Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: ZAWADZKA-BARTCZAK
Liczba odnalezionych rekordów: 2Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/2

Tytuł oryginału: Korelacje między zmianami częstości rytmu serca a tolerancją przyspieszeń +Gz w programie interwałowym.
Tytuł angielski: Correlation between changes in the cardiac rhythm and +Gz tolerance in the interval program.
Autorzy: Zawadzka-Bartczak Ewelina
Źródło: Pol. Prz. Med. Lot. 2002: 8 (2) s.127-132, tab., bibliogr. 10 poz., sum.
Sygnatura GBL: 304,985

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • medycyna pracy

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Celem pracy była odpowiedź na pytanie czy podczas testów na wirówce przeciążeniowej tolerancja przyspieszeń +Gz koreluje ze zmianami/wahaniami częstości rytmu serca w programie interwałowym. Oceniano elektrokardiogramy 20 pilotów (instruktorów) i 20 podchorążych II i III roku WOSWL, zarejestrowane podczas testu wirówkowego. Dokonano korelacji między maksymalnymi przyrostami częstości rytmu serca w wydzielonych fazach badania: wyjściowej (przed każdym z interwałów), maksymalnej (na szczycie każdego z interwałów) i końcowej (po zakończeniu każdego z interwałów) z tolerancją przyspieszeń. Uzyskano istotne statystycznie korelacje między analizowanymi parametrami. Wyciągnięto następujący wniosek: tolerancja przyspieszeń +Gz, w programie interwałowym, zależy w dużym stopniu od odruchowych zmian napięcia układu autonomicznego (których konsekwencją są wahania częstości skurczów serca, HR). Stopień nasilenia tych zmian (HR), zwłaszcza w szczytowych fazach interwałów, wykazuje liniową zależność z tolerancją +Gz.


  2/2

  Tytuł oryginału: Aminy katecholowe a stres.
  Tytuł angielski: Catecholamines and stress.
  Autorzy: Markiewicz Lech, Zawadzka-Bartczak Ewelina
  Źródło: Pol. Prz. Med. Lot. 2002: 8 (2) s.149-159, bibliogr. 37 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,985

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • medycyna pracy
 • psychiatria i psychologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: W artykule przedstawiono zachowanie się stężeń noradrenaliny i adrenaliny w warunkach działania stresu emocjonalnego i fizycznego, uwzględniając działalność lotniczą. Wykazano różnice w zachowaniu się amin katecholowych w osoczu oraz ich wydzielania z moczem pod wpływem różnych rodzajów wysiłku fizycznego, lotów na samolotach bojowych, a także działania przyspieszeń i hipograwitacji.

  stosując format: