Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: ZAWADA-KWIATKOWSKA
Liczba odnalezionych rekordów: 2Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/2

Tytuł oryginału: Wpływ różnego typu premedykacji na zmiany ciśnienia wewnątrzgałkowego i wybrane parametry hemodynamiczne u chorych operowanych z powodu zaćmy w znieczuleniu miejscowym.
Tytuł angielski: Influence of different methods of premedication on the level of intraocular pressure and some hemodynamic parameters among cataract surgery patient.
Autorzy: Zawada-Kwiatkowska Ewa, Jurowski Piotr
Źródło: Prz. Wojsk.-Med. 2002: 44 (3/4) s.265-269, tab., bibliogr. 16 poz., sum.
Sygnatura GBL: 304,530

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • okulistyka
 • anestezjologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem niniejszej pracy jest ocena zmian ciśnienia wewnątrzgałkowego we wczesnym okresie pooperacyjnym u pacjentów operowanych z powodu zaćmy, w znieczuleniu miejscowym po uprzedniej premedykacji. Metody i materiały: badaniu poddano 30 pacjentów u których wykonano fakoemulsyfikację (20 kobiet i 10 mężczyzn). Podzielono ich losowo na 3 grupy i zastosowaniu premedykacje. Grupa I - otrzymała petydynę 0,5 - 1,0 mg/kg m.c. i prometazynę 12,5 - 25 mg domięśniowo, Grupa II - otrzymała klonidynę 3 - 5 mg/kg m.c. doustnie, Grupa III - otrzymała midazolam 7,5 - 15 mg doustnie. Ciśnienie wewnątrzgałkowe było zamierzone w 1, 6, 12, 24, 48 godzinie po operacji. Głębokość sedacji była oceniana podczas operacji w odniesieniu do skali Ramseya. Ciśnienie tętnicze, częstość pracy serca oraz saturacja krwi tętniczej mierzone były podczas zabiegu operacyjnego za pomocą pulsoksymetrii. Wyniki: Ciśnienie wewnątrzgałkowe we wczesnym okresie poopearcyjnym było znamiennie niższe w Grupie II w porównaniu z grupą I i III. Nie obserwowano istotnych różnic parametrów hemodynamicznych w okresie okołooperacyjnym w poszczególnych grupach. Wnioski: Właściwa sedacja z użyciem klonidyny wraz ze znieczuleniem miejscowym wydaje się efektywną metodą przygotowania chorych do operacji zaćmy. Co więcej użycie klonidyny przeciwdziała wzrostowi i ciśnieniu wewnątrzgałkowego w okresie pooperacyjnym.


  2/2

  Tytuł oryginału: Ocena stanu odżywienia chorych przyjętych do leczenia szpitalnego na podstawie badania wieloośrodkowego w Polsce.
  Tytuł angielski: Nutrition evaluation of patients admitted to hospital treatment on the basis of multicentre investigation in Poland.
  Autorzy: Zawada-Kwiatkowska Ewa, Skóra Piotr
  Źródło: Prz. Wojsk.-Med. 2002: 44 (3/4) s.270-272, bibliogr. 3 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,530

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W pracy poddano ocenie stan odżywienia chorych przyjętych do hospitalizacji oraz wpływ niedożywienia na wyniki leczenia, występowania powikłań, czas hospitalizaci i koszty z nią związane. Ocenę tę uzyskano na podstawie badań wieloośrodkowych przeprowadzonych w Polsce w 2001 r.

  stosując format: