Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: ZIELIŃSKA
Liczba odnalezionych rekordów: 31Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/31

Tytuł oryginału: Toksykologia : podręcznik dla studentów, lekarzy i farmaceutów
Autorzy: Bogdanik Tadeusz, Brzeziński Jacek, Chmielnicka Jadwiga, Jacyszyn Kazimierz, Jodynis-Liebert Jadwiga, Kozłowski Jan, Krechniak Jerzy, Ludwicki Jan K., Mrozikiewicz Aleksander, Sapota Andrzej, Seńczuk Witold, Zielińska-Psuja Barbara
Opracowanie edytorskie: Seńczuk Witold (red.).
Wydanie: - Wyd. 4
Źródło: - Warszawa, Wydaw. Lekarskie PZWL 2002, 887, [1] s. : il., tab., bibliogr. [przy rozdz.], 23 cm.
Sygnatura GBL: 739,532

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia


  2/31

  Tytuł oryginału: Gruczolakotorbielak podniebienia twardego na przykładzie jednego przypadku i omówienia przeglądu piśmiennictwa.
  Tytuł angielski: Cystadenoma of the hard palate on the example of one case and literature review.
  Autorzy: Pająk Jacek, Niedzielska Iwona, Łangowska-Adamczyk Helena, Zielińska-Pająk Ewa
  Źródło: Czas. Stomatol. 2002: 55 (2) s.123-127, il., bibliogr. 13 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,924

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono przypadek gruczolakotorbielaka, rzadkiego łagodnego nowotworu nabłonkowego ślinianki u 52-letniej kobiety. Guz był zlokalizowany w błonie śluzowej na podniebieniu twardym. Po wyłuszczeniu nowotworu nie stwierdzono wznowy w 5-letnim okresie obserwacji. Na podstawie piśmiennictwa omówiono budowę histologiczną guza, epidemiologię oraz diagnostykę różnicową gruczolakotorbielaków.

  Streszczenie angielskie: A case of a cystadenoma, a rare benign epithalial neoplasm of the salivary gland, is presented in a 52 year old female. The tumour was localized within the oral mucosa on the hard palate. After enucleation no recurrence was observed during a 5 year follow-up. We present the histology, epidemiology and differential diagnostics of the cystadenoma on the basis of the literature.


  3/31

  Tytuł oryginału: Rodzinna małopłytkowość amegakariocytowa skojarzona z eozynofilią i alergią.
  Tytuł angielski: Familial thrombocytopenia with eozynophilia and allergy.
  Autorzy: Zielińska Elżbieta, Charubczyk Anna, Zalewska-Szewczyk Beata, Mianowska Beata, Bodalski Jerzy
  Źródło: Prz. Pediatr. 2002: 32 (1) s.63-66, bibliogr. 15 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,393

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • immunologia
 • hematologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • niemowlęta
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wrodzona megakariocytopenia dziedziczy się w sposób autosomalny recesywny i należy do rzadkich zespołów chorobowych, w których przewlekłej małopłytkowości mogą towarzyszyć liczne wady rozwojowe kośćca, serca lub narządów moczopłciowych. W pracy u rodzeństwa dwojga płci przedstawiliśmy obraz kliniczny i diagnostykę różnicową rzadkiej odmiany megakariocytopenii bez zaburzeń rozwojowych, lecz z eozynofilią, która klinicznie manifestowała się objawami przewlekłej małopłytkowości i alergii. Według naszej wiedzy jest to drugie doniesienie światowe o koincydencji wrodzonej małopłytkowości i alergii.

  Streszczenie angielskie: Congenital thrombocytopenia is an inherited disorder characterised by several anomalies included limb and variolis organs such as cardiac defects and genitourinary abnomalities. This report describes a family - brother and sister, with rare variant of congenital thrombocytopenia without any developmental abnormalities but megacariocytopenia in bone marrow was associated with eosinophilia and clinically the chronic thrombocytopenia and allergy were dominated. This is a second report of congenital thrombocytopenia and allergy.


  4/31

  Tytuł oryginału: Próba analizy odczynów hematologicznych u dzieci ze schorzeniami alergicznymi.
  Tytuł angielski: Analysis of haematological reactions in children with allergic diseases.
  Autorzy: Łoś-Rycharska Ewa, Muller Lucyna, Czerwionka-Szaflarska Mieczysława, Zielińska Izabela
  Źródło: Prz. Pediatr. 2002: 32 (2) s.136-141, il., tab., bibliogr. 32 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,393

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • immunologia
 • hematologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • niemowlęta
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.

  Streszczenie polskie: W ostatnich dziesięcioleciach znacznie wzrosła częstość występowania chorób alergicznych zarówno u dzieci, jak i u dorosłych. Częściej również obserwowane są mniej typowe manifestacje schorzeń o podłożu alergicznym, do których należeć mogą m.in. zaburzenia neurologiczne, zmiany w układzie moczowopłciowym, jak i nieprawidłowości hematologiczne. Badaniem objęto 80 pacjentów w wieku od 6 miesięcy do 15 lat. Grupę porównawczą stanowiło 80 losowo wybranych dzieci bez wywiadu alergicznego i klinicznych objawów alergii. Autorki podjęły próbę analizy wyników badań krwi obwodowej u dzieci ze schorzeniami o potwierdzonym klinicznie i laboratoryjnie tle alergicznym. Na podstawie przeprowadzonej analizy retrospektywnej potwierdzono związek eozynoflii z chorobami o podłożu alergicznym, jak również wykazano ścisłą zależność pomiędzy odsetkiem eozynofilów w badaniu rozmazu krwi obwodowej a nasileniem objawów alergii. Stwierdzono także częstsze występowanie niedokrwistości oraz nieprawidłowości w zakresie liczby krwinek białych i płytkowych u dzieci z alergią niż w grupie porównawczej.

  Streszczenie angielskie: In the last decades the incidence of allergic diseases among children and adults has increased considerably. Less typical manifestations of conditions caused by allergy, such as neurological, genito-urological and haematological disorders are more often found. In this study the authors have attempted analysis of peripheral blood tests among children with clinically and laboratory confirmed allergy-underlying diseases. 80 patients aged from 6 months to 15 years old were examined. The control group consisted of 80 randomised children without history and clinical symptoms of allergy. On the basis of retrospective analysis the association between eosinophila and diseases caused by allergy was confirmed, as well as strong correlation between eosinophils percentage in peripheral blood count and intensity of allergy symptoms. There was a higher incidence of anaemia and disorders in leukocytes and platelets count in the group with allergy comparing to the controls. Our results show that haemoatological changes, aparat from, more typical symptoms may be one of the manifestations of allergy.


  5/31

  Tytuł oryginału: Zapalenie ślinianki podżuchwowej u noworodka.
  Tytuł angielski: Submandibular sialadenitis in a newborn.
  Autorzy: Kręgiel Joanna, Zielińska Maria
  Źródło: Prz. Pediatr. 2002: 32 (2) s.151-152, bibliogr. 5 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,393

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki

  Streszczenie polskie: Zapalenie ślinanki podżuchwowej u noworodka jest bardzo rzadkim stanem klinicznym. W pracy przedstawiwamy przypadek bakteryjengo zapalenia ślinanki podżuchwowej prawej u 2-tygodniowego dziecka. Nacięcie ujścia przewodu Whartona połączone z antybiotykoterapią spowodowało ustąpienie ostrego stanu zapalnego i przywrócenie funkcji ślinianki.

  Streszczenie angielskie: Neonatal submandibular sialadenitis is very rare disease. We present a case of bacterial right submandibular sialadenitis in 2-week old newborn. Incision of the Wharton duct and antibiotic therapy caused reduciton of acute inflammatory process and restored the gland functions.


  6/31

  Tytuł oryginału: Samoistne miesiączkowanie i ciąże u pacjentek z zespołem Turnera z zachowanym aparatem pęcherzykowym jajnika.
  Tytuł angielski: Spontaneous menstruations and pregnancies in patients with Turner syndrome.
  Autorzy: Rzepka-Górska Izabella, Zielińska D., Zajączek S., Żółtowski S., Błogowska A.
  Źródło: Ginekol. Prakt. 2002: 10 (3) : X Ogólnopolskie Sympozjum Ginekologii Dziecięcej i Dziewczęcej s.55-58, il., tab., bibliogr. 19 poz., sum. - 10 Ogólnopolskie Sympozjum Ginekologii Dziecięcej i Dziewczęcej Międzyzdroje 24-25.05. 2002
  Sygnatura GBL: 313,312

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca kazuistyczna
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie polskie: Autorzy przedstawili własne przypadki zespołu Turnera z zachowanym aparatem pęcherzykowym w gonadach. Wszystkie badane miały kariotyp mozaikowy, niskie poziomy gonadotropin, podwyższony poziom estradiolu. Trzy z nich samoistnie miesiączkują, a jedna była 4-krotnie w ciąży. Dwie zdrowe córki z prawidłowym kariotypem 46XX rozwijają się prawidłowo.

  Streszczenie angielskie: Authors described 4 of 53 patients with Turner Syndrome with spontaneous menstruations. They all have follicle apparatus in their gonads. The levels of gonadotropins were low and estradiol increased. One of the patients was four times pregnant. Her two daughters have normal 46XX kariotype and are normally developed.


  7/31

  Tytuł oryginału: Zespół Turnera z obecnością genu SRY i mieszana dysgenezja gonad - opis przypadków.
  Tytuł angielski: Turner sydnrome with presence of SRY gene and mixed gonadal dysgenesia - case report.
  Autorzy: Błogowska A., Zielińska D., Zajączek S., Rzepka-Górska Izabella
  Źródło: Ginekol. Prakt. 2002: 10 (3) : X Ogólnopolskie Sympozjum Ginekologii Dziecięcej i Dziewczęcej s.67-69, bibliogr. 12 poz., sum. - 10 Ogólnopolskie Sympozjum Ginekologii Dziecięcej i Dziewczęcej Międzyzdroje 24-25.05. 2002
  Sygnatura GBL: 313,312

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • genetyka
 • chirurgia
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Autorzy przedstawiają przypadek zespołu Turnera o kariotypie 45X z obecnością genu SRY oraz meiszanej dysgenezji gonad, podkreślając różnice kliniczne, genetyczne i histopatologiczne dysgenetycznych gonad. Rozważają również ryzyko nowotworowe u fenotypowych kobiet, będących nosicielkami materiału genetyczengo chromosomu Y.

  Streszczenie angielskie: Authors presenting two cases of gonadal dysgenesia: Turner syndrome with 45X karyotype and with SRY gene presence and mixed gonadal dysgenesia. Authors stress clinical, genetic and histopathologic differentiation of dysgenetics gonads and also consider the risk of neoplasia at phenotypic women being carriers of Y chromosome genetic material.


  8/31

  Tytuł oryginału: Zaawansowanie pokwitania i typy nowotworów u pacjentek z czystą dysgenezją gonad i kariotypem 46XY.
  Tytuł angielski: Features of puberty and types of neoplasms in patients with pure gonadal dysgenesia with 46XY karyotype.
  Autorzy: Rzepka-Górska I., Zielińska D., Zajączek S., Kosmowska B., Błogowska A.
  Źródło: Ginekol. Prakt. 2002: 10 (3) : X Ogólnopolskie Sympozjum Ginekologii Dziecięcej i Dziewczęcej s.72-74, tab., bibliogr. 13 poz., sum. - 10 Ogólnopolskie Sympozjum Ginekologii Dziecięcej i Dziewczęcej Międzyzdroje 24-25.05. 2002
  Sygnatura GBL: 313,312

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • ginekologia i położnictwo
 • onkologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Autorzy opisali 8 dziewcząt z czystą dysgenezją gonad i kariotypem 46XY. Cechy pokwitania oceniono wg Tannera. Poziomy gonadotropin były wysokie u wszystkich pacjentek. Poziom estradiolu był podwyższony u 5, a testosteron u 1 z nich. U 6 pacjentek rozpoznano nowotwory gonadoblastoma i dysgerminoma. Autorzy proponują przesiewowe badania ultrasonograficzne dziewcząt w okresie pokwitania. Brak aparatu pęcherzykowego w gonadach jest podstawą do oznaczenia poziomu gonadotropin i badania kariotypu. Kariotyp 46XY stanowi wskazania do obustronnej gonadektomii.

  Streszczenie angielskie: The authors presented 8 girls with dysgenesis and 46XY karyotype. The signs of sexual development were according to Tanner. The levels of gonadotropins were high. Levels of esstradiol were increased in five and of testosterone in one of them . Six patients have neoplasms such as gonadoblastomas and dysgerminomas. Authors recommended sift out ultrasonographic investigation. Absence of follicle apparatus in the gonads require determination of levels of gonadotropins and karyotype. Patients with 46XY karyotype require prophylactic gonadectomy.


  9/31

  Tytuł oryginału: Echokardiografia kontrastowa w praktryce klinicznej - fakty i kontrowersje
  Autorzy: Maciejewski Marek, Piestrzeniewicz Katarzyna, Zielińska Marzenna
  Opracowanie edytorskie: Bolińska Halina (moder.).
  Źródło: W: Postępy diagnostyki i terapii w kardiologii : materiały XXI Ogólnopolskiej Konferencji Kardiologicznej Włocławskiego Towarzystwa Naukowego - Włocławek, 2002 s.141-172, il., tab. - 21 Ogólnopolska Konferencja Kardiologiczna Włocławskiego Towarzystwa Naukowego Włocławek 15-16.06. 2001
  Sygnatura GBL: 735,339

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  10/31

  Tytuł oryginału: Wartość badania pH-metrycznego w rozpoznawaniu refluksu żołądkowo-przełykowego u dzieci i młodzieży z typowymi i nieswoistymi objawami klinicznymi choroby refluksowej przełyku.
  Tytuł angielski: Value of pH-metric examination in diagnosing of gastroesophageal reflux in children and youth with typical and atypical clinical symptoms of gastroesophageal reflux disease.
  Autorzy: Zawadzki Stanisław, Czerwionka-Szaflarska Mieczysława, Zielińska Izabela, Mierzwa Grażyna, Bała Grażyna
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 13 (74) s.116-118, tab., bibliogr. 18 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.

  Streszczenie polskie: Cel: Ocena wartości badania pH-metrycznego w rozpoznawaniu refkuksu żołądkowo-przełykowego (RŻP) u dzieci z typowymi i nieswoistymi objawami choroby refluksowej przełyku. Materiał i metody: Analizą objęto 121 dzieci z objawami, które mogą być następstwem RŻP i nasuwały podejrzenie choroby refluksowej przełyku. W zależności od zgłaszanych dolegliwości podzielono je na 2 grupy. Do grupy I zakwalifikowano pacjentów z typowymi objawami klinicznymi: zgagą, kwaśnym zarzucaniem, kwaśnym lub gorzkim smakiem w ustach, odbijaniem; do grupy II włączono pacjentów z objawami nieswoistymi, takimi jak nudności, wymioty, ból w nadbrzuszu, ból w klatce piersiowej, objawy ze strony układu oddechowego. U każdego pacjenta wykonano 24-godzinne badanie pH-metryczne. Wyniki: Na podstawie badania pH-metrycznego RŻP rozpoznano u 85,2 proc. pacjentów z grupy I i u 44,8 pacjentów z grupy II. Wnioski: Najważniejszym badaniem decydującym o rozpoznaniu RŻP u dzieci zarówno z typowymi, jak i nieswoistymi objawami tego schorzenia powinno być badanie pH-metryczne przełyku. U dzieci z objawami nieswoistymi ze strony przewoduu pokarmowego i oddechowego w rozważaniu różnicowo-rozpoznawczym powinno sie brać pod uwagę możliwość RŻP.

  Streszczenie angielskie: Aim: The aim of work was an estimation of pH-metric examination in diagnosing of gastroesophageal reflux in children with typical and atypical symptoms of the gastroesophageal reflux disease. Material and methods 121 children were analysed with suspected to gastroesophageal reflux disease. Depending on reported ailments they were divided into 2 groups. Group I patients with typical symptoms of gastroesophageal reflux disease were includ: heartburn, rebounding; while the secon group consisted of those with atypical symptoms; nausea, vomiting, chest pain, abdominal pain. 24-hour pH-metric examination was performed in each patient. Results: On the basis of pH-metric examination gastroesophageal reflux was diagnosed in 85.2 p.c. patients from I group and 44.8 p.c. patients from group II. Conclusion: The most important examination determining diagnosis of gastroesophageal reflux in children with both typical and atypical symptoms of this illness should be pH-metric examination of the esophagus. In children with atypical symptoms in consideration of differential diagnosis we should take into account a possibility of gastroesophageal reflux.


  11/31

  Tytuł oryginału: Siedmioletnia obserwacja dziecka z agenezją nerki prawej, lewostronnym odpływem pęcherzowo-nerkowym III stopnia i zwężeniem cewki moczowej - opis przypadku.
  Tytuł angielski: Seven year follow up of a girl with right renal agenesis, left vesico-renalis reflux - III grade and urethral stenosis - case report.
  Autorzy: Kręgiel Joanna, Zielińska Maria
  Źródło: Prz. Pediatr. 2002: 32 (3) s.233-235, Bibliogr. 17 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,393

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • nefrologia
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wady rozwojowe układu moczowego są najczęstszą grupą anomalii rozwojowych. Są one czynnikiem usposabiającym do nawracających zakażeń układu moczowego, mogących prowadzić do niewydolności nerek. W pracy przedstawiono przypadek dziewczynki ze złożoną wadą dróg moczowych (agenezja nerki prawej, odpływ pęcherzowo-nerkowy III stopnia do nerki lewej, zwężenie cewki moczowej, obecność torbieli korowej, towarzyszące zaburzenia czynnościowe pęcherza moczowego. Kompleksowe postępowanie, obejmujące usunięcie przeszkody podpęcherzowej połączone z przewlekłym leczeniem przeciwbakteryjnym i leczeniem zaburzeń czynnościowych, spowodowało zmniejszenie odpływu, ustąpienie zakażenia dróg moczowych i moczenia nocnego. Nastąpiło wyrównanie parametrów rozwoju somatycznego. Dziewczynka pozostaje w obserwacji Oddziału Dziecięcego od 7 lat. Nie obserwowano zaburzeń funkcji nerek. Od 3 lat nie notowano zakażenia układu moczowego.


  12/31

  Tytuł oryginału: Zastosowanie ablacyjnych elektrod chłodzonych (irrigated tip) - doniesienie wstępne.
  Tytuł angielski: Use of irrigated tip ablation catheter - early experience.
  Autorzy: Kowalski Oskar, Kalarus Zbigniew, Prokopczuk Janusz, Lenarczyk Radosław, Zielińska Teresa, Sokal Adam, Pruszkowska Patrycja
  Źródło: Folia Cardiol. 2002: 9 (2) s.157-161, tab., bibliogr. 19 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,196

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wstęp: U części chorych ablacja prądem o wysokiej częstotliwości szlaków dodatkowych przewodzenia przedsionkowo-komorowego jest nieskuteczna. Zastosowanie elektrod chłodzonych solą fizjologiczną, pozwalających na uzyskanie głębszego uszkodzenia tkanki, może wpłynąć na zwiększenie skuteczności zabiegu. Oceniano przebieg i ewentualne powikłania zabiegu ablacji z użyciem elekrod chłodzonych solą fizjologiczną u chorych leczonych wcześniej nieskutecznie za pomocą elektrod standardowych. Materiał i metody: Analizowano przebieg zabiegów u 6 chorych. W trakcie zabiegu z użyciem elektrod chłodzonych solą fizjologiczną uzyskano zniszczenie dróg dodatkowych u wszystkich pacjentów. Wyniki: Stwierdzono istotne skrócenie czasu zabiegu i mniejszą liczbę wykonanych aplikacji w porównaniu z zabiegami z użyciem elektrod standardowych. Pomimo zastosowania większych mocy aplikacji nie obserwowano powikłań. Wnioski: Wykorzystanie elektrod chłodzonych solą fizjologiczną pozwala na zwiększenie skuteczności zabiegu ablacji prądem o wysokiej częstotliwości. Ablacja z zastosowaniem eletrod chłodzonych solą fizjologiczną pozwala na użycie większej mocy aplikacji bez wzrostu ryzyka powikłań.

  Streszczenie angielskie: Introduction: In some patients radiofrequency ablation is not successful. Usage of irrigated-tip catheter, which allows creation of larger and deeper lesions, may improve the success rate of ablation. Material and methods: We analized the efficacy and safety fo irrigated-tip ablation procedure in 6 patients unsuccessfuly treated in conventional way. Results: All irrigated-tip ablation was successful. Mean number of applications and time of procedure was reduced. No complicatons occured. Conclusions: Use of irrigated-tip catheter improved efficacy of radiofrequency ablation. Irrigated-tip ablation is safe in spite of using increased power of application.


  13/31

  Tytuł oryginału: Early cardiovascular involvement in patients with systemic sclerosis (SSc).
  Autorzy: Wranicz Jerzy Krzysztof, Zielińska Marzenna, Cygankiewicz Iwona, Dziankowska-Bartkowiak Bożena, Sysa-Jędrzejewska Anna
  Źródło: Med. Sci. Monitor 2002: 8 (2) s.CR78-CR82, tab., bibliogr. 28 poz.
  Sygnatura GBL: 313,278

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • kardiologia
 • dermatologia i wenerologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Bacgground. Systemic sclerosis (SSc) is a connective tissue disease characterized by progressive fibrosis of the skin, and by distinctive forms of internal organ involvement. Symptoms usually occur relatively late and are nonspecific, thus often unrecognized. The purpose of our study was to evaluate cardiac function in patients with SSc by means of non-invasive methods in order to detect early dysfunction of the cardiovascular system. Material/Methods: A group of 22 patients with SSc was compared with a group of 22 healthy volunteers. Standard EKG, 24-hour Holter monitoring (HM), and echocardiography were performed in all subjects. Results: In patients with SSc, HM revealed a tendency to tachycardia. Conduction disturbances were observed in 3 patients. In 6 patients significant ventricular arrhythmia was found. Silent ischemia episodes were detected in 6 patients. In HRV analyzis, significantly lower values were detected in patients with SSc than in controls. LPs were present in one patient with SSc, and none in the control gorup. The mean values for QT interval did not exceed the range of normal values. No signs of systolic cardial dysfunction were detected, while in 6 patients left ventricle diastolic dysfunction was recognized. Valvular lesions were observed in 8 patients, but only in 2 patients wer ethey hemodynamically important. Conclusions: 24-hour Holter minitoring and echocardiography enable the early detection of cardiovascukar dysfunction in patients with systemic sclerosis presenting without apparent cardiac impairment symptoms.


  14/31

  Tytuł oryginału: Ocena funkcji nerek u dzieci poddawanych zabiegom chirurgicznym w znieczuleniu ogólnym.
  Tytuł angielski: Evaluation of renal function in children undergoing surgery under general anaesthesia.
  Autorzy: Wikiera-Magott Irena, Hurkacz Magdalena, Kiliś-Pstrusińska Katarzyna, Zielińska Marzena, Zwolińska Danuta, Orzechowska-Juzwenko Krystyna
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 13 (75) s.212-215, tab., bibliogr. 20 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • nefrologia
 • anestezjologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Badano 47 dzieci (29 chłopców i 18 dziewczynek) w wieku 3 - 13 lat. Dzieci operowane były w znieczuleniu ogólnym. Wszystkie dzieci były w stanie ogólnym dobrym, należały do grupy ryzyka anestezjologicznego ASA 1 i ASA 2, u żadnego nie stwierdzano chorób metabolicznych, endokrynologicznych, hematologicznych ani zaburzeń funkcji nerek i wątroby. W zależności od metody znieczulenia dzieci podzielono na dwie grupy. Grupę kontrolną stanowiło 24 zdrowych dzieci w wieku 2 - 16 lat. Oceniano wydalanie z moczem N-acetylo-á-D-glukozaminidazy (U-NAG), białka Tamm-Horsfalla (U-THP) i á2-m) i albumin jako wskaźników funkcji nefronu: kłębuszka nerkowego, cewki proksymalnej i dystalnej. Badania wykonywane były bezpośrednio przed zabiegiem operacyjnym i w pierwszej dobie po zabiegu. Wyniki: Nie stwierdzono różnic statystycznie znamiennych między badanymi wskaźnikami przed i po zabiegu operacyjnym. Wniosek: Stosowane metody znieczulenia nie mają ujemnego wpływu na funkcję nerek u dzieci.


  15/31

  Tytuł oryginału: Znieczulenie ogólne w anestezji pediatrycznej - powikłania.
  Autorzy: Zielińska M.
  Źródło: Anestezjol. Intens. Ter. 2002: 34 supl. 1: XIV Międzynarodowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii : wykłady i streszczenia s.114-117, bibliogr. 17 poz. - 14 Międzynarodowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii Lublin 11-14.09. 2002
  Sygnatura GBL: 305,376

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • toksykologia
 • anestezjologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  16/31

  Tytuł oryginału: Resuscytacja noworodka.
  Autorzy: Zielińska M.
  Źródło: Anestezjol. Intens. Ter. 2002: 34 supl. 1: XIV Międzynarodowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii : wykłady i streszczenia s.122-124, bibliogr. 4 poz. - 14 Międzynarodowy Zjazd Polskiegio Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii Lublin 11-14.09. 2002
  Sygnatura GBL: 305,376

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki


  17/31

  Tytuł oryginału: Intensywna terapia dzieci
  Autorzy: Brett-Chruściel Joanna, Cedro Andrzej, Celińska-Cedro Danuta, Dyga-Konarska Magdalena, Dzierżanowska Danuta, Grysak Barbara, Jankowska Irena, Kubicka Krystyna, Lech Elżbieta, Lipińska Małgorzata, Manowska Małgorzata, Migdał Marek, Pawińska Alicja, Pędich Marek, Piontek Elżbieta, Piotrowski Andrzej, Pronicka Elżbieta, Rawicz Marcin, Roszkowski Marcin, Ryżko Józef, Skoczylas-Stoba Barbara, Szal-Karkowska Barbara, Szreter Tadeusz, Szymkiewicz Czesław, Zielińska Marzena
  Opracowanie edytorskie: Szreter Tadeusz (red.).
  Źródło: - Warszawa, Wydaw. Lekarskie PZWL 2002, 447, [1] s. : il., tab., bibliogr. [przy rozdz.], 24 cm.
  Sygnatura GBL: 735,564

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • anestezjologia


  18/31

  Tytuł oryginału: Analiza obrazu klinicznego, ewolucji oraz wyników leczenia zespołu Guillaina-Barrego u dzieci i młodzieży z regionu wielkopolsko-lubuskiego w latach 1982-2000 : praca doktorska
  Autorzy: Zielińska Mariola, Galas-Zgorzalewicz Bożena (promot.).; Akademia Medyczna im. Karola Marcinkowskiego Katedra i Klinika Neurologii Wieku Rozwojowego w Poznaniu
  Źródło: 2002, 97 k. : il., tab., bibliogr. 89 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/19821

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • niemowlęta
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  19/31

  Tytuł oryginału: Problem leczenia chirurgicznego chorych z miopatią.
  Tytuł angielski: The difficulties in the surgical management of patients with myopathy.
  Autorzy: Arkuszewski Piotr, Przygoński Aleksander, Kozakiewicz Marcin, Gaszyński Tomasz, Tokarz Andrzej, Zielińska Małgorzata
  Źródło: Czas. Stomatol. 2002: 55 (5) s.290-295, il.,bibliogr. 15 poz., sum. - 3 Kongres Polskiego Towarzystwa Chirurgii Jamy Ustnej i Chirurgii Szczękowo-Twarzowej Szczecin 17-19.05. 2001
  Sygnatura GBL: 310,924

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • anestezjologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Miopatia nitkowata jest jedną z miopatii swoistych, w której obok uogólnionej wiotkości mięśni obecne są między innymi cechy dysmorfizmu kostnego i zniekształcenia kości twarzowej czaszki. Pacjenci z miopatią stanowią poważny problem anestezjologiczny. Wynika to z możliwości powikłań okołooperacyjnych zagrażających bezpośrednio życiu chorego - hipertermii złośliwej i pooperacyjnej niewydolności oddechowej. Autorzy przedstawiają pacjenta, który trafił do Kliniki Chirurgii Szczękowo-Twarzowej ICh AM w Łodzi. U chorego z uogólnioną wiotkością mięśni w wyniku znacznego zwężenia cieśni gardła i tylnej części jamy ustnej w przebiegu miopatii doszło do zachłyśnięcia, a w konsekwencji do zatrzymania oddechu i krążenia. W celu ustalenia rozpoznania, choremu wykonano badanie EMG i biopsję mieśnia szkieletowego. Na podstawie wyniku badania histopatologicznego rozpoznano miopatię nitkowatą.


  20/31

  Tytuł oryginału: Ocena korelacji obrazu klinicznego choroby refluksowej przełyku z wynikami badania ph-metrycznego, endoskopowego i histologicznego u dzieci i młodzieży.
  Tytuł angielski: Correlation of clinical symptoms of gastroesophageal reflux disease with ph-metric, endoscopic and histologic results in children.
  Autorzy: Zawadzki Stanisław, Czerwionka-Szaflarska Mieczysława, Zielińska Izabela, Mierzwa Grażyna, Bała Grażyna, Korenkiewicz Jadwiga
  Źródło: Prz. Pediatr. 2002: 32 (4) s.294, 296-299, tab., bibliogr. 24 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,393

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy było określenie korelacji obrazu klinicznego choroby refluksowej przełyku z wynikami 24-godzinnego badania pH-metrycznego, endoskopowego i histologicznego przełyku u dzieci. Analizą objęto 121 pacjentów w wieku 4 - 17 lat z objawami, które nasuwały podejrzenie choroby refluksowej przełyku. Dzieci podzielono na dwie grupy w zależności od zgłaszanych dolegliwości: grupa 1 - z typowymi, grupa II - z nieswoistymi objawami choroby refluksowej. U każdego pacjenta wykonano 24-godzinne badanie pH-metryczne, badanie endoskopowe i badanie histologiczne przełyku. Uzyskane wyniki badań porównano między sobą i zestawiono z badaniem podmiotowym. Analiza korelacji obrazu klinicznego choroby refluksowej przełyku z wynikami badania pH-metrycznego, endoskopowego i histologicznego wycinków przełyku wykazała istotną statystycznie zależność pomiędzy objawami chorobowymi i wynikami badania pH-metrycznego i histologicznego oraz brak zależności w stosunku do zmian w badaniu endoskopowym. Nie wykazano zależności pomiędzy zmianami zapalnymi makroskopowymi i mikroskopowymi przełyku. Wnioski: Badaniami decydującymi o rozpoznaniu choroby refluksowej przełyku u dzieci powinny być: badanie pH-metryczne oraz badanie wycinków przełyku pobranych podczas badania endoskopowego.


  21/31

  Tytuł oryginału: Assessment of the value of pHmetry results in diagnostics of gastroesphageal reflux as a cause of obstructive bronchitis in children.
  Autorzy: Zielińska Izabela, Czerwionka-Szaflarska Mieczysława
  Źródło: Med. Sci. Monitor 2002: 8 (3) s.CR169-CR174, il., tab., bibliogr. 30 poz.
  Sygnatura GBL: 313,278

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • gastroenterologia
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • niemowlęta
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Background: The study assessed the incidence of pathologic gastroesophageal reflux in children with obstructive bronchitis and analyzed the correlation of pHmetric parameters with the incidence of obstructive bronchitis according to age groups. Material/Methods: 109 children aged from 4 months to 17 years with the history of at least two documented incidents of obstructive bronchitis during the period of one year were examined. Each patient underwent 24h esophageal pHmetry. The analyzed patients were divided into 3 age groups: I - 4 months-2 years, II - 3-9 years, III - 10-17 years; each of the obtained groups was divided into 2 subgroups according to the frequency of obstructive bronchitis (a - 2-4 times a year and b - over 4 times a year). Results: Gastroesophageal reflux was diagnsoed on the basis of pHmetry in 62.4 p.c. of patients. It was demonstrated in own material that gastroesophageal reflux is more frequent in boys (64.7 p.c.) than in girls (35.3 p.c.). Comparison of pHmetric parameters in children suffering from obstructive bronchitis more and less frequently did not demonstrate higher pHmetric parameters in children with more frequent occurrence of obstructive bronchitis in any of the age groups. Although gastroesophageal reflux occurred frequently in children with obstructive bronchitis, no proportional correlation was found between the pHmetric parameters and frequency of obstructive bronchitis. Conclusion: Esophageal pHmetry should be performed in children with obstructive bronchitis in order to confirm or exclude gastroesophageal reflux as a cause of recurrent obstructive bronchitis.


  22/31

  Tytuł oryginału: Ferric reducing ability of plasma (FRAP) as antioxidant parameter in relation to endotheline-1 (ET-1) and tumor necrosis factor - alpha (TNF-alpha) in patients after myocardial infarction.
  Autorzy: Stępniewski Marek, Kitliński Marek, Pietrzycka Agata, Nessler Jadwiga, Pukal Małgorzata, Zielińska Ewa
  Źródło: Prz. Epidemiol. 2002: 56 supl.: Conference on molecular epidemiology in preventive medicine - achievements and new challenges s.103-106, il., bibliogr. 14 poz. - Konferencja pt. Molekularna epidemiologia w medycynie prewencyjnej - osiągnięcia i nowe wyzwania Kraków 20-22.06. 2002
  Sygnatura GBL: 301,250

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska


  23/31

  Tytuł oryginału: Necrotizing sialometaplasia w gruczołach ślinowych jamy ustnej - częsta przyczyna błędów diagnostycznych.
  Tytuł angielski: Necrotizing sialometaplasia in the salivary glands of the oral cavity - a frequent cause of diagnostic error.
  Autorzy: Pająk Jacek, Niedzielska Iwona, Łangowska-Adamczyk Helena, Zielińska-Pająk Ewa, Borgiel-Marek Halina, Mazur Marcin
  Źródło: Czas. Stomatol. 2002: 55 (9) s.579-585, il., tab., bibliogr. 26 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,924

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • in vitro

  Streszczenie polskie: Necrotizing sialometaplasia (NS) jest łagodnym procesem zapalnym gruczołów ślinowych zlokalizowanym najczęściej w błonie śluzowej jamy ustnej, po raz pierwszy opisanym w 1973 r. Często imituje nowotwory złośliwe. W pracy zanalizowano obraz kliniczny i morfologiczny pacjentów z NS. Szczególną uwagę zwrócono na przyczynypowstawania NS oraz trudności w diagnostyce klinicznej i histopatologicznej bedące przyczyną błędnych rozpoznań i nieprawidłowego leczenia.

  Streszczenie angielskie: Necrotizing sialometaplsaia is a benign inflammatory process of the salivary glands situated in the oral cavity, which was first discribed in 1973. It often imitates malignant neoplasms. In this study, the clinical and morphological picture of patients with NS has been analysed. Special attention has been paid to the aetiology of NS and to problems in the clinical and morphological diagnostics, which have been the caiuse of diagnostic error and inappropriate treatments.


  24/31

  Tytuł oryginału: Palenie tytoniu w opinii studentów Akademii Medycznej w Bydgoszczy, Wydział Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu.
  Tytuł angielski: Tobacco smoking in the opinion of the students of Nursing and Health Science Faculty of Bydgoszcz Medical University.
  Autorzy: Haor Beata, Rezmerska Leokadia, Zielińska-Więczkowska Halina
  Źródło: Med. Dydakt. Wychow. 2002: 34 (3/4) s.81-89, il., bibliogr. 4 poz.
  Sygnatura GBL: 305,373

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  25/31

  Tytuł oryginału: Rewaskularyzacja u chorego na cukrzycę z udziałem kardiologa i kardiochirurga - stary problem, nowe doświadczenia, nowe możliwości.
  Autorzy: Zielińska Teresa, Kalarus Zbigniew, Markowicz Ewa, Zembala Marian
  Źródło: Kardiol. Pol. 2002: 56 (4) supl.: Ostre zespoły wieńcowe: nowe perspektywy terapii. Cz. 1 s.124-132, il., tab., bibliogr. 43 poz.
  Sygnatura GBL: 313,397

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  26/31

  Tytuł oryginału: Ablacja u chorych z utajonym zespołem Wolffa-Parkinsona-White'a.
  Tytuł angielski: Abaltion in patients with concealed Wolff-Parkinson-White syndrome.
  Autorzy: Kowalski Oskar, Kalarus Zbigniew, Prokopczuk Janusz, Lenarczyk Radosław, Średniawa Beata, Pruszkowska-Skrzep Patrycja, Sokal Adam, Zielińska Teresa
  Źródło: Folia Cardiol. 2002: 9 (4) s.367-372, il., tab., bibliogr. 17 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,196

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wstęp: Chorzy z utajonym zespołem WPW charakteryzują się obecnością drogi dodatkowej przewodzenia przedsionkowo-komorowego, przewodzącej jedynie w kierunku wstecznym. Obecność takiego szlaku dodatkowego nie ujawnia się w zapisie EKG w trakcie rytmu zatokowego, umożliwia natomiast występowanie nawrotnego częstoskurczu przedsionkowo-komorowego. Brak cech preekscytacji komory może niekorzystnie wpłynąć na przebieg zabiegu ablacji. Cel pracy: Ocena skuteczności i przebiegu zabiegów ablacji prądem o wysokiej częstotliwości (RFA) u chorych z utajonym zespołem WPW w porównaniu z osobami z zespołem jawnym. Materiał i metody: Badaniem objęto 176 chorych z obecnością pojedynczego dodatkowego szlaku o szybkim przewodzeniu, poddanych zabiegowi RFA. U 38 osób (21,6 proc.) stwierdzono obecność utajonego zespołu WPW, 138 chorych z jawnym zespołem WPW stanowiło grupę kontrolną. Przeprowadzono zabieg ablacji ujścia przedsionkowego drogi dodatkowej, wykonując mapowanie w trakcie stymulajci komory lub częstoskurczu. Przeanalizowano przebieg zabiegów ablacji oraz ich skuteczność i obecność ewentualnych nawrotów. Wyniki: Czas trwania zabiegów oraz fluoroskopii był nieco dłuższy (nieistotnie) w grupie chorych z utajonym zespołem WPW. Natomiast średnia liczba aplikacji i łączny czas ich trwania był bardzo zbliżony, nieco wyższy u chorych z jawnym zespołem WPW. Nie stwierdzono także istotnych różnic w skuteczności zabiegów oraz w liczbie nawrotów między badanymi grupami. Wnioski: Zabiegi RFA prowadzone według przedstawionej metody mają zbliżoną, wysoką skuteczność zarówno u chorych z utajonym, jaki jawnym zespołem WPW, z akceptowalną liczbą nawrotów. Pacjentów z utajonym zespołem WPW, podobnie jak z zespołęm jawnym, powinno się więc kierować na zabieg ablacji drogi dodtakowej.

  Streszczenie angielskie: Introduction: In patients with concealed WPW syndrome only retrograde conduction through accessory pathway during electrophysiological study is observed. Standard 12-lead ECG is normal, without preexcitation signs. Thats why ablation of accessory pathway in these cases may be more complicated. The aim of the study: To performe a comparative analysis of ablation procedures in patients with WPW syndrome and concealed WPW syndrome. Material and methods: We studied 176 patients with single accessory pathway uderwent radiogrequency ablation: 138 patients with WPW syndrome and 38 patients (21.6 p.c.) with concealed WPW syndrome. Application in the atrial side of accessory pathway performed during ventricular pacing or during tachycardia. Results: Time of procedures and fluoroscopy was no significantly longer in patients with concealed WPW. Number of applicaiton, efficacy and frequency of recurrences was similar in both groups of patients. Conclusions: Radiofrequency ablation of accessroy pathway is a highly effective method of the treatment for patients with concealed WPW sydnrome.


  27/31

  Tytuł oryginału: Echokardiografia dobutaminowa u "objawowych" chorych z ujemnym lub niediagnostycznym elektrokardiograficznym testem wysiłkowym.
  Tytuł angielski: Dobutamine stress echocardiography in symptomatic patients with undiagnostic or negative treadmill test.
  Autorzy: Maciejewski Marek, Zielińska Marzenna, Bolińska Halina, Piestrzeniewicz Katarzyna
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (9) s.678-683, il., tab., bibliogr. 31 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W grupie chorych cierpiących z powodu "wieńcowopodobnych" wysiłkowych bólów lub duszności, u których elektrokardiograficzny test wysiłkowy jest ujemny lub wątpliwy (u/nTET), istnieją kontrowersje co do wskazań do diagnostyki inwazyjnej. Celem pracy było określenie znaczenia diagnostycznego echokardiografii dobutaminowej (DSE) w ocenie przyczyn dolegliwości u takich chorych. Retrospektywnej analizie poddano 550 kolejnych chorych, w tym 128 z u/nTET - grupa badana (GB) i 422 pacjentów z dodatnim wynikiem TET - grupa kontrolna (GK). TET przeprowadzano zgodnie z protokołem Bruce'a, DSE wykonywano według ogólnie przyjętej metodyki. Porównanie parametrów klinicznych oraz echokardiograficznych u pacjentów z wynikiem DSE(+) w grupie badanej i kontrolnej nie wykazało istotnych różnic. Analiza jednoczynnikowa u chorych DSE(-) wykazała, że płeć, wiek, wywiad nadciśnienia tętniczego, przerost ścian lewej komory, w tym obecnosć "sigmoidalnej" przegrody międzykomorowej, a także wymiar skurczowy lewej komory i frakcja wyrzutowa były wskaźnikami występowania objawów klinicznych. Analiza wieloczynnikowa wskazała na wiek (średni u kobiet, starszy u mężczyzn) oraz wywiad nadciśnienia tętniczego jako niezależne czynniki predysponujące do występowania objawów klinicznych. Analiza częstości występowania: bólów lub duszności, reakcji hipotensyjnej oraz zwężenia śródkomorowego lub podzastawkowego u chorych DSE(+) w grupie badanej i kontrolnej nie wykazała istotnych różnic, natomiast u ...

  Streszczenie angielskie: In patients suffering from anginalike exertional pain or dyspnea with a negative or undiagnostic exercise treadmill test (u/n TET), contro-vers exists regarding indications to perform coronary angiography. This study was performed in order to evaluate the diagnostic significance of dobutamine echo-stress (DSE) in assessing the possible causes of symptoms in such patients. We retrospectively analsyed 550 patients. Out of this number, 128 patients had a u/nTET (study group - SG) and 422 patients had a positive TET - control group (CG). The exercise treadmill test was performed according to the Bruce protocol. Dobutamine stress echocardio-graphy was performed according to a standard protocol. REsults: In patietns that were DSE(+), no significant differences in the analysed parameters were found between study and control groups. In patients that were DSE(-), monovariate analysis detected that gender, age, history of hypertension, LVH, sigmoid IVS, small LV and EF as factors predicting clinical symptoms. Multivariate analysis revealed that middle-aged women, elderly men, and history of hypertension wer eindependent predictors of exertional symptoms. Multivariate analysis also showed that intracavitary LV obstruction or LV outflow tract obstruciton in hypertensive females was an independent predictor of reproducibility of symptoms. Conclusions: 1. Angina-like symptoms in patients with undiagnostic/negative TET and negative DSE depends on several clinical and ...


  28/31

  Tytuł oryginału: Nawrót małopłytkowości u chorej z ITP po 18 latach od wykonania splenektomii.
  Tytuł angielski: The recurrence of thrombocytopenia 18 years after splenectomy in an ITP patient.
  Autorzy: Hołowiecka Aleksandra, Zielińska Monika, Krzemień Sławomira, Hołowiecki Jerzy
  Źródło: Acta Haematol. Pol. 2002: 33 (3) s.381-385, il., bibliogr. 17 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,450

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • hematologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono przypadek nawrotu małopłytkowości samoistnej u chorej po 18 latach od wykonania splenektomii. Przeprowadzony wówczas po nieskutecznej sterydoterapii zabieg spowodował normalizację liczby płytek oraz całkowite ustąpienie objawów klinicznych skazy. Po 18-letnim okresie remisji choroby wystąpił nawrót trombocytopenii. Jego przyczyną była obecność dodatkowej śledziony, którą stwierdzono przy pomocy ultrasonografii (USG) i tomografii komputerowej (TK). Usunięcie śledziony dodatkowej spowodowało zwiększenie liczby płytek do wartości prawidłowej.

  Streszczenie angielskie: We report a case of the recurrence of idiopathic thrombocytopenia in a female patient 18 years after splenectomy. The excision of the spleen followed unsuccessful steroids treatment and led to complete clinical and haematological remission. The relapse occurred 18 years later and was caused by the presence of an accessory spleen detected by USG and CT. The resection of the accessory spleen resutled in a rise of platelet count up to the correct level.


  29/31

  Tytuł oryginału: Alergia na jady owadów błonkoskrzydłych - wybrane zagadnienia patogenezy, kliniki, diagnostyki i leczenia.
  Tytuł angielski: Allergy to hymenoptera venom - selected problems of pathogenesis, clinical aspects, diagnostics and treatment.
  Autorzy: Zielińska Maria, Kurzawa Ryszard
  Źródło: Acta Pneumonol. Allergol. Pediatr. 2002: 5 (4) s.37-47, il., tab., bibliogr. 27 poz.
  Sygnatura GBL: 313,478

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Alergia na jady owadów błonkoskrzydłych jest stosunkowo rzadko występującym problemem w populacji ogólnej, a jeszcze rzadziej w populacji wieku rozwojowego. Niemniej jednak, ze względu na przebieg kliniczny, może stanowić zagrożenie życia u niektórych pacjentów. W pracy przedstawiono wybrane problemy dotyczące patogenezy, kliniki, zasad diagnostyki i leczenia. Szczególną uwagę zwrócono na prawidłową kwalifikację pacjentów do SIT, omawiając wskazania, przeciwwskazania, jak również sposoby jej prowadzenia.


  30/31

  Tytuł oryginału: Badanie głosu u małych dzieci z wadą słuchu za pomocą specjalistycznej aparatury.
  Tytuł angielski: Young children voice examination using computer science technology.
  Autorzy: Zielińska Jolanta
  Źródło: Audiofonologia 2002: 21 s.65-78, il., tab., bibliogr. [5] poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,676

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  31/31

  Tytuł oryginału: Odpowiedzialność zawodowa lekarza a odpowiedzialność karna.
  Autorzy: Zielińska Eleonora
  Źródło: Prawo Med. 2002: [4] wyd. spec.: wybór artykułów: materiały pomocnicze dla lekarzy zdających kolokwium z prawa medycznego s.108-131
  Sygnatura GBL: 306,537

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • prawo

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  stosując format: