Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: ZDYBEL
Liczba odnalezionych rekordów: 2Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/2

Tytuł oryginału: Retinopatia cukrzycowa u chorych z cukrzycą typu II i nadciśnieniem tętniczym.
Tytuł angielski: Diabetic retinopathy in patients with type II diabetes mellitus and arterial hypertension.
Autorzy: Zdybel Ewa, Raczyńska Krystyna, Lauer Jarosława, Gawęcki Maciej, Iwaniak Anna
Źródło: Lek. Wojsk. 2002: 78 (2) s.123-126, il., bibliogr. 26 poz., sum.
Sygnatura GBL: 301,313

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Retinopatia cukrzycowa należy do późnych powikłań cukrzycowych. Jest najczęstszą przyczyną ślepoty u chorych w wieku 20-64 lat. Dobrze znane czynniki zagrożenia to: czas trwania cukrzycy, wiek w momencie rozpoznania choroby i stopień kontroli metabolicznej. Rola nadciśnienia tętniczego jako inny czynnik ryzyka nie jest ściśle ustalona. Problem współwystępowania nadciśnienia tętniczego i cukrzycy, dotyczy głównie chorych z cukrzycą typu II. Stwierdzany jest u 40 proc. chorych w wieku 45 lat oraz 60 proc. w wieku 75 lat. Przypuszcza się, że toksyczne działanie podwyższonego stężenia glukozy na komórki śródbłonka i pericyty naczyń włosowych siatkówki, jest jedną z przyczyn retinopatii cukrzycowej. Wraz ze wzrostem stopia ciężkości retinopatii wzrasta przepływ krwi przez naczynia siatkówki. W przypadku wystąpienia retinopatii cukrzycowej i nadciśnienia tętniczego obserwuje się nasilenie przepływu, co może przyśpieszyć moment zaburzenia mechanizmu autoregulacji mikrokrążenia siatkówkowego.

  Streszczenie angielskie: Diabetic retinopathy belongs to late complications of diabetes mellitus. It is the most frequent cause of bindness in patients aged 20 - 64 years. The well known risk factors of diabetic retinopathy include diabetes duration, age at disease diagnosis and the degree of metabolic control. The role of arterial hypertension as another risk factor is not precisely established. The problem of coexistence of arterial hypertension and diabetes mellitus involves mainly patients with type II diabetes and is presented in 40 p.c. of patient aged 45 years and 60 p.c. aged 75 years. It is supposed that toxic effet of increased glucose concentration on endothelial cells and pericytes of retinal capillaries is one of the causes of diabetic retinopathy. With increasing severity degree of retinopathy blood flow in retinal vessels also increases. In the case of diabetic retinopathy and arterial hypertension development, blood flow is increased which may accelerate the occurrence of disturbances of retinal microcirculation autoregulation mechanism.


  2/2

  Tytuł oryginału: Laseroterapia siatkówki w cukrzycy typu 2 z współistniejącym nadciśnieniem tętniczym : praca doktorska
  Autorzy: Zdybel Ewa, Raczyńska Krystyna (promot.).; Akademia Medyczna Wydział Lekarski, [Katedra i Klinika Nadciśnienia i Diabetologii] w Gdańsku, [Regionalne Centrum Diabetologii w Gdańsku]
  Źródło: 2002, [4], 85 k., [28] k. tabl. : il., tab., bibliogr. 135 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/19933

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • kardiologia
 • okulistyka

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  stosując format: