Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: ZBROWSKA-BIELSKA
Liczba odnalezionych rekordów: 2Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/2

Tytuł oryginału: Wyznaczenie progu słyszenia dla wysokich częstotliwości u młodzieży zamieszkałej na Górnym Śląsku.
Tytuł angielski: The estimation of hearing threshold for high frequencies in children from Upper Silesia.
Autorzy: Gierek Tatiana, Klimczak-Gołąb Lucyna, Majzel Krystyna, Zbrowska-Bielska Danuta
Źródło: Otolaryngol. Pol. 2002: 56 (3) s.345-352, il., tab., bibliogr. 25 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,466

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • otorynolaryngologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • dzieci 13-18 r.ż.

  Streszczenie polskie: Przedstawiono w pracy wyniki pmiarów progowych przewodnictwa powietrznego (p.p.) w rozszerzonym zakresie wysokich częstotliwości(w.cz.) u 61 osób "otologicznie zdrowych" poniżej 20 roku życia. Podzielono ich na dwie podobne liczebine grupy wiekowe: A i B. Wszyscy byli mieszkancami miast Górnego Śląska. Wyniki powyższe pozwoliły na wyznaczenie wartości zera audiometrycznego dla użytkowanego do badań audiometru.

  Streszczenie angielskie: Study was carried out in frequency range 8-19 kHz with audiometer AS 10 HF. Lack of internationally accepted reference value of the hearing threshold of air conduction at extended frequency range resulted in own evaluation of the audiometric zero point for air conduction at the range 8-18 kHz in "otologically healthy" subjects younger than 20 years. They were divided into subgroup A and B according to age. Investigation of the threshold values for air conduction at extended range of high frequencies were base for evaluation of the audiometric zero value for used equipment.


  2/2

  Tytuł oryginału: Przypadek obustronnie przedłużonych wyrostków rylcowatych.
  Tytuł angielski: A case of bilaterally elongated styloid processes.
  Autorzy: Gierek Tatiana, Zbrowska-Bielska Danuta, Majzel Krystyna
  Źródło: Otolaryngol. Pol. 2002: 56 (6) s.713-715, il., bibliogr. 8 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,466

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • otorynolaryngologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Przedstawiono opis przypadku chorej z symetrycznie przedłużonymi wyrosktami rylcowatymi, które objawiały się jednostronnymi objawami zespołu Eagle'a. Nadmiernie długi prawy wyrostek rylcowaty resekowano chirurgicznie po wykonaniu diagnostyki radiologicznej.

  stosując format: