Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: ZEMBALA-NOŻYŃSKA
Liczba odnalezionych rekordów: 6Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/6

Tytuł oryginału: Przewodnik do ćwiczeń z patomorfologii
Autorzy: Bardadin Krzysztof, Dąbrówka Krzysztof, Drozdzowska-Pluskiewicz Bogna, Gabriel Andrzej, Holewa Bernard, Konecka-Mrówka Dominika, Nożyński Jerzy, Panasiewicz-Kwiatkowska Małgorzata, Rzempołuch Ewa, Sabat Daniel, Stęplewska Katarzyna, Szczurek Zbigniew, Zajęcki Wojciech, Zembala-Nożyńska Ewa, Ziółkowski Adam
Opracowanie edytorskie: Sabat Daniel (red.), Gabriel Andrzej (red.), Szczurek Zbigniew (red.).; Śląska Akademia Medyczna w Katowicach
Wydanie: - Wyd. 2 popr. i rozszerz
Źródło: - Katowice, AM 2002, 276 s. : il., tab., bibliogr. s. 272-276, 24 cm.
Sygnatura GBL: 735,391


2/6

Tytuł oryginału: Analiza średniego stopnia szarości w procesie biodegradacji włóknin węglowych.
Tytuł angielski: The mean greyness level analysis in the assessment of the biodegradation process of carbon cloths.
Autorzy: Zembala-Nożyńska Ewa, Nożyński Jerzy, Sabat Daniel, Dąbrówka Krzysztof, Cieślik Tadeusz, Szczurek Zbigniew
Źródło: Inż. Biomater. 2002: 5 (20) s.15-21, tab., bibliogr. 34 poz. - Tekst równol. w jęz. ang.
Sygnatura GBL: 313,500

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • króliki
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wprowadzenie. Badania biomateriałów obejmują trzy główne kierunki: tolerancję tkankową, biozgodność i biodegradację. Celem badania była ocena biodegradacji trzech rodzajów chemicznie modyfikowanej włókniny węglowej z użyciem średniego stopnia szarości jako obiektywnego wskaźnika procesu biodegradacji. Materiał i metodyka. Wykorzystano fragmenty tkankowe pobrane od 48 królików, którym wykonano ubytki kostne o średnicy 6 mm w bocznej powierzchni żuchwy. Ubytki wypełniano: 1. włókniną węglową z grupami kwasowymi i zasadowymi na powierzchni, 2. włókniną węglową z grupami kwasowymi na powierzchni, 3. włókniną pokrytą pirowęglem i zawierającą grupy zasadowe na powierzchni. Tkanki pobierano w 1, 2, 3, 6, 9, 12, 24 i 52 tygodniu od wszczepienia. Średni stopień szarości mierzono w preparatach histologicznych wykorzystując system analizy obrazu (QUANTIMET 500+). Wyniki. Największe zmiany średniego stopnia szarości wykazano w przypadku włókniny z grupami kwasowymi i zasadowymi (39 proc. wzrost średniej szarości), następnie dla włókniny pokrytej pirowęglem (9.7 proc. spadek średniej szarości) zaś włóknina zawierająca grupy kwasowe na powierzchni wykazywała wzrost (około 13,5 proc. wartości początkowych). Średni stopień szarości korelował znamiennie dodatnio z czasem obserwacji. Wnioski. 1. Biodegradacja różnych rodzajów włókniny węglowej wskazuje wahania średniego stopnia szarości, zależy to od chemicznej modyfikacji jej powierzchni. 2. Włóknina węglowa z kwasowymi i zasadowymi grupami posiada najwyższy stopień biodegradacji.


  3/6

  Tytuł oryginału: Statystyczna analiza parametrów geometrycznych włóknin węglowych użytych do wypełnienia ubytków tkanki kostnej królików.
  Tytuł angielski: Statistical analysis of geometrical parameters of carbon cloths used for hard tissue filling in rabbitst.
  Autorzy: Zembala-Nożyńska Ewa, Nożyński Jerzy, Sabat Daniel, Dąbrówka Krzysztof, Cieślik Tadeusz, Szczurek Zbigniew
  Źródło: Inż. Biomater. 2002: 5 (20) s.21-29, tab., bibliogr. 26 poz. - Tekst równol. w jęz. ang.
  Sygnatura GBL: 313,500

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • króliki
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem badania było morfometryczne porównanie zmian wartości geometrycznych włóknin węglowych takich jak wymiar najkrótszy, szerokość pasma/obliczona szerokość, współczynnik wypełnienia przyjętych za wskaźniki procesu biodegradacji włókniny węglowej użytej jako wypełnienie doświadczalnie wykonanych kostnych ubytków żuchwy u królików. Wykorzystano 48 wycinków tkanek. Ubytki kostne o średnicy 6 mm wykonywano w podstawie żuchwy, po czym wypełniano je trzema rodzajami włókniny węglowej. 1. włókniną z grupami kwasowymi i zasadowymi na powierzchni, 2. włókniną węglową z grupami kwasowymi na powierzchni, 3. włókniną pokrytą pirowęglem i zawierającą grupy zasadowe na powierzchni. Parametry morfometryczne oceniano przy użyciu systemu analizy obrazu QUANTIMET 500 po czym przeprowadzono analizę statystyczną. Najwyższą dynamikę zmian parametrów morfometrycznych wykazywała włóknina typu I pokryta grupami zasadowymi wykazując spadek wymiaru najkrótszego o 70 proc. wartości początkowej, obliczonej szerokości o 71 proc. zaś wzrost współczynnika wypełnienia o 5,81 proc. Włóknina typu II wykazywała spadek wymiaru najkrótszego o 48 proc. wartości początkowej, obliczonej szerokości włókien o 20 proc., i wzrost współczynnika wypełnienia o około 2,6 proc. Włóknina węglowa typu III wykazała spadek wymiaru najkrótszego i obliczonej szerokości o 58 proc., współczynnik wypełnienia wykazał wzrost o 7,3 proc. Należy wskazać, że pomiary dokonane w drugim tygodniu obserwacji nie ujawniały różnic pomiędzy grupami, z kolei pomiary dokonane w trzecim tygodniu obserwacji ujawniły najbardziej istotne różnice międzygrupowe. Nasze wyniki wskazują na fakt zwiększenia odporności na biodegradację włókniny węglowej poddanej modyfikacji chemicznej.


  4/6

  Tytuł oryginału: Neuropatologia
  Autorzy: Drozdowska-Pluskiewicz Bogna, Folwaczny Augustyn, Harabin-Słowińska Marzena, Holewa Bernard, Mazur-Zielińska Henryka, Mrówka Ryszard, Panasiewicz Małgorzata, Sabat Daniel, Słowiński Jerzy, Stęplewska Katarzyna, Zembala-Nożyńska Ewa, Ziółkowski Adam
  Opracowanie edytorskie: Słowiński Jerzy (red.).; Śląska Akademai Medyczna w Katowicach
  Źródło: - Katowice, ŚAM 2002, 171 s. : tab., 24 cm.
  Sygnatura GBL: 735,914

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  5/6

  Tytuł oryginału: Biomorfoza blizny po implantacji nici węglowej.
  Tytuł angielski: The biomorphosis of the scar after the implantation of carbon thread.
  Autorzy: Dąbrówka Krzysztof, Zembala-Nożyńska Ewa, Nożyński Jerzy, Błażewicz Stanisław, Szczurek Zbigniew
  Źródło: Inż. Biomater. 2002: 5 (21) s.10-14, il., tab., bibliogr. 24 poz., sum. - Tekst równol. w jęz. ang
  Sygnatura GBL: 313,500

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • króliki

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena powstawania blizny w tkankach podśluzówkowych po implantacji nici węglowej. Nić węglowa będąca szwem chirurgicznym implantowano królikom w okolice podśluzówkowa żuchwy. Badanie histopatologiczne tkanek okolicy implantacji przeprowadzono w I, II, III, IV, VI, VIII, XII i XVI tygodniu. We wczesnym tygodniu pozabiegowym stwierdzano obecność mieszanego nacieku zapalnego, zanikającego w II tygodniu. Następnie obserwowano cechy zapalenia przewlekłego z cechami resorpcji (skąpe nacieki limfocytarne i limfoplazmocytarne, makrofagi). Powstawanie blizny łącznotkankowej zauważono w II tygodniu po zabiegu, równolegle z wytwarzaniem skolagenizowanej łącznotkankowej torebki wokół włókien węglowych. Torebka łącznotkankowa grubiała na skutek zwiększenia ilości luźnych włókien kolagenu. Kolejnym etapem przebudowy blizny była waskularyzacja torebki łącznotkankowej. Począwszy od IV tygodnia następowało stopniowe przegrupowywanie układu włókiem łącznotkankowych tworzących grube równoległe układy pasm blisko włókien węglowych zaś luźne układy w oddaleniu od okolicy szycia. Ostatecznie wytwarzała się zwarta struktura blizny łącznotkankowej obejmująca elementy włókien węglowych.

  Streszczenie angielskie: The aim of the work was the study of the scar formation after the carbon thread implantation in submucosal tissue. A carbon thread surgical suture was implanted in submondibular region in rabbits. The histopathological studies of the tissues around the carbon threads were taken at I, II, III, IV, VI, VIII, XII, XVI week after the implantation. In the early postoperative period, mixed inflammatory infiltrations were present, vanished at week II. Then the chronic resorptive inflammation was observed (lymphocytic infiltrations, plasma cells and macrophages). The cicatrisation process started at the week II, paralelly to the production of the collagenized capsule around the carbon fibres. This capsule became thicker because of the increasing of the collagen fibres. The next phase of the scar remodelling was the vascularization of the collagen capsule. From the IV week the gradual reorganization of the connective tissue fibres was took place, the thicker fibres were closer to the carbon fibres and the loose fibre structure was at the periphery of the scar. Finally, the compact scar structure involved carbon fibres has been created.


  6/6

  Tytuł oryginału: Statystyczna analiza morfometryczna wartości geometrycznych włókien węglowych podczas procesu biodegradacji nici węglowych wszczepionych królikom w tkanki okołożuchwowe.
  Tytuł angielski: Statistical morphometric analysis of the geometric values of carbon fibers during the biodegradation process of carbon threads implanted in submandibular tissue of rabbits.
  Autorzy: Dąbrówka Krzysztof, Zembala-Nożyńska Ewa, Nożyński Jerzy, Błażewicz Stanisław
  Źródło: Inż. Biomater. 2002: 5 (21) s.15-22, tab., bibliogr. 26 poz., sum. - Tekst równol. w jęz. ang
  Sygnatura GBL: 313,500

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • króliki

  Streszczenie polskie: Celem pracy była morfometryczna ocena parametrów geometrycznych włókien węglowych (wymiar najkrótszy obliczona szerokość włókien, wspólczynnik wypełnienia) podczas procesu biodegradacji nici węglowej. Badano wycinki tkankowe pochodzące od 24 królików uzyskano w I, II, III, IV, VI, VIII, XII, XVI tygodniu od operacji. Proces biodegradacyjny badano morfologicznie analizatorem obrazu QUANTIMET 500, zaś pomiary porównano statystycznie. Wniosek: Włókna węglowe stają się cieńsze i ulegają fragmentacji począwszy od drugiego dnia obserwacji. Wszystkie parametry morfologiczne korelują z czasem obserwacji, wykazyjąc cykliczne wahania (wzrost i spadek wartości).

  Streszczenie angielskie: The aim of the work was the morphometric characterization of the geometric values (the shortest diameter, curve breadth, and fullnes coefficient/ratio), as factors of the biodegradative processes of the carbon thread used as a surgical suture in submandibular region in rabbits. The carbon thread suture was placed between the muscular tisue(masticators) and submucosal tissue. The tissue fragments from 24 rabbits harvested an were studied I, II, III, IV, VI, VIII, XII, XVI week after the operation. The biodegradative process was studied morphometrically with image analyser QUANTIMET 500 and the measurements were compared statistically. Conclusion: The carbon fibres became thinner and fragmented from the second week of observation. All morphometric parameters correlates with the time of the observation, showing the cyclic alternations (increase and decrease of the values).

  stosując format: