Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: ZIĘTKOWIAK
Liczba odnalezionych rekordów: 2Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/2

Tytuł oryginału: Czynność dolnego odcinka układu moczowego u chorych po leczeniu raka szyjki macicy.
Tytuł angielski: Functionality of the lower urinary tract in patients after treatment of cervical cancer.
Autorzy: Pisarska Magda, Ziętkowiak Wojmir, Sibila Agnieszka, Sajdak Stefan
Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (11) : Ginekologia onkologiczna na progu trzeciego tysiąclecia - nowe kierunki w diagnostyce i leczeniu s.919-924, tab., bibligor. 15 poz., sum. - Konferencja pt. Ginekologia onkologiczna na progu trzeciego tysiąclecia - nowe kierunki w diagnostyce i leczeniu Książ k. Wałbrzycha 20-22.06. 2002
Sygnatura GBL: 301,184

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • ginekologia i położnictwo
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: U leczonych radioterapią podrażnienie dolnego odcinka układu moczowego - pęcherza i cewki moczowej, jest traktowane jako normalny czynnik ryzyka. Zaburzenia mikcji, nietrzymanie moczu można ograniczyć oraz leczyć z sukcesem. Łatwiej jednak zapobiegać. Uważamy, że poamiętając o metodach profilaktycznych i uświadamiając pacjentkom zależności rodzaju leczenia i późniejszych dolegliwości a także rolę właściwych zachowań protekcyjnych przyspieszamy zdrowienie i poprawiamy jakość życia. Do realizacji takich założeń potrzebne jest precyzyjne rozpoznawanie wskazujące na czynniki ryzyka i określające przydatność leczenia zachowawczego np. elektrostymulacji. Diagnostyka urodynamiczna jest jak najbardziej przydatna bowiem określa czynność dolnego odcinka układu moczowego i pozwala na szczegółową analizę sytuacji każdej leczonej pacjentki.

  Streszczenie angielskie: Objectives: Irritation of lower urinary tract-bladder and urethra- is seen as a common risk factor for radiotherapy treatment. Is it possible to reduce miction disorders and urinary incontinence? Design: Functional assessment of the lower urinary tract in women treated with surgery and radiotherapy. Materials and methods: Authors evaluated 25 patients diagnosed with uterus neck cancer treated with surgery or radiotherapy during 1998-2001. Urodynamic assessment was based on uroflowmetry, residual urine volume measurement and cystometry results. Results: Lower urinary tract ailments were present in all 25 patients, in 2 them they were only temporary - during recovery after surgery. During miction symptoms were reported by 23 patients, 20 patients reported symptoms between mictions. During and after treatment all patients reported the increase in symptoms and changes of urodynamics parameters. Conclusions; Function of the lower urinary tract are disturbed whilst radiotherapy treatment of uterus neck cancer. Functional diagnostics is important in oncological treatment design and should be evaluated separately for each patients.


  2/2

  Tytuł oryginału: Ocena częstości zakażeń szyjki macicy wirusem brodawczaka ludzkiego u kobiet w okresie okołomenopauzalnym na terenie Wielkopolski.
  Tytuł angielski: Frequency assessment of HPV infection of uterine cervix amongst perimenopausal women in region of Wielkopolska.
  Autorzy: Ziętkowiak Wojmir, Zimna Katarzyna, Sroka Łukasz, Uchman Paweł, Sajdak Stefan
  Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (11) : Ginekologia onkologiczna na progu trzeciego tysiąclecia - nowe kierunki w diagnostyce i leczeniu s.939-944, il., tab., bibliogr. 26 poz., sum. - Konferencja pt. Ginekologia onkologiczna na progu trzeciego tysiąclecia - nowe kierunki w diagnostyce i leczeniu Książ k. Wałbrzycha 20-22.06. 2002
  Sygnatura GBL: 301,184

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • ginekologia i położnictwo
 • mikrobiologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska
 • dorośli 45-64 r.ż.

  Streszczenie polskie: Celem pracy było określenie częstości występowania zakażeń szyjki macicy wirusem brodawczaka ludzkeigo u kobiet w okresie okołomenopauzalnym na tereni Wielkopolski, ze szczególnym zwróceniem uwagi na typy o wysokim potencjale onkogennym - HPV16 i HPV18. Obecność wirusowego DNA na szyjce macicy jest częsta u kobiet w okresie okołomenopauzalnym i waha się w przedziale od 26,1 do 48,5 proc. Zakażeniea wirusem brodawczaka ludzkiego szyjki macicy u kobiet w okresie przedmenopauzalnym są częstsze niż w grupie kobiet po menopauzie.

  Streszczenie angielskie: Objectives: Human papillomavirus (HPV) is one of the main causes of cervical neoplasia. There is now consistent evidence that Human papillomavirus (HPV) has a causal role in the etiology of cervical cancer and that sexual habits and reproductive/hormonal factors are associated with the risk of invaisve cervical cancer. In our investigation we estimated the frequency of HPV infection in uterine cervix in women gatheres in perimenopausal and postmenopausal groups. Materials and methods: We screened 90 women in western Poland to obtain cytological smears, and tested all smears for 33 types of HPV with a polymerase chain reaction-based system. All women were classified according to age into three groups. Results: HPV infections peaked in the group of 45 to 49 year old (48,5 p.c. using universal starters) and decreased in 56 year or olders (26,1 p.c. using universal starters) with predominantly non-cancer-associated types of HPV and uncharacterized HPV types. Conclusions: We confirm the decline of HPV infection with age, but note increased prevalence after menopause, which could be related to a second peak of HSILs, an observation that warrants further investigation. At least 80 p.c. of HPVs involved in cervical carcinogenesis in this population have been characterized. Polyvalent vaccines including the main cancer-associated HPV types may be able to prevent most cases of cervical disease in this region.

  stosując format: