Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: ZIARKO
Liczba odnalezionych rekordów: 3Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/3

Tytuł oryginału: Choreoterapia w leczeniu zaburzeń psychicznych i chorób somatycznych.
Tytuł angielski: Dance therapy in the treatment of psychiatric and somatic disorders.
Autorzy: Ziarko Beata, Twardowska Marzena
Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 (7/8) s.472-477, bibliogr. 28 poz., sum.
Sygnatura GBL: 301,774

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • neurologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Niniejszy artykuł jest próbą podsumowania dotychczasowej wiedzy na temat choreoterapii, czyli leczenia tańcem. Informuje o możliwościach zastosowania tańca w leczeniu zaburzeń psychicznych (nerwic, psychoz, otępień) oraz chorób somatycznych (reumatoidalnego zapalenia stawów, osteoporozy, stanów terminalnych). Autorki na podstawie zgromadzonej literatury przedstawiły pozytywne rezultaty, jakie przynosi wprowadzenie choreoterapii do praktyki klinicznej.

  Streszczenie angielskie: The article is an attempt of review of recent achievements in dance therapy. It presents possibilities of introducing dance into the treatment of psychiatric disturbances (psychoses, dementias, neurotic disorders) and somatic disorders (rheumatoid arthritis, osteoporosis, terminal stages). The authors basing on the contemporary literature describe positive results of dance therapy in various clinical situations.


  2/3

  Tytuł oryginału: Występowanie antygenów HLA klasy I i II oraz pozajelitowych uszkodzeń narządowych u chorych na wrzodziejące zapalenie jelita grubego.
  Tytuł angielski: Prevalence of HLA class I and II antigens and extra-bowel manifestations in ulcerative colitis.
  Autorzy: Łapiński Tadeusz W., Puzanowska Beata, Ziarko Sławomir
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 13 (74) s.133-136, tab., bibliogr. 18 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: U chorych na WZJG często występują antygeny HLA klasy I i II. Istnieją sugestie, iż antygeny te są odpowiedzialne za występowanie procesów autoagresji. W pracy określano częstość występowania wybranych antygenów HLA klasy I (HLA-B) oraz II (HLA-DR) u chorych na WZJG w korelacji z pozajelitowymi uszkodzeniami narządowymi. Badaniami objęto 50 chorych na WZJG i 20 zdrowych. Antygeny zgodności tkankowej: HLA-B27, -B7, -B40, -DR1, -DR2. -DR3, -DR4 i -DR7 wykrywano techniką mikrolimfocytotoksyczną przy użyciu przeciwciał monoklonalnych. Antygeny HLA klasy I i/lub II wykryto u 36 proc. chorych: 28 proc. HLA klasy I i 16 proc. HLA klasy II. Zmiany stawowe występowały u 46 proc. chorych. Wśród chorych ze zmianami stawowymi występowanie antygenów HLA stwierdzono u 65 proc. osób. U 18 proc. chorych stwierdzono cechy cholestazy wątrobowej; w tej grupie u 67 proc. wykryto antygeny HLKA klasy I i/lub II. W grupie kontrolnej antygeny HLA klasy I i/lub II występowały u 25 proc. badanych. Występowanie zmian stawowych lub objawów cholestazy wątrobowej u chorych na WZJG jest częstsze u chorych z występującymi antygenami HLA klasy i i/lub II.

  Streszczenie angielskie: Hla class I and II antigens are common among patients with ulcerative colitis. They can be involved in the autoaggressive mechanisms of the disease. The aim of the study was to evaluate the prevalence of HLA B and HLA DR antigens and estimate the correlation to extrabowel manifestations of the disease. 50 patients with ulcerative colitis and 20 healthy controls were examined. HLA-B27, -B7, -B40, -DR1, -DR2, -DR3, -DR4 and -DR7 were determined using monoclonal antibodies in microlymphocytotoxic method. HLA and/or HLA II antigens were detected in 36 p.c. of patients: HLA I in 28 p.c. and HLA II 16 p.c. 46 p.c. of the patients were demonstrating joint changes, with 65 p.c. of them presenting HLA molecules. 16 p.c. of the examined patients presented symptoms of intrahepatic cholestasis; with 67 p.c. having HLA I/II molecules. The difference from the control group was statistically significant, only 25 p.c. of healthy persons presented HLA I/II antigens. The incidence of joint involvement and cholestasis was higher in ulcerative colitis patients with HLA class I and/or HLA II.


  3/3

  Tytuł oryginału: Differences in the deprivation of needs among women and men in connection with the necessity of hospitalisation in the psychiatric ward.
  Autorzy: Ziarko Beata, Podbielski Zygmunt, Twardowska Marzena
  Źródło: Arch. Psychiatr. Psychother. 2002: 4 (4) s.53-58, tab., bibliogr. 5 poz.
  Sygnatura GBL: 313,554

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Beckground and aim: We aimed to study the differences in the deprivation of needs among women and men in connection with the necessity of being hospitalised in a psychiatric ward. Material and method: The study included 53 patients hospitalised in the Neuropsychiatric Hospital in Lubliniec (29 women, 24 men). We took into account the number of psychiatric hospitalisations, lenght of the present psychiatric hospitalisation and clinical diagnosis. As a clinical tool we used a questionnaire constructed especially for the study. The questionnaire is based on Murray's needs' conception. Results: Although the average value of the deprivation of needs for both examined groups appeared to be the same, differences appeared within the hierarchy of needs. There are statistically significant differences between men and women referring to the needs of getting to know new things, of reaching one's own ambition and sexual satisfaction. Conclusion: In certain aspects men and women differ significantly in the deprivation of needs when hospitalised.

  stosując format: