Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: ZARZYCKI
Liczba odnalezionych rekordów: 8Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/8

Tytuł oryginału: Zbadanie stanu czynnościowego i morfologicznego tarczycy w populacji przebadanej w latach 1987-1990, której wiek w czasie awarii wahał się od 1 do 35 roku życia - badania w regionie północno-wschodnim Polski.
Tytuł angielski: Evaluation of the functional and morphological state of the thyroid gland in a population, whose age during the Chernobyl accident varied between 1 and 35 years, examined during the years 1987-1990 - studies in the North-Eastern Region of Poland.
Autorzy: Kinalska Ida, Zonenberg Anna, Zarzycki Wiesław, Szelachowska Małgorzata, Krętowski Adam, Rybaczuk Mikołaj
Źródło: Endokrynol. Pol. 2002: 53 (2) supl. 2: Czarnobyl - jod - tarczyca. Program zamawiany PBZ 38-08: II faza badań: materiały naukowe s.39-58, il., tab., bibliogr. 25 poz., sum.
Sygnatura GBL: 304,167

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • radiologia
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • niemowlęta
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Temat korporatywny:
 • Czarnobyl

  Streszczenie angielskie: In the years 1988-1990, 1001 I inhabitants of Białystok, Olsztyn and Suwałki region participated in the MZ-XVII program. The aim of our program PBZ 03-08 "The incidence of thyroid diseases in the North-Eastern regions of Poland after Chernobyl disaster; second stage of the study" from 1997-1999 was to investigate the incidence of thyroid diseases in the north - eastern region of Poland after the Chernobyl disaster. This second stage of the study included 4647 subjects from 5 communities: Augustów - 599 subjects, Sejny - 591 subjects, Dobre Miasto - 1648 subjects, Suwałki - 522 subjects, Bielsk Podlaski - 1287 subjects. The above data were obtained thanks to the analysis of the MZ-XVII program data. The selected persons had to be between 1 to 25 years old at the time of the Chernobyl accident. The lists of subjects were completed, using data from the years 1989-1990 and, then verified at the Regional and City Offices in order to make the necessary changes in surnames and addresses. After verification of the lists, it turned out that over 20 p.c. of the subjects had either moved, left the country (regions with a high rate of unemployment ) or didn't agree to participate in the study, 14 subjects had died. Written information with a request to participate in the study was delivered to the subjects by people who were chosen by local doctors: some subjects were niotified by mail. When carrying out the study, we used the ThyroMobil vehicle from the Merck Company and the thyroid was performed by physicians from the Department of ...


  2/8

  Tytuł oryginału: Principal component analysis of patient variables as an objective method of treatment evaluation in adolescent idiopathic scoliosis.
  Tytuł polski: Analiza składników głównych jako obiektywny sposób oceny leczenia skoliozy idiopatycznej.
  Autorzy: Buciński Adam, Kowalski Ireneusz M., Zarzycki Daniel, Bączek Tomasz, Nasal Antoni, Kaliszan Roman
  Źródło: Adv. Clin. Exp. Med. 2002: 11 (1) s.61-68, il., tab., bibliogr. 16 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 313,451

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Wprowadzenie. Analiza składników głównych (PCA - principal component analysis) została wykorzystana do oceny strategii terapeutycznej leczenia skoliozy idiopatycznej. Analiza PCA została przeprowadzona na dużym zbiorze wskaźników klinicznych. Metoda pozwoliła na ocenę złożonych zależności między zmiennymi charakteryzującymi pacjentów, chorobę i postępowanie terapeutyczne. Materiał i metody. Studia przeprowadzono na grupie 294 pacjentów, których charakteryzowały 137 zmienne. Wszystkich pacjentów poddano standardowej procedurze rehabilitacyjnej, przy czym 180 z nich było dodatkowo leczonych metodą elektrostymulacji LESS (lateral electrical surface stimulation). Macierz 137 zmiennych x 294 przypadki została poddana analizie składników głównych za pomocą programu Statistica (StatSoft Inc., Tulsa, OK, USA). Wyniki. Wyekstrahowane trzy składniki główne, PC1, PC2 i PC3 opisały 13 proc. całkowitej zmienności próby. Wyraźne zróżnicowanie położeń punktów w przestrzeni wyznaczonej przez trzy pierwsze składniki główne interpretowano w kategoriach podobieństw (różnic) między przypadkami. Wnioski. Wykazano, że postępowanie terapeutyczne włączające elektrostymulację LESS pozytywnie wpływa na leczenie skoliozy idiopatycznej.

  Streszczenie angielskie: Background. An advanced multivariate data processing method, principal component analysis (PCA), was demonstrated to provide an objective evaluation of treatmetn strategy by making use of large collections of routine clinical parameters of adolescent idiopathic scoliosis patients. The method allowed for detection of complex systematic relationships between diverse patient, disease and treatment variables. Material and methods. Two hundred ninety four patients with adolescent idiopathic scoliosis were the subject of the study for whose one hundred thirty seven disease and treatment variables were determined. It was revealed by PCA that a lateral electrical surface stimulation (LESS) treatment positively affected the outcome of adolescent idiopathic scoliosis. A matrix of 294 x 137 data points was analyzed by PCA employing a commercially available statistical softwar and a personal computer. All the 294 patients underwent standard rehabilitation procedure and 180 of them were subjected additionally to LESS treatment. Results. Three principal components, PC1, PC2 and PC3, were extracted which accounted cumulatively for 13 p.c. of the variance of the data analyzed. An apparent clustering of the variables and a clear cut clustering of the patients were observed, which have been interpreted in terms of similarity (dissimilarity) of the variables and of the patients. Principal component analysis has been recommended as a new promising altlernative to classical regression analysis of multivariable clinical data. By means of PCA practically useful systematic information may be extracted from large sets of data otherwise hardly interpretable in comphrehensive physical terms...


  3/8

  Tytuł oryginału: Pediatria polska. T. 1 - 2
  Autorzy: Baszczyński Jan, Bocian Ewa, Bożek Józef, Bożkowa Krystyna, Cabalska Barbara, Chmielewska-Szewczyk Danuta, Dębiec Barbara, Drzewoski Józef, Ginalska-Malinowska Maria, Górnicki Bolesław, Hałuszka Janusz, Jankowska Jadwiga, Jeske Jerzy, Judkiewicz Luba, Karpiński Eugeniusz, Kawalec Wanda, Koehler Brygida, Kostrzewska Ewa, Krawczyński Marian, Kurnatowska Alicja, Laskowska-Klita Teresa, Lorenc Józefa, Łodziński Kazimierz, Łozińska Danuta, Marciński Andrzej, Mazurczak Tadeusz, Metera Małgorzata, Filipiak-Miastkowska Irmina, Moll Jadwiga, Nawarycz Tadeusz, Pawlak Zofia, Piotrowski Andrzej, Popczyńska-Markowa Maria, Prokopczyk Jadwiga, Pronicka Ewa, Radomska Izabella, Romer Tomasz E., Rondio Zdzisław, Rudkowski Zbigniew, Rudziński Andrzej, Rybakowa Maria, Rymkiewicz-Kluczyńska Barbara, Ryżko Józef, Siwińska-Gołębiowska Henryka, Socha Jerzy, Sońta-Jakimczyk Danuta, Stańczyk Jerzy, Symonides-Ławecka Alicja, Sysa Andrzej, Szarras-Czapnik Maria, Szotowa Wanda, Szreter Tadeusz, Szydłowski Lesław, Szymańska Katarzyna, Szymkiewicz Czesław, Teisseyre Mikołaj, Trzcińska-Dąbrowska Zofia, Tylki-Szymańska Anna, Wochna-Sobańska Magdalena, Woynarowska Barbara, Wyszyńska Teresa, Zarzycki Janusz, Zdańska-Brincken Maria, Bogusławska-Jaworska Janina, Celińska-Cedro Danuta, Chrościcki Antoni, Czochańska Jagna, Grenda Ryszard, Gryczyńska Danuta, Hanicka Magdalena, Januszewicz Paweł, Kaliciński Piotr, Kaczmarski Maciej, Kołecki Paweł, Komender Jadwiga, Korniszewski Lech, Książyk Janusz, Kubicka Krystyna, Kurzawa Ryszard, Majewska-Zalewska Hanna, Michałowicz Roman, Moll Jacek, Olszewska Zofia, Omulecki Anastazy, Pellar Jan, Radwańska Urszula, Religa Zbigniew, Rostropowicz-Denisiewicz Katarzyna, Wachowiak Jacek, Wąsowska-Królikowska Krystyna, Zalewski Tadeusz, Żebrak Jan
  Opracowanie edytorskie: Górnicki Bolesław (red.), Dębiec Barbara (red.), Baszczyński Jan (red.).
  Wydanie: - Wyd. 2
  Źródło: - Warszawa, Wydaw. Lekarskie PZWL 2002, 2 t. (XVII, [3], 730 s., [2] k. tabl. : il., tab. ; XXI, [3], 772 s. : il., tab.), 24 cm.
  Sygnatura GBL: 735,326

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  4/8

  Tytuł oryginału: Potrójna artrodeza stępu w leczeniu stopy spastycznej w mpd.
  Tytuł angielski: Triple tarsal arthrodesis in the treatment of spastic foot in cerebral palsy.
  Autorzy: Lankosz Wojciech, Jurkowski Jarosław, Zarzycki Daniel, Koniarski Arkadiusz
  Źródło: Ortop. Traumatol. Rehabil. 2002: 4 (1) s.30-32, tab., bibliogr. 4 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,531

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • neurologia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wstęp. Celem pracy jest ocena wyników zastosowanie potrójnej artrodezy stępu stopy spastycznej u chorych z rozpoznaniem mózgowego porażenia dziecięcego. Wskazaniem do operacji było znacznego stopnia zniekształcenie stopy wpływające negatywnie na wydolność chodu. Materiał i metody. W latach 1982 - 2000 leczono 34 chorych z rozpoznaniem mózgowego porażenia dziecięcego, u których wykonano potrójną artrodezę stępu. Wśród postaci mpd przeważały porażenia dwukończynowe (diparesis). Wiek chorych 12 - 28 lat (średnio 16,5 lat): 16 chłopców, 18 dziewcząt. Operowano jednostronnie 20 chorych, obustronnie 14 chorych, łącznie wykonano 48 operacji. Stóp końsko-szpotawych było 14, płasko-koślawo-odwiedzionych 34. Zabieg potrójnej resekcji stępu łączono z wydłużeniem ścięgna Achillesa, mięśnia piszczelowego tylnego i zginaczy długich palców i palucha. Okres obserwacji wynosił średnio 6 lat (1 - 19). Wyniki i wnioski. Wyniki wskazują, że potrójna artrodeza stępu jest dobrą, dającą trwałe wyniki, metodą leczenia deformacji stopy spastycznej w mpd u chorych z zachowaną zdolnością chodu. Autorzy stwierdzają, że deformacja końsko-szpotawa pozwala na lepszą korekcję niż deformacja płasko-koślawa stopy.

  Streszczenie angielskie: Background. This article presents an evaluation of triple arthrodesis performed on patients with cerebral palsy. The indication for surgery was significant foot deformity causing disturbances in gait. Material and methods. From 1982 to 2000, triple arthrodesis was performed on 34 patients (116 boys, 18 girls, average age 16.5) with cerebral palsy. The most common form of CP was diparegia. 20 patients were operated unilaterally, 14 patients bilaterally; 48 operations were perforemd altogether (14 equino-varus feet and 34 planovalgus feet with adduction of the forefoot). The triple arthrodesis was joined with and elongation of the Achilles tendon, the postserior tendon of the tibial muscle, and the flexor digitorum adn hallucis longus muscles. Follow-up was 6 years on the average (1 - 19 years). Results adn conclusions. The results indicate that triple arthrodesis is a satisfactory method of spastic foot treatment with robust outcome in patients with cerebral palsy (able to walk). It is demonstrated that equinovarus deformity allow for better correction than planovalgus deformity.


  5/8

  Tytuł oryginału: Long-term results of lower limb lengthening by physeal distraction.
  Autorzy: Zarzycki Daniel, Tesiorowski Maciej, Zarzycka Maja, Kacki Wojciech, Jasiewicz Barbara
  Źródło: J. Pediatr. Orthop. 2002: 22 (3) s.367-370, il., tab., bibligr. 15 poz.
  Sygnatura GBL: 313,480

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • chirurgia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Of the many methods of limb elongation, lengthening by physeal distraction is among the newest. The goal of this study was to estimate the long-term results of femoral and tibial lengthening by epiphyseal distraction. The authors examined 40 patients who underwent 24 femoral and 16 tibial lengthenings. The average follow-up period was 9.6 years. An average of 4.6 cm femoral lengthening and 4.7 cm of tibial lengthening was achieved. The femoral healing index was 38.1 days/cm and the tibial healing index was 35.7 days/cm. After lengthening the epiphyseal cartilage started to functin in all patients, and premature growth cartilage fusion was not observed during follow-up. Complications occurred in eight patients during femoral lengthening and in four during tibial lengthening. The authors suggest that physeal distraction is a good method for moderate and simple limb lengthening. Particular care should be applied to knee function, especially during femoral lengthening.


  6/8

  Tytuł oryginału: Long-term results of lower limb lengthening by the Wagner method.
  Autorzy: Zarzycki Daniel, Tesiorowski Maciej, Zarzycka Maja, Kacki Wojciech, Jasiewicz Barbara
  Źródło: J. Pediatr. Orthop. 2002: 22 (3) s.371-374, il., tab., bibligr. 19 poz.
  Sygnatura GBL: 313,480

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • chirurgia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Methods of limb lengthening have been continously modified. The construction of an apparatus for gradual bone distraction was a great improvement. The aim of this study was to evaluate the long-term results of lower limb elongation using the Wagner technique. Between 1983 and 1989, 45 patients underwent surgery in the authors' institution. There were 31 femoral and 15 tibial lengthenings. The operation and lengthening procedure were performed according to the rules published by the method's author. The intended amount of lengthening was achieved in 80 p.c. of patients during tibial elongation and in only 52 p.c. during femoral elongation because of many problems, obstacles, and complications during treatment. A significant percentage of improper (deficient or irregular) new bone formation led to femoral malunin in three patients and to tibial and femoral delayed bone consolidation in six patients. Fast distraction produced great forces on the surrounding joint surfaces, resulting in a limited range of motion and joint stiffness. The Wagner technique does not seem to be effective and is associated with a long duration of treatment and some complications impairing the function of the limb.


  7/8

  Tytuł oryginału: Patologia narządu ruchu
  Autorzy: Spodaryk Krzysztof
  Opracowanie edytorskie: Zarzycki Daniel (przedm.).
  Źródło: - Warszawa, Wydaw. Lekarskie PZWL 2002, 285 s. : il., tab., 24 cm.
  Sygnatura GBL: 735,984

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  8/8

  Tytuł oryginału: Porównanie wpływu hormonalnej terapii zastępczej doustnej i przezskórnej na czynność wątroby z uwzględnieniem testu lidokainowego : praca doktorska
  Autorzy: Zarzycki Mariusz, Gawrońska-Szklarz Barbara (promot.).; Pomorska Akademia Medyczna Katedra Farmakologii, Zakład Farmakokinetyki i Terapii Monitorowanej w Szczecinie, Szpital Miejski Oddział Ginekologiczno-Położniczy w Szczecinie
  Źródło: 2002, 101 k. : il., tab., bibliogr. 184 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20834

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • farmacja
 • gastroenterologia
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć żeńska

  stosując format: