Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: ZIELENIEWSKI
Liczba odnalezionych rekordów: 2Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/2

Tytuł oryginału: Hipoglikemia - nowe spojrzenie na problem klasyfikacji i diagnostyki klinicznej.
Tytuł angielski: Hypoglycemia - a new view on the problem of classification and clinical diagnostic.
Autorzy: Kokoszko Agnieszka, Płuciennik Agnieszka, Zieleniewski Wojciech, Kunert-Radek Jolanta
Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (3) s.158-159, bibliogr. 8 poz., sum.
Sygnatura GBL: 310,563

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Powszechnie stosowany podział hipoglikemii, wyróżniający hipoglikemię reaktywną i niereaktywną jest zbyt ogólny i często niewystarczający w praktyce klinicznej. W pracy przedstawiono klasyfikację opierającą się na klinicznej charakterystyce osób z hipoglikemią. Zaproponowano również schematy umożliwiające właściwe postępowanie diagnostyczne w każdej z grup objętych klasyfikacją.

  Streszczenie angielskie: The commonly applied division of hypoglycemia intoreactive and non-reactive one is too general and oftentimes insufficient in clinical practice. The authors of this study presented a classification based on the clinical profile of patients with hypoglycemia. They also recommended patterns allowing proper diagnostic procedure in each classified group.


  2/2

  Tytuł oryginału: Case of Cushing's syndrome due to ACTH-independent bilateral micronodular adrenal hyperplasia presenting as a severe myopathy with diaphragm atrophy.
  Autorzy: Kaźmierczak Sylwia F., Zieleniewski Wojciech, Kołomecki Krzysztof, Kunert-Radek Jolanta
  Źródło: Case Rep. Clin. Pract. Rev. 2002: 3 (1) s.8-11, il., tab., bibliogr. 11 poz.
  Sygnatura GBL: 313,612

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Background: The most typical presentation of Cushing's syndrome includes truncal obesity, purple skin striae, moon face, emotional and sleep disturbances, plethora and proximal muscle weakness. ACTH-independent micronodular adrenocortical hyperplasia (AIMAH) is a rare cause of Cushing's syndroeme with male predominance. We describe here a female patient with atypical Cushing's syndrome due to AIMAH presenting as a severe myopathy with diapghragm atrophy. Case report: A 56-year-old female suffered from hypertension, NIDDM, central adiposity and muscle weakness for 5 years, but her appearance was not typically cushingoid. She was admitted to hospital because of respiratory insufficiency due to diaphragm atrophy. Reconstructive surgery of the diaphragm was performed, but without any significant improvement. Six months later, she was referred to us with suspicion of Cushing's syndrome. Her ACTH levels in plasma samples collected throughout the day were below normal. The cortisol level was at upper limit of the normal range. The plasma circadian cortisol profile was blunted and 1 mg dexamethasone did not induce any inhibition of serum cortisol. The subsequent administration of 8 mg of dexamethasone did not cause any further suppression of cortisol. While these findings were consistent with a diagnosis of adrenocortical adenoma, computed tomography demonstrated slightly enlarged, contrast-enhacned adreanls (both adrenal glands). Results: ACTH-independent Cushing's syndrome was diagnosed and the patient underwent bilateral adrenalectomy. Histological studies revealed bilateral micronodular adrenal hyperplasia. Soon after the surgery the woman became hypoadrenal...

  stosując format: