Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: ZBORALSKI
Liczba odnalezionych rekordów: 2Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/2

Tytuł oryginału: Uraz okołoporodowy a używanie alkoholu i środków uzależniających przez żołnierzy jednostki aeromobilnej (szybkiego reagowania).
Tytuł angielski: Perinatal disorder and alcohol or other psychoactive substance use in soldiers of airmobile unit.
Autorzy: Nowakowski Tomasz, Gruszczyński Wojciech, Zboralski Krzysztof
Źródło: Alkoh. Narkom. 2002: 15 (3) s.293-303, il., tab., bibliogr. 8 poz., sum.
Sygnatura GBL: 306,374

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Głównym celem podjętych badań było poznanie, analiza i porównawcza ocena występujących nieprawidłowości porodu i ich wpływ na stosunek do środków uzależniających w populacji poborowych wcielanych do pełnienia zasadniczej służby wojskowej w pododdziałach 25 BKPow. (25 Brygada Kawalerii Powietrznej) w 2001 roku. W 2001 roku poddano badaniom psychiatrycznym i psychologicznym 266 poborowych wcielonych do 1 dywizjonu 25 BKPow. Badanie psychiatryczne prowadzono w oparciu o specjalnie skonstruowaną "Kartę badania w okresie wcielenia", która składała się z 17 zagadnień dotyczącyh wywiadu, oceny stanu somatycznego i psychicznego, stosunek do uzależnień. Badanie psychologiczne przeprowadzono z pomocą testów: MOOSA i ACL. Autorzy przedstawili analizę wyników badań nad problemem używania środków uzależniających, przeprowadzonych w populacji żołnierzy z obciążającym wywiadem okołoporodowym w porównaniu z populacją o negatywnym wywiadzie. W badanej populacji żołnierzy u blisko 17 proc. stwierdzono przebycie urazu okołoporodowego. Populacja ta, istotnie częściej, już od wieku szkolnego używała lub nadużywała środków uzależniających i alkoholu. Znacznie częściej w tej grupie występowały zaburzenia psychiczne spowodowane używaniem alkoholu. Żołnierze z przebytym urazem okołoporodowym częściej stosują nieracjonalne strategie zaradcze w rozwiązywaniu sytuacji trudnych.

  Streszczenie angielskie: The main aim of the research was analysis and comparative evaluation of perinatal disorders and their influence on addictions in the population of recruits of basic military service of submits of 25 Air Cavalary Brigade. In 2001 year 266 recruits who entered 1 squadron of 25 Air Cavalry Brigade had psychiatric and psychological examination was carried out on the basis of specially constructed "Examination cheart of the recruit" which consist of seventen questions relating to history, physical examination, psychiatric examination, and attitude to addictions. The psychological examinations was carried out using MOOS's and ACL's tests. The authors showed the results of the research on the addictives in the population of soliders with positive perinatal history compare to those with negative one. In the examined population of soliders about 17 p.c. had positive perinatal disorders history. This population more often was an addictives or ever overdosed addictives and alcohol since school years. Psychiatric disorders resulting from alcohol overdose were more frequent in the population. The soldiers with history of perinatal disorders more often use irrational remedial measures while solving problems.


  2/2

  Tytuł oryginału: Ocena skuteczności i tolerancji mirtazapiny w leczeniu zaburzeń depresyjnch u osób w wieku podeszłym - doniesienie wstępne.
  Tytuł angielski: Efficacy and tolerance assessment of mirtazapine in the treatment of depression in the eldery - preliminary report.
  Autorzy: Florkowski Antoni, Gruszczyński Wojciech, Zboralski Krzysztof
  Źródło: Psychiatr. Pol. 2002: 36 (6) supl.: X Gdańskie Dni Lecznictwa Psychiatrycznego s.143-146, il., bibliogr. 9 poz., sum. - 10 Gdańskie Dni Lecznictwa Psychiatrycznego Gdańsk 06. 2002
  Sygnatura GBL: 305,130

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Depressive disorders are often met in the elderly, its course is usually protracted and outcome sometimes fatal. The purpose of this study is evaluation of efficacy and tolerance of mitrazapine in this group of patients. 24 patients (mean age 73,8) with major depressive episode ( 20 in 17-tem HAMD; also CGI scale was used for evaluation) without psychotic features were treated with mirtazapine (30 - 45 mg) for 6 months. Results: improvement (especially such symptoms as better mood and sleep, less anxiety) could be seen in 75 p.c. of patients.

  stosując format: