Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: ZIÓŁKOWSKA
Liczba odnalezionych rekordów: 22Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/22

Tytuł oryginału: Rozwój fizyczny i stan zdrowia młodych mężczyzn w zależności od masy urodzeniowej po 20 latach obserwacji.
Tytuł angielski: Physical development and health status of young men in relation to birth weight.
Autorzy: Mularczyk-Bal Maria, Kopczyński Jan, Lewandowski Zbigniew, Ziółkowska Anna
Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 supl. 1 cz. 2: Konferencja naukowa "Śląskie dni medycyny społecznej i zdrowia publicznego" s.808-817, il., tab., bibliogr. 20 poz., sum. - Konferencja naukowa pt. Śląskie dni medycyny społecznej i zdrowia publicznego Zabrze - Szczyrk 2002
Sygnatura GBL: 301,774

Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna
 • badanie porównawcze

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • dorośli 19-44 r.ż.

  Streszczenie polskie: Celem niniejszego opracowania jest poznanie wpływu niskiej masy ciała (NMC) na mierniki rozwoju fizycznego i stan zdrowia młodych mężczyzn u progu dojrzałości w porównaniu z ich rówieśnikami z prawidłową masą ciała (PMC) przy urodzeniu. Badanie dotyczy 1376 mężczyzn, stanowiących część kohorty noworodków urodzonych w latach 1970-1974 na sześciu oddziałach położniczych w Warszawie. W obecnej analizie wykorzystano dane zdrowotne 1090 osób (682 z NMC i 408 z PMC), pochodzące z badań lekarskich wojskowych komisji rejonowych (WKR). Z uzyskanych danych wynika, że młodzi mężczyźni z NMC osiągają przeciętne niższe mierniki wysokości i ciężaru ciała niż ich rówieśnicy z PMC przy urodzeniu. Charakteryzują się gorszym stanem zdrowia, częstszymi zaburzeniami słuchu i większym ryzykiem wystąpienia chorób neurologicznych na progu dojrzałości.

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was to examine the influence of low birth weight (LBW) on the health characteristics of men of post-pubertal age compared with their normal-birth-weight (NBW) peers. To this end, 1090 conscripts, out of 1376 eligible male neonates examined in 6 Warsaw obstetric wards in 1970 - 1974 in search of low birth weight (682 LBW vs. 408 NBW), were examined in 1998 at the entry to the military service. It was found that LBW conscripts were shorter and lighter than their NBW peers. They also had more overall recorded health problems, more hearing defects, and more neurological disorders than their counterparts with normal birth weight two decades earlier.


  2/22

  Tytuł oryginału: Wrażliwość na wybrane chemioterapeutyki oraz środki dezynfekcyjne Gram-ujemnych pałeczek niefermentujących, innych niż Pseudomonas aeruginosa, izolowanych ze środowiska szpitalnego.
  Tytuł angielski: Susceptibility to chosen drugs and disinfectants of Gram-negative non-fermentative rods other than Pseudomonas aeruginosa isolated in hospital environment.
  Autorzy: Pancer Katarzyna, Laudy Agnieszka E., Czajka Ewa, Ziółkowska Katarzyna, Bogucka Anna, Gliniewicz Aleksandra, Stypułkowska-Misiurewicz Hanna
  Źródło: Nowiny Lek. 2002: 71 supl. 1: Zakażenia szpitalne: postępy w diagnostyce, terapii i profilaktyce s.117-120, tab., bibliogr. 15 poz. - 9 Zjazd Polskiego Towarzystwa Zakażeń Szpitalnych pt. Zakażenia szpitalne: postępy w diagnostyce, terapii i profilaktyce Poznań 25-27.09. 2002
  Sygnatura GBL: 310,004

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna


  3/22

  Tytuł oryginału: Rola pooperacyjnej radioterapii w leczeniu bliznowców.
  Tytuł angielski: The role of post-operative radiotherapy in the treatment of keloids.
  Autorzy: Windorbska Wiesława, Ziółkowska Ewa, Zarzycka Małgorzata, Reszke Joanna
  Źródło: Współcz. Onkol. 2002: 6 (3) s.170-172, bibliogr. 20 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,382

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • radiologia
 • dermatologia i wenerologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Bliznowiec - łagodny nowotwór łącznotkankowy, rozwija się w następstwie rozległych urazów lub pod wpływem drobnych uszkodzeń skóry. Po kilkumiesięcznym okresie wzrostu przekształca sie w blade, twarde ognisko o nierównej powierzchni. Skłonność do powstawania bliznowców jest największa w obrębie klatki piersiowej, nadbrzusza, karku, ramion, płatków usznych i podudzi. Istnieje wiele metod leczenia bliznowców, takich jak śródtkankowe podanie traimcinolonu, opatrunki okluzyjne z fluorowanymi steroidami, iniekcje interferonu gamma. Po zastosowaniu każdej z tych metod leczenia częśtość nawrotów wynosi ok. 50 proc. Jeszcze niższą kontrolę miejscową uzyskuje się po chirurgicznym usunięciu bliznowca, po którym współczynnik nawrotów wynosi 50-100 proc. Leczenie badania dowiodły, że najskuteczniejszą metodą leczenia keloidów jest skojarzenie chirurgii z pooperacyjną radioterapią. Radioterapia zwykle rozpoczyna się w ciągu 24 godz. po wycięciu bliznowca. Stosuje się miękkie promienie Roentgena lub niską energię elektronów z zastosowaniem bolusa. Dawki rzędu 9-16 Gy podane są w 3-4 frakcjach po 3-4 Gy. Kontrola miejscowa keloidów po zastosowaniu leczenia skojarzonego jest wysoka i wynosi 73-97,6 proc.

  Streszczenie angielskie: A keloid scar is an excessive proliferation of connective tissue of the skin that develops as a consequence of an insult to the skin, usually a wound. Clinically, it presents as a reddish tumor that extends beyond a srugical or traumatic scar. The scar does not improve with time and, besides its unattractive visual effect, it causes tingling, burning, and pruritis, which can lead to substantial functional impediments. Keloids and hypertrophic scars present a major therapeutic dillema to the dermatologist because of frequent recurrences. The treatment of keloids by surgical excision alone has resulted in recurrence rates from 50-100 p.c. This has led to the development of many adjuvant therapeutic maneuvers. Therapeutic techniques tested include continuous pressure after surgery, corticosteroid injections, silicon gel. None of these methods have demonstrated real ability to prevent keloid recurrence; indeed, recurrence rates are above 50 p.c. Radiotherapy is the only treatment method that has demonstrated its effectiveness in preventing keloid scars, above all if they have been prevlously excised. Post-excisional radiation therapy for keloids has been shown to reduce the recurrence rate to 2-27 p.c. The technique for the teatment of keloids is relatively straight forward. The re-excision incision, plus a 1 to 2 cm margin, is treated. All suture sites should be included. Superficial 100 to 250 kV X-rays can be used, or 6 to 10 MeV electrons with 0,5 to 1,0 cm of bolus so that the most superficial tissues are not underdosed...


  4/22

  Tytuł oryginału: Analiza kliniczna oraz wyniki leczenia chorych z ciążową chorobą trofoblastyczną.
  Tytuł angielski: The clinical analysis and results of treatment of the patients with gestational trophoblastic disease.
  Autorzy: Pietrzak Kazimierz, Drabik Mariola, Ziółkowska-Seta Iza, Bidziński Mariusz, Tulimowski Jacek
  Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (4) : Ogólnopolskie sympozjum "Nowotwory narządów płciowych u kobiet ciężarnych" s.390-395, tab., bibliogr. 13 poz., sum. - Ogólnopolskie sympozjum pt. Nowotwory narządów płciowych u kobiet ciężarnych Łódź 24-25.11. 2000
  Sygnatura GBL: 301,184

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie polskie: W latach 1977-1995, 1259 chorych z ciążową chorobą trofoblastyczną było obsewowanych w Centrum Onkologii - Instytucie im. M. Skłodowskiej-Curie w Warszawie. Spośród tej grupy chorych 281 wymagało leczenia. Rozkład leczonych chorych wg stopni klinicznego zaawansowania: I - 202 (72,1 proc.), II z niskimi czynnikami ryzyka - 17 (6,1 proc.), II z wysokimi czynnikami ryzyka - 4 (1,4 proc.), III z niskimi czynnikami ryzyka - 22 (7,9 proc.), III z wysokimi czynnikami ryzyka - 26 (9,3 proc.) IV - 9 (3,2 proc.). Rozkład chorych wg postaci histopatologicznych: zaśniad groniasty (mola hydatidosa) - 148 (52,7 proc.), zaśniad groniasty inwazyjny (mola hydatidosa invasiva) 34 (12,1 proc.), rak kosmówki (chorioncarcinoma) 93 (33,1 proc.), bez rozpoznania histopatologicznego 6 (2,1 proc.). Rozkład chorych wg poprzedzającej ciąży: zaśniad groniasty - 166 (59,1 proc.), poronienie samoistne - 47 (16,7 proc.), ciąża ektopowa - 9 (3,2 proc.), poród o czasie 59 (21 proc.). Spośród 281 chorych leczonych chemicznie, 79 było leczonych chirurgicznie. Z grupy leczonych chorych 267 (95 proc.) żyje bez objawów choroby, 11 (3,9 proc.) zmarło, 1 (0,4 proc. żyje z objawami choroby, 2 (0,7 proc. stracono z obserwacji.

  Streszczenie angielskie: Objectives: The aim of this work was to establish the dependence between the results of treatment and clinical stage and prognostic factors of the patients with gestational trophoblastic disease. Material and methods: The retrospective analysis of 1259 patients with Gestational Trophoblastic Disease (GTD) observed in years of 1977-1995 in the Maria Skłodowska-Curie Memorial Cancer and Institute of Oncology in Warsaw, Poland was made. Out of them 281 had recomendation for treatment. The mean age of the examined women was 34.5 years and treated patients 38,0 years. The clinical structure of the treated patients according to clinical stages: I - 202 (72.1 p.c.), II low risk - 17 (6.1 p.c.), II high risk - 4 (1.4 p.c.), III low risk - 22 (7.9 p.c.), III high risk - 26 (9.3 p.c.), IV - 9 (3.2 p.c.) The clinical structure of the treated patients by histopathological type: hydatidiform mole 148 (52.7 p.c.), invasive mole 34 (12.1 p.c.) choriocarcinoma 93 (33.1), without histopathological diagnosis 5 (2.1 p.c.). The distribution of the treated patients by antecedent pregnancy: hydatidiform mole 166 (59.1 p.c.), spontaneus abortion 47 (16.7 p.c.), ectopic pregnancy 9 (3.2 p.c.) term delivery 59 (21 p.c.). Results: Among 281 patients who received chemotherapy 79 of them underwent surgery. In the group of 281 treated patients, 267 (95 p.c.) are alive without the signs of disease, 11 (3.9 p.c.) died, 1 (0.4 p.c.) is alive with the symptoms of disease, 2 (0.7 p.c.) were lost of observation. Conclusions: 1. Among the observed patients with GTD 23 p.c. needed treatment. 2. The most common...


  5/22

  Tytuł oryginału: Rola radioterapii w leczeniu zmian degeneracyjnych układu kostnego.
  Tytuł angielski: The value of radiotherapy in the treatment of degenerative diseases.
  Autorzy: Windorbska Wiesława, Zarzycka Małgorzata, Reszke Joanna, Ziółkowska Ewa
  Źródło: Współcz. Onkol. 2002: 6 (2) s.117-120, bibliogr. 23 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,382

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • radiologia
 • traumatologia i ortopedia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W ostatnich latach ponownie wzrasta zainteresowanie zastosowaniem promieniowania jonizującego w leczeniu chorób łagodnych. Przez kilkadziesiąt lat stosowano je w wielu krajach. Z powodu ryzyka wystąpienia białaczek oraz innych powikłań popromiennych, w latach 60, spadła liczba chorych napromienianych z powodu zmian łagodnych. Pozostały jednak jednostki, w których zastosowanie radioterapii jest szeroko akceptowane. Choroby zwyrodnieniowe układu kostnego są częstą przyczyną upośledzenia ruchu. Według niektórych autorów pacjenci cierpiący z powodu zmian degeneracyjnych szkieletu mogą odnieść korzyści z radioterapii, po nieskutecznym leczeniu innymi metodami. Chociaż rola radioterapii w leczeniu tych zmian nie jest dokładnie znana, leczenie promieniowaniem jonizującym jest stosowane z dobrym efektem przez niektóre ośrodki. Z powodu małego ryzyka objawów ubocznych przy zastosowaniu niskich dawek frakcyjnych i niewielkim koszcie leczenia, radioterapia daje dobry efekt przeciwbólowy w porównaniu do konwencjonalnych metod leczenia. Nie przeprowadzono randomizowanych badań porównujących skuteczność radioterapii w leczeniu chorych ze zmianami zwyrodnieniowymi jako metody pierwszego rzutu. Istnieje konieczność przeprowadzenia badań, w których zostałyby ustalone dokładne wskazania do leczenia promioeniowaniem jonizującym tych chorych, czas rozpoczęcia leczenia oraz optymalne dawki frakcyjne i całkowite.

  Streszczenie angielskie: In recent years, treatment of benign disease has again attracted the interest of the radiation oncology community in the Western part of the world. For several decades, irradiation of benign disorders was a common practice. However, in the 1960s the risk of induction of seconadary cancers, especially leukaemia, became known. For that reason, in many countries, especially in the Western part of the world, irradiation of benign diseases gradually, became less acceptable as good medical practice and most indications disappeared. However, this was not the case in some more Eastern parts of Europe. Radiotherapy has been given successfully to patients suffering from a wide variety diseases. The degenerative joint diseases is widely seen in the population and mainly affects people between 40-70 years of age. The literature data suggests that for those sufferes whose pharmacological treatment has failed, symptomatic relief can be obtained with the use of radiotherapy. Although the way the treatment works is not fully known, radiotherapy has for long been used to treat painful joints. The efficacy of radiotherapy for degenerative-inflammatory disorders is well known but so far long-term observations and reliable assessment of symptoms according to objective criteria and scores for validation are still missing. Due to the very low risk of side effects and low costs, radiotherapy provides an excellent alternative to conventional conservative treatment methods. In several randomized recent studies, however, only patients who were refractory to standard treatments were given...


  6/22

  Tytuł oryginału: Plasmin/alpha2-antiplasmin complexes (PAP) in lung cancer patients: effects of radiotherapy.
  Autorzy: Uszyński Mieczysław, Ziółkowska Ewa, Żekanowska Ewa, Uszyński Waldemar
  Źródło: Thromb. Haemost. 2002: 88 (1) s.169-170, il., bibliogr. 2 poz.
  Sygnatura GBL: 304,333

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pulmonologia
 • onkologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca opublikowana za granicą
 • list i notatka
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  7/22

  Tytuł oryginału: Wczesna i odległa opieka w leczeniu protetycznym pacjentów chorych na cukrzycę - przegląd piśmiennictwa.
  Tytuł angielski: Early and long-term care in the prosthetic treatment of patients with diabetes mellitus - a review of the literature.
  Autorzy: Ziółkowska Joanna, Frączak Bogumiła, Tutak Marcin
  Źródło: Czas. Stomatol. 2002: 55 (3) s.195-200, bibliogr. 22 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,924

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • endokrynologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Cukrzyca stała się chorobą cywilizacyjną i społeczną. Choruje na nią od 2 do 7 proc. społeczeństwa. Stanowi ona poważny problem w praktyce ogólnolekarskiej i stomatologicznej. W pracy przedstawiono typy cukrzycy, jej objawy ogólne oraz nieswoiste związane z jamą ustną. Praca przedstawia zasady kwalifikacji i rehabilitacji protetycznej pacjentów chorych na cukrzycę ze szczególnym wskazaniem na jednorodne, dodziąsłowe uzupełnienie stałe i protezy szkieletowe. Zwrócono także uwagę na okresową opiekę po zakończeniu postępowania protetycznego. Warunkiem powodzenia leczenia jest również ścisła współpraca pacjenta oraz właściwa higiena jamy ustnej.

  Streszczenie angielskie: Diabetes mellitus has become a civilization - related and social illnes. From 2 to 7 p.c. of the population suffer from this disease. It is a serious problem in the dental and medical practice. The types of diabetes, its systemic symptoms and non-specific symptoms related to the cavity have been described in this paper. The paper presents the principles of the qualification and prosthetic rehabilitation of patients suffering from diabetes mellitus with special consideration being given to homogeneous crowns with their margin placed at the gingival margin, and metal-farmed partial dentures. Particular attention has been paid to periodic care after this completion of prosthetic treatment. Close patient cooperation and proper oral hygiene are the prerequisites for success.


  8/22

  Tytuł oryginału: Fibroblast-like synoviocytes from rheumatoid arthritis patients express functional IL-15 receptor complex: endogenous IL-15 in autocrine faschion enhances cell proliferation and expression of Bcl-xL and Bcl-2.
  Autorzy: Kurowska Mariola, Rudnicka Weronika, Kontny Ewa, Janicka Iwona, Chorazy Magdalena, Kowalczewski Jacek, Ziółkowska Maria, Ferrari-Lacraz Sylvie, Strom Terry B., Maśliński Włodzimierz
  Źródło: J. Immunol. 2002: 169 (4) s.1760-1767, il., bibliogr. 49 poz.
  Sygnatura GBL: 300,982

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • reumatologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: The hallmarks of rheumatoid arthritis (RA) are leukocytic infiltratin of the synovium and expansiveness of fibroblast-like synovicytes (FLS). The abnormal proliferation of FLS and their resistance to apoptosis is mediated, at least in part, bay present in RA joints proinflammatory cytokines and growth factors. Because IL-15 exerts properties of antiapoptotic and growth facators, and is produced by RA FLS, we hypothesized that IL-15 participates in RA FLA activation. To test this hypothesis, we first examined whether RA FLS express chains required for high affinity functional IL-15R. Indeed, RA FLS express IL-15Rŕ at mRNA and protein levels. Moreover, we confirmed the presence of IL-2Rá and common ç-chains. Interstingly, TNF-ŕ or IL-1á triggered significant elevation of IL-15Rŕ chanin at mRNA and protein levels. Next, we investigated the effects of exogenous or endogenous IL-15 on Bcl-2 andBcl-XL expression, FLS proliferation, and apoptosis. Exogenous IL-15 enhanced RA FLS proliferation and increased the level of mRNA-encoding Bcl-XL. To test the role of endogenous IL-15 in the activation of RA FLS, an IL-15 mutant/Fcç2a protein exerting properties of specific antagonist to the IL-15Rŕ chain was used. We found that blocking IL-15 biological activities using this protein substantially reduced endogenous expression of Bcl-2 and Bcl-XL, and RA FLA proliferation that was reflected by increased apoptosis. Thus, we havae demonstrated that a distinctive phenotype of RA FLS, i.e., persistent activation, proliferation, and resistance to apoptosis, is related to the autocrine activation of IL-15Rs by FLS-derived IL-15.


  9/22

  Tytuł oryginału: Zagrożenie miażdżycą młodych chorych leczonych nerkozastępczo.
  Tytuł angielski: The risk of atherosclerosis in young dialysed patients.
  Autorzy: Ziółkowska Helena, Brzewski Michał, Sołtyski Jarosław, Marusak Maria, Roszkowska-Blaim Maria
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 12 (71) s.355-358, il., tab., bibliogr. 17 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • nefrologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena zagrożenia miażdżycą młodych chorych ze schyłkową niewydolnością nerek (SNN). Badaniami objęto 11 chorych dializoawanych otrzewnowo (DO) w wieku 16,1 ń 5,9 lat, 8. - metodą hemodializ (HD) w wieku 20,88 ń 6,2 lat. Grupę kontrolną stanowiło 14 zdrowych ochotników w wieku 19,6 ń 6,4 lat. Czas leczenia nerkozastępczego nie różnił się istotnie między grupami i wynosił 52,1 ń 37,4 miesiąca (DO) i 61,5 ń 48,3 miesiąca (HD). U wszystkich chorych oceniano stężenia w surowicy: choletserolu całkowitego (TC) i frakcji HDL i LDL, trójglicerydów (TG), PTH (tylko w grupach DO i HD), Ca, P oraz obliczano iloczyn Ca x P. Badania USG tętnic szyjnych (TTS) wykonywał jeden radiolog sondą 12 MHz w prezentacji 2D i doplerowskiej. Przeanalizowano również wyniki badań gospodarki wapniowo-fosforanowej (Ca, P, PTH) oraz lipidowej (TC i TG) u dializowanych chorych w ciągu 12 miesięcy poprzedzających rozpoczęcie badań. Najwyższe stężenie cholestrolu stwierdzono w grupie DO (225,4 ń 69 mg proc.). Stężenie TG było istotnie wyższe w grupie DO i HD w porównaniu z grupą kontrolną (186,6 ń 74 p 0,02 i 140 ń 35,4 p 0,05 vs 109 ń 48 mg proc.). Stężenie HDL było niższe w grupie HD niż w grupie kontrolnej (36 ń 6 vs 47,6 ń 7 mg proc. p 0,005). W grupie chorych HD stwierdzono wyższe stężenia Ca i iloczynu Ca x P niż w grupie kontrolnej. W badaniu USG TTS stwierdzono zmiany grubości błony wewnętrznej u 82 proc. chorych z grupy DO, 75 proc. z grupy HD, u nikogo z grupy ...

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was to evaluate the risk of developing atherosclerosis among children and young adults with end-stage renal disease (ESRD). The investigated group consist of: 11 peritoneal dialysed (PD) patietns (age 16 ń 5.9 yrs) and 8 hemodialised (HD) patients (age 20.8 ń 6.2 yrs). The control group was 14 healthy volunteers (age 19.6 ń 6.4 yrs). Duration of dialysis therapy was not different between the groups: 52 ń 37.4 months in PD versus 61.5 ń 48.3 months in HD group. The plasma of the patients were investigated for: total cholesterol (TC), HDL and LDL cholesterol, triglycerides (TG), PTH level (only in PD and HD patients), calcium and phosphorus. Calcium-hosphorus products (Ca x P) were calculated. All examinations of carotid arteriers were performed by one radiologist using 12 MHz probe. Retrospective analysis of calcium, phosphorus, PTH and cholesterol-triglycerides levels in the last 12 months observation were performed. Peritoneal dialysed patients had the highest level of TC (225.4 ń 69 mg p.c.). The TG concentration was statistically highest level of TC (225.4 ń 69 p.c.). The TG concentration was statistically higher in PD and HD groups versus control (186.6 ń 74 p 0.02 and 140.35 ń 35.4 p 0.05 vs 109 ń 48 mg p.c.) but HDL-cholesterol level was higher in the control group versus HD patients (36 ń 6 vs 47.6 ń 7 mg p.c. p 0.005). Among HD patients we noticed higher concentration of calcium and calculated calcium-phosphorus product. In carotid ...


  10/22

  Tytuł oryginału: Radioterapia w prewencji skostnień pozaszkieletowych po totalnej alloplastyce stawu biodrowego.
  Tytuł angielski: Radiotherapy in the prevention of heterotopic ossification after arthroplasty.
  Autorzy: Zarzycka Małgorzata, Reszke Joanna, Windorbska Wiesława, Ziółkowska Ewa
  Źródło: Ortop. Traumatol. Rehabil. 2002: 4 (2) s.230-236, il., tab., bibliogr. 22 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,531

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Skostnienie pozastawowe polega na nieprawidłowym odkładaniu się mas kostnych poza stawem i pojawia się w tkance mięśniowej najczęściej po operacyjnym leczeniu urazów panewki lub alloplastyce stawów. Częstość występowania schorzenia szacowana jest na 30-80 proc. Patogeneza tego zjawiska nie zoatała dokładnie poznana. Jednym leczeniem istniejącego skostnienia jest zabieg operacyjny polegający na uzunięciu zmienionych chorobowo tkanek. Dlatego też profilaktyczne napromienianie stawów po alloplastyce lub urazach jest rekomendowane przez wielu autorów. Jego zastosowanie wiąże się z niewielkimi skutkami ubocznymi. W pracy przedstawiono porzegląd badań, które miały na celu określić rolę radioterapii, wielkości dawki frakcyjnej, czas podjęcia napromieniania w zapobieganiu skostnieniom pozastawowym.

  Streszczenie angielskie: Heterotopic ossification (HO) is defined as the formation of mature lamellar bone in nonosseous tissues. HO is a common problem following total hip replacement (THR) and surgical repair of traumatic acetabular fracture (TAF). Without receiving any kind of prophylaxis the incidence of HO in patients with THR is about 30-80 p.c. The etiology of this disorder is not well understood. The treatment of symtomatic HO is excision of heterotopic bone. Radiation therapy is a safe and effective metod for prevention of HO. The present article extensively reviews the clinical studies to define the role of radiotherapy for prevention of HO.


  11/22

  Tytuł oryginału: Dermatomikozy wywoływane przez Microsporum canis - patogeneza schorzenia.
  Tytuł angielski: Dermatomycosis induced by Microsporum canis - the pathogenesis of the disease.
  Autorzy: Ziółkowska Grażyna
  Źródło: Mikol. Lek. 2002: 9 (1) s.27-32, bibliogr. 58 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,181

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • immunologia
 • dermatologia i wenerologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Grzybice skórne wywoływane przez Microsporum canis stanowią w ostatich latach na świecie poważny problem natury zdrowotnej. Zakres chorobotworczości zarazka jest szeroki, ale przede wszystkim obejmuje koty, psy oraz ludzi. Patogeneza schorzenia jest procesem złożonym i dziś niezbyt dokładnie poznanym. O tym, czy dojdzie do infekcji i jaki będzie jej obraz kliniczny, decydują zarówno cechy zarazka, jak i wrażliwość gospodarcza. Wśród czynników warunkujących patogenność dermatofitów są: fenotypowa różnorodność zarodników, ich zdolność do adherencji, kiełkowania, a następnie penetracji komórek gospodarza przez powstałe strzępki grzybni, a także skład garnituru enzymatycznego (keratynazy) zarazka. Antygeny grzyba wraz z jego mechanicznym działaniem uszkadzają komórki gospodarza i indukują odpowiedź obronną. W sprawnym immunologicznie makroorganizmie powstaje wiele niezależnych mechanizmów, zarówno miejscowych, jak i ogólnych (odpowiedź zapalna, fagocytoza, skórny system immunologiczny oraz mechanizmy swoistej odpowiedzi typu komórkowego), których wzajemne oddziaływanie i modulacja dają ostateczny obraz odpowiedzi na infelcję. Siła i rodzaj włączonych reakcji zależą bezpośrednio od sprawności immunologicznej gospodarza oraz stopnia ekspresji czynników patogenności komórki grzyba i jej budowy antygenowej.

  Streszczenie angielskie: Cutaneous mycosis caused by Microsporum canis been a serious health problem in the world in recent years. Its pathogeny spectrum is very wide and includes cats, dogs and humans. The pathogenesis of the disease is a complicated and untill nowadays not entrely known process. The pathogen properties and host susceptibility are factors implicating beginning of the infection and its clinical manifestation. Among factors conditioning dermatophytes pathogeny we can distinguish: phenotypic diversity of spores, their ability to adherence, sprouting and subsequently penetration the host cells by hyphae of mycelium formed and enzymatic composition (keratinases) of the pathogen. The mycelim antigens and its mechanical action damage the host cells and induce the immune response. A range of independent both local and overall mechanisms forms within immunologically healthy macroorganism (inflammatormy response, phagocytosis, dermal immune system and cellular mechanisms of specific imune response), of which interaction and modulation forms a final manifestation of the response to the infection. Strength and kind of reactions involved are dependent directly on host immunological efficacy and level of expression of cellularpathogeny of the mycelium and the its antigenic structure.


  12/22

  Tytuł oryginału: High levels of osteoprotegerin and soluble receptor activator of nuclear factor kappaB ligand in serum of rheumatoid arthritis patients and their normalization after anti-tumor necrosis factor ŕ treatment.
  Autorzy: Ziółkowska Maria, Kurowska Mariola, Radzikowska Anna, Łuszczykiewicz Grażyna, Wiland Piotr, Dziewczopolski Wojciech, Filipowicz-Sosnowska Anna, Pazdur Jacek, Szechiński Jacek, Kowalczewski Jacek, Rell-Bakalarska Maria, Maśliński Włodzimierz
  Źródło: Arthritis Rheum. 2002: 46 (7) s.1744-1753, il., tab., bibliogr. 32 poz.
  Sygnatura GBL: 305,037

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • reumatologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca opublikowana za granicą
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.

  Streszczenie angielskie: Objective. To test the hypotheses that 1) proinflammatory cytokines affect osteoprotegerin (OPG) and soluble receptor activator of nuclear factor kappaB ligand (sRANKL) production and therefore the OPG and sRANKL levels differ in rheumatoid arthritis (RA) patients in comparison with healthy individuals; and 2) anti-tumor necrosis factor ŕ (anti-TNFŕ) therapy influences OPG and sRNAKL levels. Methods. Sera were obtained from healthy individuals or RA patients receiving the combination of infliximab and methotrexate. Peripheral blood mononuclear cells (PBMCs) and synovial fluid mononuclear cells (SFMCs) were isolated from RA patients. Fibroblast-like synoviocytes (FLS) were isolated from synovial tissue obtained at total knee replacement in RA patients. Supernatants from cells stimulated with cytokines were collected after culture in vitro. Concentrations of OPG and sRANKL were determined by enzymelinked immunosorbent assays. Results. A strong positive correlation between OPG concentration and age was observed in healthy individuals but not in RA patients. The OPG and sRANKL levels were higher in RA patients than in healthy controls. Cultured FLS spontaneously secreted much higher amounts of OPG than PBMCs or SFMCs. Proinflammatory cytokines enhanced OPG production. Anti-TNFŕ treatment resulted in the normalization of serum OPG and sRANKL levels in RA patients without influencing the OPG:sRANKL ratio. Conclusion. Although higher serum levels of OPG and sRANKL are present in RA patients than in healthy individuals, the ratio of OPG:sRANKL is similar. There is an age-dependent increase of OPG but not sRANKL levels in healthy subjects. Anti-TNFŕ treatment results in the normalization of elevated levels of OPG and sRANKL in RA patients.


  13/22

  Tytuł oryginału: Punkty CME-CPD.
  Autorzy: Ziółkowska Ela
  Źródło: Prz. Urol. 2002 (5) s.104-105
  Sygnatura GBL: 313,626

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • urologia

  Streszczenie polskie: Celem raportu cząstkowego jest poinformowanie uczestników systemu o tym jakie aktywności naukowe zostały w ich imieniu zgłoszone do EBU, o sposobie ich rejestracji oraz liczbie zdobytych punktów.


  14/22

  Tytuł oryginału: EBU egzamin In-Service (8.03.2003 r.). Ocena postępów w nauce jako konieczny czynnik nauczania.
  Autorzy: Sribniak Iwona, Ziółkowska Ewa
  Źródło: Prz. Urol. 2002 (6) s.102-103
  Sygnatura GBL: 313,626

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • informator

  Streszczenie polskie: Główny cel egzaminu In-Service to: zachęcenie adeptów urologii do zdobywania doświadczenia w tego rodzaju egzaminach, przedstawienie kandydatom szczegółowej analizy statystycznej jako osiągnięć oraz postępów w kształceniu.


  15/22

  Tytuł oryginału: Rok CME-CPD.
  Opracowanie edytorskie: Ziółkowska Ewa (Oprac.).
  Źródło: Prz. Urol. 2002 (6) s.104-105, il., tab.
  Sygnatura GBL: 313,626

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • informator

  Temat korporatywny:
 • Polskie Towarzystwo Urologiczne


  16/22

  Tytuł oryginału: Akredytacja EBU.
  Autorzy: Ziółkowska Ela
  Źródło: Prz. Urol. 2002 (4) s.108
  Sygnatura GBL: 313,626

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • urologia


  17/22

  Tytuł oryginału: Rola steroli i stanoli w leczeniu hipercholesterolemii i profilaktyce choroby niedokrwiennej serca.
  Tytuł angielski: Sterols and stanols in hypercholesterolemia treatment and prevention of cardiovascular diseases.
  Autorzy: Kłosiewicz-Latoszek Longina, Ziółkowska Anna
  Źródło: Bromatol. Chem. Toksykol. 2002: 35 (4) s.395-402, tab., bibliogr. 45 poz.
  Sygnatura GBL: 305,377

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  18/22

  Tytuł oryginału: Aspekty neurologiczne chorób otępiennych.
  Tytuł angielski: Neurological aspects of dementia.
  Autorzy: Ziółkowska-Kochan Marzena
  Źródło: Psychiatr. Prakt. Ogólnolek. 2002: 2 (2) s.73-80, bibliogr. 29 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,623

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • neurologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Częstość zespołów otępiennych u osób w podeszłym wieku jest duża. Jest to poważny problem medyczny i społeczny. W niniejszej pracy dokonano przeglądu najczęstszych otępień z uwzględnieniem ich symptomatologii neurologicznej. Znajomość objawów i zespołów neurologicznych odgrywa istotną rolę w diagnostyce wczesnego okresu zaburzeń funkcji poznawczych. Dotyczy to szczególnie potencjalnie odwracalnych otępień, gdzie ustalenie przyczyny pozwoli na ich efektywne leczenie.

  Streszczenie angielskie: High prevalence of dementia in the elderly is important medical and social problem. In this paper the most common causes of dementia as well as neurological symptomatology were considered. The knowledge of neurological signs and symptoms is helpful in the differential diagnosis of the early stage of cognitive decline. The ability to identify the underlying etiology of potentially reversible dementia influences treatment options for patients with cognitive impairment. Patients may benefit from new therapeutic strategies and both patients' and their caregivers' quality of life might change for better.


  19/22

  Tytuł oryginału: Przemoc wobec dzieci - wiedza i postawy studentów VI roku Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie.
  Tytuł angielski: The knowledge of child abuse and neglect of the 6th year medical faculty students of the Medical Academy of Warsaw.
  Autorzy: Ziółkowska Anna, Mularczyk-Bal Maria, Tyszko Piotr
  Źródło: Pol. Med. Rodz. 2002: 4 (4) s.389-394, il., tab., bibliogr. 24 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,549

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • prawo
 • pediatria

  Streszczenie polskie: W pracy podjęto próbę oceny wiedzy i postaw studentów kończących studia medyczne wobec zjawisk określonych wspólnym terminem "krzywdzenia dzieci". Najczęstszą formą krzywdzenia dzieci w opinii studentów jest ich zaniedbywanie materialne związane z brakiem opieki oraz zaniedbywanie emocjonalne związane z brakiem kontaktu z rodzicami. Lekarz, który może zetknąć się z różnymi formami krzywdzenia dziecka, oprócz udzielania pomocy medycznej, powinien aktywnie włączyć się w proces interwencji. Taki obraz roli lekarza w przeciwdziałaniu przemocy wobec dzieci nie znajduje potwierdzenia we własnej gotowości do inetrwencji. Tylko 30 proc. ankietowanych studentów deklaruje podejmowanie interwencji w każdym przypadku krzywdzenia dzieci, 63 proc. - tylko czasami, a aż 7 proc. przyznaje że w żadnej sytuacji nie interweniowałoby. Najczęściej wskazywanymi powodami zaniechania pomocy był brak wiedzy, jak interweniować i przekonanie, że powołane są do tego inne służby.

  Streszczenie angielskie: The medical students' knowledge of an reaction to child abuse and neglect was quantified in this article. In students' opinion the most common forms are material and emotional neglects - due to the lack of parents' love and baby care. The students want medical doctors to have the active part in counterating child abuse and neglect. Suprisignly only 30 p.c. of students would always step in to defined a child, 67 p.c. would step in only in special cases, and 7 p.c. would take no action. The most common reasons of lack of intervention are the lack of knowledge and the certainly that others organisations should react to child abuse and neglect.


  20/22

  Tytuł oryginału: System CME-CPD PTU.
  Opracowanie edytorskie: Ziółkowska Ela (Oprac.).
  Źródło: Prz. Urol. 2002 (1) s.118-119, tab.
  Sygnatura GBL: 313,626

  Typ dokumentu:
 • informator

  Temat korporatywny:
 • Polskie Towarzystwo Urologiczne


  21/22

  Tytuł oryginału: Analiza spożycia witamin antyoksydacyjnych i witamin wpływających na metabolizm homocysteiny przez studentów medycyny.
  Tytuł angielski: Analysis of the medical students' intake of antioxidant and essential in homocysteine metabolism vitamins.
  Autorzy: Kłosiewicz-Latoszek Longina, Ziółkowska Anna
  Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 supl. 1 cz. 1: Konferencja Naukowa "Śląskie Dni Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego" s.235-241, il., tab., bibliogr. 20 poz., sum. - Konferencja naukowa pt. Śląskie Dni Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego Zabrze - Szczyrk 2002
  Sygnatura GBL: 301,774

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Choroby układu krążenia powstające na podłożu miażdżycy są główną przyczyną zgonów w krajach wysoko rozwiniętych, w tym w Polsce. Z badań epidemiologicznych wynika, iż z występowaniem choroby niedokrwiennej serca wiąże się niskie spożycie niektórych witamin, przede wszystkim antyoksydacyjnych (E, C, betakaroten) oraz biorących udział w metabolizmie homocysteiny (B6, B12, kwas foliowy). Celem pracy była analiza spożycia wybranych witamin w racjach pokarmowych studentów IV roku Wydziału Lekarskiego AM w Warszawie oraz porównanie ze spożyciem tych witamin przez przez populację warszawską badaną w programie Pol-Monica Bis. Badania przeprowadzono w grupie 182 losowo dobranych studentów (125 kobiet i 57 mężczyzn), z wykorzystaniem programu komputerowego FOOD 3.0 oraz Albumu fotografii produktów i potraw. Analiza statystyczna wykazała, iż spożycie witamin w dziennych racjach pokarmowych znacznego odsetka studentów warszawskiej AM odbiega od bezpiecznych norm i jest niższe od średnich wartości obserwowanych w populacji warszawskiej w badaniu Pol-Monica Bis. Spożycie przez studentów medycyny witamin antyoksydacyjnych i witamin istotnych w metabolizmie homocysteiny było poniżej poziomu bezpiecznego, a uzyskane wyniki wskazują na konieczność prowadzenia odpowiedniej edukacji w zakresie zasad prawidłowego żywienia i profilaktyki chorób układu krążenia.

  Streszczenie angielskie: The main death cause in Western countries, as well as in Poland, is cardiovascular diseases based on atherosclerosis. Epidemiological studies have shown that low intake of some vitamins might be associated with cardiovascular disease. The most important are antioxidant vitamins (A, E, C) and vitamins essetnial in homocysteine metabolism (B6, B12 and Folate). The objective was to assess the vitamin dietary intake of the fourth year Warsaw Medical University students and compare it to the Warsaw population data from the Pol-Monica Bis study. A random sample of 182 medical students (125 women and 57 men) was analysed using a computer programme FOOD 3.0 and the photo album of the food products and dishes. It was observed that the vitamin daily intake of medical students was lower have recommended vitamin's values: folic acid - women 67 p.c., men 68 p.c., vitamin C - women 41 p.c., men 56 p.c., vitamin E - women 34 p.c., men 63 p.c., vitamin B6 - women 36 p.c., men 39 p.c., vitamin A - women 21 p.c., men 28 p.c., vitamin B12 - women 14 p.c., men 9 p.c. The intake of mentioned vitamins was also lower in comparison with the intake in the Warsaw population. In conclusion, the medical students' intake of antioxidants and essential in homocysteine metabolism vitamins is below recommended values, so the education as for as human nutrition and prevention of cardiovascular diseases are concerned are strongly advised.


  22/22

  Tytuł oryginału: Kandydaci do Godności Członków Honorowych PTU.
  Opracowanie edytorskie: Ziółkowska Ela (Oprac.).
  Źródło: Prz. Urol. 2002 (3) s.104-105, il. - Biogramy prof. Stefana Loeninga, Jerzego Lorenza, Tadeusza Adama Sadowskiego, Czesława Szymkiewicza
  Sygnatura GBL: 313,626

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca biograficzna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • historia nowożytna
 • historia XX wieku
 • historia XXI wieku

  Temat osobowy:
 • Loening Stefan ...LorenzJerzy1935-SadowskiTadeusz Adam1938-Szymkiewicz
 • Czesław1930-

  stosując format: