Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: ZDZIENNICKI
Liczba odnalezionych rekordów: 1Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/1

Tytuł oryginału: Wysycenie tlenem krwi płodowej (FSPO2) w drugim okresie porodu po przygotowaniu w szkole rodzenia.
Tytuł angielski: Fetal arterial oxygen saturation (FSpO2) during the second stage of labor after training for childbirth.
Autorzy: Skoczylas Michał, Laudański Tadeusz, Zdziennicki Andrzej
Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (5) s.430-434, il., tab., bibliogr. 16 poz., sum.
Sygnatura GBL: 301,184

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono wyniki analizy wpływu przygotowania do porodu w Łódzkiej Szkole Rodzenia na wysycenie tlenem krwi tętniczej (FSpO2) w drugim okresie porodu. Do badań wykorzystano pulsoksymetyr refleksyjny firmy Nellcor N 400 z czujnikami jednorazowymi FS 14B sprzężony z kardiotokografem Meridian firmy Oxford, umożliwiającym ciągłą jednoczasową rejestrację czynności serca płodu, czynności skurczowej macicy oraz saturacji krwi płodu. Ponadto oceniano pourodzeniowy stan noworodka (skala Apgar, pH krwi z tętnicy pępowinowej) oraz czas trwania drugiego okresu porodu. Stwierdzono istotne skrócenie czasu trwania drugiego okresu porodu u uczestniczek zajęć Szkoły Rodzenia oraz brak istotnych ststystycznie różnic z grupą kontrolną w wysyceniu tlenem krwi tętniczej płodów w drugim okresie porodu.

  Streszczenie angielskie: Objective and Design: The aim of the research was to determine the effects of participating in training program for childbirth in Maternity School in Lódź on the state of the fetus. In the above research, the authors presented the foetal oxygen saturation (FSpO2) during the second stage of labour among the women participating in Maternity School as well as a control group. Our study analysed the neonatal outcome too (umbilical arterial blood pH and 5 min. Apgar score). Material and methods: The test group consisted of eighty seven (87) healthy primigravidas of whom forty two (42) participated in classes in the Maternity School and forty fifth (45) made up the control group. Validity of the correlation was assessed by means of t-Student's table of N-2 degree of freedom. Results: The medium parameters of FSpO2 values and duration of the second stage of labor in booth groups were shown. Statistically significant differences between the groups were found in duration the second stage of labour - in Maternity School group being shorter. Statistically significant differences in FSpO2 values between groups were not observed.

  stosując format: