Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: ZDROJEWSKI
Liczba odnalezionych rekordów: 12Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/12

Tytuł oryginału: Aptekarze w Golgocie Wschodu
Autorzy: Pusiarski Tadeusz, Zdrojewski Stanisław Zygmunt Maria
Opracowanie edytorskie: Peszkowski Zdzisław A. J. (przedm.).
Źródło: - Pelplin, Wydaw. Diecezji Pelplińskiej "Bernardinum" 2002, 432 s. : il., tab., 22 cm.
Sygnatura GBL: 740,520

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna

  Wskaźnik treści:
 • historia nowożytna
 • historia okresu wojny 1939-1945
 • historia XX wieku

  Temat korporatywny:
 • Wojna 1939-1945


  2/12

  Tytuł oryginału: Nadciśnienie tętnicze w Polsce
  Autorzy: Zdrojewski Tomasz
  Źródło: W: 2 Katowickie Seminarium "Postępy w nefrologii i nadciśnieniu tętniczym" : [materiały zjazdowe] - Katowice, [2002] s.[77-80], bibliogr. 30 poz. - 2 Katowickie Seminarium pt. Postępy w nefrologii i nadciśnieniu tętniczym Katowice 14-16.11. 2002
  Sygnatura GBL: 802,649

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  3/12

  Tytuł oryginału: Zaburzenia przemiany białkowej, węglowodanowej i lipidowej
  Autorzy: Zdrojewski Zbigniew, Rutkowski Bolesław
  Źródło: W: 2 Katowickie Seminarium "Postępy w nefrologii i nadciśnieniu tętniczym" : [materiały zjazdowe] - Katowice, [2002] s.[161-170], tab., bibliogr. 10 poz. - 2 Katowickie Seminarium pt. Postępy w nefrologii i nadciśnieniu tętniczym Katowice 14-16.11. 2002
  Sygnatura GBL: 802,649

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  4/12

  Tytuł oryginału: Biopsja nerki : standard 17
  Autorzy: Kacprzyk Feliks, Zdrojewski Zbigniew, Roszkiewicz Andrzej
  Źródło: W: 2. Katowickie Seminarium "Postępy w nefrologii i nadciśnieniu tętniczym" : [materiały zjazdowe] - Katowice, [2002] s.[205-207], tab. - 2 Katowickie Seminarium pt. Postępy w nefrologii i nadciśnieniu tętniczym Katowice 14-16.11. 2002
  Sygnatura GBL: 802,649

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  5/12

  Tytuł oryginału: Screening of major cardiovascular risk factors among members of the Polish Parliament as health marketing among Polish decision-makers for efficient cardiovascular prevention.
  Tytuł polski: Pomiar głównych czynników ryzyka chorób sercowo-naczyniowych w Parlamencie. Działanie uświadamiające polskim środowiskom opiniotwórczym konieczność zapobiegania chorobom układu krążenia.
  Autorzy: Zdrojewski Tomasz, Kąkol Michał, Babińska Zofia, Piwoński Jerzy, Pieńkowski Ryszard, Semetkowska Ewa, Januszko Wiktor, Olszewski Robert, Broda Grażyna, Adamus Jerzy, Krupa-Wojciechowska Barbara, Rywik Stefan
  Opracowanie edytorskie: Giec Leszek (koment.).
  Źródło: Kardiol. Pol. 2002: 56 (2) s.207-216, il., bibliogr. 26 poz., streszcz. - Tekst równol. w jęz. pol.
  Sygnatura GBL: 313,397

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Program pomiarów czynników ryzyka chorób układu krążenia w Parlamencie RP odbył się pod patronatem Zarządu PTNT, PTK, Rektora AMG we współpracy z Europejskim Towarzystwem Kardiologicznym w dniach 11-12 maja 2000 roku podczas 78 Posiedzenia Sejmu RP oraz 58 Posiedzenia Senatu RP na wzór akcji przeprowadzonej w Parlamencie Europejskim w Brukseli ze środków Narodowego Programu Ochrony Serca. Wszyscy organizatorzy i wykonawcy wykonali badanie nieodpłatnie.

  Streszczenie angielskie: The project was conducted under the auspices of the Boards of the Polish Society of Hypertension and the Polish Cardiac Society, the Rector of Medical University of Gdańsk, and thanks to cooperation with the European Society of Cardiology. The screening was performed on may 11-12, 2000, during the 78th Session of the Polish Parliament (Sejm) and during the 58th Session of the Polish Senate, and followed a similar screening in the European Parliament in Brussels. The project was carried out free of charge by all the organisers and staff involved.


  6/12

  Tytuł oryginału: Czy w Polsce na progu XXI wieku nadciśnienie tętnicze jest prawidłowo diagnozowane i skutecznie leczone.
  Tytuł angielski: Is hypertension correctly diagnosed and treated in Poland at the turn of the XXI century?
  Autorzy: Broda Grażyna, Zdrojewski Tomasz
  Źródło: Kardiol. Pol. 2002: 56 (2) s.230-233, tab., bibliogr. 26 poz.
  Sygnatura GBL: 313,397

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  7/12

  Tytuł oryginału: Leczenie nerkozastępcze pacjentów w wieku podeszłym na terenie Pomorza Gdańskiego.
  Tytuł angielski: Renal replacement therapy in elderly patients in the Gdańsk Pomeranian region.
  Autorzy: Rutkowski Bolesław, Minkowski Jarosław, Rutkowski Przemysław, Zdrojewski Zbigniew, Dębska-Ślizień Alicja, Lichodziejewska-Niemierko Monika, Sein Anand Jacek, Chodorowski Zygmunt
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (4/5) : IX Ogólnopolski Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego z Sympozjum Sekcji Geriatrycznej i Sympozjum Sekcji Toksykologii Klinicznej Polskiego Towarzystwa Lekarskiego s.234-238, il., tab., bibliogr. 26 poz., sum. - 9 Ogólnopolski Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego z Sympozjum Sekcji Geriatrycznej i Sympozjum Sekcji Toksykologii Klinicznej Polskiego Towarzystwa Lekarskiego Gdańsk 31.05-01.06. 2002
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Starzenie się populacji jest zjawiskiem obejmującym coraz większą część cywilizowanego świata. Wiąże się z tym również zwiększenie ilości chorych na przewlekłą niewydolność nerek w wieku podeszłym. W poniższej pracy przeanalizowano postęp w leczeniu nerkozastępczym (ln) chorych w wieku podeszłym, w województwie pomorskim, od momentu zniesienia w roku 1997 bariery wieku jako czynnika dyskwalifikującego od tego rodzaju terapii. Od tego czasu liczba chorych po 65 roku życia rozpoczynających ln narastała, aby pod koniec 2000 roku wynieść 61 osób, co stanowiło 25 proc. wszystkich zakwalifikowanych do leczenia. Rozpatrując pierwotną przyczynę wystąpienia schyłkowej niewydolności nerek (spnn), zaobserwowano zwiększenie ilości nefropatii cukrzycowej z 15 do 27,9 proc. co odpowiada trendom w całym kraju i na świecie. Natomiast na stałym poziomie utrzymywał się udział nefropatii nadciśnieniowej (około 5 proc.). Nadal wiele osób późno trafia pod opiekę specjalistyczną, o czym śwwiadczy między innymi znaczny udział nefropatii o niejasnej etiologii - 32,8 proc. Jednak jeżeli chodzi o moment rozpoczęcia dializoterapii zbliżamy się do zaleceń światowych, o czym świadczy stopniowe obniżanie stężenia kreatyniny przy kwalifikacji. Dodatkowo większość chorych w wieku podeszłym rozpoczynających ln pochodzi z miast 74,6 proc., co oznacza, że wielu pacjentów z rejonów wejskich nie dociera do specjalistów i w ten sposób pozbawiona jest szansy ln. Dalsze narastanie liczby pacjentów z nefropatią cukrzycową i w podeszłym wieku oraz tendencji do wcześniejszego rozpoczynania dializoterapii stanowić będzie w najbliższych latach poważne wyzwanie, nie tylko dla środowiska nefrologicznego, ale dla całego systemu opieki zdrowotnej.

  Streszczenie angielskie: Aging of population is a common phenomenon all over the civilized world. It results in increasing number of aged patients with end-stage renal disease. We analysed patients over 65 yers who have been qualified for renal replacement therapy (RRT) since 1997. From that time age was no longer barrier for RRT in Pomerania region. Number of aged patients starting RRT raised systematically and achieved 61 pts in 2000. It was 25 p.c. of all starting this therapy in our region. In this period we observed changes in the causes of primary renal diseases: diabetic nephropathy raised from 15 to 27.8 p.c., but hypertensive nephropathy unexpectedly was stale at 5 p.c. Most of elderly patients qualified for RRT lived in town - 74.6 p.c. It means that many of them living in rural areas did not have adequate nephrological care and probably some of them have not been qualified for RRT. Late referral in this group is still a great problem. Many patients have never been referred to nephrologist before starting RRT. In majority of those cases no definitive daignosis of ESRD was established. At present we are aiming at international standards and patients are started on RRT with lower level of serum creatinine than earlier. Increasing number of patients with diabetic nephropathy and in advanced age will require grat effort both from nephrological community and health care system.


  8/12

  Tytuł oryginału: Mechanizmy nefroprotekcyjnego działania statyn.
  Tytuł angielski: Mechanisms of statin nephroprotective actions.
  Autorzy: Chmielewski Michał, Zdrojewski Zbigniew, Rutkowski Bolesław
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (7) s.519-522, il., bibliogr. 31 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • kardiologia
 • nefrologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Inhibitory reduktazy HMGCoA (statyny) stanowią grupę leków, której znaczenie w leczeniu hiperlipidemii jest obecnie powszechnie znane i akceptowane. Liczne wieloośrodkowe badania kliniczne wykazały skuteczność statyn w obniżaniu stężenia cholesterolu, a także w opóźnianiu postępu procesu miażdżycowego i zmniejszaniu częstości incydentów sercowo-naczyniowych. Jedna od chwili odkrycia pierwszych statyn trwają także badania nad innymi mechanizmami działania tych leków. Istnieje wiele przesłanek przemawiających za antyproliferacyjnym i przeciwzapalnym wpływem statyn. Niniejszy artykuł stanowi przegląd badań nad tymi mechanizmami, ze szczególnym uwzględnienie ich nefroprotekcyjnego znaczenia.

  Streszczenie angielskie: The great importance of HMGCoA reductase inhibitors (stains) in treatment of hyperlipidemia is well known, and accepted. Numerous multicenter trials have shown the effectivenes of statins in lowering cholesterol concentration, slowing down progression of atherosclerosis, and in decreasing number of cardio-vascular incidents. However, since the discovery of stains experiments have been carried out showing other mechanisms of action of these drugs. Many circumstances expose the antiproliferative, and antiinflammatory influence of HMGCoa reductase inhibitors. This paper presents a review of the studies on these mechanisms with a special emphasis on their nephroprotective role.


  9/12

  Tytuł oryginału: Benefits and menaces related to the use of statins in patients after renal transplantation.
  Autorzy: Chmielewski Michał, Zdrojewski Zbigniew, Rutkowski Bolesław
  Źródło: Ann. Transplant. 2002: 7 (2) s.6-10, il., tab., bibliogr. 60 poz.
  Sygnatura GBL: 313,259

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • transplantologia
 • nefrologia
 • toksykologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Hypercholesterolemia in patients after renal transplantation composes a signifcant risk factor of cardio-vascular disease, it may also worsen graft survival. Statins are the most potent drugs to lower blood cholesterol. They also posses numerous pleiotropic abilities. The paper presents benefits of the use of statins in patietns after renal transplantation, as well as the dangers related to the side effects of these drugs. It underlines that adequate use of statins is worth considering in patients after renal transplantation, taking into account not only their abilit to lower cholesterol but also their additional properties positively influencing graft survival.


  10/12

  Tytuł oryginału: Leczenie mykofenolanem mofetylu pacjentów z pierwotnymi kłębuszkowymi zapaleniami nerek - obserwacje własne.
  Tytuł angielski: Treatment with mycophenolate mofetil in patients with chronic glomerulonephritis - personal observations.
  Autorzy: Bułło Barbara, Zdrojewski Zbigniew, Rutkowski Bolesław
  Źródło: Nefrol. Dializ. Pol. 2002: 6 (4) s.220-224, il., tab., bibliogr. 17 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,411

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Mykofenolan mofetylu (MMF) jest lekiem immunosupresyjnym stosowanym od wielu lat u pacjentów po przeszczepieniu narządów unaczynionych. Jak dotychczas niewiele wiadomo o jego skutecznosći w leczeniu chorób autoimmunologicznych. Celem badań była ocena efektywności leczenia MMF u pacjentów z opornym na leczenie zespołem nerczycowym w przebiegu pierwotnych glomerulopatii. MMF zastosowano u 3 kobiet i 2 mężczyzn, w wieku 19-28 lat, u których na podstawie biopsji nerki rozpoznano glomerulopatię mezangialną proliferacyjną (3 chorych) i FSGS (2 chorych). Lek w dawce 2 x 1,0 g podawano doustnie przez okres 1 roku. Po zakończeniu leczenia planowano konwersję do azatiopryny jako kontynuację leczenia immunosupresyjnego. Remisję zespołu nerczycowego uzyskano tylko u jednej chorej, a u pozostałych 4 chorych nie obserwowano spadku białkomoczu. U 1 pacjentki doszło do rozwoju niewydolności nerek w okresie przeprowadzania badań. Wydaje się, że leczenie MMF u pacjentów z pierwotnymi glomerulopatiami jest nadal kontrowersyjne. Wskazane byłoby przeprowadzenie wieloośrodkowych badań randomizowanych, które mogłyby pomóc wyjaśnić właściwe miejsce MMF w leczeniu pierwotnych glomerulopatii.

  Streszczenie angielskie: Mycophenolate mofetil (MMF) a immunosuppresive agent has been used successfully in patients with solid organ transplatnation. However, little is known abourt the effects of MMF in autoimmune diseases. The aim of the presented study was to assess the effectiveness of MMF therapy in patients with resistant nephrotic syndrome during chronic primary glomerulonephritis (GM). We treated 3 women and 2 men, aged 19-28 years. The underlying glomerular disease were mesangial proliferative GM (n = 3) and FSGS (n = 2). MMF applied in the dosage 2 x 1.0 g during 1 year. After treatment conversion was planned to azathioprine forimmunosuppressive therapy continuation. Only in 1 pts we obtained remission of nephrotic syndrome, but in 4 others decrease of proteinuria was observed. One patient developed renal failure during the time of treatment. Therapy of MMF in pts with primary glomerulonephritis is still controversial. It is important to perform a randomised multicentre study that would help explain the place of MMF tretament in primary GM.


  11/12

  Tytuł oryginału: Nadciśnienie tętnicze w Polsce.
  Tytuł angielski: Arterial hypertension in Poland.
  Autorzy: Zdrojewski Tomasz
  Źródło: Terapia 2002: 10 (7/8) s.4-7, bibliogr. 30 poz.
  Sygnatura GBL: 313,048

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  12/12

  Tytuł oryginału: Współczesne metody zapobiegania i leczenia ostrej niewydolności nerek.
  Autorzy: Zdrojewski Zbigniew
  Źródło: Prz. Epidemiol. 2002: 56 supl. 4: IV Warsztaty Naukowo-Szkoleniowe "10 Biomedica Poland Sp. z o.o." s.3-11, il., tab., bibliogr. 20 poz. - 4 Warsztaty Naukowo-Szkoleniowe pt. 10. Biomedica Poland Sp. z o.o. Dębe 06-08.06. 2002
  Sygnatura GBL: 301,250

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono zasadnicze przyczyny ostrej niewydolności nerek (o.n.n.). Zwrócono uwagę na konieczność zapobiegania wystąpienia tego zespołu chorobowego i podano zasady postępowania w najczęstszych sytuacjach klinicznych. Wcześnie rozpoznana przednerkowa o.n.n. jest odwracalna. Niestety leczenie zachowawcze miąższowej niezapalnej o.n.n. jest w większości przypadków nieskuteczne. Chorzy z postacią oligo-anuryczną wymagają hospitalizacji w ośrodku dysponującym leczeniem nerkozastępczym. Metoda i technika leczenia powinna być dostosowana do każdego pacjena indywidualnie.

  stosując format: