Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: ZIĘBA
Liczba odnalezionych rekordów: 21Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/21

Tytuł oryginału: Sposób ukończenia ciąży powikłanej wewnątrzwątrobową cholestazą ciężarnych i ocena stanu noworodków w odniesieniu do stopnia ciężkości cholestazy.
Tytuł angielski: The way of termination an intrahepatic cholestasis (ICP) comlicated pregnancy and the assessment of the clinical status of the newborn in corresponance to an intensification of ICP.
Autorzy: Kocemba Krystyna, Krasomski Grzegorz, Sobantka Stanisław, Zięba Krzysztof, Gadzinowski Janusz
Źródło: Klin. Perinatol. Ginekol. 2002: 36 s.521-525, tab., bibliogr. 10 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,663

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • badanie porównawcze

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • płeć żeńska
 • ciąża


  2/21

  Tytuł oryginału: Ocena wpływu leków przeciwpadaczkowych stosowanych u ciężarnych chorych na padaczkę na przebieg okresu noworodkowego.
  Tytuł angielski: The influence of anticonvulsant drugs used in pregnant with epilepsy for the neonatal course.
  Autorzy: Kociszewska Iwona, Zięba Krzysztof, Wilczyński Jan, Gadzinowski Janusz
  Źródło: Klin. Perinatol. Ginekol. 2002: 36 s.166-175, tab., bibliogr. 18 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,663

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • farmacja
 • ginekologia i położnictwo
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płód
 • noworodki
 • ciąża
 • ciąża


  3/21

  Tytuł oryginału: Śmiertelność w grupie noworodków z ciąż trwających od 24 do 32 tygodni urodzonych w ICZMP i szpitalach regionu łódzkiego.
  Autorzy: Bierczyńska-Kicińska Małgorzata, Zięba Krzysztof, Oszukowski Przemysław, Maroszyńska Iwona, Kasprzak Elżbieta, Gadzinowski Janusz
  Źródło: Klin. Perinatol. Ginekol. 2002: 36 s.481-487, il., tab., bibliogr. 16 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,663

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • płeć żeńska
 • ciąża


  4/21

  Tytuł oryginału: Zakażenia u noworodków leczonych w oddziałach intensywnej terapii noworodkowej.
  Tytuł angielski: Infections in neonates treated in neonatal intensive care units.
  Autorzy: Gadzinowski Janusz, Zięba Krzysztof
  Źródło: Nowiny Lek. 2002: 71 supl. 1: Zakażenia szpitalne: postępy w diagnostyce, terapii i profilaktyce s.51-54, tab., bibliogr. 10 poz. - 9 Zjazd Polskiego Towarzystwa Zakażeń Szpitalnych pt. Zakażenia szpitalne: postępy w diagnostyce, terapii i profilaktyce Poznań 25-27.09. 2002
  Sygnatura GBL: 310,004

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • mikrobiologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki


  5/21

  Tytuł oryginału: Standardowe badania laboratoryjne a monitorowanie stężeń prokalcytoniny w diagnostyce zakażeń wewnątrzmacicznych u noworodków urodzonych przedwcześnie w wieku płodowym poniżej 33 tygodnia - doniesienie wstępne.
  Tytuł angielski: Standard laboratory tests versus monitoring of serum procalcitonin levels in diagnosing of intrauterine infections in neonates born before 33 week of gestation - preliminary data.
  Autorzy: Zięba Krzysztof, Bierczyńska-Kicińska Małgorzata, Oszukowski Przemysław, Grodzicka Alicja, Maroszyńska Iwona, Mańko Elżbieta, Gulczyńska Ewa, Gadzinowski Janusz
  Źródło: Post. Neonatol. 2002 supl. 2: Zakażenia okresu noworodkowego s.122-131, tab., bibliogr. 20 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,617

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • mikrobiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie polskie: Założenia i cel pracy: Porody przedwczesne są obecnie głównym problem położniczym i stanowią one około 10 proc. wszystkich porodów. Noworodki urodzone przedwcześnie poniżej 33 tygodnia ciąży stanowią około 1,5 proc. Jedną z głównych przyczyn porodów przedwczesnych jest zakażenie wewnątrzmaciczne, przede wszystkim o etilogii bakteryjnej. Prokalcytonina (PCT) jest prekursorem ludzkiej kalcytoniny - jej synteza jest selektywnie indukowana głównie przez endotoksyny bakteryjne (lipopolisacharydy) w przebiegu zakażenia uogólnionego. PCT jest jedynie w niewielkim stopniu indukowana w przebiegu zakażeń wirusowych. Prokalcytonina może być stosowana w diagnostyce różnicowej zakażenia bakteryjnego z niebakteryjnym. Celem badania była ocena przydatności monitorowania stężeń prokalcytoniny w krwi z tętnicy pępowinowej w diagnostyce zakażeń wewnątrzmacicznych u noworodków urodzonych przedwcześnie, przed 33 tygodniem ciąży. Materiał i metody: Ojętych badaniami 65 noworodków urodzonych z ciąż trwających poniżej 33 tygodnia podzielono na trzy grupy: 1. grupę kontolną noworodków, liczącą 24 nowroodki, które nie spełniały kryteriów ryzyka i wstępnego rozpoznania zakażenia wewnątrzmacicznego, a wartośc poziomu prokalcytoniny we krwi z tętnicy pępowinowej była niższa od 2 ng/ml, 2. grupę ryzyka A noworodków, liczącą 17 noworodków, które spełniały kryteria ryzyka i wstępnego rozpoznania zakażenia wewnątrzmacicznego, a wartość poziomu prokalcytoniny we krwi z tętnicy pępowinowej była ...

  Streszczenie angielskie: Objective: Premature births are at present the main problem in perinataology and make approximately 10 p.c. of all birthes. Neonates born prematurely before 33 week of gestation make 1 - 2 p.c. One of the main causes of premature birth are intrauterine infections which are mainly of bacterial origin. Procalcitonin (PCT) is the prohormone of calcitonin. PCT synthesis seems to be selectively induced by bacterial endotoxins (lipopolysaccharides) in presence of sepsis with no increase of calcitonin. PCT serum level remains low in viral infections. The aim of the study was to determine if monitoring PCT levels in the umbilical artery blood after delivery and in first 72 hours of life is a useful parameter in diagnosing of intrauterine infection in premature babies born before 33 week of gestation. Study design: 65 neonates born prematurely before 33 week of pregnancy were divided into 3 groups: I - control group (24 neonates) - includes neonates who did not meet risk factors and preliminary diagnosis of intrauterine infection and procalcitonin serum level in the umbilical artery blood after delivery was less than 2 ng/ml, II - risk group A (17 neonates) - includes neonates who met risk factors and preliminary diagnosis of intrauterine infection and procalcitonin serum level in the umbilical artery blood after delivery was less than 2 ng/ml, III -r isk group B (24 neonates) - includes neonates who met risk factors and preliminary diagnosis of itnrauterine infection and ...


  6/21

  Tytuł oryginału: Patofizjologia i terapia depresji. Depresje lekooporne.
  Tytuł angielski: Patophysiology and therapy of depression. Drug resistant depressions.
  Autorzy: Zięba Andrzej, Dudek Dominika
  Źródło: Farm. Pol. 2002: 58 (10) s.471-474, bibliogr. 11 poz., sum. - Sympozjum pt. Cynk w fizjologii oraz w patofizjologii i terapii depresji Kraków 06.12. 2000
  Sygnatura GBL: 310,851

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Major depressive disorder is nowadays one of most disabling illnesses. Mulietiological nature of the disorder make it's therapy challenging. In spite of the great progress still many problems stay unresolved. One of them is drug resistant depression. In the paper we review biological concepts of the etiology of depression as well as strategies used in the treatment of drug resistant illness.


  7/21

  Tytuł oryginału: Próby samobójcze przez samozatrucie u osób w podeszłym wieku.
  Tytuł angielski: Suicide attempts by self-poisoning among the elderly.
  Autorzy: Polewka Andrzej, Kroch Stanisław, Chrostek-Maj Jan, Pach Janusz, Zięba Andrzej
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (4/5) : IX Ogólnopolski Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego z Sympozjum Sekcji Geriatrycznej i Sympozjum Sekcji Toksykologii Klinicznej Polskiego Towarzystwa Lekarskiego s.291-294, tab., bibliogr. 14 poz., sum. - 9 Ogólnopolski Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego z Sympozjum Sekcji Geriatrycznej i Sympozjum Sekcji Toksykologii Klinicznej Polskiego Towarzystwa Lekarskiego Gdańsk 31.05-01.06. 2002
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • toksykologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy było przedstawienie problemów suicydologicznych u osób w wieku podeszłym. Badania obejmowały pacjentów leczonych w Klinice Toksykologii CM UJ z powodu usiłowania samobójstwa przez samozatrucie. Na podstawie dokumentacji lekarskiej analizowano wszystkich pacjentów powyżej 65 r.ż. hospitalizowanych w latach 1999 - 2001 pod kątem czynników demograficznych i klinicznych. W okresie wyżej wymienionych trzech lat leczono z tej grupy wiekowej 68 osób, w tym 20 mężczyzn i 48 kobiet w wieku od 65 do 90 lat, średnio 72,6 dla całej grupy. W przeważającym odsetku badani są rencistami lub emerytami. Są to często osoby samotne, a w przypadku kobiet najczęściej wdowy, zamieszkujące przeważnie w Krakowie, a także okolicznych miejscowościach. W wywiadzie zwraca uwagę znaczna liczba osób pozostających w leczeniu psychiatrycznym przed próbą samobójczą, także wielokrotnie hospitalizowanych psychiatrycznie. W znacznym procencie badanych stwierdzono przebycie istotnych chorób somatycznych. Dla 55 osób (79,7 proc.) była to pierwsza próba samobójcza, natomiast w przypadku 14 osób (20,3 proc.) był to ponowny lub wielokrotny zamach samobójczy. Najczęstszym rodzajem użytych leków były leki psychotropowe, kardiologiczne lub mieszane. Oceniano stan przytomności w chwili przyjęcia i stopień ciężkości zatrucia. Średni czas hospitalizacji wyniósł 13,7 dni. W przeważającej liczie badanych osób stwierdzono nadciśnienie tętnicze (33,3 proc.) i chorobę niedokrwienną serca (30,4 proc.), a w ...

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was to present suidicological problems in the elderly. The investigation assessed patients treated for self-intoxication in the Department of Toxicology of Collegium Medicum, Jagiellonian University in Cracow. Medical documentation of the entire population of subjects aged over 65 and hospitalized in the years 1999 - 2001 was examined from the point of view of demographic and clinical factors. The examined population consisted of 68 subjects including 20 males and 48 females ranging in age from 65 to 90 years (mean age = 72.6). The majority of subjects were retired and, in many cases, lived alone. The majority of female subjects were widows living in Kraków or in small towns or villages around Kraków. A significant number of subjects had been undergoing psychiatric treatemnt or even repeated hospitalization prior to the suicide attempt. A significant percentage had suffered from severe somatic diseases. For 55 of the subjects (79.7 p.c.), it was the first suicide attempt, and for 14 subjects (20.3 p.c.) - a repeated one. The drugs most frequently used in the attempts were psychotropic, cardiological and mixed-type drugs. The assessment included the state of consciousness and the degree of intoxication on the subjects' admission to hospital. The mean duration of hospitalization was 13.7 days. The most frequently determined somatic diseases were hypertension (33.3 p.c.) and coronary artery disease (30.4 p.c.), atherosclerosis (15.9 p.c.) and ...


  8/21

  Tytuł oryginału: Samobójstwa dokonane i depresja u osób w wieku podeszłym.
  Tytuł angielski: Completed suicide and depression in the elderly.
  Autorzy: Polewka Andrzej, Bolechała Filip, Skupień Elżbieta, Trela Franciszek, Zięba Andrzej
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (4/5) : IX Ogólnopolski Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego z Sympozjum Sekcji Geriatrycznej i Sympozjum Sekcji Toksykologii Klinicznej Polskiego Towarzystwa Lekarskiego s.295-297, tab., bibliogr. 16 poz., sum. - 9 Ogólnopolski Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego z Sympozjum Sekcji Geriatrycznej i Sympozjum Sekcji Toksykologii Klinicznej Polskiego Towarzystwa Lekarskiego Gdańsk 31.05-01.06. 2002
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy było przedstawienie problemów samobójstw dokonanych i depresji osób w wieku podeszłym. Materiał zebrany w niniejszej pracy opierał się na archiwalnych danych zawartych w protokołach oględzin i sekcji zwłok, wykonanych w krakowskim Zakładzie Medycyny Sądowej. Analizowano przypadki samobójstw dokonanych osób dorosłych, z których wybrano do niniejszego opracowania wszystkie osoby powyżej 65-go roku życia, jakie w latach 1998, 1999, 2000 dokonały samobójstwa na terenie Krakowa i okolic. W grupie tej znajdowały się 92 osoby w wieku od 65 do 89 lat, w tym 34 kobiety i 58 mężczyzn. Miejscem zamieszkania 44,5 proc. badanych było duże miasto (Kraków), z kolei pozostali badani (55,5 proc.) byli mieszkańcami podkrakowskich wsi i miasteczek. W ponad połowie przypadków samobójstwa dokonano przez powiesznie (57,6 proc.), następnie upadek z wysokości (16,3 proc.) oraz utonięcie (13 proc.). W przeważającej większości (77,2 proc.) samobójstwa dokonano w domu. W 17 przypadkach (18,5 proc.) w badaniu sekcyjnym stwierdzono obecność alkoholu. Dane z wywiadów od rodziny na temat chorób somatycznych w badanej grupie samobójców wskazują, w przeważającej liczbie przypadków, na obecność schorzeń narządu i układu krążenia. Pomimo oczywistych ograniczeń i trudności ustalono, że prawie połowa badanych (43,5 proc.), którzy dokonali samobójstwa była leczona z powodu zaburzeń psychicznych, głównie z powodu depresji, zespołów psychoorganicznych i uzależnienia alkoholowego. W badanej ...

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was to present problems of completed suicide and depression in the elderly. Postmortem examinations were conducted in the Institute of Forensic Medicine of the Jagiellonian University. The analysis included cases of completed suicide in adults, from which all the cases of individuals aged over 65 who in the years 1998, 1999, and 2000 committed suicide within the area of Kraków the City were selected for the present study. The examined group consisted of 92 individuals ranging in age from 65 to 89 years, including 34 females and 58 males. The mean age was 72.5 for the entire gorup. 44.5 p.c. of the subjects had resided in a big city (Kraków); the remainder of the group had resided in villages and towns around Kraków. 57.6 p.c. of the subjects committed suicide by hanging, 16.3 p.c. - by falling from a height, and 13 p.c. - by drowning. In the majority of cases (77.2 p.c.), the suicide was committed at home. In 17 case (18.5 p.c.), the post mortem revealed the presence of alcohol. As regards somatic diseases in the examined population, the data from the anamnesis (often incomplete) indicate frequent occurrence of cardiovascular diseases. 43.5 p.c. of the subjects, who committed suicide, had abeen treated for mental disorders, mainly for depression, organic brain disorders, and alcohol addiction. 17 of the subjects (18.5 p.c. had previously attempted tosommit suicide. The above results indicate that a typical representative of the elderly commitiing ...


  9/21

  Tytuł oryginału: Samobójstwa dokonane i usiłowane w Krakowie - podobieństwa i różnice.
  Tytuł angielski: The completed and attempted suicides in Kraków - similarities and differences.
  Autorzy: Polewka Andrzej, Groszek Barbara, Trela Franciszek, Zięba Andrzej, Bolechała Filip, Chrostek-Maj Jan, Kroch Stanisław, Datka Wojciech
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (4/5) : IX Ogólnopolski Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego z Sympozjum Sekcji Geriatrycznej i Sympozjum Sekcji Toksykologii Klinicznej Polskiego Towarzystwa Lekarskiego s.298-303, tab., bibliogr. 38 poz., sum. - 9 Ogólnopolski Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego z Sympozjum Sekcji Geriatrycznej i Sympozjum Sekcji Toksykologii Klinicznej Polskiego Towarzystwa Lekarskiego Gdańsk 31.05-01.06. 2002
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W niniejszej pracy przedstawiono wyniki badań interdyscyplinarnych powstałych na bazie współpracy Katedry Medycyny Sądowej, Kliniki Toksykologii i Kliniki Psychiatrii w Krakowie, których celem było wyłonienie podobieństw i różnic pomiędzy samobójstwami dokonanymi i usiłowanymi pod względem cech socjodemograficznych i klinicznych. Analizowano 220 przypadków samobójstw dokonanych, jakie miały miejsce na terenie Krakowa i okolic w roku 2000. Materiał prezentowany w niniejszej pracy opierał się na archiwalnych danych zawartych w protokołach oględzin i sekcji zwłok, wykonanych w krakowskim Zakładzie Medycyny Sądowej. W grupie tej znajdowało się 177 mężczyzn oraz 43 kobiety w wieku od 13 do 89 lat. Średnia wieku badanych wynosiła 43,6 lat, u mężczyzn 42 lata, u kobiet 50 lat. W przeważającej większości to renciści, emeryci i bezrobotni mężczyźni. Podobna, a nawet jeszcze bardziej zdecydowana tendencja zaznaczyła się w grupie kobiet. W znacznej liczbie przypadków zarówno w grupie kobiet jak i mężczyzn stwierdzano w wywiadzie zaburzenia psychiczne oraz uzależnienie od alkoholu. Osobną grupę przypadków stanowiły osoby, u których stwierdzano wcześniej istotne choroby somatyczne. Jak wynika z dancyh archiwalnych na przestrzeni ostatniego stulecia najczęstszym sposobem odebrania sobie życia jest powieszenie. Również w badanym materiale samobójstwa przez powieszenie stanowiły 133 przypadków. Należy dodać, iż w 37 proc. przypadków stwierdzono poziom alkoholu we krwi od 0,5 do 3 i ...

  Streszczenie angielskie: The study presents the results of the interdisciplinary research conducted on teh basis of cooperation between the Institute of Forensic Medicine, the Department of Clinical Toxicology, and the Clinic of Psychiatry in Kraków. The aim of the research was to determine similariteis and differences between attempted and completed suicide from the point of view of socio-demographic and clinical traits. The authors analysed 220 cases of completed suicide committed n Kraków and its envirnos in the year 2000. The material presented in the study was based on the archive data from post mortem examinations conducted in the Institute of Forensic Medicine in Kraków. The sample consisted of 177 males and 43 females ranging in age from 13 to 89 years. The mean age was 43.6 years for the entire group, 42 years for males and 50 years for females. The majority of subjects were males, either unemployed, or pensioners. A similar tendency was observed in the group of female subjests. Mental disorders and alcoholic addiction in anamnesis were discovered in a significant number of cases both in the gourp of males and in the group of femeles. Subjects, in whom serious somatic diseases had been detected, consituted a separate group of cases. According to the archive data, in the last centruy, suicide was most frequently committed by hanging. Similarly, in the sample examined, in 133 cases, suicide was committed by hanging. In 37 p.c. of cases, the level of alcohol in the suicides' blos was ...


  10/21

  Tytuł oryginału: Ciężka depresja z objawami psychotycznymi w końcowej fazie leczenia ostrej białaczki dwufenotypowej.
  Tytuł angielski: Severe depression with psychotic symptoms, diagnosed in the final stage of treatment of acute bi-phenotype leukemia.
  Autorzy: Jabłoński Marcin, Lebiedowicz Halina, Dudek Dominika, Piątkowska-Jakubas Beata, Sariusz-Skąpska Magdalena, Zięba Andrzej, Skotnicki Aleksander B.
  Źródło: Psychiatr. Pol. 2002: 36 (3) s.457-466, bibliogr. 17 poz., sum., rez., Zsfg, r‚s.
  Sygnatura GBL: 305,130

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • onkologia
 • hematologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: The psychologic characteristics of a patient treated of acute leukemia in the ward of bone-marrow transplantation at the Haematology Clinic of CM UJ in Cracow, have been presented. During chemotherapy, proceeding the bone marrow transplant, the patient developped an acute depressive episode with psychotic symptoms. Following the transplantation and discharge from the Haematology Clinic, due to the insufficiency of out-patient treatment and a marked increase of psychotic depression symptoms, the patient was hospotalised at the Depression-Treatment Ward of the Psychiatric Clinic of CM UJ in Cracow. Changes of intensity and character of the psychiatric disorder in the following stages of haematologic and psychiatric intervention are presented. Adaptive strategies considering the important theoretical models according to the authors in connection to the general problem of depressive disorders accompanying neoplasmatic disorders have been described.


  11/21

  Tytuł oryginału: Ocena komórek Cajala (ICC) w jelicie grubym u ludzi.
  Tytuł angielski: Interstitial cells of Cajal (ICC) in human colon.
  Autorzy: Gil Krzysztof, Thor Piotr J., Herman Roman Maria, Zięba Ewa
  Źródło: Folia Med. Crac. 2002: 43 (1/2) s.21-28, bibliogr. 28 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,697

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Komórki Cajala (Interstitial Cells of Cajal - ICC) są komórkami rozrusznikowymi dla mięśniówki gładkiej przewodu pokarmowego oraz stanowią połączenie pomiędzy tą mięśniówką i zakończeniami autonomicznego układu nerwowego. Ze względu na swoją funkcję w regulacji aktywności motorycznej przewodu pokarmowego oraz powiązania z trzewnym układem nerowwym, zaburzenia funkcji ICC mogą być odpowiedzialne za występowanie wielu chorób czynnościowych przewodu pokarmowego. Celem pracy była ocena komórek Cajala występujących w jelicie grubym u ludzi, w szczególności znalezienie ilościowych i morfologicznych różnic dotyczących komórek Cajala w różnych odcinkach jelita grubgo, ponieważ nie ma dotychczas jednoznacznych kryteriów określających normalną dystrybucję ICC w przewodzie pokarmowym. Badania przeprowadzono wykorzystując wycinki jelita grubego barwione metodą immunohistochemiczną używając przeciwciał anty-c-kit specyficznie barwiących komórki Cajala. W przeprowadzonych przez nas badaniach zaobserwowano komórki ICC zlokalizowane głównie w błonie mięśniowej, w przeważającej ilości w okolicy splotów śródściennych. Nie stwierdzono znaczących różnic pomiędzy dystrybucją ICC w zależności od odcinka jelita grubego. W niewielkiej grupie przypadków uchyłkowatości jeltia grubego zaobserwowano nieco mniejszą liczbę komórek ICC w odniesieniu do grupy kontrolnej. Chociaż uzyskane przez nas wyniki mają charakter wstępny to jednak dowodzą istotnej roli ICC w regulacji aktywności motorycznej przewodu pokarmowego.

  Streszczenie angielskie: Interstitial Cells of Cajal (ICC) are the pacemaker cells of the smooth muscle of the gastrointestinal (GI) tract. They are binding these muscle with the neterous nervous system and play an important role in the regulation of motility of the GI tract. Disturbiud in activity of those cells were observed in many functional diseases of the GI tract. The aim of this study was to evaluate the localization and morphological differences of the ICC between some region of the human colon. In this work we have performed the immunohistochemical method, using the monoclonal and policlonal specific antibodies against c-kit receptor (CD117) in paraffin embedded block. We find the ICC in the wall of colon in the muscle layers, mainly localized in the region of the myenteric plexus. No difference of the ICC between other region of the colon were observed in our specimen. In some cases of patietns with diverticulosis we have observed less of ICC according to the control group. It's only early result, but let us know, that ICC play an important role in the pathogenesis of the motility disturbances of the GI tract.


  12/21

  Tytuł oryginału: Przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP) - wybrane problemy patogenezy.
  Tytuł angielski: Chronic obstructive pulmonary disease (COPD).
  Autorzy: Grzelewska-Rzymowska Iwona, Zięba Marek, Kwiatkowska Sylwia
  Źródło: Nowa Klin. 2002: 9 (1/2) s.8-12, tab., bibliogr. 47 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,015

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pulmonologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP) jest następstwem nieprawidłowej odpowiedzi zapalnej płuc na szkodliwe pyły i gazy. Mimo znacznego postępu, mechanizmy modulujące proces zapalny nadal nie są w pełni poznane. Autorzy przedstawiają niektóre problemy dotyczące patogenezy POChP.


  13/21

  Tytuł oryginału: Przewlekła obturacyjna choroba płuc. Obraz kliniczny i diagnostyka różnicowa.
  Autorzy: Grzelewska-Rzymowska Iwona, Zięba Marek
  Źródło: Nowa Klin. 2002: 9 (1/2) s.13-17, tab., bibliogr. 21 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,015

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pulmonologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP) jest chorobą o różnorodnej, często nieswoistej symptomatologii klinicznej. Wymaga wnikliwego różnicowania z innymi chorobami przebiegającymi z ograniczeniem przepływu powietrza przez drogi oddechowe. Autorzy przedstawiają najczęstsze objawy oraz badania diagnostyczne pomocne w rozpoznaniu POChP.


  14/21

  Tytuł oryginału: Procesy transportu masy na granicach ziaren materiałów polikrystalicznych.
  Tytuł angielski: Mass transport at grain boundaries of polycrystalline materials.
  Autorzy: Zięba Paweł, Pawłowski Andrzej
  Źródło: Dział. Nauk. PAN 2002 (14) s.102-103, il., bibliogr. 3 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 801,551

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa


  15/21

  Tytuł oryginału: Płukanie drzewa oskrzelowego roztworem surfaktantu u noworodków z dysplazją oskrzelowo-płucną. Doniesienie wstępne.
  Tytuł angielski: Tracheobronchial lavage with saline solution of natural surfactant in newborns with bronchopulmonary dysplasia.
  Autorzy: Maroszyńska Iwona, Czop Jacek, Stefańska Małgorzata, Chudzik Anita, Zięba Krzysztof, Kicińska Małgorzata, Jędrzejewska Elżbieta, Gadzinowski Janusz
  Źródło: Post. Neonatol. 2002 (2) s.107-112, il., tab., bibliogr. 21 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,617

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki

  Streszczenie polskie: Cel. Przedstawienie wstępnych wyników leczenia BPD z zastosowaniem płukania drzewa oskrzelowego roztworem surfaktantu oraz ocena bezpieczeństwa proponowanej metody. Materiał i metody. Płukanie drzewa oskrzelowego roztworem surfaktantu wykonano u 18 noworodków. Obliczano OI AaDO2 przed przystąpieniem do płukania (0) oraz po 0,5; 1; 2; 12; 24; 48 i 72 h. W czasie płukania pobierano trzy próbki płynu w celu oznaczenia ekspresji receptorów CD11b, CD54 i CD62 na leukocytach oraz stężenia VCAM, ICAM, selektyny E, L, P. Do płukania drzewa oskrzelowego wykorzystano roztwór surfaktantu naturalnego w 0,9 proc. NaCl, 20 ml/kg, 5mg fosfolipidó /ml roztworu. Obliczano średnie i odchylenia standardowe, do oceny korelacji zastosowano korelację porządku rang Spearrmana. Porównywano wartości OI, DAO2, eksrpesję receptoró oraz stężenie cząstek rozpuszczalnych w kolejnych porcjach płynu wykorzystując test kolejności par Wilcoxona. Za granicę istotności przyjęto p 0,05. Jako miarę skuteczności płukania przyjęto czas, jaki upłynął od płukania do ekstubacji dziecka. Wyniki. Sredni OI w momencie przystąpienia do zbiegu wynosił 8,1, a AaDO2 808,4. W 72 godzinie po zakończeniu płukania OI wynosił 3,54 a DaO2 134,19. Średni czas jaki upłyną od momentu wykonaniapłukania do ostatecznej ekstubaji wynosił 11,87 dni. Czas ten zależał od czasu sztucznej wentylacji przed płukaniem drzewa oskrzelowego surfaktantem. Średnia ekspresja receptora CD11b na neutrofilach uzyskanych podczas płukania ...

  Streszczenie angielskie: The aim of this study is evaluation of the safety of tracheobronchial lavage with saline solution of natural surfactant in newborns with BPD. Methods. We have treated 18 neonates, who required mechanical ventilation for at least 10days. Oxygenation indes (OI), arterial alveoral ratio (AaD02) analysi swere performed before starting the procedrue and within 0,5, 1, 2, 12, 24, 48, 72 hours after the surfactant lavage. During lavage three probes of fluid were collected to asses the expresion of leucocyte receptors CD11b, CD54, CD62 and concentration of VCAM, ICAM, and E,L,P selectins. Neonates received 20ml/kg of natural surfactant saline solution at concentration 5 mg phospholipid/ml. Mean value and standard deviation, Spearmann correlation and Wilocoxon test were calculated. We compared values of OI, AaDO2, expression of receptors and soluble moleculles concentration in sequence doses obtained during surfactant lavage. The effectivness of broncho alveolar lavage was estimated using the time between lavage and extubation. Results: Mean OI at the begining of the procedure was 8,1 and AaDo2 808,4. Ater 72 hours OI was 3,54 a DaO2 134,19. Neonates were extubated between 1 to 38 (mean 11,87) days after lavage. OI and AaDaO2 at 24 and 48 hours after procedure had the greatest prognostic prognostic value. Mean expression of neutrophile's receptor CD11b decreased, mean expresion of CD54 i CD62 receptors increased. Mean VCAM, L selectin concentration increased, selectin E ...


  16/21

  Tytuł oryginału: Ocena wydolności gonadotropinowej i prolaktynowej przysadki mózgowej u pacjentek z jadłowstrętem psychicznym : praca doktorska
  Autorzy: Zięba Małgorzata, Skałba Piotr (promot.).; Śląska Akademia Medyczna Katedra i Klinika Endokrynologii Ginekologicznej w Katowicach
  Źródło: 2002, 88 k. : il., tab., bibliogr. 98 poz., streszcz., sum., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20490

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • ginekologia i położnictwo
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska


  17/21

  Tytuł oryginału: Depresja poporodowa.
  Tytuł angielski: Postpartum depression.
  Autorzy: Dudek Dominika, Siwek Marcin, Zięba Andrzej, Nowak Gabriel
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (11) s.919-923, bibliogr. 45 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • ginekologia i położnictwo

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie polskie: Poniższa praca zawiera przegląd aktualnej wiedzy dotyczącej depresji poporodowej. Przedstawia ona przebieg i obraz tego zaburzenia z uwzględnieniem możliwych powikłań. Szczególny nacisk położony został na wczesne i skuteczne wykrywanie oraz diagnostykę różnicową. Opisano także ogólne zasady profilaktyki i leczenia. Autorzy przedstawili również współczesne hipotezy dotyczące biologicznych podstaw depresji poporodowej. Artykuł adresowany jest nie tylko do lekarzy psychiatrów, ale także do lekarzy innych specjalności, ze szczególnym uwzględnieniem położników, pediatrów oraz lekarzy rodzinnych.

  Streszczenie angielskie: This paper is a literature review of current knowledge about postpartum depression. It presents the course and clinical picture of this disorder with regrad of possible complications. The stress was laid on early and efficient diagnosis and differentation. The general rules of profilaxis and treatment were also described. The authors also presented new hipothesis concerning biological basis of postpartum depression. The article should be useful not only for psychiatrists, but also for physicians of other specializations with special regard of obstetricians, paediatrists and general practitioners.


  18/21

  Tytuł oryginału: Effect of joint administration of imipramine and amantadine on binding of [3H]7-OH-DPAT to dopamine D3 receptors in peripheral blood lymphocytes of the patients with drug-resistant unipolar depression.
  Autorzy: Dziedzicka-Wasylewska Marta, Rogóż Zofia, Solich Joanna, Dudek Dominika, Wróbel Andrzej, Zięba Andrzej
  Źródło: Pol. J. Pharmacol. 2002: 54 (6) s.703-706, il., bibliogr. 13 poz.
  Sygnatura GBL: 313,156

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Treatment of the patients suffering from therapy-resistant unipolar depression with joint administration of imipramine (twice daily, 100-150 mg/day) an amantadine (twice daily, 150 mg/day) for four to six weeks resulted in the significant increase in the binding of [3H]17-OH-DPAT to dopamine D3 receptors in the peripheral blood lymphocytes. This effect correlated well with the clinical improvement, estimated with Hamilton's Depression Rating Scale. In the light of the above data, it seems justified to postulate that joint therapy with imipramine and amantadine may be successful in the treatment-resistant unipolar depression.


  19/21

  Tytuł oryginału: Congenital malformations in neonates of mothers with epilepsy.
  Autorzy: Kociszewska Iwona, Zięba Krzysztof, Pawłowska Barbara, Wilczyński Jan, Gadzinowski Janusz
  Źródło: Arch. Perinat. Med. 2002: 8 (3) s.23-27, il., tab., bibliogr. 18 poz.
  Sygnatura GBL: 306,526

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was to estimate the incidence of congenital malformations in neonates of healthy mothers and suffered from epilepsy. There were analysed different kinds of pathologies that were present in investigated group of children and maternal risk factors that could have an influence on congenital malformations appearance. The analysis was held in Polish Mother's Memorial Research Institute in Łódź in years 1990-1998. The investigated group included 211 neonates of epileptic mothers. Control group included 211 healthy neonates randomly enrolled into study. Congenital malformations were diagnosed based on ultrasonographic examination, clinical examination after birth, echocardiography, transcranial ultrasonography, abdominal ultrasonography, CT and NMR. Epilepsy and its treatment increases the risk of congenital malformations. Congenital malformations appear three times more frquently in women with epilepsy. Congenital hearth disease, lips and palate clefts were most commonly observed. Increased incidence of epileptic seizures during pregnancy and antiepileptic treatment with phenytoin and valproic acid increased significantly the risk of congenital malformation in neonate. Early and complex prenatal care of epileptic mothers and folic acid supplementation make the risk of congenital malformations in neonates lower.


  20/21

  Tytuł oryginału: Zdrowotne aspekty ekologii w świadomości młodzieży.
  Tytuł angielski: Health aspects of ecology in the awareness of young people.
  Autorzy: Nakonieczna Beata, Wrońska Irena, Zięba Stanisław
  Źródło: Zdr. Publ. 2002: 112 (4) s.460-465, il., bibliogr. 19 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,109

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • ochrona środowiska

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Postanowiono sprawdzić, czy młodzież dostrzega zdrowotne aspekty ekologii. W 2000 roku przeprowadzono badania w 7 losowo wybranych śrdnich szkołach z Chełma, Lublina i Puław. Ankietę wypełniło 602 uczniów z najmłodszych i najstarszych klas o profilu ogólnoprzyrodniczym i technicznym. Pytania zebrano w blokach: poznawczym, emocjonalno-motywacyjnym oraz behawioralnym. Materiał badawczy opracowano statystycznie z wykorzystaniem testu chi2 Pearsona oraz testu t-Studenta dla prób niezależnych. Badania właściwe poprzedzono pilotażem, który pozwolił na ulepszenie kwestionariusza. Okazało się, że uczniowie posiadają elementarną wiedzę na temat zagrożeń ekologicznych. Analizowane zmienne - klasa, profil nauczania, miejscowość różnicują świadomość ekologiczną zarówno w zakresie wiedzy, emocji, motywacji, jak też na poziomie zachowań. Klasy młodsze miały istotnie statystycznie wyższe wskaźniki dla poziomu poznawczego (wiedzy ekologicznej), emocjonalno-motywacyjengo oraz behawioralnego. Respondenci o profilu technicznym uzyskali znamienne statystycznie wskaźniki dla pozioomu poznawczego i behawioralnego. Zdaniem badanych, naczelnym motywem ochrony środowiska jest zdrowie człowieka.

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was to find out if young people were aware of the health aspects of ecology. In 2000, research was conducted in 7 secondary schools in Chełm, Lublin, and Puławy, selected at random. A questionnaire was completed by 602 secondary school students - the yongest and the oldest graders attending natural science and technical classes. The questions were divided into the following blocks: cognitive, emotional, and motivational and behavioural. The study material was statistically analysed with chi2 Pearson test and t-Student test for independent samples. The proper investigations were preceded by a pilot study which helped to improve the questionnaire. The study showed that students have an elementary awareness of ecological threats. The analysed variables - grade, teachin profile, locality - influence the ecological awareness with respect to knowledge, emotions, motivation and behaviour. Younger graders have significantly higher results for cognitive (ecological knowledge), emotional and motivational, and behavioural levels. Respondents form technical classes achieved statistically significant results for cognitive and behavioral levels. In the respondents' opinion, the most important motive to protect the environment is human health.


  21/21

  Tytuł oryginału: Zasady leczenia schizofrenii. Uzgodnione stanowisko polskich ekspertów 2002.
  Autorzy: Rzewuska Małgorzata, Borkowska Alina, Czernikiewicz Andrzej, Czerwiński Andrzej, Dudek Dominika, Hauser Joanna, Jarema Marek, Kłoszewska Iwona, Kokoszka Andrzej, Krupka-Matuszczyk Irena, Landowski Jerzy, Meder Joanna, Olajossy Marcin, Pużyński Stanisław, Rabe-Jabłońska Jolanta, Rostworowska Maria, Rybakowski Janusz, Urban Stanisław, Wciórka Jacek, Załuska Maria, Zięba Andrzej
  Źródło: Farmakoter. Psychiatr. Neurol. 2002 (3) s.209-247, il., tab., bibliogr. 92 poz.
  Sygnatura GBL: 306,385

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • psychiatria i psychologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • standard

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  stosując format: