Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: ZAWADZKA
Liczba odnalezionych rekordów: 19Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/19

Tytuł oryginału: Tracheotomy in children - indications and complications.
Autorzy: Zawadzka-Głos Lidia, Chmielik Mieczysław
Źródło: New Med. 2002: 5 (2) s.49-52, tab., bibliogr. 22 poz.
Sygnatura GBL: 313,682

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • chirurgia
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Tracheostomy is a life-saving procedure when pertbrmecl with an appropriate indication and surgical technique. There is a limited indication for tracheostomy procedures in paediatrie surgery. It is rarely applied to the paediatric patient because they can be kept intuhated for a longer period compared to adults. Indications for tracheostomy are prolonged intubation, subglotie stenosis, general body trauma, tracheomalasia, cervical tumour pressing the trachea and larynx, congenital diseases of the larynx, burn injuries of the trachea, and foreign body aspiration. In the last decade the number of cases with tracheotomy increased due to the development of new intensive care units, the use of mechanical ventilation, and the increasing number of patients needing prolonged ventilation support. Tracheotomy in children lias been associated with significant operative and post-operative complications. When long-term tracheotomy is needed, parent education, together with special equipment and environment may allow the return of the tracheotomised child to home in secure conditions.


  2/19

  Tytuł oryginału: Assessment of hearing in children in postoperative treatment of choanal atresia.
  Autorzy: Zawadzka-Głos Lidia, Bielicka Anna, Chmielik Mieczysław
  Źródło: New Med. 2002: 5 (2) s.58-60, tab., bibliogr. 12 poz.
  Sygnatura GBL: 313,682

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • niemowlęta
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Choanal atresia is a congenital abnormality often coexisting with other developmental abnormalities. The treatment of choice his condition is surgical restoration of choanae patency using a transnasal or transpalatal operative approach. After ;ical treatment, separators are fixed for several weeks in the posterior choanae and nasopharynx. Surgical transpalatal rvention and extended retention of separators in the posterior choanae and nasopharynx may cause auditive tube unction and otitis media with effusion. The aim of this work was the estimation of the occurence of otitis media with sion in children under post-operative treatment after choanal atresia depending on the surgical approach applied. immary of the period 1959-2002 in the Department of Paediatric Otorhinolaryngology in Warsaw shows that 175 operations s performed because of choanal atresia. A group of 11 children operated on choanal atresia between 1996-2002 was nined. Acoustic impedance audiometry was performed in all children. Bilateral choanal atresia was recognised in 4 children, unilateral choanal atresia in 7 children. A tympanomctry curve type B was obtained in 4 children, but a tympanometry curve type A was found in 7. In the examined group we did not find a dependence between the type of operative approach in surgical treatment of choanal atresia and otitis media with effusion occurrence.


  3/19

  Tytuł oryginału: Laryngeal papillomatosis in children and their surgical treatment.
  Autorzy: Zawadzka-Głos Lidia, Chmielik Mieczysław, Bielicka Anna
  Źródło: New Med. 2002: 5 (2) s.64-66, bibliogr. 17 poz.
  Sygnatura GBL: 313,682

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • onkologia
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Laryngeal papillomas in children constitute a disease of viral aetiology caused by Human Papilloma Virus. Even though the changes arc histologically benign, their exophytic growth may lead to a critical airway obstruction and the child's suffocation. Due to the tendency to recur, lack of causal treatment, and risk of malignancy the optimal method of treating this condition is still being sought. The study presents methods applied nowadays in the treatment of laryngeal papillomas; especially, it concentrates on a classical papillotomy and its main advantage: the diminished risk of scar formation leading to laryngeal stenosis and vocal fold injury with speech disorders.


  4/19

  Tytuł oryginału: Penicillin-binding proteins of Listeria monocytogenes - a re-evaluation.
  Autorzy: Korsak Dorota, Zawadzka Joanna J., Siwińska Maria E., Markiewicz Zdzisław
  Źródło: Acta Microbiol. Pol. 2002: 51 (1) s.5-12, il., tab., bibliogr. [23] poz.
  Sygnatura GBL: 302,697

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Streszczenie angielskie: Intact Listeria monocytogenes cells or membranes isolated from them were treated with [3H]penicillin to allow identification of the penicillin binding proteins (PBPs) located in the cytoplasmic membrane. In the former case the PBPs were released from the cells following disruption of the cell wall murein with Listeria monocytogenes bacteriophage lysin. The procedure described by Dougherty et al. (1996) for Escherichia coli, with some modifications, was used to evaluate the Mrs of the individual PBPs and allowed direct quantitation of their copy number.


  5/19

  Tytuł oryginału: Komentarz [...] do artykułu A. Brzozowskiej, M. Ciupaka, J. Komender pt. "Ocena i postępowanie w przypadku prób samobójczych dzieci i młodzieży", Ped. Pol. 4/2002, 279-284.
  Autorzy: Zawadzka Magdalena
  Źródło: Pediatr. Pol. 2002: 77 (7) s.617-618
  Sygnatura GBL: 301,294

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa
 • list i notatka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  6/19

  Tytuł oryginału: Zmiany płucne w młodzieńczych brodawczakach krtani i tchawicy.
  Tytuł angielski: Pulmonary manifestations of juvenile laryngotracheal papillomatosis.
  Autorzy: Jakubowska Anna, Zawadzka-Głos Lidia, Brzewski Michał, Biejat Agnieszka, Marciński Andrzej
  Źródło: Pol. J. Radiol. 2002: 67 (3) s.48-53, il., tab., bibliogr. 7 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,279

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • onkologia
 • otorynolaryngologia
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Laryngeal papillomas are a frequent pathology in children and adolescents. The involvement of the respiratory system and spreading of the papillomas into the trachea and into the bronchi is a rare but severe complications. In teh group of 90 children diagnosed and treated in the Clinic of Otolaryngology papillomas in the trachea and in the bronchi were found 4 children. In the chest X-ray and in the CT of the chest in all four children small tumors and cysts of diameter beteen 5mm and 3 cm were found in the lungs. These lesions increased during the observation (8-16 years). The number and size of cystic lesions increased with age, with periodic occurrenceof inflammatory and atelectatic changes and progressive respiratory failure. One patient died in the age of 18, and teh clinical status of two patients is severe. The diagnosis of acquired cystic lesions in the lungs in the patients with laryngeal papillomas suggest the presence of papillomas in the trachea and in the bronchi with involvement of lung tissue.


  7/19

  Tytuł oryginału: Budowa morfologiczna stóp osób uprawiających taniec ludowy
  Autorzy: Demczuk-Włodarczyk Ewa, Bieć Ewa, Zawadzka Dominika, Ostrowska Bożena, Boerner Ewa
  Źródło: W: I Konferencja Naukowo-Dydaktyczna "Ruch, muzyka i taniec, jako element kultury i edukacji" z cyklu ruch, muzyka, taniec - Wrocław, 2002 s.11-14, il., tab., bibliogr. [4] poz. - 1 Konferencja Naukowo-Dydaktyczna pt. Ruch, muzyka i taniec jako element kultury i edukacji Wrocław 17-19.09. 2001
  Sygnatura GBL: 735,617

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  8/19

  Tytuł oryginału: Korelacje między zmianami częstości rytmu serca a tolerancją przyspieszeń +Gz w programie interwałowym.
  Tytuł angielski: Correlation between changes in the cardiac rhythm and +Gz tolerance in the interval program.
  Autorzy: Zawadzka-Bartczak Ewelina
  Źródło: Pol. Prz. Med. Lot. 2002: 8 (2) s.127-132, tab., bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,985

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • medycyna pracy

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Celem pracy była odpowiedź na pytanie czy podczas testów na wirówce przeciążeniowej tolerancja przyspieszeń +Gz koreluje ze zmianami/wahaniami częstości rytmu serca w programie interwałowym. Oceniano elektrokardiogramy 20 pilotów (instruktorów) i 20 podchorążych II i III roku WOSWL, zarejestrowane podczas testu wirówkowego. Dokonano korelacji między maksymalnymi przyrostami częstości rytmu serca w wydzielonych fazach badania: wyjściowej (przed każdym z interwałów), maksymalnej (na szczycie każdego z interwałów) i końcowej (po zakończeniu każdego z interwałów) z tolerancją przyspieszeń. Uzyskano istotne statystycznie korelacje między analizowanymi parametrami. Wyciągnięto następujący wniosek: tolerancja przyspieszeń +Gz, w programie interwałowym, zależy w dużym stopniu od odruchowych zmian napięcia układu autonomicznego (których konsekwencją są wahania częstości skurczów serca, HR). Stopień nasilenia tych zmian (HR), zwłaszcza w szczytowych fazach interwałów, wykazuje liniową zależność z tolerancją +Gz.


  9/19

  Tytuł oryginału: Aminy katecholowe a stres.
  Tytuł angielski: Catecholamines and stress.
  Autorzy: Markiewicz Lech, Zawadzka-Bartczak Ewelina
  Źródło: Pol. Prz. Med. Lot. 2002: 8 (2) s.149-159, bibliogr. 37 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,985

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • medycyna pracy
 • psychiatria i psychologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: W artykule przedstawiono zachowanie się stężeń noradrenaliny i adrenaliny w warunkach działania stresu emocjonalnego i fizycznego, uwzględniając działalność lotniczą. Wykazano różnice w zachowaniu się amin katecholowych w osoczu oraz ich wydzielania z moczem pod wpływem różnych rodzajów wysiłku fizycznego, lotów na samolotach bojowych, a także działania przyspieszeń i hipograwitacji.


  10/19

  Tytuł oryginału: Świadomość i wiedza warunkiem prozdrowotnych postaw pracowników w miejscu pracy.
  Tytuł angielski: Awareness and knowledge as prerequisites for health oriented behavior.
  Autorzy: Zawadzka Bożena
  Źródło: Med. Pr. 2002: 53 (6) wyd. spec. s.489-493, il., bibliogr. 15 poz., sum. - Świętokrzyskie Dni Medycyny Pracy - ogólnopolskie sympozjum naukowe Kielce 05-08.06. 2002
  Sygnatura GBL: 301,901

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • medycyna pracy
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Ceelm głównym "Zakładowego Programu Ochrony Słuchu) podjętego przez WOMP w Kielcach jest ochrona słuchu pracowników przed działaniem hałasu w miejscu pracy. W ramach diagnozy stanu wyjściowego określano m. in. poziom świadomości i wiedzy pracowników, dotyczącej narażenia na hałas. Badaniami ankietowymi (anominowymi) objęto 945 praacowników z 19 zakładów pracy na terenie województwa świętokrzyskiego, pracujących w narażeniu na hałas: 75 - 83 dB (A) - 31 proc.; pracowników oraz powyżej 85 dB (A) - 69 proc. pracowników. W badanej grupie 88 proc. pracowników jest świadomych swojej pracy w narażeniu na NDN hałas, ale 69 proc. ankietowanych okrśla ją jednocześnie jako uciążliwą i szkodliwą. Negatywne skutki hałasu dla organizmu podawane przez pracowników, to głównie uszkodzenia narządu słuchu (77 porc.) oraz układu nerwowego (61 proc.) ankietowanych. Tylko 39 proc. pracowników z grupy 69 proc. narażonych na hałas ponad 85 dB (A) jest tego świadomych. Najczęstszym źródłem informacji dla pracowników o poziomach hałasu na stanowisku ich pracy są: kierownik wydziału - 44 proc. wskazań, pracownik bhp - 44 proc. wskazań, a w następnej kolejności lekarz - 23 proc. wskazań. Przytoczone wybiórczo wyniki wskazują na konieczność podejmowania działań edukacyjnych przez służby medycyny pracy (na równi z terapeutycznymi) jako podstawowych w skuteczności ochrony i potęgowania kapitału zdrowotnego pracująacych.


  11/19

  Tytuł oryginału: Urazy u pacjentów geriatrycznych.
  Tytuł angielski: Geriatric trauma patients.
  Autorzy: Raniszewska Ewa, Referowska Maria, Zawadzka-Kaczmarek Katarzyna
  Źródło: Anestezjol. Intens. Ter. 2002: 34 (4) s.285-289, bibliogr. 23 poz.
  Sygnatura GBL: 305,376

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  12/19

  Tytuł oryginału: Zastosowanie nowych, roślinnych składów inhalacyjnych w leczeniu nawracających nieżytów gardła u dzieci.
  Tytuł angielski: Application of new plant-originated inhaled compositions in the treatment of recurrent pharyngitis in children.
  Autorzy: Alkiewicz Jerzy, Kędzia Bogdan, Zawadzka Danuta, Łasecka Katarzyna, Podstawski Zenon, Bugaj Urszula
  Źródło: Nowa Pediatr. 2002: 6 (4) s.239-242, tab., bibliogr. 11 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,366

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.

  Streszczenie angielskie: In the treatment of recurrent pharyngitis in children applied 2 new inhaled compositions comprising mainly ethereal oils. Applied inhalation treatment with both compositions resulted in marked physical improvement in children's health condition. Inhalations with saline solutions, which were sumultaneously going on, led to only slight physical improvement. It was also revealed that both new inhaled compositions led to intense elimination of bacterial pathogens from throats of the examined children, they were replaced by normal bacterial flora. The results of carried out studies show that new plantoriginated inhaled compositions may be used in treatment of children with recurrent pharyngitis.


  13/19

  Tytuł oryginału: Rola amiodaronu w utrzymaniu rytmu zatokowego po skutecznej kardiowersji elektrycznej u chorych z przetrwałym migotaniem przedsionków.
  Tytuł angielski: Role of amiodarone in sinus rhythm maintenance after successful carioversion in patients with persistent nonvalvular atrial fibrillation.
  Autorzy: Kosior Dariusz, Szulc Marcin, Zawadzka Maria, Pierścińska Magdalena, Stawicki Sławomir, Rabczenko Daniel, Torbicki Adam, Opolski Grzegorz
  Źródło: Pol. Arch. Med. Wewn. 2002: 108 (6) s.1151-1160, tab., bibligor. 27 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,501

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • toksykologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.

  Streszczenie polskie: Stosowanie leków antyarytmicznych poprawia odległy efekt kardiowersji elektrycznej przetrwałego migotania przedsionków (MP). Celem naszego badania była ocena skuteczności sekwencyjengo stosowania leków antyarytmicznych prowadzonej w celu utrzymania rytmu zatokowego (RZ) u chorych po KE przetrwałego MP. Grupa badana i metodyka. U 104 pacjentów w wieku 60,4 ń 7,9 lat z przetrwałym niezastawkowym MP wykonano planową KE. Po uzyskaniu RZ dołączano do terapii jeden z następujących leków antyarytmicznych (Lek I): propafenon, sotalol lub dizopiramid. Lek antyarytmiczny wybierany był w sposób otwarty, w zależności od etiologi i czasu trwania MP oraz wieku chorego. W przypadku nieskuteczności stosowanego leczenia i nawrotu MP wykonywano kolejną KE, a następnie pacjent otrzymywał inny, spośród wymienionych lek antyarytmiczny (Lek II). W przypadku ponownego nawrotu MP, dołączano do terapii amiodaron (Lek III) i wykonwyano trzecią KE. Po uzyskaniu RZ kontynuowano przewlekłe podawanie amiodaronu w dawkach podtrzymujących 100-200 mg/d. W przypadku nieskuteczności pierwszej KE wykonywano kolejny zabieg po wcześniejszym przygotowaniu amiodaronem, a po przywróceniu RZ amiodaron podawano przewlekle celem prewencji nawrotu MP. Wyniki. Za pomocą pierwszej KE udało się przywrócić RZ u 53,8 proc. pacjentów. Po 12 miesiącach obserwacji RZ utrzymywało 48,2 proc. chorych leczonych pierwszym lekiem antyarytmicznym (Lek I) (mediana nie istnieje). Zastosowanie kolejnego preparatu (Lek II), ...

  Streszczenie angielskie: Antiarrhythmic drugs prophylaxis may improve late outcome of electrical cardioversion (CV) in persistent atrial fibrillation (AF). We conducted a prospective study of the efficacy of sequential antiarrhythmic drug therapy in sinus rhythm (SR) maintenance after a successful elective CV in patients (PTS) with persistent nonvalvular AF. Investigated group and methods 104 pts (60.4 ń 7.9 years old) with persistent AF underwent CV. Following SR restoration pts received one of these antiarrhythmic drugs (Drug I): propafenone, sotalol, disopryamide. In case of arrhythmia recurrence we performed a second CV and pts received another drug from the mentioned before (DrugII). If treatment proved to be unsuccessful pts received amiodarone (Drug III) and a third CV was attempted. Following an unsuccessful first CV pts received loading dose amiodarone and another CV was attempted. In case of SR restoration amiodaron was administered continuously. Results. First CV was successful in 53.8 p.c. pts. Following 1 year 27 pts 948.2 p.c.) presented with SR treated with Drug I (median not exist); Drug II proved to be effective in 2 pts (7.0 p.c.) (median 14 days). Amiodarone as the third antiarrhythmic agent (Drug III), adminsitered in pts who had previously AF recurrence during the first two antiarrhythmic agents, occurred effective in additional 13 pts (median 307 days) who remained free from AF for one year from the initiation of sequential antiarrhythmic therapy. 48 pts in whom the ...


  14/19

  Tytuł oryginału: Chory z dyslipidemią po ostrym zespole wieńcowym.
  Tytuł angielski: Patients with dyslipidemia after acute coronary syndrome.
  Autorzy: Zawadzka-Byśko Maria, Dziduszko-Fedorko Ewa
  Źródło: Terapia 2002: 10 (9 z. 2) s.27-28, 30-35, tab., bibliogr. 48 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,048

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Acute coronary syndromes (ACS) develop due to rupture of an atherosclerotic plaque with subsequent thrombus formation in the coronary vasculature. High concentrations of serum cholesterol, particularly LDL - cholesterol, are one of the primary risk factors for developing atherosclerosis. LDL - cholesterol directly injures the endothelium and activating components of the inflammaotry process which involves the endothelium, cytokines, smooth muscle cells, lymphocytes, and tissue macrophages. Patients with known coronary artery disease (CAD), particularly ACS, have a more significant relationship between elevated LDL - cholesterol and CAD death than do persons without persisting cardiovascular disease. Multiple randomised, double blind clinical trials have shown that medical treatment with HMG - CoA reductase inhibitors (statins) significantly reduces cardiac mortality and morbidity in patients with known CAD. The beneficial effects of statin therapy may be related to reduction of LDL - cholesterol and pleiotropic mechanisms by which statins may also act.


  15/19

  Tytuł oryginału: Zawał serca - stan zagrożenia życia. Postępowanie przedszpitalne i szpitalne.
  Autorzy: Oręziak Artur, Zawadzka-Byśko Maria
  Źródło: Nowa Klin. 2002: 9 (9/10) s.926-939, il., tab., bibliogr. 31 poz.
  Sygnatura GBL: 313,015

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Postępowanie w świeżym zawale serca zmieniło się istotnie na przestrzeni ostatniej dekady. Ewolucja nastąpiła zarówno w dziedzinie metod diagnostycznych jak i terapeutycznych: poczynając od wprowadzenia do powszechnego użycia szybkich i czułych biochemicznych testów wykrywających martwicę komórek miokardium z wykorzystaniem mioglobiny i tropiny, poprzez powszechne stosowanie leczenia fibrynolitycznego, aż do coraz bardziej dostępnego leczenia inwazyjnego. Cały czas ulegają aktualizacji zalecenia międzynarodowych towarzystw kardiologicznych dotyczące postępowania w ostrych zespołach wieńcowych. Głównym celem tych zmian jest zmniejszenie ryzyka zgonu i ograniczenie strefy marticy poprzez jak najszybsze przywrócenie przepływu przez tętnice odpowiedzialną za zawał. Coraz nowocześniejsze leczenie farmakologiczne wspomagające terapię reperfuzyjną zmniejsza częstość występowania powikłań zawału takich jak niewydolność serca i nawroty epizodów niedokrwiennych. Mimo postępu, jakiego jesteśmy świadkami w leczeniu zawału serca, należy pamiętać, że jest to choroba obarczona znaczną śmiertelnością, a losy pacjenta zależą od udzielenia mu jak najszybszej i profesjonalnej pomocy. Nadzieją autorów jest to, że poniższy artykuł przybliży czytelnikom problematykę związaną z postępowaniem w świeżym zawale serca.


  16/19

  Tytuł oryginału: Pacjent po zawale serca - rola lekarza pierwszego kontaktu.
  Autorzy: Zawadzka-Byśko Maria, Oręziak Artur
  Źródło: Nowa Klin. 2002: 9 (9/10) s.940-949, tab., bibliogr. 33 poz.
  Sygnatura GBL: 313,015

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • farmacja
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  17/19

  Tytuł oryginału: Napad duszności astmatycznej u dzieci. Postępowanie w ambulatorium i w gabinecie prywatnym.
  Tytuł angielski: Management of asthma attacks in children in outpatient clinic or private study.
  Autorzy: Zawadzka-Krajewska Anna
  Źródło: Alergia 2002 (3) s.25-28, il., bibliogr. 4 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,567

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • standard

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  18/19

  Tytuł oryginału: Niedokrwienne zapalenie jelita grubego.
  Tytuł angielski: Ischemic colitis.
  Autorzy: Zawadzka Patrycja, Grzymisławski Marian
  Źródło: Nowiny Lek. 2002: 71 (6) s.334-336, bibliogr. 14 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,004

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Niedokrwienne zapalne jelita grubego (nzjg) jest spowodowane upośledzonym przepływem krwi do ściany jelita, a czynnikami predysponującymi są najczęściej choroby serca i naczyń. Zmiany dotyczą głównie lewej części okrężnicy. Nzjg należy brać pod uwagę u starszych chorych, u których wystąpi nagły ból w lewej części brzucha i krwista biegunka. W diagnostyce najbardziej przydatne jest badanie endoskopowe. Leczenie zachowawcze jest zwykle skuteczne, choć w niektórych przypadkach wskazana jest resekcja zmienionego jelita.

  Streszczenie angielskie: Ischemic colitis is caused by reduced blood flow in the intestinal wall and cardiovascular diseases are the most common risk factors. Ischemic bowel injury occurs in the left and sigmoid colon. The diagnosis of ischemic colitis should be considered in eldery patients with a sudden onset of left abdominal pain and bloody diarrhoea. Endoscopy is the most useful diagnostic examination. The disease usually responds to conservative therapy, although surgical treatment is indicated in some cases.


  19/19

  Tytuł oryginału: Terapeutyczne znaczenie techniki wstrzykiwania insuliny.
  Autorzy: Bernas Małgorzata, Kuczerowski Roman, Zawadzka Danuta, Tatoń Jan
  Źródło: Przew. Lek. 2002 (11/12) s.62, 64, 66-70, tab., bibliogr. 11 poz.
  Sygnatura GBL: 313,495

  stosując format: