Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: ZAWILIŃSKI
Liczba odnalezionych rekordów: 1Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/1

Tytuł oryginału: Trudności diagnostyczne neuroendokrynnego raka krtani.
Tytuł angielski: Diagnostic difficulties of neuroendocrinne carcinoma of the larynx.
Autorzy: Trąbka-Zawicki Paweł, Składzień Jacek, Zawiliński Jarosław, Wierzchowski Wojciech
Źródło: Otolaryngol. Pol. 2002: 56 (4) s.433-435, il., bibliogr. 7 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,466

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Przedstawiono rzadki przypadek wielkokomórkowego raka neuroendokrynnego krtani. Sześćdziesięciosześcioletni mężczyzna był poddany całkowitemu usunięciu krtani z powodu czerniaka. W pooperacyjnym badaniu histopatologicznym stwierdzono wielkokomórkowego, neuroendokrynnego raka. Zwrócono uwagę na błędne rozpoznanie przedopracyjne, które ograniczyło operację węzłową. Niemniej, autorzy podkreślają trudności we właściwej ocenie patomorfologicznej, wymagającej przeprowadzenia odpowiednich testów immunohistochemicznych. Omówiono leczenie oraz rokowanie.

  Streszczenie angielskie: The rare case of the large cell neuroendocrinic carcinoma of larynx was described. 66 years old man was treated by total laryngectomy because of melanoma. Postoperative, immunohistochemical study shoved large cell neuroendocrinic carcinoma. A special emphasis was put ont the preoperative misdiagnose, limiting neck dissection. The authors point out, however, the difficulties of the pathologic differentiation caused by similarity of these tumors. The treatment and prognosis are discussed.

  stosując format: