Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: ZIĘTKOWSKI
Liczba odnalezionych rekordów: 2Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/2

Tytuł oryginału: Zachowanie się stężenia tlenku azotu oraz cząsteczek adhezyjnych w przebiegu powysiłkowego skurczu oskrzeli u chorych na alergiczną astmę oskrzelową.
Tytuł angielski: Nitric oxide and adhesion molecules in exercise-induced bronchoconstriction.
Autorzy: Ziętkowski Ziemowit, Bodzenta-Łukaszyk Anna, Tomasiak Marian, Giergiel Jakub
Źródło: Alerg. Astma Immunol. 2002: 8 (2) s.110-114, il., tab., bibliogr. 28 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,342

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pulmonologia
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Cel: Celem pracy była ocena udziału tlenku azotu (NO) oraz cząsteczek adhezyjnych (sE-selektyny i sP-selektyny) w patogenezie PSO. Metody: badania przeprowadzono w grupie 30 pacjentów (16 - astma alergiczna z komponentem wysiłkowym, 8 - astma alergiczna bez komponentu wysiłkowego oraz 6 - zdrowi ochotnicy). Każdy pacjent miał wykonywany test prowokacyjny z histaminą oraz test wysiłkowy na cykloergometrze rowerowym. Krew w celu wykonania oznaczeń pobierano przed testami prowokacyjnymi, 15 i 60 min. po ich zakończeniu. Wyniki: W grupie chorych z powysiłkowym skurczem oskrzeli spoczynkowe stężenie NO wzrastało znamiennie statystycznie 15 min. po wysiłku, po czym 60 min. po wysiłku obserwowano jego normalizację. Stężenie sE-selektyny również wzrastało znamiennie statystycznie 15 min. po wysiłku i pozostawało na takim poziomie 60 min. po zakończeniu próby. Stężenie sP-selektyny wzrastało 15 min. po wysiłku fizycznym i powracało do poziomu wyjściowego 60 min. po zakończeniu próby. U osób z pozostałych dwóch grup nie obserwowano zmian w stężeniach NO ani selektyn, a także w czasie nieswoistego testu prowokacyjnego z histminą. Wnioski: Wyniki badań wskazują, że NO, sE-selektyna i sP-selektyna mogą pełnić istotną rolę w mechanizmie powysiłkowego skurczu oskrzelu u chorych na alergiczną astmę oskrzelową.

  Streszczenie angielskie: Aims: The study was aimed to determine the role of nitric oxide and adhesion molecules (sE-selectin and sP-selectin) in the pathogenesis of EIB. Methods: In total 30 patietns were included (16 asthmatics with EIB, 8 asthmatics without EIB and 6 healthy volunteers). In all subjects a non-specific bronchial provocation test with histamine and exercise test using a bicycle ergometer were performed. The study parameters were measured before and then 15 and 60 min. after the exercise test. Results: In the group of patietns with EIB the NO concentration was significantly increased 15 min. after the test as compared to pre-test level, and returned to the norm 60 min. after the test was done. sE-selectin concentration also increased significantly 15 min. after performing test, and remained unchanged on the 60th min. of observation, whereas sP-selectin concentration was raised 15 min. and returned to normal 60 min. after the exercise test was done. In neither astmatics without EIB nor healthy volunteers group changes of this kind were observed. Conclusions: The results of the study suggest that the changes in concentrations of NO, sE-selectin and sP-selectin are connected to the mechanisms of exercise-induced bronchoconstriction.


  2/2

  Tytuł oryginału: Rola tlenku azotu w astmie oskrzelowej.
  Tytuł angielski: Nitric oxide in bronchial asthma.
  Autorzy: Ziętkowski Ziemowit, Bodzenta-Łukaszyk Anna
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 12 (72) s.519-521, bibliogr. 37 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pulmonologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Tlenek azotu (NO) jest biologicznie aktywną cząsteczką odgrywającą istotną rolę w fizjologii i patologii organizmu. NO odgrywa ważną rolę jako mediator procesu zapalengo w astmie oskrzelowej. U chorych na astmę oskrzelową wykazano zwiększoną ekspresję indukowalnej formy syntazy NO (iNOS) na komórkach nabłonka błony śluzowej oskrzeli oraz zwiększenie stężenia tlenku azotu w powietrzu wydychanym, które znacznie wzrasta w czasie zaostrzeń. Wielu badaczy uważa, że pomiary wydychanego NO mogą być wksaźnikiem procesu zapalengo oraz przebudowy oskrzeli u chorych na astmę oskrzelową. Oznaczanie NO może być cennym parametrem w monitorowaniu leczenia przeciwzapalengo schorzeń układu oddechowego.

  Streszczenie angielskie: Nitric oxide (NO) is highly active molecule playing a key role in physiological as well as pathological processes in the organism. Asthmatic patietns show an increased expression of inducible nitric oxide synthase (iNOS) in airway epithelial cells and an increased level of NO in exhaled air. Exhaled NO increases during exacerbation and decreases with recovery in patietns with asthma. The role of excessively produced NO in the pathogenesis of asthma is under active investigation. Determination of airway production of NO may be an important biomarker of inflammation for monitoring anti-inflammatory therapy.

  stosując format: