Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: ZDUN
Liczba odnalezionych rekordów: 8Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/8

Tytuł oryginału: The modulation of the DNA-damaging effect of polycyclic aromatic agents by xanthines. P. 1: Reduction of cytostatic effects of quinacrine mustard by caffeine.
Autorzy: Kapuściński Jan, Ardelt Barbara, Piosik Jacek, Zdunek Małgorzata, Darzynkiewicz Zbigniew
Źródło: Biochem. Pharmacol. 2002: 63 (4) s.625-634, il., tab., bibliogr. 45 poz.
Sygnatura GBL: 304,395

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Recently, accumulated statistical data indicate the protective effect of caffeine consumption against several types of cancer diseases. There are also reports about protective effect of caffeine and other xanthines against tumors induced by polycyclic aromatic hydrocarbons. One of the explanations is based on biological activation of such carcinogens by cytochromes that are also known for metabolism of caffeine. However, there is also numerous data indicating reverse effect on cytotoxicity of anticancer drugs that inhibit the action of topoisomerase I (e.g. Camptothecin or Topotecan) and topoisomerase II inhibitors (e.g. Doxorubicin, Mitoxantrone or mAMSA). In this work we tested the hypothesis that the caffeine protective effect is the result of sequestering of aromatic mutagens by formation of stacking (ă - ă) complex. As the models for the study we have chosen two well-known mutagens, that do not require metabolic activation: quinacrine mustard (QM, aromatic, heterocyclic nitrogen mustard) and mechlorethamine (NM2, aliphatic nitrogen mustard). The flow cytometry study of these agents' action on the cell cycle of HL-60 cells indicated that caffeine prevents the cytotoxic action of QM, but not that of NM2. The formations of stacking complexes of QM with caffeine were confirmed by light absorption, calorimetric measurements and by molecular modeling calculation. Using the statistical thermodynamics calculations we calculated the "neighborhood" association constant (KAC = 59 ń 2 M**-1) and enthalpy change (DeltaH**0' = -116 cal mol**-1); the favorable entropy change of complex formation (DeltaS**0' = 7.72 cal mol**-1 K**-1, ...


  2/8

  Tytuł oryginału: The modulation by xanthines of the DNA-damaging effect of polycyclic aromatic agents. P. 2: The stacking complexes of caffeine with doxorubicin and mitoxantrone.
  Autorzy: Piosik Jacek, Zdunek Małgorzata, Kapuściński Jan
  Źródło: Biochem. Pharmacol. 2002: 63 (4) s.635-646, il., tab., bibliogr. 45 poz.
  Sygnatura GBL: 304,395

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Streszczenie angielskie: Recently accumulated statistical data indicate the protective effects of caffeine consumption against several types of cancer diseases. There are also reports, about protective effect of caffeine and other xanthines against tumors induced by polycyclic aromatic hydrocarbons. One of the explanations of this phenomenon is based on biological activation of such carcinogens by cytochromes that are also known for metabolism of caffeine. In the accompanying paper [Kapuścinski et al., this issue] we provide evidence (flow cytometry and the cell cycle analysis) that the cytostatic effects of caffeine (CAF) on two DNA alkylating agents, which do not require the biological activation, depend on their ability to form stacking (ă - ă) complex. In this study, we use physicochemical techniques (computer aided light absorption and microcalorimetry), and molecular modeling to examine previously published qualitative data. This is published both by our and other group's data, indicates that CAF is able to modify the cytotoxic and/or cytostatic action of the two well known antitumor drugs doxorubicin (DOX) and mitoxantrone (MIT). To obtain the quantitative results from the experimental data we used the statistical-thermodynamical model of mixed aggregation, to find the association constants KAC of the CAF-drug interaction (128 ń 10 and 356 ń 21 M**-1 for DOX-CAF and MIT-CAF complex formation, respectively). In addition, the favorable enthalpy change of CAF-MIT (DeltaH = -11.3 kcal/mol) was measured by microcalorimetry titration. The molecular modeling (semi-empirical and force field method)...


  3/8

  Tytuł oryginału: Odległe wyniki leczenia skojarzonego z udziałem przedoperacyjnej chemioterapii i resekcji u chorych na miejscowo-zaawansowanego niedrobnokomórkowego raka płuca.
  Tytuł angielski: Late results of the combined treatment with the use of preoperative chemiotherapy and surgery of locally advanced non-small cell lung cancer.
  Autorzy: Furmanik Franciszek, Paprota Krzysztof, Kaczmarek-Borowska Bożena, Budny Bożena, Sawicki Marek, Korobowicz Elżbieta, Zdunek Małgorzata, Jabłonka Andrzej, Jabłonka Stanisław
  Źródło: Pneumonol. Alergol. Pol. 2002: 70 (1/2) s.34-43, il., tab., bibliogr. 27 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,096

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pulmonologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: The aim of the study is the assessment of efficacy of combined treatment (preoperative chemotherapy and surgery of locally advanced non-small cell lung cancer. Material included sixty-two NSCLC patients treated in the Department of Thoracic Surgery of Medical School of Lublin between February 1993 and October 1997. Treatment was started with 2 or 3 courses of chemotherapy. In 51 cases chemotherapy was based on Cisplatin. Response (CR + PR) to chemotherapy was observed in 30 cases (48,8 p.c.). 21 - 25 days after last course of chemotherapy resections were carried out. In 1 case it was lobectomy, in 25 cases -pneumonectomy and in 36 - extended pneumonectomy. In 56 cases resection was radical, in 6 cases non-radical. No perioperative deaths or bronchial fistulas were observed. Median survival was 21,4 months and 5-years survival - 35,25 p.c. The results confirm the usefulness of preoperative chemotherapy in locally advanced NSCLC.


  4/8

  Tytuł oryginału: Vessels involved in the venous outflow from glandular mucosa of hamster stomach.
  Autorzy: Moskalewski Stanisław, Biernacka-Wawrzonek Dorota, Klimkiewicz Justyna, Zdun Rafał
  Źródło: Folia Morphol. 2002: 61 (2) s.81-87, il., bibliogr. 18 poz.
  Sygnatura GBL: 301,720

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • chomiki

  Streszczenie angielskie: Blood from the glandular part of hamster gastric mucosa is drained by collecting venules, running from the subepithelial layer towards lamina muscularis mucosae. To visualise vessels involved in the venous outflow, hamsters were exposed to atropine and subjected to intravital ligation of portal vein, causing strong hyperaemia. Distribution of vessels and their connections were studied a) in translucent, flat preparations of the glandular stomach, b) in thic sections of glandular mucosa cleared in the mineral oil, and c) in semi-thin plastic or parafin sections. Collecting venules were drained by single vessels running parallel to the lamina muscularis mucosae (paramuscular venules), which, in turn, joined submucosal veins through opening in muscularis mucosae. Moreover, some collecting and paramuscular venules discharged into venules belonging to vascular triples composed of two venules and arteriole. The triplets were also parallel to muscularis mucosae. Triplets did not form connections with submucosal veins but passed on the abluminal surface of muscularis mucosae. Thus, some structural elements involved in venous outflow from glandular gastric mucosa differ from those in rats, in which vascular triplets were absent and all collecting venules drained into single paramuscular vessels. Conctraction/relaxation of muscularis mucosae may regulat the amount of blood present in the venous system of the mucosa and the diameter of venules. Rhythmical changes of the latter could cause changes in intramucosal pressure, affecting movement of tissue fluid in the mucosa and thus the functio of gastric cells.


  5/8

  Tytuł oryginału: Limfocytarne zapalenie podwzgórza i przysadki.
  Tytuł angielski: Lymphocytic inflammation of the hypothalamus and of the pituitary.
  Autorzy: Zgliczyński Wojciech, Zdunowski Piotr, Słowińska-Srzednicka Jadwiga, Królicki Leszek, Podgórski Jan, Zieliński Grzegorz
  Źródło: Endokrynol. Pol. 2002: 53 (4) s.425-441, il., tab., bibliogr. 42 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,167

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Limfocytarne zapalenie przysadki jest rzadkim schorzeniem naciekowo-zapalnym o podłożu immunologicznym prowadzącym do uszkodzenia gruczołu przysadki. Do niedawna rozpoznanie choroby ustalić można było jedynie w oparciu o badania histopatologiczne (zwykle pośmiertne). Wprowadzenie do diagnostyki chorób układu podwzgórzowo-przysadkowego obrazowania za pomocą rezonansu magnetycznego (MR) przyczyniło się do ujawnienia zmian obejmujących nie tylko przysadkę, ale i jej szypułę oraz podwzgórze. Celem pracy była próba ustalenia kryteriów rozpoznania i leczenia limfocytarnego zapalenia podwzgórza i przysadki. W oparciu o materiał obejmujący 7 kobiet w wieku od 29 do 54 lat (średnio 40,4) poddanych obserwacji przez okres 2 do 7 lat (średnio 5,0) wykazano, że limfocytarne zapalenie podwzgórza i przysadki najczęściej występuje u kobiet, może być związane z ciążą i okresem poporodowym, często towarzyszy innym chorobom o podłożu autoimmunologicznym. Klinicznie najczęściej objawia się: wtórną niedoczynnością nadnerczy i gonad, zapaleniem tarczycy, moczówką prostą oraz umiarkowanego stopnia hiperprolaktynemią. W obrazowaniu za pomocą rezonansu magnetycznego charakteryzuje się występowaniem intensywnie wysycających się po podaniu środka kontrastowego (Gd-DTPA) obszarów obejmujących podwzgórze lub symetrycznie powiększoną przysadkę. Leczenie limfocytarnego zapalenia podwzgórza i przysadki polega na wyrównaniu niedoborów hormonalnych a w przypadku nasilenia objawów neurologicznych zastosowaniu kortykosterydów, które prowadzą do poprawy klinicznej i cofania się zmian naciekowych okolicy podwzgórza i przysadki.

  Streszczenie angielskie: Lymphocytic hypophysitis is a rare, inflammatory disorder of the pituitary gland. This autoimmune disease may lead to multihormonal deficiency and to the gland enlargement mimicking pituitary tumor. The aim of the study was to establish criteria of the diagnosis and to present most effective therapeutic strategies. Based on material consisting of 7 women aged 20 to 54 yrs (mean 40,4) observed for 2 to 7 years (mean 5,0) we showed, that lymphocytic hypophysytis, affecting mainly women often is temporally related to pregnancy or postpartum period, and coexists with others autoimmune diseases. Clinical features include secondary suprarenal and gonadal hypofunction, thyroiditis, and mild hyperprolactinaemia. MR-scanning of pituitary gland and parasellar region shows intensive, homogenous enhancement after Gd-DTPA administration. Treatment of hypophysitis should be primarily pharmacological: pituitary and peripheral gland supplementation and introducing corticosteroids in the case of neurological injury.


  6/8

  Tytuł oryginału: Moczówka prosta jako pierwszy objaw germinoma centralnego układu nerwowego (CUN).
  Tytuł angielski: Diabetes insipidus as the first symptom of germinoma of the Central Nervous System (CNS).
  Autorzy: Zgliczyński Wojciech, Zdunowski Piotr, Fijuth Jacek, Podgórski Jan, Zieliński Grzegorz
  Źródło: Endokrynol. Pol. 2002: 53 (4) s.443-457, il., tab., bibliogr. 18 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,167

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Obecność guza okolicy okołosiodłowej rzadko prowadzi do pojawienia się moczówki prostej. Moczówka prosta znacznie częściej jest wynikiem procesu o podłożu autoimmunologicznym lub naciekowo-zapalnym. Może być też skutkiem urazu mózgu lub interwencji neurochirurgicznej. Celem pracy była próba ustalenia kryteriów rozpoznawania i leczenia guzów centralnego układu nerwowego (CUN) pochodzenia zarodkowego (germinoma). W związku z tym, dokonano analizy przebiegu klinicznego i wyników leczenia siedmiu chorych: 6 mężczyzn i 1 kobiety, w wieku od 18 do 42 lat (śr. 24,5 lat). U wszystkich przeprowadzono szczegółowe badanie kliniczne łącznie z oceną czynności hormonalnej przysadki, obecności HCG i AFP w płynie mózgowo-rdzeniowym oraz w surowicy krwi. U wszystkich wykonano też badanie MR mózgowia z zastosowaniem kontrastu. U wszystkich siedmiu chorych, pierwszym objawem zmian nowotworowych pochodzenia zarodkowego była moczówka prosta. U wszystkich stwierdzono również niedoczynność przedniego płata przysadki, a u pięciu dodatkowo zaburzenia pola widzenia. W czterech przypadkach obserwowano hiperprolaktynemię. U wszystkich wykazano obecność HCG w płynie mózgowo-rdzeniowym wobec braku tego hormonu we krwi obwodowej. U większości chorych w badaniu MR uwidoczniono co najmniej dwuogniskowość zmian, obejmujących głównie szyszynkę i okolicę ponadsiodłową, ulegających silnemu wzmocnieniu kontrastowemu. Zastosowanie radioterapii na obszar mózgu i rdzenia przedłużonego u sześciu chorych doprowadziła do całkowitej i długotrwałej remisji zmian. Tylko w jednym przypadku raka zarodkowego radioterapia okazała się nieskuteczna.

  Streszczenie angielskie: Parasellar tumors rarely lead to occurence of diabetes insipidus. Central diabetes insipidus is caused in most cases by an autoimmune process or infiltrative disease of the hypothalamus and pituitary stalk. It may be an effect of neurosurgical intervention or, less commonly, skull injury. The presented work aims to establish diagnostic criteria and trteatment options for CNS tumors of germinal origin (germinoma). Clinical course and treatment effects of seven cases (6 males and 1 female), aged 18 to 42 yrs (mean 24,5) were analyzed. In all the cases detailed clinical examination, hormonal assessments including presence of AFP and HCG in cerebrospinal fluid as well as GdDTPA-enhanced MR imaging were perfomed. In all the seven cases primary symptom of CNS germinoma was diabetes insipidus. In all the cases pituitary hypofunction was found. Other symptoms of parasellar mass were less common (visual field disturbance 5 of 7 and hyperprolactinaemia 4 of 7). In all cases measurable concentrations of HCG in cerebrospinal fluid and undetectable in peripheral blood supported the diagnosis. In majority of cases MR imaging revealed multi- and at least bifocal lesions with strong gadolinium enhancement localized in parasellar region and in the pineal gland. Radiotherapy of CNS and medulla oblongata was effective in 6 of 7 leading to complete and continuous remission. Only in one case of germinal carcinoma radiotherapy was ineffective.


  7/8

  Tytuł oryginału: Udar gruczolaka przysadki.
  Tytuł angielski: Pituitary adenoma apoplexy.
  Autorzy: Zgliczyński Wojciech, Zdunowski Piotr, Podgórski Jan, Zieliński Grzegorz
  Źródło: Endokrynol. Pol. 2002: 53 (4) s.459-474, il., tab., bibliogr. 19 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,167

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • neurologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Przedstawiono różnorodny przebieg kliniczny i sposób postępowania terapeutycznego u pięciu chorych z udarem przysadki. Najczęstszymi objawami udaru przysadki były: nagły ból głowy, wymioty i zaburzenia widzenia, rzadziej występowały porażenia mięśni okoruchowych i zaburzenia świadomości. W dwóch przypadkach udar był pierwszym objawem gruczolaka przysadki, a w dwóch innych doprowadził do jego samowyleczenia. Burzliwe i szybko narastające objawy neurologiczne spowodowane udarem przysadki nie ustępujące po kortykosterydach były wskazaniem do pilnej interwencji neurochirurgicznej u dwóch chorych, pozostałuch trzech z powodzeniem leczono zachowawczo.

  Streszczenie angielskie: Various clinical courses and therapeutic management methods have been presented in five (5) patients with pituitary apoplexy. The most frequently observed symptoms of pituitary apoplexy included: rapid headaches, vomiting, and visual disturbances, while ophthalmoplegia and disturbed consciousness were less frequent. In the firsts two cases, the apoplexy was the first symptom of pituitary adenoma and - in other two - it brought about its spontaneous regression. Violent and rapidly increasing neurological symptoms, resulting from the pituitary apoplexy and not regressing after corticosteroids, were an indication for urgent neurosurgical intervention in two patients, while prophylactic treatment was sufficient in the remaining three.


  8/8

  Tytuł oryginału: Ciąża u kobiet z gruczolakami przysadki.
  Tytuł angielski: Pregnancy in women with pituitary adenoma.
  Autorzy: Zgliczyński Wojciech, Jeske Wojciech, Zdunowski Piotr, Stopińska-Głuszak Urszula, Janik Jadwiga, Świerczewski Dariusz
  Źródło: Endokrynol. Pol. 2002: 53 (4) s.475-489, il., tab., bibliogr. 33 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,167

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie polskie: Ciąża u chorych z gruczolakami przysadki z reguły staje się problemem dla pacjentki i jej lekarza. Celem pracy była ocena wpływu ciąży na przebieg kliniczny choroby u osób z gruczolakiem przysadki. Materiał stanowiło 89 kobiet w ciąży w wieku 20-38 lat (średnio 31,3) z guzami przysadki (w tym u 63 proc. był to makrogruczolak). U 86 chorych stwierdzono prolaktynoma, a u 3 czynną akromegalię. Chore z prolaktynoma zachodziły w ciążę dzięki zastosowaniu agonistów dopaminy; w 71 przypadkach bromokryptyny (Parlodel, Bromergon, Parlodel LAR) a w 8 - octabenzoquinoline (Norprolac). 14 kobiet z prolaktynoma rodziło dwukrotnie, 3-krotnie, a jedna - czterokrotnie. U wszystkich przed ciążą, w trakcie jej przebiegu i po rozwiązaniu określano stężenie PRL (w akromegalii GH i IGF-1) oraz pole widzenia. U większości wielkość guza przed ciążą i po jej zakończeniu oceniano za pomocą TK lub MR. U wszystkich z prolaktynoma po zajściu w ciążę odstawiano agonistę dopaminy, co u większości powodowało wzrost stężenia PRL od 100 - do 400 ng/ml. U 19 spośród 30 kobiet (63 proc.), u których po rozwiązaniu wykonano badanie MR, wykazano niewielkie powiększenie rozmiarów guza. Natomiast u 13 spośród 86 chorych (15 proc.), u których po odstawieniu bromokryptyny doszło do trzykrotnego wzrostu stężenia PRL (od 500 do 1500 ng/ml) w stosunku do wartości stwierdzonych przed leczeniem pojawiły się kliniczne objawy wskazujące na rozrost guza takie jak: bóle głowy, ograniczenie pola widzenia lub porażenie ...

  Streszczenie angielskie: Pregnancy in patients with pituitary adenoma may constitute a dilemma for both a doctor and a patient. The aim of the study was to estimate the influence of pregnancy on the clinical course of pituitary tumors. Material consisted of 89 females, aged 20-38 (mean 31,3), of whom 86 - with prolactinoma and 3 with acromegaly. In the patients with prolactinoma, pregnancy was possible after successful treatment with dopamine (DA)-agonists, namely, in 71 cases with the use of bromocriptine (Parlodel, Bromergon, Parlodel LAR) and in 8 cases with octabenzoquinoline (Norprolac). Fourteen women with prolactinoma were pregnant twice, 3 - three times and 1 - four times. In all the patients with prolactinoma, PRL level was monitored during pregnancy and after delivery, whereas in the patients with acromegaly, it was GH and IGF-1 which were controlled. Apart from that, in all the cases, visual field was routinely examined, whereas the size of adenoma was estimated by CT or MR twice, before pregnancy and after delivery. In the patients with prolactinoma, after confirmation of pregnancy, the treatment with DA-agonists was withdrawn, which caused an increase of PRL level up to 100-400 ng/ml. In 13 patients (15 p.c.) recurrence of headaches, narrowing of visual field and, in 3 cases, paresis of oculomotor nerve, made it necessary to reinstate the treatment with bromocriptine. patients with compressive symptoms, characterized with the greatest increase of PRL level, which ranged from 500 ...

  stosując format: