Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: ZGODA
Liczba odnalezionych rekordów: 5Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/5

Tytuł oryginału: Prof. dr hab. Stanisław Janicki (1938-2001).
Tytuł angielski: Prof. dr hab. Stanisław Janicki - in memoriam.
Autorzy: Sznitowska M[ałgorzata], Czarnecki W[iktor], Zgoda M. M., Jachowicz R[enata]
Źródło: Farm. Pol. 2002: 58 (5) s.195-200, il.
Sygnatura GBL: 310,851

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca biograficzna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • historia nowożytna
 • historia XX wieku

  Temat osobowy:
 • Janicki
 • Stanisław 1938-2001


  2/5

  Tytuł oryginału: Solubilizacyjne właściwości wodnych roztworów siarczanu meomycyny.
  Tytuł angielski: Solubilising properties of water solutions of neomycin sulphate. P. 2: Effect of hydrotropic solubilisation of selected NSAID on diffusion process from cosmetic and ointment vehicles.
  Autorzy: Samczewska Grażyna, Zgoda Marian Mikołaj
  Źródło: Biul. Kosmetol. 2002 (1) s.49-63, il., tab., bibliogr. 12 poz., sum. - Tekst równol. w jęz. ang.
  Sygnatura GBL: 313,432

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Streszczenie polskie: W warunkach in vitro przeprowadzono badania nad wpływem hydrotropowych właściwości siarczanu neomycyny na szybkość procesu dyfuzji piroksikamu, ibuprofenu, diklofenaku i naproksenu do wody z preparatów wytworzonych na zmodyfikowanych kremach sportowych typu Nivea i farmakopealnej maści zwykłej. Porównano wiskoelastyczność preparatów zawierających populacyjne stężenia wybranych NLPZ oraz NLPZ w kompozycji z 3 proc. zawartością siarczanu neomycyny.

  Streszczenie angielskie: In in vitro conditions we have studied the effect of hydrotropic properties of neomycin sulphate on the diffusion rate of piroxicam, ibuprofen, diclofenac and naproxen into water from preparation produced on the basis of modified sports cream Nivea and simple ointment form pharmacopoeia. We have compared the viscoelasticity of prepartaion containing population concentrations of selected NSAID and NSAID in composition with 3 p.c. of neomycin sulphate.


  3/5

  Tytuł oryginału: Ocena wyników leczenia złamań szyjki kości udowej endoprotezoplastyką połowiczą u chorych w wieku podeszłym.
  Tytuł angielski: Results of hemiarthroplasty in femoral neck fracture treatment in elderly patients.
  Autorzy: Zgoda Marcin, Ambroziak Maciej, Górski Radosław, Babiak Ireneusz, Kowalewski Michał
  Źródło: Chir. Narz. Ruchu 2002: 67 (5) s.473-479, tab., bibliogr. 27 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,360

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Retrospektywnej analizie poddano 457 chorych leczonych z powodu złamania szyjki kości udowej endoprotezoplastyką połowiczą stawu biodrowego. Średni wiek chorych wynosił od 60 do 103 lat (średnia 83 lata). W badaniu kontrolnym uzyskano informację o 331 chorych. Średni okres obserwacji wynosił 52 miesiące (od 4 do 114). W okresie hospitalizacji zmarło 19 pacjentów (4,2 proc.). Powikłania ogólne w okresie hospitalizacji wystąpiły u 67 chorych (14,6 proc.). Śmiertelność w okresie 12 miesięcy od operacji wynosiła 15,7 proc. Średni czas przeżycia wynosił 36,5 miesiąca. Stosując kryteria Merle d'Aubigne-Postela uzyskano zadowalający wynik leczenia u 154 chorych (75,9 proc.). Sposób osadzenia protezy (techniką bezcementową lub z użyciem cementu) nie wpływał w istotny sposób na wynik leczenia. Stopień aktywności ruchowej, taki jak przed złamaniem, uzyskało 94 chorych (46,3 proc.) Reoperacji wymagało 27 chorych (8,1 proc.). Konieczność odroczenia operacji z powodu złego stanu ogólnego chorego i upośledzona aktywność ruchowa przed zabiegiem operacyjnym są istotnymi negatywnymi czynnikami rokowniczymi.


  4/5

  Tytuł oryginału: Ocena odległych wyników leczenia złamań szyjki kości udowej endoprotezoplastyką połowiczą
  Autorzy: Zgoda Marcin, Ambroziak Maciej, Górski Radosław, Babiak Ireneusz, Kowalewski Michał, Mickielewicz Edward
  Źródło: W: Ortopedia i traumatologia u progu nowego Millenium - Bydgoszcz, 2002 s.163-167, tab., bibliogr. 27 poz., sum. - 34 Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego pt. Ortopedia i traumatologia u progu nowego Millenium Bydgoszcz 18-21.09. 2002
  Sygnatura GBL: 802,225

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  5/5

  Tytuł oryginału: Wyniki leczenia jałowej martwicy głowy kości udowej u osób dorosłych metodą nawiercenia
  Autorzy: Mickielewicz Edward, Ambroziak Maciej, Zgoda Marcin
  Źródło: W: Ortopedia i traumatologia u progu nowego Millenium - Bydgoszcz, 2002 s.63-66, il., tab., bibliogr. 17 poz., sum. - 34 Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego pt. Ortopedia i traumatologia u progu nowego Millenium Bydgoszcz 18-21.09. 2002
  Sygnatura GBL: 802,225

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  stosując format: