great efficacy of AL detection in targed population (50 p.c.) should be an incentive to perform routine spirometric examination in smokers aged 40 + with a history of 10 + packyears of smoking.


  16/85

  Tytuł oryginału: Wczesne wykrywanie obturacji oskrzeli wśród palaczy papierosów w małych środowiskach.
  Tytuł angielski: Early detection of airflow limitation in smokers in remoted areas.
  Autorzy: Nowiński Adam, Pływaczewski Robert, Kołakowski Jacek, Zieliński Jan
  Źródło: Pneumonol. Alergol. Pol. 2002: 70 (3/4) s.148-154, il., bibliogr. 4 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,096

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Spirometric screning for airflow obstruction in smokers is easy in large cities. However, 38 p.c. of the population of Poland live in vilages. The aim of the study was to assess feasibility of such screning in people attending Sunday mass using parochial church favcilities in small remote communities. Study was performed in a small town and a vilage near Warsaw. Attendance was higher in town (9 p.c. of belivers attending holy mass as compared 5 p.c. in the vilage). However, airflow obstruction was found in 38 p.c. of farmers as compared to 21 p.c. of the town dwellers. In conclusion spirometric screening in small communities performed in the parochial facility on Sunday morning is feasible, easy and fruitful.


  17/85

  Tytuł oryginału: Najczęściej spotykane błędy w badaniach przesiewowych.
  Tytuł angielski: The most prevalent errors in screening studies.
  Autorzy: Zieliński Andrzej
  Źródło: Prz. Epidemiol. 2002: 56 (1) s.193-198, il., bibliogr. 22 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,250

  Streszczenie polskie: Praca przedstawia teoretyczne założenia badań przesiewowych oraz ich podstawy metodologiczne. Analizie poddano źródła i rodzje błędów występujących w badaniach przesiewowych.

  Streszczenie angielskie: The article presents theoretical foundations of screening research in epidemiology. In planing of screening study several features of the disease should be considered such as severity and prevalence of studied disease as well as availability of treatment for it and also availability of appropriate tests which enable screening program at the affordable coast. Evaluation of screening may be based on the number of early diagnoses or on the difference in survival time between people who are screened and those who are not. Any analysis of the effects of screening program may have pitfalls leading to incorrect assessmeent. The most prevalent errors such as selection bias and measurement error are discussed.


  18/85

  Tytuł oryginału: Zespół Mayer-Rokitansky-Kstner-Hauser (MRKH syndrom); diagnostyka, leczenie - doświadczenia własne.
  Tytuł angielski: Mayer-Rokitansky-Kstner-Hauser Syndrome (MRKH syndrome); management, treatment - own experiences.
  Autorzy: Sirko I., Zieliński T., Poręba R.
  Źródło: Ginekol. Prakt. 2002: 10 (3) : X Ogólnopolskie Sympozjum Ginekologii Dziecięcej i Dziewczęcej s.45-48, bibliogr. 21 poz., sum. - 10 Ogólnopolskie Sympozjum Ginekologii Dziecięcej i Dziewczęcej Międzyzdroje 24-25.05. 2002
  Sygnatura GBL: 313,312

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Zaburzenia rozwojowe dotyczące przewodów okołośródnerczowych są jednymi z najczęściej występujących anomalii w obrębie kobiecego narządu rodnego. Agenezja lub hipoplazja pochwy z towarzyszącą częściową lub całkowitą agenezją trzonu macicy, przy najczęściej zachowanej prawidłowej morfologii i funkcji jajników, znane są pod nazwą zespołu Mayer-Rokitansky-Kstner-Hauser (MRKH syndrom). Zespół ten występuje z częstością ok. 1/4-5 tys. kobiet. Ze względu na silnie traumatyzujący wpływ na psychikę młodych kobiet, niezdolnych do podjęcia współżycia płciowego, jak i niemożność zajścia w ciążę, stanowi poważny problem w praktyce ginekologicznej. Najczęściwj kobiety te, jeszcze jako nastolatki trafiają do specjalistów ginekologii dziecięcej i dziewczęcej z powodu amenorrhoea. W pracy przedstawiono doświadczenia własne, dotyczące diagnostyki, rozpoznawania oraz leczenia zespołu MRKH, na przestrzeni ostatnich 4 lat.

  Streszczenie angielskie: Ductus paramesonephricus (Mullerian duct) abnormalities are the most frequently encountered anomalies, concerning female reproductive organs. Vaginal agenesis or hipoplasia associated with absent or rudimentary uterus, but with normal ovarian morphology and function, is known as Mayer-Rokitansky-Kstnej-Hauser syndrome (MRKH syndrome). One of 4 to 5 thousands females is afficted with MRKH syndrome. Due to its strong influence on psychological sphere suffering women, unable to normal intercourses as well as conceive, utero-vaginal atresia accounts for serious gynaecological problem. Mostly, these girls are seen by adolescent gynaecologists, as a teenagers, because of primary amenorrhaea. This study presents our four recent years experiences, concerning management, diagnosis and treatment of MRKH syndrome.


  19/85

  Tytuł oryginału: Krztusiec w 2000 roku.
  Tytuł angielski: Pertussis in 2000.
  Autorzy: Zieliński Andrzej
  Źródło: Prz. Epidemiol. 2002: 56 (2) s.235-239, tab., sum.
  Sygnatura GBL: 301,250

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • choroby zakaźne
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Reemergence of pertussis in a form of epidemic was observed in Poland in 1997/1998. After some decrease of incidence in 1999, year 2000 brought another increase in pertussis morbidity (2 269 cases; incidence 5,9/100 000), most of them in the older age group of 10-14. It indicates rather sustained trend of increased incidence and shift in the age of infected. It may be due to decrease of immunity with age. According to the vaccination calendar in Poland, last pertussis vaccination is given before the age of two. More cases occurred among females (6.3/100 000) than among males (5.4/100 000) and in urban areas (7.8/100 000) than in the rural ones (2.8/100 000). Big differences in number of cases reported between different districts and between urban and rural populations bring strong possibility of insufficient sensitivity of the surveillance in many regions of Poland. It is concluded that increase of pertussis incidence in Poland, causes urgent need of additional vaccination in the age of 5 to secure protection for the older age groups.


  20/85

  Tytuł oryginału: Leczenie operacyjne nerwiaków nerwu trójdzielnego.
  Tytuł angielski: Surgical treatment of trigeminal neurinoma.
  Autorzy: Koziarski Andrzej, Mandat Tomasz, Warczyńska Agnieszka, Podgórski Jan Krzysztof, Zieliński Grzegorz, Siwik Jan
  Opracowanie edytorskie: Trojanowski Tomasz (koment.).
  Źródło: Neurol. Neurochir. Pol. 2002: 36 (3) s.587-596, il., tab., bibliogr. 21 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 302,274

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia
 • chirurgia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiona jest grupa pięciu chorych z rozpoznanym klinicznie i histologicznie nerwiakiem nerwu trójdzielnego, którzy byli operowani w latach 1995 - 2000 w Klinice Neurochirurgii CSK WAM. Troje chorych było operowanych jednoetapowo z dojścia podskroniowego i podpotylicznego, dwoje chorych było operowanych dwuetapowo z dojść podskroniowych i podpotylicznych. U czworga chorych guz usunięto doszczętnie, co zostało potwierdzone badaniem CT i MRI. Wszyscy chorzy przeżyli, są samodzielni i aktywni zawodowo. Obserwowane powikłania pooperacyjne to: utrwalona niedoczulica w zakresie unerwienia nerwu trójdzielnego oraz zaniki mięśni żwaczy, przemijający niedowład nerwu twarzowego z owrzodzeniem i zmętnieniem rogówki, oraz przemijający niedowład nerwu odwodzącego.

  Streszczenie angielskie: The article presents the group of five patients with clinical and radiological symptoms of trigeminal neurinoma that were operated on in the Neurosurgical Clinic of Central Clinical Hospital of Military Medical Academy in the five-years period (1995 - 2000). There of them were operated in a single step procedure from subtemporal and suboccipital appeoach. Two other were operated in two steps, also from subtemporal and suboccipital approaches. Four neurinomas were removed radically, as confirmed by CT, and MRI scans. All the patients are independent and professionally active. Complications observed after the operation were: persistent anaesthesia in the trigeminal area, atrophy of the masseter muscle, transient paresis of the facial nerve with ulceration and opacification of the cornea, and transient paresis of the abducens nerve.


  21/85

  Tytuł oryginału: Zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych i zapalenia mózgu w 2000 roku.
  Tytuł angielski: Meningitis and encephalitis in Poland in 2000.
  Autorzy: Stefanoff Paweł, Zieliński Andrzej
  Źródło: Prz. Epidemiol. 2002: 56 (2) s.265-273, il., tab., sum.
  Sygnatura GBL: 301,250

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia
 • choroby zakaźne
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: A total of 2 033 cases of meningitis and 570 of encephalitis were reported in Poland in 2000. Among cases of meningitis 1 051 (51.7 p.c.) were classified as viral and 982 (48.3 p.c.) as bacterial. Etiological factors were determined in 36.7 p.c. (360/982) cases of bacterial meningitis. Neisseria meningitidis, Haemophilus influenzae, and Streptococcus pneumoniae were found in 10.3 p.c. (101/982), 8.7 p.c. (85/982), and 7.5 p.c. (74/982) cases, respectively. As in previous years, N. meningitidis type B was strongly predominanting. Out of 570 cases of encephalitis, 170 (29.8 p.c.) were tick borne, of which most were reported from endemic areas of north-eastern part of the country.


  22/85

  Tytuł oryginału: Tężec w 2000 roku.
  Tytuł angielski: Tetanus in 2000.
  Autorzy: Zieliński Andrzej
  Źródło: Prz. Epidemiol. 2002: 56 (2) s.335-338, il., tab., sum.
  Sygnatura GBL: 301,250

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • choroby zakaźne
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: In last decade gradul decrease in numbers of reported cases of tetanus has been observed. In 2000, 14 cases of tetanus (10 women and 4 men) were reported in Poland. All those cases occurred among people of age 40 or more, 35,7 p.c. of cases died. Case fatality increased with age. All cases were unvaccinated or vaccination status was unknown. The data show effectiveness of vaccination program in younger age groups, but they also show need for promotion of post exposure prophylaxis, especially among older people both in rural and in urban areas. No case of neonatal tetanus was noted in Poland since 1984.


  23/85

  Tytuł oryginału: Urazy moszny.
  Tytuł angielski: Trauma of the scrotum.
  Autorzy: Łęcki Andrzej, Zieliński Henryk
  Źródło: Urol. Pol. 2002: 55 (3) s.48-50, il., tab., bibliogr. 16 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,054

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Cel pracy. Poddano analizie przypadki urazów moszny, uwzględniając ich rodzaj, wyniki badania ultrasonograficznego i wybór sposobu leczenia. Materiał i metoda. W latach 1982-2000 leczono 51 chorych z powodu urazów moszny. Wiek poszkodowanych wynosił od 17 do 74 lat (średni: 25 lat). Przedoperacyjne badanie ultrasonograficzne wykonano u 30 mężczyzn. Wyniki. Najczęstszą przyczyną urazu było bezpośrednie uderzenie (kopnięcie) - u 49 chorych; pondato w 1 przypadku postrzał i w 1 ugryzienie. Obrażenia zaopatrzono chirurgicznie u 47 chorych, pozostałych 4 leczono zachowawczo. Stwierdzono następujące rodzaje urazów: pęknięcie jądra (27), krwiak moszny (12), stłuczenie jądra (7), stłuczenie najądrza (2), pęknięcie najądrza (1), wodniak jądra (1) i ranę kąsaną moszny (1). Amputację jądra wykonano u 2 chorych. Czas hospitalizacji wynosił średnio 7 dni. Badanie ultrasonograficzne pozwoliło dokładniej określić charakter obrażeń (zwłaszcza, gdy wystąpiło pęknięcie osłonko białawej), a u 4 chorych - odstąpić od zabiegu, kontrolując proces gojenia. Wnioski. Urazy moszny z reguły dotyczą młodych mężczyzn, stąd ratowanie jądra ma istotne znaczene dla zachowania pełnej płodności. Badanie ultrasonograficzne jest metodą bardzo przydatną przy ocenie obrażenia i wyborze postępowania, głównie chirurgicznego.

  Streszczenie angielskie: The aim of the study. Trauma of the scrotum was analysed taking account of a type of trauma, results of ultrasonographic examination and method of treatment. Material and method. Between 1982 and 2000, 51 patietns were treated due to scrotal trauma. Mean age of this group of men was 25 years (from 17 to 74 years). Preoperatively, in 30 patients ultrasonography was performed. Results. The most frequent cause of the trauma, observed in 49 patients, was a blow (kicking); other causes were: shot (in 1 patient) and bite (in 1 patient). Forty-seven of patietns underwent surgical treatment, and in 4 patients conservative management was done. The type of trauma, observed in our group of patients, were as follow: rupture of the testis (27), scrotal haematoma (12), contusion of the testis (7), contusion of the epididymis (2), ruputre of the epididymis (1), hydrocele (1), and bite wound of the scrotum (1). Two patients underwent amputation of the tests. Mean time of the hospital stay was 7 days. An USG examination allowed more exact diagnosis of the type of trauma (particularly in cases with tunica albuginea interruption), and in 4 patients allowed qualification to conservative treatment and control of the wound healing. Conclusions. Most patients with trauma of the scrotum are young men, in whom preservation of the testis is very important for fertility. Ultrasonography is a very useful method in diagnosis and choice of the method of treatment, particularly for surgery.


  24/85

  Tytuł oryginału: Professor Bogusław Żernicki (1931 - 2002).
  Autorzy: Wróbel Andrzej, Zagrodzka Jolanta, Doty Robert, Zieliński Kazimierz, Kozak Włodzimirz M., Mishkin Mortimer, Buser Pierre, Buser Arlette, Harutiunian-Kozak Bella, Turlejski Krzysztof, Morrison Adrian R., Brennan James F., Sobótka Stanisław, Yinon Uri, Gottesmann Claude, Villablanca Jaime R., Wilson W. Jeffrey
  Źródło: Acta Neurobiol. Exp. 2002: 62 (2) s.i-ix, il.
  Sygnatura GBL: 302,090

  Typ dokumentu:
 • praca biograficzna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • historia nowożytna
 • historia XX wieku

  Temat osobowy:
 • Żernicki
 • Bogusław 1931-2002


  25/85

  Tytuł oryginału: Retransplantacja wątroby - wskazania i wnioski.
  Tytuł angielski: Liver retransplantation - indications and conclusions.
  Autorzy: Dudek Krzysztof, Nyckowski Paweł, Michałowicz Bogdan, Pawlak Jacek, Małkowski Piotr, Zieniewicz Krzysztof, Krawczyk Marek
  Opracowanie edytorskie: Zieliński Stanisław (koment.).
  Źródło: Pol. Prz. Chir. 2002: 74 (7) s.561-568, bibliogr. 18 poz. - 60 Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich Warszawa 09. 2001 - Tekst równol. w jęz. ang.
  Sygnatura GBL: 313,570

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • gastroenterologia
 • transplantologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy była anazliza wskazań oraz ocena wczesnych i odległych wyników retransplantacji wątroby w materiale Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej i Chorób Wątroby w Warszawie. Materiał i metodyka. W latach 1989 - 2001 w klinice wykonano 104 ortotopowe przeszczepy wątroby u 97 chorych. Wskazania do retransplantacji ustalono w 10 przypadkach (10,3 proc.). U 6 chorych stwierdzono zakrzepicę tętnicy wątrobowej, u 2 chorych powikłania żółciowe, w jednym przypadku nawracające epizody ostrego odrzucania oporne na leczenie farmakologiczne oraz w jednym przypadku pierwotne niepodjęcie czynności. Wyniki. W wyniku przeprowadzonych 7 retransplantacji wątroby, wczesne dobre wyniki uzyskano u 7 (100 proc.) chorych, a odległe u 5 (71 proc.) chorych. W grupie chorych z zakrzepicą tętnicy wątrobowej w 5 przypadkach wykonano retransplantację, z czego dobre odległe wyniki uzyskano tylko u 3 chorych. W grupie chorych z uszkodzeniem dróg żółciowych w obydwu przypadkach wynik retransplantacji był dobry. W trzech pozostałych przypadkach, tj. u chorej z zakrzepicą tętnicy wątrobowej, u chorej z ostrym odrzucaniem oraz u chorej z pierwotnym niepodjęciem czynności, pomimo ustalonych pilnych wskazań, nie wykonano retransplantacji z powodu braku narządów do przeszczepienia. Wnioski. 1. Retransplantacja wątroby nadal pozostaje jedyną skuteczną metodą leczenia nieodwracalnego uszkodzenia przeszczepu. 2. Wyniki leczenia w ogromnej mierze zależą od pilności i rodzaju wskazań do tego postępowania. ...

  Streszczenie angielskie: Aim of the study was to analyse early and distant liver transplantation results on the basis of our own material. Material and methods. During the period between 1989 and 2001, 104 orthotopic liver transpalntations in 97 patients were performed at or Department. Indications for liver retransplantation were defined in 10 cases, including hepatic artery thrombosis (HAT) in 6, biliary complications in 2, recurrent acute graft rejections resistant towards pharmacological treatment in one female patient and primary liver non-function in one female patient. Results. Retransplantation of the liver was performed in 7 patients (7.2 p.c.). In three cases, including on female patient with hepatic artery thrombosis, one with primary non-function and one female patient with acute rejection despite urgent indications, liver transplantations were not conducted due to lack of suitable organs for surgery. Patients were divided into two groups, depending on liver retransplantation indications: 1) patients with hepatic artery thrombosis, in whom surgery was regarded as an emergency procedure, 2) patients with biliary complications, in whom retransplantation may be considered elective. Early good results were observed in 7 patients (100 p.c.) - in 4 with HAT and in 2 with biliary complications. One female patient with HAT died 7 days after ReOLTx due to hemorrhagic diathesis. Satisfactory distant results were observed in 5 patients (71 p.c.), three group land two group 2 patients. One ...


  26/85

  Tytuł oryginału: Helicobacter pylori, choroba wrzodowa a choroba Parkinsona.
  Tytuł angielski: Helicobacter pylori, chronic peptic ulcer disease and Parkinson's disease.
  Autorzy: Włodarek Dariusz, Pakszys Waldemar, Rutkowska Bożena, Kozłowski Wojciech, Macek Katarzyna, Zieliński Tomasz
  Źródło: Lek. Wojsk. 2002: 78 (2) s.119-122, il., bibliogr. 25 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,313

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • gastroenterologia
 • neurologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Helicobacter pylori jest pałeczką Gram-ujemną wywołującą chorobę wrzodową żołądka i dwunastnicy. Rozpatrywana jest także jej rola w patogenezie innych schorzeń przewodu pokarmowego i niektórych narządów poza tym układem. Głównym rezerwuarem bakterii są ludzie, a na częstość zakażenia duży wpływ mają warunki socjo-ekonomiczne społeczeństwa. Helicobacter pylori uszkadza błonę śluzową żołądka i dwunastnicy za pomocą wielu wytwarzanych związków biologicznie czynnych, jak również pobudzanie układu immunologicznego gospodarza. Ostatnio dostrzega się związek zakażenia H. pylori z rozwojem idiopatycznej postaci choroby Parkinsona, chociaż dokładny mechanizm nie jest dokładnie poznany. Diagnostyka zakażenia H. pylori jest coraz łatwiejsza i obejmuje metody inwazyjne i nieinwazyjne. Najmniej uciążliwe dla chorych jest badanie serologiczne oraz urazowy test oddechowy. Osoby zakażone powinny być leczone zgodnie z wytycznymi Polskiej Grupy Roboczej dotyczącej zakażenia Helicobacter pylori powołanej przez Zespół Konsultanta Krajowego z Gastroenterologii. Poza farmakoterapią nadal wskazane w leczeniu choroby wrzodowej żołądka i dwunastnicy jest postępowanie dietetyczne.

  Streszczenie angielskie: Helicobacter pylori (HP) is a gram-negative organism that causes chronic gastric and duodenal ulcer disease. It is also possible that HP is responsible for other diseases of gastrointestinal tube and some other organs outside this system. People are the main reservoir for this bacteria. Socio-economical conditions of the society have considerable influence on the icidence of infections. HP products many biologically active compounds and induces immunological system response causing damage to mucous membrane of the stomach and duodendum. It has been noted recently that there is a possible relation between HP infection and development of idiopatic Parkinson's disease. The exact mechanism is not known yet. The diagnosis of HP infection is becoming easier and involves invasive and non-invasive methods. Serological examination and urea breath test is least stressing for the patients. Infected people should be treated according to the instructions of Polish the Working Group on Helicobacter pylori, called by the National Consultant's Team on Gastroenterology. Besides pharmacotherapy the appropriate diet is still advisable in the treatment of chronic gastric and duodenal ulcer disease.


  27/85

  Tytuł oryginału: Przydatność wybranych metod ultrasonograficznych w ocenie masy ciała płodów bliźniaczych.
  Tytuł angielski: A usefulness of selected ultrasonographic methods in estimation of twin-foetus weight.
  Autorzy: Jastrzębski Arkadiusz, Poręba Ryszard, Sirko Izabella, Zieliński Tomasz, Kucharzewski Marcin
  Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 (5/6) s.264-269, il., tab., bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,774

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płód
 • noworodki
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie polskie: Pomimo zastosowania nowych metod ultrasonograficznych dokładna i precyzyjna ocena masy płodu wciąż stanowi ważny problem diagnostyczny. Zarówno badanie kliniczne, jak i diagnostyka ultrasonograficzna są obarczone błędami. Badanie jest dodatkowo utrudnione w przypadku ciąży bliźniaczej. Matematyczne formuły, które znajdują zastosowanie w ocenie masy płodu pojedynczego, w ciąży bliźniaczej wydają się mniej przydatne. Celem pracy było porównanie dokładności różnych metod ultrasonograficznej oceny masy płodów bliźniaczych w odniesieniu do masy oznaczonej po porodzie. U 27 kobiet z ciążą bliźniaczą wykonwyano w okresie 10 dni przed porodem badania ultrasonograficzne, w trakcie których oceniano masę płodu według reguł: Sheparda, McCalluma oraz Hadlocka. Po porodzie dokonano pomiarów masy noworodków, a następnie wyliczono błąd procentowy według formuły: proc. błędu = (EFW - BW) x 100/EFW (EFW - oczekiwana masa płodu; BW - masa urodzeniowa). Dla bliźniaka pierwszego, odpowiednio dla kolejnych reguł, uzyskano następujące wartości: -2,23; -4,13; -7,38. Dla bliźniaka drugiego liczby te przyjmowały kolejno wartości: 0,45; 0,59; -3,91. Stwierdzono, że najbardziej przydatna w prognozowaniu masy płodów w ciąży bliźniaczej jest metoda Sheparda, a indywidualna ocena każdego z płodów jest bardziej znamiennym wskaźnikiem w prognozowaniu wystapienia wewnątrzmacicznego zatrzymania wzrostu płodu (IUGR) niż ocena różnicy mas ciała między bliźniakami.

  Streszczenie angielskie: Evaluation of three mathematical methods, based on ultrasound examination, in order to estimate foetal weight in twins and compare them with actual birth weight. Retrospective analysis of ultrasonicly assessed 27 pairs of twin babies, who were born within 10 day of ultrasound examination and then outcome's comparison with newborn weight, measured just after the delivery. The ultrasonic measurements were performed to calculate estimated foetal weight using mathematical models of Shepard, McCallum and Hadlock. All outcomes were compared to birth weight. Statistical analysis, employed in our research, was percentage error according to formula: p.c. = (EFW - BW) x 100/EFW (EFW - estimated foetal weight, BW - birth weight). The mean foetal weight calculated according to Shepard's method was 2605,9 g and 2651,6 g relatively for the first (I) and second (II) twin baby. By using McCallum's method outcomes were as follows: (I) - 2558,4 g (II) - 2655,4 g and for Hadlock's method: (I) - 2480,9 g and (II) - 2540,3 g. Actual birth weight came to 2664,1 g for (I) and 2639 g for (II). Percentage error was found - 2,23, using Shepard's method, - 4,13, using McCallum's method and - 7,38, using Hadlock's method, for the first twin-baby. Relatively, for the second twin-baby, values were found as follows: 0,45, 0,59, - 3,91. Shepard's method is the most helpful in prediction of birth weight in twin pregnancy. Separate evaluation of each of twin babies can be more significant indicator in prognosis of appearance of intrauterine growth retardation (IUGR), comparatively to evaluation of weight's discordance between both twin-foetuses.


  28/85

  Tytuł oryginału: Evaluation of extralaryngeal diameters in senile individuals.
  Autorzy: Zieliński Rafał, Jędrzejewski Kazimierz S.
  Źródło: Folia Morphol. 2002: 61 (2) s.103-106, il., tab., bibliogr. 7 poz.
  Sygnatura GBL: 301,720

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • badanie porównawcze
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was a morphometrical macroscopic evaluation of extralaryngeal diameters in elderly people, according to its usefulness in ORL diagnostic and operational methods. Laryngeal preparations together with surrounding structures were taken from cadavers of both sexes, aged 65 and over, about 24 hours after death. Clinically important extralaryngeal diameters were collected using common morphometrical methods. A few body features were also gathered. Computer statistical methods were used in data assessment including basic statistics and linear correlations between diameters, and between diameters and body features. The data presented in the study may be very helpful in diagnostic methods' evaluation. They may also help in: selection of the appropriate operational tool size, choice of the most appropriate operational technique, preoperative preparations and designing and building virtual models for physicians' training.


  29/85

  Tytuł oryginału: Polish consensus: procedure in case of estrogen deficiency in women after breast cancer therapy.
  Autorzy: Milewicz A., Szymański W., Rużyłło W., Zgliczyński S[tefan], Reinfus M., Zieliński J., Dębski R., Demissie M., Tworowska U.
  Źródło: Gynecol. Endocrinol. 2002: 16 (5) s.385-389, bibliogr. 30 poz.
  Sygnatura GBL: 313,072

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • endokrynologia
 • ginekologia i położnictwo
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Women surviving breast cancer in the postmenopausal period suffer from hormonal alternations with adverse effect on mental status and functioning of a number of organs and systems. Two thirds of these women had menopause before the diagnosis of breast cancer. In the remaining one-third ovarian failure is natural or induced by chemotherapy. Doctors cautiously approach the use of estrogen therapy in this group of patients. Their fears are not unsupported bearing in mind known epidemiological data exist linking breast cancer with the use of hormonal therapy. The purpose of this review is to evaluate current data on hormonal use and breast cancer risk.


  30/85

  Tytuł oryginału: Wartość diagnostyczna angiografii tomografii komputerowej w obrazowaniu morfologii tętniaków wewnątrzczaszkowych.
  Tytuł angielski: The diagnostic efficacy of the computed tomography arteriography in the imaging of the morphology of intracranial aneurysms.
  Autorzy: Baron Jan, Zieliński Zbigniew, Gruszczyńska Katarzyna, Konopka Marek, Walecki Jerzy, Czernicki Krzysztof
  Źródło: Pol. J. Radiol. 2002: 67 (3) s.14-18, il., tab., bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,279

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • radiologia
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: The objective of the study was to assess the diagnostic value of he computed tomography angiography (angio-CT) in intracerebral aneurysms. The results of angio-CT in 78 patients were compared with the intraoperative findings and with catheter angiography. Seventy six aneurysm were diagnozed in angio-CT. The sensitivity of the of the angi-CT in the diagnosis of the intracerebral aneurysm was 94 p.c. versus operation and 88 p.c. versus catheter angiography. The high diagnostic value of the angio-CT makes possible to use this method as method of choice for subarachnoid hemorrhage.


  31/85

  Tytuł oryginału: Wartość prognostyczna skali Knosp'a w operacjach przezklinowych gruczolaków przysadki mózgowej.
  Tytuł angielski: Prognostic value of Knosp scale in transsphenoidal surgery of pituitary adenomas.
  Autorzy: Zieliński Grzegorz, Podgórski Jan K.
  Źródło: Neurol. Neurochir. Pol. 2002: 36 (1) s.69-82, il., tab., bibliogr. 27 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 302,274

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Obecnie różne dostępy chirurgiczne stosowane są w leczeniu guzów przysadki przebiegających z objawami akromegalii. Dostępem z wyboru pozostaje jednak selektywna, przezklinowa adenomektomia. Wyniki tego leczenia uzależnione są od wielkości guza, jego wzrostu nadsiodłowego i ekspansji okołosiodłowej ze szczególnym uwzględnieniem zakresu naciekania zatoki jamistej. Nowoczesna diagnostyka obrazowa z zastosowaniem rezonansu magnetycznego pozwala dokładnie ocenić wielkość guza i kierunki jego wzrostu, jednak uwidocznienie zakresu naciekania przestrzeni jamistej jest możliwe tylko na podstawie obserwacji śródoperacyjnych. Engelbert Knosp uwzględniając własne obserwacje śródoperacyjne oraz uzyskane wyniki badania antygenu proliferacyjnego Ki- 67 opracował klasyfikację pozwalającą na ocenę wzrostu okołosiodłowego gruczolaków przysadki na podstawie badania tomografii rezonansu magnetycznego. W pracy prezentujemy grupę 142 pacjentów leczonych operacyjnie, przezklinowo z powodu guza somatotropowego przysadki. Wszyscy chorzy mieli wykonane w okresie przedoperacyjnym badanie MR, na podstawie którego oceniano zakres wzrostu okołosiodłowego stosując kryteria podane przez Knops'a. Wyniki leczenia chirurgicznego oceniano w odniesieniu do zakresu wzrostu okołosiodłowego (naciekania zatoki jamistej) gruczolaków. Uzyskane wyniki pozwalają na stwierdzenie, iż skala Knops'a pozwala z dużym prawdopodobieństwem przewidzieć możliwość doszczętnego usunięcia guza.

  Streszczenie angielskie: Various surgical approaches are available for the treatment for somatotroph pituitary adenomas. The treatment of choice remains surgical excision via transsphenoidal route. The results of that operation depend on the volume of the tumour, its suprasellar ana parasellar extension, especially to the cavernous sinus. Modern neuroimaging by magnetic resonance provides visualization of the size and extension of the tumour, but invasion of the carvenous sinus space remains still a surgical diagnosis. According to intraoperative observations and proliferation marker (Ki-67) Knosp has evolved out radiological classification describing parasellar extension of pituitary adenomas. We present a series of 142 somatotroph pituitary adenomas surgically by transsphenoidal route. The radiological features of the tumours are described using Knosp classification. The results of surgery are analyzed with special reference to preoperartive magnetic resonance findings. We found Knosp scale useful for prognostic classification for transsphenoidal surgery cases.


  32/85

  Tytuł oryginału: Akromegalia - czy wiemy już wszystko o leczeniu gruczolaków somatotropowych przysadki?
  Tytuł angielski: Acromegaly - do we already known everything about treatment of the somatotroph pituitary adenomas?
  Autorzy: Zieliński Grzegorz, Podgórski Jan K.
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (7) s.540-547, il., tab., bibliogr. 83 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • neurologia
 • radiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Akromegalia jest podstępną chorobą, w której pacjenci narażeni są na 3-5 krotnie większe ryzyko zgonu w porównaniu z populacją zdrową. Wśród głównych jej powikłań wymienia się choroby układu sercowo-naczyniowego, oddechowego oraz zwiększoną predyspozycję do zachorowania na nowotwór złośliwy. Celem skutecznego leczenia w akromegalii jest normalizacja wartości hormonu wzrostu, insulinopodobnego czynnika wzrostowego jako efekt usunięcia masy nowotorowej, przy bezwzględnej konieczności zachowania prawidłowej czynności przysadki mózgowej. Takie postępowanie zmniejsza nasilenie powikłań narządowych oraz redukuje ryzyko szybkiego zgonu u akromegalików. Leczeniem z wyboru akromegalii pozostaje przezklinowa adenomektomia, a jego wynik uzależniony jest od wielkości (objętości) nowotworu, jego ekspansji nasiodłowej oraz okołoosiowej, ze szczególnym uwzględnieniem naciekania zatoki jamistej. Celem pracy jest przedstawienie kryteriów diagnostycznych oraz zasad postępowania terapeutycznego w przypadkach guzów przysadki wywołujących objawy akromegalii. Nasze doświadczenia opiera się na przykładach ponad 150 pacjentów operowanych w ciągu ostatnich pięciu lat. Prezentujemy także przegląd dostępnej literatury.

  Streszczenie angielskie: Acromegaly - do we alredy know everything about treatment of the somatotroph pituitary adenomas? - Acromegaly, an insidious neuroendocrine disorder, reduces life expectancy and leads to 3-5 - fold increase in mortality. The main causes are cardiovascular, pulmonary and enhanced prevalence of deaths from malignancy. Successful therapy ought to normalize GH, IGF-I secretion, remove adenoma mass and its local pressure effects and preserve pituitary function to improve systemic morbidity and normalize mortality. The primary therapy for most patients with acromegaly caused by somatotroph pituitary adenomas is still transshenoidal resection of the tumor. The resultys of the transsphenoidal surgery for pituitary adenoma for acromegaly depend on the volume of the tumor, its suprasellar and parasellar extension, especially to the cavernous sinus. The aim of this paper was to present the diagnostic criteria and principle therapy in these tumors. Our experience was based on the analysis of more than 150 patients operate on during the last five years and review of the literature.


  33/85

  Tytuł oryginału: Nierealizowane zasady postępowania onkologicznego w raku ginekologicznym czyli co należy a czego nie powinno się robić.
  Tytuł angielski: Not-realizing standards of the oncological treatment in the gynecological cancer.
  Autorzy: Zieliński Jan
  Źródło: Zwalcz. Nowotw. 2002: 1 (2) s.74-77, bibliogr. 24 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,635

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • ginekologia i położnictwo

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Praca przypomina fundamentalną definicję tego, czym jest onkologia i kim powinien być chirurg czy ginekolog-onkolog, sformułowaną prof. T. Koszarowskiego. Przedstawiono rolę czynników prognostycznych jako podstawy dla wyboru metody leczenia, a także znaczenie optymalizacji leczenia chirurgicznego - tak aby nie powodować "nadleczenia" bądź niedoleczenia. Zwrócono uwagę na tendencję do leczenia chirurgicznego bardziej zachowawczego, celem zachowania możliwości prokreacji, przy uwzględnieniu wszystkich czynników podwyższonego ryzyka. Zwrócono uwagę na doświadczenia Centrum Onkologii, zdobyte na podstawie badań i leczenia chorych kierowanych do Kliniki Nowotworów Narządów Płciowych Kobiecych Centrum Onkologii po uprzednim pierwotnym leczeniu.

  Streszczenie angielskie: This work reminds of the fundamental definition about the term oncology and who should be a surgeon or gynecologist oncologist, formulated by prof. T. Koszerowski. There was a role of prognostic agents presented as bases for treatment methods selection and importance of optimalization surgical treatment, so not to cause "over treatment" or "non-treatment". The attention was paid to tendencies on surgical treatment more than on conservative treatment, and the possibility of berhaviour towards procteaction considering all the mentioned risk agents. The attention was paid to the experience of the Oncology Center scored on the ground of research and treatment of ill people, who were directed to the Gynecological Department in Oncology Center after previous primordial treatment.


  34/85

  Tytuł oryginału: Effect of cyclosporin A on immunological response in lungs of guinea pigs infected with Trichinella spiralis.
  Autorzy: Dzik Jolanta M., Zieliński Zbigniew, Gołos Barbara, Jagielska Elżbieta, Wranicz Mariusz, Wałajtys-Rode Elżbieta
  Źródło: Acta Bioch. Pol. 2002: 49 (1) s.233-247, il., tab., bibliogr. s. 243-247 - 8 Międzynarodowe Sympozjum pt. Aspekty molekularne chemioterapii Gdańsk 09. 2001
  Sygnatura GBL: 303,116

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • mikrobiologia
 • farmacja
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • Świnki morskie

  Streszczenie angielskie: The efects of cyclospirin A (CsA), a potent immunosuppressive drug with antiparasitic activity, on the innate immunological response in guinea pig lungs during an early period (6th adn 14th days) after T. spiralis infection were studied. CsA treatment of T. spiralis-infected guinea pigs caused a significant attenuation of immunological response in lungs by decreasing lymphocyte infiltration into pulmonary alveolar space, inhibiting alveolar macrophage superoxide anion production and lowering both the production of NO metabolites measured in bronchoalveolar lavage fluid and expression of the iNOS protein in lung homogenates, allowing us to speculate that the T. spiralis-dependent immunological reponse is dependent on lymphocyte T function. Interestingly, CsA itself had a pro-inflammatory effect, promoting leucotyte accumulation and macrophage superoxide production in guinea pig lungs. This observation may have a relevance to the situation in patients undergoing CsA therapy. Macrophage expression of the iNOS protein, evaluated by immunoblotting was not influenced by treatment of animals with CsA or anti-TGF-antibody, indicating different of the guinea pig and murine enzymes.


  35/85

  Tytuł oryginału: Zaburzenia oddychania w czasie snu.
  Autorzy: Zieliński Jan
  Źródło: Przew. Lek. 2002 (6) s.44-51, tab., bibliogr. 15 poz.
  Sygnatura GBL: 313,495

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pulmonologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  36/85

  Tytuł oryginału: Trudności diagnostyczne w rozpoznawaniu guzkowego zapalenia tętnic (polyarteritis nodosa) na podstawie przebiegu choroby u 10-letniego chłopca.
  Tytuł angielski: Diagnostic problems in polyarteritis nodosa - a case of 10-year-old-boy.
  Autorzy: Mazur-Zielińska Henryka, Sabat Daniel, Zieliński Ryszard, Pieniążek Wojciech, Cichy Stefan
  Źródło: Pediatr. Pol. 2002: 77 (9) s.799-801, il., bibliogr. 11 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,294

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • kardiologia
 • reumatologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Opisano 10-letniego chłopca hospitalizowanego w Klinice Onkologicznej z powodu guza głowy trzustki stanów gorączkowych, u którego dopiero badanie histopatologiczne wycinka guza stopy pozwoliło na ustalenie rozpoznania guzkowego zapalenia tętnic i skierowanie na Oddział Reumatologiczny, gdzie po zastosowaniu glikokortykosteroidów uzyskano remisję choroby.

  Streszczenie angielskie: The autors present the case of a 10-year-old boy who was referred from the Department of Oncology to the Rheumatology Unit, in whom a pancreatic tumour and recurrent fever were observed. Histology of the biopsy taken from a nodule localised on the foot allowed us to establish the fibal diagnosis. Remission was obtained after glycocorticotherapy.


  37/85

  Tytuł oryginału: Ocena tolerancji trójfazowego preparatu antykoncepcyjnego Tri Minulet.
  Tytuł angielski: Estimation of the tolerance of triphasic contraceptive preparation, Tri Minulet.
  Autorzy: Sirko Izabella, Szypuła Ilona, Zieliński Tomasz, Urgacz Agnieszka
  Źródło: Ginekol. Prakt. 2002: 10 (5) s.32-36, il., tab., bibliogr. 19 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,312

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • toksykologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.

  Streszczenie polskie: Środki hormonalne uważane są za najskuteczniejsze metody antykoncepcyjne. Doustne tabletki antykoncepcyjne dostępne są w postaci mono- i trójfazowych preparatów. Preparaty trójfazowe ze zmieniajcą się 3-krotnie zawartością składnika estrogenowego i progestagennego w 21-dniowym systemie podawania DTA naśladują w pewnym stopniu cykl miesiączkowy. Zróżnicowanie dawek hormonów może u niektorych kobiet mieć wpływ na tolerancję preparatu. Objawy niepożądane są jedną z przyczyn rezygnacji ze stosowania danego preparatu. Celem pracy była ocena tolerancji nowego trójfazowego preparatu antykoncepcyjnego Tri Minulet podczas pierwszych trzech miesięcy stosowania. Analiza dotczyła tolerancji preparatu, występowania objawów niepożądanych oraz zmian w badaniu przedmiotowym u 30 pacjentek, u których nie stwierdzono przeciwwskazań do stosowania antykoncepcji hormonalnej. Dane uzyskane podczas pierwszej wizyty oraz po 1. i 3. miesiącach stosowania preparatu notowane były w specjalnym protokole, a następnie poddane ocenie ze szczególnym uwzględnieniem wpływu na cechy cyklu i krwawienia miesięczne. Otrzymane wyniki pozwoliły na wysunięcie wniosków o dobrej tolerancji i kontroli cyklu oraz braku poważnyuch objawow niepożądanych podczas stosowania preparatu Tri Minulet.


  38/85

  Tytuł oryginału: Śluzak lewego przedsionka przyczyną zespołu bocznego opuszki - opis przypadku.
  Tytuł angielski: Lateral medullary infarction due to left atrial myxoma - a case report.
  Autorzy: Mendel Tadeusz, Gutkowska Joanna, Rywik Tomasz, Zieliński Tomasz
  Źródło: Neurol. Neurochir. Pol. 2002: 36 (5) s.1001-1006, il., bibliogr. 14 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 302,274

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • neurologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Przedstawiamy opis przypadku 53-letniej chorej, u której obecność śluzaka lewego przedsionka była najprawdopodobniej przyczyną wystąpienia udaru pniowego (zespołu Nageotte-Wallenberga-Babińskiego). Chora została operowana przez kardiochirurga, usunięto śluzaka przedsionka wielkości 7 x 8 cm. Po kilku miesiącach od operacji chora chodzi samodzielnie, wymaga jedynie niewielkiej pomocy w wykonywaniu zwykłych czynności życiowych.


  39/85

  Tytuł oryginału: Występowanie torbieli koloidowych przysadki mózgowej.
  Tytuł angielski: Colloid cysts of the pituitary gland.
  Autorzy: Zieliński Grzegorz, Podgórski Jan K., Siwik Jan, Warczyńska Agnieszka, Zgliczyński Wojciech
  Źródło: Neurol. Neurochir. Pol. 2002: 36 (2) s.293-306, il., tab. bibliogr. 12 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 302,274

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Torbiele koloidowe przysadki mózgowej są bardzo rzadkimi zmianami patologicznymi występującymi w okolicy skrzyżowania wzrokowego. Ich patogeneza nie jest do końca wyjaśniona. Lokalizują się na pograniczu płata przedniego i tylnego przysadki. Ze względu na położenie torbiele koloidowe wywołują objawy niedoczynności przysadki mózgowej, moczówkę prostą, zaburzenia widzenia, itp. Są także przyczyną udarów przysadki. Najdokładniejszą metodą ich obrazowania jest badanie rezonansu magnetycznego z kontrastem. W okresie od stycznia 1996 do lutego 2001 roku wykonano 503 przezklinowe eksploracje siodła tureckiego. U 7 osób (jeden z pacjentów był operowany przezczaszkowo) stwierdzono torbiel koloidową przysadki z towarzyszącymi zaburzeniami funkcji układu podwzgórzowo-przysadkowego. Najczęściej obserwowanymi objawami były bóle głowy, zaburzenia miesiączkowania i mlekotok. Moczówka prosta w okresie przedoperacyjnym występowała u dwóch pacjentek. Torbiel koloidowa była przyczyną udaru przysadki w jednym przypadku. U dwojga chorych stwierdzano ograniczenie pola widzenia. Wszystkich chorych leczono operacyjnie. Szścioro chorych poddano eksploaracji siodła tureckiego z dostępu przezklinowego, a jednego z pacjentów operowano przezczaszkowo. W okresie pooperacyjnym oceniano funkcję układu podwzgórzowo-przysadkowego w odniesieniu do stanu wyjściowego. Zabieg operacyjny z dostępu przezklinowego jest bezpieczną metodą leczenia torbieli koloidowych przysadki.

  Streszczenie angielskie: Colloid cysts of the pituitary gland are very rare pathological lesions occurring in sellar region. Their pathogenesis is not clear. They are located between the anterior and posterior lobe of the pituitary. Colloid cysts of the pituitary gland are space occupying lesions and induce hypopituitarism, diabetes insipidus, visual disturbances, ect. They cause pituitary apoplexy too. Magnetic resonance imaging is the prefered neurodiagnostic method in evaluating these lesions. 503 transsphenoidal procedures were performed from January 1996 to February 2001. Hypothalamo-hypophyseal dysfunction was caused by colloid cyst in seven cases. The most frequently presenting symptoms were headaches, oligomenorrhea and loss of libido. Diabetes insipidus was found in two cases before surgery. Colloid cyst induced pituitary apoplexy in one patient. Two patients presented visual disturbances. All our patients were operated on. We performed six transsphenoidal procedures and one transcranial operation. postoperatively, the endocrine function of the pituitary gland was evaluated. We concluded that transsphenoidal operation is a safe method for treating colloid cyst located in the sellar region.


  40/85

  Tytuł oryginału: Zasady leczenia POCHP - wytyczne międzynarodowe.
  Tytuł angielski: Strategy for the magnesium of COPD - international consensus.
  Autorzy: Zieliński Jan
  Źródło: Pneumonol. Alergol. Pol. 2002: 70 supl. 1: VII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Obturacja dróg oddechowych - nowe leki w alergii, astmie i POChP" s.98-99, bibliogr. 3 poz. - 7 Konferencja Naukowo-Szkoleniowa pt. Obturacja dróg oddechowych - nowe leki w alergii, astmie i przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc Jachranka 29.08-01.09. 2002
  Sygnatura GBL: 301,096

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  41/85

  Tytuł oryginału: Znaczenie i zastosowania sieci większej w chirurgii.
  Tytuł angielski: Significance and application of the greater omentum in surgery.
  Autorzy: Zieliński Marcin
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 13 (73) s.86-88, il., bibliogr. 35 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono zastosowania sieci większej w chirurgii. Sieć większa jest narządem obdarzonym wyjątkowymi właściwościami lokalizowania i gojenia procesów zapalnych. Współczesne techniki wydłużania sieci umożliwiają zastosowanie tego narządu do leczenia trudnych przypadków chorób toczących się poza jamą brzuszną, w obrębie klatki piersiowej, kończyn górnych i dolnych oraz głowy i szyi.

  Streszczenie angielskie: Use of the greater omentum in surgery is presented. The greater omentum ia an organ posesing unique properties of localizing and healing inflammatory proceses. Modern surgical techniques of elongating of the omentum enable its use outside the abdominal cavity in manegement of complicated problems in thoracic cavity, upper and lower extremities and head and neck.


  42/85

  Tytuł oryginału: Zalecenia Polskiego Towarzystwa Ftizjopneumonologicznego rozpoznawania i leczenia przewleklej obturacyjnej choroby płuc (POChP).
  Opracowanie edytorskie: Kozielski Jerzy (Oprac.), Chazan Ryszarda (oprac.), Górecka Dorota (oprac.), Jahnz-Różyk Karina (oprac.), Jędrychowski Wiesław (oprac.), Kuna Piotr (oprac.), Małolepszy Józef (oprac.), Pierzchała Władysław (oprac.), Pirożyński Michał (oprac.), Płusa Tadeusz (oprac.), Słomiński Jan Marek (oprac.), Śliwiński Paweł (oprac.), Zieliński Jan (oprac.).
  Źródło: Pneumonol. Alergol. Pol. 2002: 70 supl. 2 s.1-42, il., bibliogr. 86 poz.
  Sygnatura GBL: 301,096

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • standard

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Temat korporatywny:
 • Polskie Towarzystwo Ftizjopneumonologiczne


  43/85

  Tytuł oryginału: Przydatność angiografii tomografii komputerowej w diagnostyce zwężeń tętnic szyjnych u chorych z niedostatecznością krążenia mózgowego w porównaiu z ultrasonograficznym badaniem przepływów metodą Dopplera.
  Tytuł angielski: The usefulness of computed tomography angiography comparing to Dupplex Doppler Ultrasound in the diagnosis of carotid artery stenosis in patients with cerebral circulation insufficiency symptoms.
  Autorzy: Gruszczyńska Katarzyna, Baron Jan, Zieliński Zbigniew, Gniadek Jan, Walecki Jerzy, Czernicki Krzysztof
  Źródło: Pol. J. Radiol. 2002: 67 (4) s.12-20, il., tab., bibliogr. 16 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,279

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • neurologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • badanie porównawcze

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Objective: To compare diagnostic usefulness of CT angiography (angioCT) vs. Dupplex Doppler Ultrasound (US) in the evaluation of extracranial internal carotid stenosis. Material/Methods: The results of extracranial carotid angioCT and US were compared in 70 cases of patients with cerebral circulation insufficiency syndromes. The degree of stenosis was measured according to NASCET. Correlation, contingency and regression coefficients were used to assess the convergence between angioCT and US. The morphology of atherosclerotic plaque depicted in angioCT was assessed as well, and the results were compared to US. Additionally, in 33 patients cerebral angioCT was performed to exclude surgery contraindications. Results: The value of correlation coefficient, which measures the angioCT vs. US convergence in the assessment of carotid artery stenosis, is 0.96. The results correspond best in following groups of cases: normal arteries and occluded arteries (CC contingency coefficient values are 0.68 and 0.65). A statistically significant dependence occurs also in atherosclerotic plaque morphology imaging (Chi = 42.114; p = 0.0001; CC = 0.636). Conclusions: The high degree of convergence between angioCT adn US in assessing the extracranial carotid artery stenosis was recorded. AngioCT is useful as the complementary diagnostic method in cases of difficult anatomy, artery loops or kinking. A precise assessment of "soft" atherosclerotic pilaques morphology is not possible with angioCT, but artery wall calcifications are better depicted with this method.


  44/85

  Tytuł oryginału: Szczepienia przeciw śwince - ich skuteczność i niepożądane odczyny poszczepienne.
  Tytuł angielski: Adverse effects following vaccinations and effectiveness of different live vaccines against mumps.
  Autorzy: Magdzik Wiesław, Zieliński Andrzej
  Źródło: Prz. Epidemiol. 2002: 56 (3) s.377-389, tab., bibliogr. 23 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,250

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • toksykologia
 • immunologia
 • choroby zakaźne

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Na podstawie danych z piśmiennictwa i częściowo na podstawie nabytego w Polsce doświadczenia przedstawiono problemy związane ze stosowaniem żywych szczepionek przeciw śwince zarówno skojarzonych jak i monowalentnych. Zwrócono szczególną uwagę na niepożądane odczyny poszczepienne, w tym aseptyczne zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych oraz na skuteczność szczepień.


  45/85

  Tytuł oryginału: Dobór próby w badaniach epidemiologicznych.
  Tytuł angielski: Sample selection in epidemiological studies.
  Autorzy: Zieliński Andrzej
  Źródło: Prz. Epidemiol. 2002: 56 (3) s.489-498, bibliogr. 12 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,250

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Streszczenie polskie: W pracy omówiono problem reprezentatywności próby w badaniach epidemiologicznych. Scharakteryzowano termin reprezentatywność uwzględniając sposoby doboru próby do celu przeprowadzanych badań.


  46/85

  Tytuł oryginału: Nadzór epidemiologiczny.
  Tytuł angielski: Surveillance.
  Autorzy: Zieliński Andrzej
  Źródło: Prz. Epidemiol. 2002: 56 (3) s.499-508, bibliogr. 8 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,250

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Artykuł przedstawia historyczny zarys powstania współczesnych systemów nadzoru epidemiologicznego. Podkreślona jest rola klasyfikacji i definicji chorób podlegających nadzorowi, podane i scharakteryzowane są podstawowe typy i metody oceny jakości systemów nadzoru epidemiologicznego oraz sprawności ich funkcjonowania.


  47/85

  Tytuł oryginału: Miejsce Polski w Europie w rozwiązywaniu problemów profilaktyki, wykrywania wczesnych form i leczenia raka ginekologicznego. T. 11
  Opracowanie edytorskie: Zieliński Jan (red.).
  Rządowa Rada Ludnośiowa Rządowe Centrum Studiów Strategicznych
  Źródło: - Warszawa, RRL 2002, 58, [1] s. : il., tab., bibliogr. [przy ref.], 24 cm. - 1 Kongres Demograficzny w Polsce - konferencja naukowa Warszawa 28.05. 2002
  Sygnatura GBL: 735,738

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska


  48/85

  Tytuł oryginału: Ocena wyników wybranych sposobów chirurgicznego leczenia wrodzonego opadnięcia powieki górnej z uwzględnieniem odmienności strukturalnych mięśnia dźwigacza powieki górnej : praca doktorska
  Autorzy: Iljin Aleksandra, Zieliński Andrzej (promot.).; Akademia Medyczna Instytut Chirurgi, Klinika Chirurgii Plastycznej w Łodzi
  Źródło: 2002, [4], 105 k. : il., tab., bibliogr. 132 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20187

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • chirurgia
 • okulistyka

  Typ dokumentu:
 • praca doktorska
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  49/85

  Tytuł oryginału: Niektóre aspekty współczesnej ginekologii onkologicznej.
  Autorzy: Zieliński Jan
  Źródło: Zwalcz. Nowotw. 2002: 1 (5) s.232-234, bibliogr. 9 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,635

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • onkologia
 • radiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Autor omawia postęp jaki dokonał się i wciąż dokonuje w ginekologii onkologicznej. Zwraca uwagę na konieczność pogłębiania wiedzy z tej dziedziny i weryfikacji ocen metod diagnostyczno-terapeutycznych, a także na możliwość leczenia chorych na raka z zachowaniem zdolności do prokreacji. Podkreśla znaczenie znajomości czynników rokowniczych i właściwej ich interpretacji dla wyboru leczenia. Omawia kierunki działań służących rozwiązywaniu problemów ginekologiczno-onkologicznych: aktywność towarzystw naukowych i szkolenie ginekologów w specjalizacji szczegółowej ginekologii onkologicznej w Polsce, zgodnie z wymogami światowymi.

  Streszczenie angielskie: The author is presenting a progress which is being accomplished in oncological gynecology. He is pointing a necessity of constant learning in this field and verification of methods - both diagnostic and therapeutic. He states, that there is a possibility of treating patients without destroying procreation's ability. He is underlining a meaning of prognostic factors' knowledge and their proper interpretation when kind of treatment is being chosen. He is describing different ways of gynecological and oncological problems' solution: Science Societies activity and training for gynecologists in detailed specialization - gynecological oncology in Poland according to worldwide needs.


  50/85

  Tytuł oryginału: Obrażenia pęcherza moczowego i cewki moczowej.
  Autorzy: Borówka Andrzej, Dutkiewicz Sławomir, Fryczkowski Mieczysław, Kwias Zbigniew, Wieteska Alojzy, Wolski Zbigniew, Zieliński Henryk
  Opracowanie edytorskie: Pawlak Czesław (moder.).
  Źródło: Prz. Urol. 2002 (6) s.86-87, il. - 23 Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Urologów Wojska Polskiego Jurata 19-21.09. 2002
  Sygnatura GBL: 313,626

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • sprawozdanie

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  51/85

  Tytuł oryginału: 500 kHZ intracavitary hyperthermia in the treatment of patients with cervical and endometrial cancer - preliminary results and treatment description.
  Tytuł polski: Wewnątrzjamowa hipertermia 500 kHz w leczeniu chorych na raka szyjki i trzonu macicy - opis metody i wstępne wyniki.
  Autorzy: Piotrkowicz Norbert, Zieliński Jan, Łyczek Jarosław, Dębicki Piotr
  Źródło: Nowotwory 2002: 52 (5) s.403-406, bibligor. 8 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 313,490

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Terapeutyczne możliwości zastosowania podwyższonej temperatury w leczeniu nowtoworów znane były od dawna. Trudności techniczne w uzyskaniu adekwatnej temperatury w guzie, z jednoczesną ochroną tkanek zdrowych, są jak dotąd postawowym czynnikiem, limitującym szersze praktyczne zastsowanie metody. Materiał i metody. Do przeprowadzenia zabiegów zastosowano sterowany komputerowo generator i 3 wzmacniacze fal radiowych o częstotliwości 500 kHz, przekazujący chorym tkankom energię za pomocą zmodyfikowanego aplikatora (kolpostatu) Fletcher'a. Pomiar temperatury odbywał się za pomocą zestawu trzech termopar. Praktyczny czas przeprowadzenia zabiegu wynosił 60-90 minut. Przeprowadzono 11 zabiegów u 10 chorych z rozpoznaniem raka szyjki macicy i trzonu macicy. Przed rozpoczęciem hipertermii wszystkie chore na raka szyjki poddane zostały napromienieniu z pól zewnętrznych na obszar miednicy małej do dawki 45-46 Gy. Zabieg hipertermii bezpośrednio poprzedzał śródjamową brachyterapię LDR/MDR (dawka 45 Gy/punkt "A" w dwóch etapach), przeprowadzaną za pomocą tego samego kolpostatu. Po poinformowaniu o charakterze zabiegu nagrzewania każdorazowo uzyskiwano zgodę chorej na jego przeprowadzenie. Wyniki. Poza jednym przypadkiem (awaria aparatu) u wszystkich leczonych udało się uzyskać stabilne w czasie terapeutyczne wartości temperatur, a w kilku przypadkach temperatury dochodzące nawet do 48řC były dobrze tolerowane przez chore. Nie stwierdzono żadnych poważniejszych objawów ubocznych zabiegów; nie zaszła konieczność ich przerwania ze względu na brak tolerancji chorej.

  Streszczenie angielskie: The effectiveness of elevated temperature (hyperthermia) in cancer treatment is a well-known issue. However, due to technical problems with generating hyperthermia within the tumour and, at the same time, sparing the healthy tissues, in practice this modality is not widely used. Method. Local hyperthermia was induced by a computer-controlled generator (500 kHz) with three amplifiers transmitting energy to the lesion via a modified uterine brachytherapy applicator. Temperature was measured with 3 thermocouples. Total treatment time was 60-90 minutes. Material. 10 patients with cervical and endometrial cancer were enrolled into this tudy and 11 procedures were performed. Prior to hyperthermia all patients were treated with external field irradiation to the pelvis to the dose of 45-46 Gy. Intracavitary LDR/HDR brachytherapy (dose of 45 Gy/point "A" in two fractions) with colpostat used for the hyperthermia procedure was than performed. Results. In all cases, except one, caused by equipment failure, biologically stable temperature was observed. No severe side effects of treatment were observed. There was no need to terminate treatment due to high temperature intolerance.


  52/85

  Tytuł oryginału: Plejotropowe działanie fenofibratu mikronizowanego u chorych z hiperlipidemią mieszaną.
  Tytuł angielski: Pleiotropic effects of micronised fenofibrate in patients with combined hyperlipidemia.
  Autorzy: Okopień Bogusław, Cwalina Łukasz, Haberka Maciej, Kowalski Jan, Zieliński Marek, Szwed Zygmunt, Kalina Zbigniew, Herman Zbigniew S.
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 13 (78) s.465-466, 468-469, il., bibliogr. 41 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Coraz więcej nowych badań wskazuje na plejotropowe działanie fibratów. Oprócz zmniejszenia stężeń lipidów w osoczu, mogą one wpływać na nieprawidłowości krzepnięcia krwi i stabilizować zmiany miażdżycowe - będące częstym wynikiem pobudzenia komórek zapalnych w ścianie naczyń. Przeciwzapalne działanie fenofibratów obejmuje hamowanie uwalniania wielu cytokin, takich jak czynnik marwticy guza alfa (TNF-ŕ), przez te komórki. Celem pracy była ocena wpływu fenofibratu na osoczowe stężenia inhibitora aktywatora plazminogenu typu 1 (PAI-1) oraz fibrynogenu u chorych z mieszaną dyslipidemią. Ponadto, ocenialiśmy ilość TNF-ŕ, uwalnianego przez monocyty wyizolowane z krwi obwodowej, przed i po leczeniu. Czternaścioro chorych (8 kobiet i 6 mężczyzn) z hiperlipidemią typu IIb leczono mikronizowanych fenofibratem (Lipanthyl 200 m, Fournier) w dziennej dawce 200 mg przez miesiąc. Grupa kontrolna składała się z 12 osób, dobranych pod względem wieku, z prawidłowymi wartościami lipenii, potwierdzonymi badaniami biochemicznymi. Stężenia PAI-1 i TNF-ŕ w osoczu mierzono metodą ELISA. Stężenia fibrynogenu mierzono powszechnie stosowaną metodą Claussa. Przed leczeniem, stężenia badanych czynników hemostatycznych i TNF-ŕ były znamiennie większe w grupie hiperlipidemii typu IIb, w porównaniu z grupą kontrolną. Miesięczne leczenie fenofibratem spowodowało znamienne zmniejszenie stężeń triglicerydów i cholesterolu całkowitego. Po leczeniu, stężenia PAI-1 i fibrynogenu także uległy znamiennemu ...

  Streszczenie angielskie: More and more recent studies demonstrate th pleiotropic effects of fibrates. Except lowering plasma lipid levels they can influence blood coagulation abnormalities and stabilise atherosclerotic lesions - a frequent result of the activation of inflammatory cells within the vascular wall. The anti-inflammatory action of fibrates inclues inhibiting the release of many cytokines, such as Tumor Necrosis Factor e (TNF-ŕ) by these cells. The aim of this study was to evaluate the effect of fenofibrate on the plasma levels of Plasminogen Activator Inhibitor type 1 (PAI-1) and fibrinogen in patients with combined dyslipidaemia. Moreover, we assessed the amount of TNF-ŕ released by peripheral blóód isolated monocytes before and after therapy. Fourteen patients (8 women and 6 men) with hyperlipidemia IIb were treated with micronised fenofibrate (Lipanthyl 200 m, Fournier) in a daily dose of 200 mg for one month. The control group consisted of 12 individuals matched for age with biochemical confirmation of normolipaemia. Plasma PAI-1 and TNF-ŕ levels were measured by the ELISA method. Fibrinogen levels were measured according to the commonly used Clauss method. Before treatment the haemostatic compounds and TNF-ŕ studied were significantly higher in the group with hyperlipidaemia IIb compared to the control group. One-month therapy with fenofibrate resulted in significant decrease of triglycerides and total cholesterol. After treatment, PAI-1 and fibrinogen levels also decreased ...


  53/85

  Tytuł oryginału: Zastosowanie by-passu żylnego ICA-MCA w przypadku pourazowej przetoki szyjno-jamistej.
  Tytuł angielski: Venous by-pass ICA-MCA used in a case of traumatic carotido-cavernous fistula.
  Autorzy: Słoniewski Paweł, Smida Karina, Zieliński Piotr
  Opracowanie edytorskie: Szczerbo-Trojanowska Małgorzata (koment.).
  Źródło: Neurol. Neurochir. Pol. 2002: 36 (6) s.1157-1162, bibliogr. 12 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 302,274

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia
 • traumatologia i ortopedia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Przedstawiamy przypadek przetoki szyjno-jamistej po urazie twarzoczaszki u 13-letniego chłopca. Pacjent został przyjęty do Kliniki z wytrzeszczem prawej gałki ocznej, niedowładem nerwu odwodzącego prawego. Po dwókrotnej próbie nieudanego endowaskularnego zamknięcia przetoki, zdecydowano się na leczenie operacyjne za pomocą by-passu żylnego ICA-MCA (Tętnica szyjna wewnętrzna w odcinku zewnątrzczaszkowym, odcinek M1 tętynicy środkowej mózgu), omijającego przetokę. Zastosowanym leczeniem uzyskano zamkniecie przetoki i doprowadzono do ustąpienia objawów neurologicznych.

  Streszczenie angielskie: The reported case was a boy aged 13 with, traumatic carotido-cavernous fistula admitted to hospital with right exophthalmos and paresis of right abducens nerve. After two failed trials of endo-vascular closure of the fistula it was decided to use venous bypass ICA-MCA (internal cartoid artery in its extracranial part - M1 segment of middle cerebral artery) for bypassing the fistula. This made possible closure of the fistula with regression of neurological symptoms.


  54/85

  Tytuł oryginału: Ektopowy gruczolak przysadki. Opis przypadku i przegląd piśmiennictwa.
  Tytuł angielski: Ectopic pituitary adenoma. Case report and review of the literature.
  Autorzy: Warczyńska Agnieszka, Zieliński Grzegorz, Koziarski Andrzej, Podgórski Jan K.
  Źródło: Neurol. Neurochir. Pol. 2002: 36 (6) s.1185-1196, il., bibliogr. 16 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 302,274

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia
 • onkologia
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Ektopowe gruczolaki przysadki są bardzo rzadkimi nowotworami. Zazwyczaj zlokalizowane są są w obrębie zatoki klinowej oraz w stropie nosogardła. Powstają z tkanki gruczołowej zarodkowego przewodu czaszkowo-gardłowego. Wykazują podobieństwo morfologiczne, właściwości antygenowe oraz czynność hormonalną identyczną z gruczolakami przedniego płata przysadki. Znane z piśmiennictwa ektopowe guzy przysadki w 1/3 były nieczynne hormonalnie w pozostałych przypadkach wykazywały czynność hormonalną zwykle wydzielały ACTH i powodowały objawy choroby Cushinga. Około 50 proc. ektopowych gruczolaków było zlokalizowanych w obrębie podstawy czaszki i charakteryzowało się agresywnym, inwazyjnym wzrostem. Ich obecność potwierdzono badaniami obrazowymi (CT i/lub MR), a wszystkich pacjentów leczono chirurgicznie. Przedoperacyjne rozpoznanie nie czynnego hormonalnie ektopowego guza przysadki zlokalizowanego w obrębie podstawy czaszki jest trudne. Zwykle wykonane badania diagnostyczne sugerują inny typ nowotworu np.: struniak, rak nosogardła, przerzut. Ustalenie właściwego rozpoznania jest możliwe dopiero po wykonaniu badania histopatologicznego (często po uzupełnieniu o diagnostykę immunohistochemiczną). Prezentujemy, rzdko występujący przypadek ektopowego, nieczynnego hormonalnie gruczolaka przysadki zlokalizowanego w obrębie zatoki klinowej i nosogardła przebiegającego z uszkodzeniem nerwów czaszkowych. Obecność rozległego, inwazyjnego guza ujawniono badaniem rezonansu magnnetycznego. Wykonana diagnostyka histopatologiczna (uzupełniona o barwienia immunochistochemiczne) usuniętej operacyjnie zmiany potwierdziła rozpoznanie.

  Streszczenie angielskie: Ectopic pituitary adenomas are very rare neoplasms. They are usually located in the sphenoid sinus or nasopharynx. Ectopic tumours derive from a residual pituitary fragment in the craniopharyngeal duct. They are similar in morphology, immunohistochemistry and hormonal activity to the typical pituitary adwenoma. One third ectopic pituitary tumors reported in the litearure are endocrine inactive, while the remaining ones indicate a hormonal activity and usually secrete ACTH, causing the Cushing disease. About 50 p.c. of pituitary adenomas are located at the skull base and present as aggressive neoplams. The computed axial tomography (CAT) and magnetic resonance imaging (MRI) a very useful in revealing of the presence of these tumors. Preoperative diagnosis of ectopic pituitary adenomas located at the skull base is difficult. Diagnosis procedures usually suggest another type of neoplasms, e.g. chordoma, nasopharyngeal carcinoma, or a metastatic tumor. Pathological examination ibncluding immunohistochemical studies of neuroendocrine markers is important in establishing the diagnosis. A unique case of ectopic, nonfunctioning pituitary adenoma involving the sphenoid sinus and nasopharnyx and causing palsy of cranial nerves is presented. MRI examination revealed the presence of a large invasive tumor. The neoplasms was partially resected by transnasal approach. The diagnosis was confirmed by a pathological examination including immunohistochemical smears.


  55/85

  Tytuł oryginału: Przydatność badania ultrasonograficznego tętnic szyjnych w diagnostyce i ocenie terapii nadciśnienie tętniczego.
  Tytuł angielski: Ultrasound examination of the carotid arteries in the diagnosis and assessment of therapy of arterial hypertension.
  Autorzy: Zieliński Tomasz
  Źródło: Terapia 2002: 10 (7/8) s.8-12, il., tab., bibliogr. 29 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,048

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • radiologia
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Modern therapy of arterial hypertension should also include the prophylaxis of vascular complications. Ultrasound examination helps to discover significant stenosis of carotid arteries, and diagnose atheromatic changes early by measurement of the intima-media thickness (IMT) or advanced lesions by characterizing atheromatic plaques. The role of ultrasound examination in the diagnosis and therapy of significant carotid artery stenosis is discussed. THe methods and role of IMT measurements in the assessment of treatment efficacy in patients with arterial hypertension in large clinical trials are presented. Methods of arterial compliance determination and future directions of investigation are discussed.


  56/85

  Tytuł oryginału: Tadeusz Koszarowski - współtwórca polskiej ginekologii onkologicznej.
  Autorzy: Zieliński Jan
  Źródło: Nowotwory 2002: 52 (6) s.569-571, il.
  Sygnatura GBL: 313,490

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca biograficzna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • historia nowożytna
 • historia XX wieku
 • historia XXI wieku

  Temat osobowy:
 • Koszarowski
 • Tadeusz 1916-2002


  57/85

  Tytuł oryginału: Struktura zabiegów operacyjnych na przykładzie oddziału chirurgicznego w Nowogardzie
  Autorzy: Zieliński Maciej
  Źródło: W: Rola i zadania medycyny społecznej u progu XXI wieku : 8 Krajowy Zjazd PTMSiZP - Wrocław, 2002 s.395-398, tab. - 8 Krajowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego pt. Rola i zadania medycyny społecznej u progu XXI wieku Wrocław 13-15.10. 2000
  Sygnatura GBL: 735,865

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia
 • chirurgia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca przeglądowa


  58/85

  Tytuł oryginału: Analiza wykorzystania bloku operacyjnego na przykładzie oddziału chirurgicznego w Nowogardzie
  Autorzy: Zieliński Maciej
  Źródło: W: Rola i zadania medycyny społecznej u progu XXI wieku : 8 Krajowy Zjazd PTMSiZP - Wrocław, 2002 s.399-402, tab. - 8 Krajowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego pt. Rola i zadania medycyny społecznej u progu XXI wieku Wrocław 13-15.10. 2000
  Sygnatura GBL: 735,865

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia
 • chirurgia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca przeglądowa


  59/85

  Tytuł oryginału: Próba oceny pracy lekarzy oddziału chirurgicznego
  Autorzy: Zieliński Maciej
  Źródło: W: Rola i zadania medycyny społecznej u progu XXI wieku : 8 Krajowy Zjazd PTMSiZP - Wrocław, 2002 s.403-405, tab. - 8 Krajowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego pt. Rola i zadania medycyny społecznej u progu XXI wieku Wrocław 13-15.10. 2000
  Sygnatura GBL: 735,865

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia
 • chirurgia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca przeglądowa


  60/85

  Tytuł oryginału: Historia chirurgii regionu gdańskiego w latach 1945-1991
  Autorzy: Zieliński Jacek, Kopacz Andrzej, Kruszewski Wiesław Janusz, Świerblewski Maciej, Skokowski Jarosław
  Źródło: W: Pamiętnik 60. Jubileuszowego Zjazdu Towarzystwa Chirurgów Polskich. T. 2 - Warszawa, 2002 s.88-98, il., bibliogr. 33 poz. - 60 Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich Warszawa 12-15.09. 2001
  Sygnatura GBL: 735,679

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • historia XX wieku


  61/85

  Tytuł oryginału: Historia Oddziału Gdańskiego Towarzystwa Chirurgów Polskich w latach 1951-1991
  Autorzy: Kopacz Andrzej, Zieliński Jacek, Świerblewski Maciej, Skokowski Jarosław
  Źródło: W: Pamiętnik 60. Jubileuszowego Zjazdu Towarzystwa Chirurgów Polskich. T. 2 - Warszawa, 2002 s.98-102, il., bibliogr. 13 poz. - 60 Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich Warszawa 12-15.09. 2001
  Sygnatura GBL: 735,679

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • historia XX wieku

  Temat korporatywny:
 • Towarzystwo Chirurgów Polskich


  62/85

  Tytuł oryginału: Działalność oddziałów chiruricznych regionu gdańskiego w latach 1945-1991
  Autorzy: Zieliński Jacek, Kopacz Andrzej, Świerblewski Maciej, Skokowski Jarosław
  Źródło: W: Pamiętnik 60. Jubileuszowego Zjazdu Towarzystwa Chirurgów Polskich. T. 2 - Warszawa, 2002 s.102-110, il., bibliogr. 19 poz. - 60 Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich Warszawa 12-15.09. 2001
  Sygnatura GBL: 735,679

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca historyczna

  Wskaźnik treści:
 • historia XX wieku


  63/85

  Tytuł oryginału: Działalność II Kliniki Chirurgicznej w Gdańsku w latach 1948-1970
  Autorzy: Kopacz Andrzej, Zieliński Jacek, Kruszewski Wiesław J., Skokowski Jarosław
  Źródło: W: Pamiętnik 60. Jubileuszowego Zjazdu Towarzystwa Chirurgów Polskich. T. 2 - Warszawa, 2002 s.110-114, il., bibliogr. 15 poz. - 60 Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich Warszawa 12-15.09. 2001
  Sygnatura GBL: 735,679

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca historyczna

  Wskaźnik treści:
 • historia XX wieku


  64/85

  Tytuł oryginału: Dzieje Kliniki Chirugii Onkologicznej w Gdańsku w okresie 1970-2001
  Autorzy: Kopacz Andrzej, Zieliński Jacek, Świerblewski Maciej, Jastrzębski Tomasz, Kruszewski Wiesław Janusz, Skokowski Jarosław
  Źródło: W: Pamiętnik 60. Jubileuszowego Zjazdu Towarzystwa Chirurgów Polskich. T. 2 - Warszawa, 2002 s.114-119, il., bibliogr. 8 poz. - 60 Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich Warszawa 12-15.09. 2001
  Sygnatura GBL: 735,679

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca historyczna

  Wskaźnik treści:
 • historia XX wieku


  65/85

  Tytuł oryginału: Krajowe programy przeciwdziałania problemom związanym z narkotykami (Holandia, Wielka Brytania, Australia).
  Tytuł angielski: Country programs counteracting problems caused by drugs (the Netherlands, United Kingdom, Australia).
  Autorzy: Zieliński Antoni
  Źródło: Alkoh. Narkom. 2002: 15 (2) s.171-188, bibliogr. [8] poz.
  Sygnatura GBL: 306,374

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa


  66/85

  Tytuł oryginału: Badanie koronarograficzne.
  Autorzy: Putkiewicz Krzysztof, Zieliński Andrzej
  Źródło: Med. Dypl. 2002: 11 (11) s.248-250, il.
  Sygnatura GBL: 312,978

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska


  67/85

  Tytuł oryginału: Zdrowie publiczne - misja i nauka.
  Tytuł angielski: Public health - mission and science.
  Autorzy: Miller Maria, Zieliński Andrzej
  Źródło: Prz. Epidemiol. 2002: 56 (4) s.547-557, bibliogr. 26 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,250

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia

  Streszczenie polskie: Artykuł w części wstępnej zawiera opis historyczny rozwoju nauki i zorganizowanej działalności praktycznej w dziedzinie zdrowia publicznego. Następnie autorzy podają definicje i zakres problematyki zdrowia publicznego jako dziedziny wiedzy oraz działalności praktycznej. Określona jest pozycja zdrowia publicznego w systemie ochrony zdrowia, podstawowe kierunki oraz warunki skuteczności działań w dziedzinie zdrowia publicznego.

  Streszczenie angielskie: The authors present an outline of historical development of the ideas of public health and its practical introduction to modern societies. They discuss the range and contents of modern definitions of public health as well as different models of organization and financing of public health institutions and programs. The article stresses importance of state supported public health system as the most efficient to improve conditions of health in the society.


  68/85

  Tytuł oryginału: Analiza czynności lewej komory serca, w przebiegu zwężenia lewego ujścia tętniczego, przed i po operacyjnej wymianie zastawki aortalnej : praca doktorska
  Autorzy: Rynkun Dariusz; Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego [I i II Klinika Wad Serca] w Warszawie
  Źródło: 2002, 101 k. : il., tab., bibliogr. 153 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20519

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • chirurgia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  69/85

  Tytuł oryginału: Postępowanie w przypadku niedoboru estrogenów u kobiet po leczeniu raka piersi.
  Opracowanie edytorskie: Milewicz Andrzej (Oprac.), Szymański Wiesław (oprac.), Rużyłło Witold (oprac.), Zgliczyński Stefan (oprac.), Reinfus Andrzej (oprac.), Zieliński Jan (oprac.).
  Źródło: Gab. Pryw. 2002 (4) s.25-30, bibliogr. 30 poz.
  Sygnatura GBL: 306,371

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • onkologia

  Wskaźnik treści:
 • płeć żeńska


  70/85

  Tytuł oryginału: Techniczne problemy wykrywania ataków bioterrorystycznych w rutynowym nadzorze epidemiologicznym.
  Autorzy: Zieliński Andrzej
  Źródło: Prz. Epidemiol. 2002: 56 supl. 3: Lekarz w obliczu bioteroryzmu s.46-54, il., tab. - Konferencja naukowo-szkoleniowa pt. Lekarz w obliczu bioterroryzmu Bydgoszcz 26-28.09. 2002
  Sygnatura GBL: 301,250

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • choroby zakaźne

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna
 • standard

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  71/85

  Tytuł oryginału: Dopuszczanie leków do obrotu a wymagania Unii Europejskiej.
  Tytuł angielski: The marketing authorisation of medicinal products and the accession to EU.
  Autorzy: Zieliński Waldemar
  Źródło: Ter. Leki 2002: 52 (5/6) s.39-46, tab., bibliogr. 11 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,514

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Streszczenie angielskie: The paper presents marketing authorization procedures in European Union and the legal basis of marketing authorisation. The collaboration between regulatory authorities of European Union Canditate (CCs) is described. In particular the CADREAC simplified procedure and the list of products authorized in Poland according to this procedure is presented. The obligations of CCs concerning the registration documentation update are discussed.


  72/85

  Tytuł oryginału: Wpływ narażenia zawodowego i palenia tytoniu na wyniki badań spirometrycznych oraz objawy przewlekłego zapalenia oskrzeli : praca doktorska
  Autorzy: Kachel Tomasz, Zieliński Jan (promot.).; Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie
  Źródło: 2002, [1], 90 k. : il., tab., bibliogr. 135 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20593

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • medycyna pracy
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  73/85

  Tytuł oryginału: Związek między zaburzeniami oddychania w czasie snu a ryzykiem chorób serca i naczyń POChP : praca doktorska
  Autorzy: Bednarek Michał, Zieliński Jan (promot.).; Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc Klinika Chorób Płuc w Warszawie
  Źródło: 2002, 117 k. : il., tab., bibliogr. 161 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20591

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  74/85

  Tytuł oryginału: Tyreotropinoma - gruczolak przysadki wydzielający TSH.
  Tytuł angielski: Thyrotropinoma - TSH secreting pituitary tumor.
  Autorzy: Zieliński Grzegorz, Podgórski Jan K., Warczyńska Agnieszka, Koziarski Andrzej, Zgliczyński Wojciech
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (12) s.1018-1023, il., tab., bibliogr. 16 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • endokrynologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Gruczolaki wydzielające hormon tyreotropowy (TSH) stanowią od 0,9 proc. do 2,8 proc. wszystkich rozpoznawanych nowotworów przysadki. Są one powodem występowania wtórnej, centralnej nadczynności tarczycy. Częstosć rozpoznawania tych guzów wzrosła w ciągu ostatnich 20 lat w zwiazku z poprawą diagnostyki biochemicznej (wprowadzeniem czułych testów immunoradiometrycznych do oznaczania TSH) i radiologicznej (rutynowe zastoswoanie obrazowania MR). Gruczolaki tyreotropinowe są nowotworami o szybkim i inwazyjnym wzroście a stosowane leczenie (farmakologiczne, chirurgiczne, radioterapia) jest ciągle mało sktueczne. Obecnie, rozpoznanie guza tyreotropniowego piera sie o znastępujące kryteria: a. brak hamowania wydzielania TSH wobec prawidłowego lub częściej podwyższonego stężenia wolnych hormonó tarczycy: b. brak wydzielania TSH w teście stymulacji z TRH, c. obecnośc nieprawidłowej masy nowotworwej w obrębie siodła tureckiego potwierdzonej badaniem MR. Leczeniem z wyboru w przypadku guzów wydzielających TSH jest selektywna przezklinowa adenomektomia. Operacje przezczaszkowe są zarezerwowane dla przypadków o wzroście pozasiodłowym. Obecnie uznaje się, że operacja guza tyreotropinowego powinna być poprzedzona farmakolgoicznym przygotowaniem z użyciem analogu somatostatyny. Leczenie to pozwala, bowiem na uzyskanie zmniejszenie stężeń TSH i wolnych hormonów tarczycy a także powoduje zmniejszenie rozmiarów guza i wpływa na jego konsystencję. Dzięki temu częstość niepowodzeń i ilość ...

  Streszczenie angielskie: Thyrotropin-releasing pituitary tumors represent 0,9 to 2,8 p.c. of all pitiutary adenomas. They cause secondary or central hyperthyroidism. The diagnosis of these tumors has been increasing in the past 20 years. It was produced by introduction of the sensitive immunoradio-metric assay of TSH and better radiological imaging (magnetic resonance imaging). TSH - secreting pituitary adenomas are aggressive an invasive neoplasms. Most reports describe apoor outcome after pharmacological therapy, surgery and radiation therapy. Presently the diagnosis of thyrotropin-secreting pituitary tumor is based on the lack of: a. inhibition of TSH levels in the presence of increased free thyroid hormones; b. response of TSH to stimulation with TRH; c. and presence of a abnormal, neoplastic (adenomatous) intrasellar or parasellar mass. Surgical excision (selective adenomectomy) by the transsphenoidal route is the first treatment. Craniotomy should be reserved for parasellar tumors with signfiicant lateral extension. Pharmacological pretreatment with long acting somatostatin analogues is recently a standard before surgery. This medical treatment of the TSH-omas is effective in reducing TSH and free thyroid hormone plasma levels. Adminsitration of the somatostatin analogues causing tumor mass shrinkage and changes consistency. This pretreatment is effective therapy and improves surgical outcome especially in patients harbouring macroadenomas. Radiotherapy is noncurative and produces long ...


  75/85

  Tytuł oryginału: [Komentarz do artykułu pt. Pierwotne nowotwory grasicy].
  Autorzy: Zieliński Marcin
  Źródło: Med. Prakt. Chir. 2002 (3) s.112-113, bibliogr. 23 poz. - Tł. fragm. oprac. Primary tumors of the thymus / Bryan F. Meyers, Joel D. Cooper // W: Current surgical therapy. Ed. 7. - St Louis, 2001. - S. 774-778
  Sygnatura GBL: 313,384

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • list i notatka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  76/85

  Tytuł oryginału: Limfocytarne zapalenie podwzgórza i przysadki.
  Tytuł angielski: Lymphocytic inflammation of the hypothalamus and of the pituitary.
  Autorzy: Zgliczyński Wojciech, Zdunowski Piotr, Słowińska-Srzednicka Jadwiga, Królicki Leszek, Podgórski Jan, Zieliński Grzegorz
  Źródło: Endokrynol. Pol. 2002: 53 (4) s.425-441, il., tab., bibliogr. 42 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,167

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Limfocytarne zapalenie przysadki jest rzadkim schorzeniem naciekowo-zapalnym o podłożu immunologicznym prowadzącym do uszkodzenia gruczołu przysadki. Do niedawna rozpoznanie choroby ustalić można było jedynie w oparciu o badania histopatologiczne (zwykle pośmiertne). Wprowadzenie do diagnostyki chorób układu podwzgórzowo-przysadkowego obrazowania za pomocą rezonansu magnetycznego (MR) przyczyniło się do ujawnienia zmian obejmujących nie tylko przysadkę, ale i jej szypułę oraz podwzgórze. Celem pracy była próba ustalenia kryteriów rozpoznania i leczenia limfocytarnego zapalenia podwzgórza i przysadki. W oparciu o materiał obejmujący 7 kobiet w wieku od 29 do 54 lat (średnio 40,4) poddanych obserwacji przez okres 2 do 7 lat (średnio 5,0) wykazano, że limfocytarne zapalenie podwzgórza i przysadki najczęściej występuje u kobiet, może być związane z ciążą i okresem poporodowym, często towarzyszy innym chorobom o podłożu autoimmunologicznym. Klinicznie najczęściej objawia się: wtórną niedoczynnością nadnerczy i gonad, zapaleniem tarczycy, moczówką prostą oraz umiarkowanego stopnia hiperprolaktynemią. W obrazowaniu za pomocą rezonansu magnetycznego charakteryzuje się występowaniem intensywnie wysycających się po podaniu środka kontrastowego (Gd-DTPA) obszarów obejmujących podwzgórze lub symetrycznie powiększoną przysadkę. Leczenie limfocytarnego zapalenia podwzgórza i przysadki polega na wyrównaniu niedoborów hormonalnych a w przypadku nasilenia objawów neurologicznych zastosowaniu kortykosterydów, które prowadzą do poprawy klinicznej i cofania się zmian naciekowych okolicy podwzgórza i przysadki.

  Streszczenie angielskie: Lymphocytic hypophysitis is a rare, inflammatory disorder of the pituitary gland. This autoimmune disease may lead to multihormonal deficiency and to the gland enlargement mimicking pituitary tumor. The aim of the study was to establish criteria of the diagnosis and to present most effective therapeutic strategies. Based on material consisting of 7 women aged 20 to 54 yrs (mean 40,4) observed for 2 to 7 years (mean 5,0) we showed, that lymphocytic hypophysytis, affecting mainly women often is temporally related to pregnancy or postpartum period, and coexists with others autoimmune diseases. Clinical features include secondary suprarenal and gonadal hypofunction, thyroiditis, and mild hyperprolactinaemia. MR-scanning of pituitary gland and parasellar region shows intensive, homogenous enhancement after Gd-DTPA administration. Treatment of hypophysitis should be primarily pharmacological: pituitary and peripheral gland supplementation and introducing corticosteroids in the case of neurological injury.


  77/85

  Tytuł oryginału: Moczówka prosta jako pierwszy objaw germinoma centralnego układu nerwowego (CUN).
  Tytuł angielski: Diabetes insipidus as the first symptom of germinoma of the Central Nervous System (CNS).
  Autorzy: Zgliczyński Wojciech, Zdunowski Piotr, Fijuth Jacek, Podgórski Jan, Zieliński Grzegorz
  Źródło: Endokrynol. Pol. 2002: 53 (4) s.443-457, il., tab., bibliogr. 18 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,167

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Obecność guza okolicy okołosiodłowej rzadko prowadzi do pojawienia się moczówki prostej. Moczówka prosta znacznie częściej jest wynikiem procesu o podłożu autoimmunologicznym lub naciekowo-zapalnym. Może być też skutkiem urazu mózgu lub interwencji neurochirurgicznej. Celem pracy była próba ustalenia kryteriów rozpoznawania i leczenia guzów centralnego układu nerwowego (CUN) pochodzenia zarodkowego (germinoma). W związku z tym, dokonano analizy przebiegu klinicznego i wyników leczenia siedmiu chorych: 6 mężczyzn i 1 kobiety, w wieku od 18 do 42 lat (śr. 24,5 lat). U wszystkich przeprowadzono szczegółowe badanie kliniczne łącznie z oceną czynności hormonalnej przysadki, obecności HCG i AFP w płynie mózgowo-rdzeniowym oraz w surowicy krwi. U wszystkich wykonano też badanie MR mózgowia z zastosowaniem kontrastu. U wszystkich siedmiu chorych, pierwszym objawem zmian nowotworowych pochodzenia zarodkowego była moczówka prosta. U wszystkich stwierdzono również niedoczynność przedniego płata przysadki, a u pięciu dodatkowo zaburzenia pola widzenia. W czterech przypadkach obserwowano hiperprolaktynemię. U wszystkich wykazano obecność HCG w płynie mózgowo-rdzeniowym wobec braku tego hormonu we krwi obwodowej. U większości chorych w badaniu MR uwidoczniono co najmniej dwuogniskowość zmian, obejmujących głównie szyszynkę i okolicę ponadsiodłową, ulegających silnemu wzmocnieniu kontrastowemu. Zastosowanie radioterapii na obszar mózgu i rdzenia przedłużonego u sześciu chorych doprowadziła do całkowitej i długotrwałej remisji zmian. Tylko w jednym przypadku raka zarodkowego radioterapia okazała się nieskuteczna.

  Streszczenie angielskie: Parasellar tumors rarely lead to occurence of diabetes insipidus. Central diabetes insipidus is caused in most cases by an autoimmune process or infiltrative disease of the hypothalamus and pituitary stalk. It may be an effect of neurosurgical intervention or, less commonly, skull injury. The presented work aims to establish diagnostic criteria and trteatment options for CNS tumors of germinal origin (germinoma). Clinical course and treatment effects of seven cases (6 males and 1 female), aged 18 to 42 yrs (mean 24,5) were analyzed. In all the cases detailed clinical examination, hormonal assessments including presence of AFP and HCG in cerebrospinal fluid as well as GdDTPA-enhanced MR imaging were perfomed. In all the seven cases primary symptom of CNS germinoma was diabetes insipidus. In all the cases pituitary hypofunction was found. Other symptoms of parasellar mass were less common (visual field disturbance 5 of 7 and hyperprolactinaemia 4 of 7). In all cases measurable concentrations of HCG in cerebrospinal fluid and undetectable in peripheral blood supported the diagnosis. In majority of cases MR imaging revealed multi- and at least bifocal lesions with strong gadolinium enhancement localized in parasellar region and in the pineal gland. Radiotherapy of CNS and medulla oblongata was effective in 6 of 7 leading to complete and continuous remission. Only in one case of germinal carcinoma radiotherapy was ineffective.


  78/85

  Tytuł oryginału: Udar gruczolaka przysadki.
  Tytuł angielski: Pituitary adenoma apoplexy.
  Autorzy: Zgliczyński Wojciech, Zdunowski Piotr, Podgórski Jan, Zieliński Grzegorz
  Źródło: Endokrynol. Pol. 2002: 53 (4) s.459-474, il., tab., bibliogr. 19 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,167

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • neurologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Przedstawiono różnorodny przebieg kliniczny i sposób postępowania terapeutycznego u pięciu chorych z udarem przysadki. Najczęstszymi objawami udaru przysadki były: nagły ból głowy, wymioty i zaburzenia widzenia, rzadziej występowały porażenia mięśni okoruchowych i zaburzenia świadomości. W dwóch przypadkach udar był pierwszym objawem gruczolaka przysadki, a w dwóch innych doprowadził do jego samowyleczenia. Burzliwe i szybko narastające objawy neurologiczne spowodowane udarem przysadki nie ustępujące po kortykosterydach były wskazaniem do pilnej interwencji neurochirurgicznej u dwóch chorych, pozostałuch trzech z powodzeniem leczono zachowawczo.

  Streszczenie angielskie: Various clinical courses and therapeutic management methods have been presented in five (5) patients with pituitary apoplexy. The most frequently observed symptoms of pituitary apoplexy included: rapid headaches, vomiting, and visual disturbances, while ophthalmoplegia and disturbed consciousness were less frequent. In the firsts two cases, the apoplexy was the first symptom of pituitary adenoma and - in other two - it brought about its spontaneous regression. Violent and rapidly increasing neurological symptoms, resulting from the pituitary apoplexy and not regressing after corticosteroids, were an indication for urgent neurosurgical intervention in two patients, while prophylactic treatment was sufficient in the remaining three.


  79/85

  Tytuł oryginału: Zalecenia diagnostyczno-terapeutyczne Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w zakresie chorób płuc
  Autorzy: Roszkowski-Śliż Kazimierz, Krzakowski Maciej, Kuś Jan, Olszewski Włodzimierz, Orłowski Tadeusz, Reinfuss Marian, Torbicki Adam, Zieliński Jan
  Źródło: - Warszawa, Standardy Medyczne 2002, 96 s. : il., tab., 20 cm.
  Sygnatura GBL: 736,406

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • pulmonologia
 • onkologia
 • choroby zakaźne

  Typ dokumentu:
 • standard

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  80/85

  Tytuł oryginału: Historia Oddziału Gdańskiego Towarzystwa Chirurgów Polskich w latach 1951-1991.
  Tytuł angielski: The history of Gdańsk branch of the Association of Polish Surgeons in 1951-1991.
  Autorzy: Kopacz Andrzej, Zieliński Jacek, Świerblewski Maciej, Jastrzębski Tomasz, Skokowski Jarosław, Drucis Kamil
  Źródło: Ann. Acad. Med. Gedan. 2002: 32 s.337-344, il., bibliogr. 14 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 702,634

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna

  Wskaźnik treści:
 • historia nowożytna
 • historia XX wieku

  Temat korporatywny:
 • Towarzystwo Chirurgów Polskich


  81/85

  Tytuł oryginału: Dzieje Kliniki Chirurgii Onkologicznej Akademii Medycznej w Gdańsku w okresie 1970-2001.
  Tytuł angielski: The history of The Oncological Surgery Clinic of Medical University of Gdańsk between 1970-2001.
  Autorzy: Kopacz Andrzej, Zieliński Jacek, Świerblewski Maciej, Jastrzębski Tomasz, Kruszewski Wiesław Janusz, Skokowski Jarosław
  Źródło: Ann. Acad. Med. Gedan. 2002: 32 s.345-352, il., bibliogr. 5 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 702,634

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna

  Wskaźnik treści:
 • historia nowożytna
 • historia XX wieku


  82/85

  Tytuł oryginału: Działalność II Kliniki Chirurgicznej Akademii Medycznej w Gdańsku pod kierunkiem prof. Kazimierza Dębickiego w latach 1948-1970.
  Tytuł angielski: The activity of the Surgical Clinic of Medical University of Gdańsk led by prof. Kazimierz Dębicki in Gdańsk in 1948-1970.
  Autorzy: Kopacz Andrzej, Zieliński Jacek, Kruszewski Wiesław Janusz, Skokowski Jarosław, Jastrzębski Tomasz
  Źródło: Ann. Acad. Med. Gedan. 2002: 32 s.353-360, il., bibliogr. 15 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 702,634

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna

  Wskaźnik treści:
 • historia nowożytna
 • historia XX wieku


  83/85

  Tytuł oryginału: Leczenie przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP).
  Tytuł angielski: Treatment of chronic obstructive lung disease (COPD).
  Autorzy: Zieliński Jan
  Źródło: Post. Aerozoloter. 2002: 10 (2) s.5-23, il., tab., bibliogr. 41 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 306,509

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pulmonologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono sposoby leczenia i zapobiegania rozowojowi POChP. Zapobieganie polega głównie na zaprzestaniu palenia tytoniu. Podstawowe leczenie POChP obejmuje leki rozszerzające oskrzela, takie jak á2-sympatykomimetyki, antycholinergiki i pochodne metyloksantyn, a także kortykosteroidy. Omówiono również leczenie zaostrzeń choroby, wskazania do hospitalizacji, leczenie tlenem w szpitalu i w domu, rehabilitację i operacyjne leczenie rozedmy płuc.

  Streszczenie angielskie: In the paper directions of treatment and prevention of COPD were presented. Prevention is mainly focused on quitting smoking. Basic treatment of COPD comprises bronchodilators as á2-agonists, anticholinergics and methylxanthines as well as corticosteroids. There were also discussed: treatment of exacerbations, indications to hospitalization, oxygen therapy in the hospital and at home, rehabilitation and operation treatment of pulmonary emphysema.


  84/85

  Tytuł oryginału: Punktowa klasyfikacja zabiegów operacyjnych.
  Tytuł angielski: Score classification of surgical procedures.
  Autorzy: Zieliński Maciej
  Źródło: Zdr. Publ. 2002: 112 (4) s.480-484, il., tab., bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,109

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Kierując się kryterium trudności technicznych, opracowano punktową klasyfikację zabiegów operacyjnych. Poddano analizie 2923 zabiegi operacyjne przeprowadzone w latach 1989-1999 na oddziale chirurgicznymw Nowogardzie, podczas których wykonano 3486 procedur operacyjnych. Wyróżniono 5 grup zabiegów/procedur operacyjnych: drobne, małe, średnie, duże, bardzo duże. Przypisano im, odpowiednio, następującą liczbę punktów: 0,5; 1; 2; 3; 4. Analizie statystycznej (przy pomocy testu tau Kendalla) poddano związek przyznanej punktacji i czasu trwania zabiegów operacyjnyc. Przeanalizowano ZO uporządkowane w 180 grupach według: roku wykonania zabiegu, płci pacjentów, trybu operacji, rodzaju znieczulenia, stopnia specjalizacji operatora, wielkości asysty. W 145 grupach (82 proc.) stwierdzono zależności przeciętne i wyższe niż przeciętne. Punktowa klasyfikacja pozwala na przejrzyste przedstawienie strutkury wszystkich wykonywanych zabiegów operacyjnych.

  Streszczenie angielskie: A score classification of surgical procedures was developed according to the criterion of their technical difficulty. 2923 surgical operations performed in the years 1989-1999 at the surgical ward in Nowogard were analysed. 3486 operating procedures, performed during these oeprations were identified and divided into five groups: inconsiderable, minor, medium, major and extensive. Each group was attributed a score value (0,5; 1; 2; 3; 4). Statistical analysis of relationship between duration of surgical procedures and their score value was carried out with the tau Kendall test. The analysed surgical procedures were divided into 180 groups, according to the year of performance, patient's sex, procedure mode, type of anaesthesia, surgeon's specialisation degree, and number of assistants. In 145 groups (82 p.c.), average and higher than average correlations were found. A score classification makes a clear presentation of all performed surgical procedures possible.


  85/85

  Tytuł oryginału: Europejskie kryteria fachowości w zakresie epidemiologii : [koreferaty i dyskusja]
  Autorzy: Zejda Jan
  Opracowanie edytorskie: Mularczyk-Bal Maria (koref.), Pająk Andrzej (koref.), Wysocki Mirosław (koref.), Zieliński Andrzej (koref.).
  Źródło: W: Epidemiologia w Polsce wobec współczesnych standardów metodycznych, profesjonalnych i kształceniowych : [materiały z sympozjum] - Warszawa, 2002 s.11-24, zał. s. 43-56 - Sympozjum pt. Epidemiologia w Polsce wobec współczesnych standardów metodycznych, profesjonalnych i kształceniowych Warszawa 22.11. 2002 - Załącznik nr 1 s. 43
  Sygnatura GBL: 736,796

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna
 • praca przeglądowa

  stosując format: