Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: ZASADA
Liczba odnalezionych rekordów: 2Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/2

Tytuł oryginału: Typy fagowe oraz profile plazmidowego DNA szczepów Salmonella enterica subsp. Enterica ser. Enteritidis (S. Enteritidis) izolowanych z ognisk zatruć pokarmowych w roku 2001.
Tytuł angielski: Phage types and plasmid profiles of Salmonella enterica subsp. Enterica ser. Enteritidis (S. Enteritidis) stains isolated from outbreaks in Poland in 2001.
Autorzy: Cieślik Anna, Szych Jolanta, Zasada Aleksandra A., Paciorek Jarosław, Kałużewski Stanisław
Źródło: Med. Dośw. 2002: 54 (4) s.325-334, il., tab., bibliogr. 26 poz., sum.
Sygnatura GBL: 301,458

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • mikrobiologia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Scharakteryzowano 41 szczepów S. Enteritidis określając ich lekowrażliwość, typując bakteriofagami wg Ward, oraz wyznaczając elektroforetyczne profile plazmidowego DNA. Wyizolowane z ognisk zatruć pokarmowych w Polsce w maju i czerwcu 2001 roku szczepy S. Enteritidis będące przedmiotem niniejszego opracowania przedstawiają różne typy fagowe. Wszytkie szczepy posiadają plazmid o wielkości 57 kb oraz dodatkowo plazmidy swoiste dla ich typów fagowych. Zaobserwowano przypuszczalną konwersję szczepu o typie fagowym 21 do typu 1var.


  2/2

  Tytuł oryginału: Zmiany ekspresji genów i aktywności enzymów przemian purynowych i pirymidynowych wskutek podawania propylotiouracylu lub 1-tyroksyny oraz w chorobach autoimmunologicznych tarczycy : praca doktorska
  Autorzy: Zasada Krzysztof, Karbownik Małgorzata (promot.).; Akademia Medyczna Instytut Endokrynologii, Zakład Tyreologii w Łodzi
  Źródło: 2002, 86 k. : il., tab., bibliogr. k. 74-86 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20168

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • endokrynologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • zwierzęta
 • szczury

  stosując format: