Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: ZARZECKA
Liczba odnalezionych rekordów: 2Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/2

Tytuł oryginału: Znamię gąbczaste białe - opis przypadków.
Tytuł angielski: White sponge naevus - a case report.
Autorzy: Zarzecka Joanna, Chomyszyn-Gajewska Maria, Zapała Jan
Źródło: Czas. Stomatol. 2002: 55 (10) s.641-646, il., bibliogr. 10 poz., sum.
Sygnatura GBL: 310,924

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Opisano dwa przypadki znamienia gąbczastego białego występującego rodzinnie u pacjenta A. R., lat 11 i jego matki M. R. B, lat 47. Wykwity w jamie ustnej stwierdzono zaraz po urodzeniu. Obejmowały one błonę śluzową policzków, sklepienie przedsionka jamy ustnej, okolicę podjęzykową, grzbiet oraz boki języka. Miały charakter białych, gąbczastych, płatowatych wykwitów o tendencji do złuszczania się. Wykonane badania dodatkowe: bakteriologiczne, mykologiczne, cytologiczne rozmazu z policzka oraz histopatologiczne pobranego wycinka potwierdziły postawione rozpoznanie.

  Streszczenie angielskie: Two cases of white sponge naevus have been described, occurring in 11-year-old A. R. and his 47-year-old mother M. R. B. The lesions were observed in the oral cavity on birth. They were found on the buccal mucosa, the oral vestibule, the sublingual area and on the dorsum and sides of the tongue. The lesions were white, spongy, with a folded surface and a tendency to desquamate bacteriological, mycological, cytological and histological examinations confirmed the diagnosis.


  2/2

  Tytuł oryginału: Zawartość wybranych pierwiastków w ślinie mieszanej, niestymulowanej u wytapiaczy surówki Huty im. Tadeusza Sendzimira.
  Tytuł angielski: The concentration of chosen elements in unstimulated mixed saliva in steelworkers of the Tadeusz Sendzimir steelworks.
  Autorzy: Zarzecka Joanna
  Źródło: Czas. Stomatol. 2002: 55 (12) s.789-798, tab., bibliogr. 23 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,924

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • medycyna pracy

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.

  Streszczenie polskie: Oznaczono stężenia wybranych makroelementów wapnia, magnezu, sodu, potsu; mikroelementów: strontu, cynku, żelaza, miedzi oraz metali ciężkich: kadmu i ołowiu w ślinie mieszanej niestymulowanej. Dokonano analizy badanych pierwiastków w wyodrębnionych grupach. Grupę badaną stanowili wytapiacze surówki Huty im. Sendzimira niepalący i palący papierosy, kontrolną mieszkańcy Krakowa zawodowo niezwiązani z przemysłem, niepalący i palący papierosy. Nie stwierdzono statystycznie istotnych różnic w stężeniu badanych pierwiastków w ślinie hutników w porównaniu do grupy kontrolnej. Uzyskane wartości stężeń charakteryzowały się dużą dyspersją. Prawie we wszystkich badanych grupach zaobserwowano statystycznie istotne dodatnie korelacje cynku i magnezu oraz cynku i strontu.

  Streszczenie angielskie: The concentrartion of chosen macroelements: calcium, magnesium, sodium, potassium; microelements: strontium, zinc, iron, copper, and heavy metals: cadmium and lead was determined in unstimulated mixed saliva. Analysis of correlation was performed for the elements investigated in the study groups. The test group comprised of non-smoking and smoking steelworkers, whereas the control group comprised of non-smoking and cigarette smoking inhabitants of Cracow not employed in industry. No statistically significant differences were found in concentrations of the chosen elements between test and control groups. Results were found to be widely dispersed. Statistically significant positive correlations were observed between zinc and magnesium and between zinc and strontium in almost all investigated groups.

  stosując format: