Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: ZAREMBA-WORONIECKA
Liczba odnalezionych rekordów: 3Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/3

Tytuł oryginału: Gastroenterologia w praktyce
Autorzy: Bartuzi Zbigniew, Długosz Jan W., Gabryelewicz Antoni, Gonciarz Zbigniew, Jurkowska Grażyna, Konturek Stanisław J., Kwiecień Sławomir, Ładny Jerzy Robert, Łaszewicz Wiktor, Marlicz Krzysztof, Mazur Włodzimierz, Prokopowicz Danuta, Puchalski Zbigniew, Stasiewicz Jan, Wereszczyńska-Siemiątkowska Urszula, Zaremba-Woroniecka Anna
Opracowanie edytorskie: Gabryelewicz Antoni (red.).
Źródło: - Warszawa, Wydaw. Lekarskie PZWL 2002, 368, [1] s., [4] s. tabl. : il., tab., bibliogr. [przy rozdz.], 21 cm.
Seria: Biblioteka Lekarza Praktyka 18
Sygnatura GBL: 735,974

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  2/3

  Tytuł oryginału: Ocena skuteczności wybranych badań przesiewowych i endoskopowych metod leczenia nowotworów jelita grubego.
  Autorzy: Baniukiewicz A., Zaremba-Woroniecka A., Wróblewski E., Łaszewicz W[iktor], Kemona A.
  Źródło: Probl. Lek. 2002: 41 (5) s.316-324, tab., bibliogr. 24 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 303,195

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Rak jelita grubego jest jednym z najczęściej diagnozowanych nowotworów na świecie. Dane literaturowe wskazują, że wdrożenie odpowiednich przesiewowych badań diagnostycznych pozwoli na obniżenie śmiertelności z powodu tego schorzenia. W związku z powyższym autorzy starali się ocenić skuteczność badań endoskopowych oraz wybrane metody leczenia nowotworów jelita grubego. U 680 bezobjawowych pacjentów wykonano badania sigmoidoskopowe. Następnie 80 pacjentów, u któych stwierdzono podczas badania obecność polipów oraz u 100 pacjentów bez zmian w sigmoidoskopii poddano kolonoskopii. W 31 przypadkach, mimo braku zmian w badaniu sigmoidoskopowym, kolonoskopia pozwoliła wykryć polipy w proksymalnym odcinku jelita grubego. U 29 pacjentów z obecnością polipów stwierdzonych podczas sigmoidoskopii polipy wykryto również w dalszych odcinkach jelita podczas kolonoskopii. Wszystkie 82 uszypułowane polipy zostały usunięte endoskopowo metodą tradycyjnej polipektomii. W przypadku 46 tzw. dużych polipów użyto techniki polipektomii tzw. kawałek po kawałku z następową elektrokoagulacją w atmosferze argonu. Po upływie 6 miesięcy od zabiegu nie obserwowano nawrotu rozrostu tkanki patologicznej w miejscu po polipektomii.

  Streszczenie angielskie: Colorectal cancer is one of the most commonly diagnosed cancer all over the world. There is now compelling evidence that screening asymptomatic populations can reduce the mortality of colorectal cancer. The authors tried to evaluate the efficiency of screening endoscopy and some of endoscopic methods of the treatment of colorectal polyps. 680 asymptomatic patients underwent sigmoidoscopy. Colonoscopy was done in 80 patients with found polyps in sigmoidoscopy and in next 100 asymptomatic patients, with no changes in sigmoidoscopy. In 31 patients colon polyps were founded in proximal part of colon dispate of no changes in sigmoidoscopy colonoscopy revealed additional polyps in distal part of the colon. All founded 82 pediculated colon polyps underwent standard polypectomy. 46 large polyps were removed by piecemeal resection with follow-up argon plasma coagulation. 6 months observation showed no adenomatous recurrence after the polypectomy of big polyps.


  3/3

  Tytuł oryginału: Choroba niedokrwienna serca a choroba refluksowa przełyku - ocena za pomocą jednoczasowego 24-godzinnego monitorowania EKG i pH w przełyku.
  Tytuł angielski: Ischemic heart disease and gastro-oesophageal reflux disease - simultaneous 24 hour monitoring of ECG and oesophageal pH.
  Autorzy: Dobrzycki Sławomir, Baniukiewicz Andrzej, Musiał Włodzimierz J., Skrodzka Dorota, Zaremba-Woroniecka Anna, Korecki Janusz, Łaszewicz Wiktor, Kralisz Paweł, Paruk Jan, Kochman Wacław
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (9) s.675-677, tab., bibliogr. 26 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Cel: Ocena korelacji epizodów niedokrwienia w elektrokardiogramie z patologicznym refluksem żołądkowo-przełykowym przy pomocy jednoczasowego, 24-godzinnego monitorowania EKG i pH w przełyku. Materiał i metoda: U 30 pacjentów, 26 mężczyzn i 4 kobiet, w wieku 39-74 lat, śr. 56, z potwierdzoną koronarograficznie chorobą wieńcową w II-III klasie wg CCS, przeprowadzono jednoczasowe, 24-godzinne monitorownaie EKG oraz badanie pH-metryczne przełyku. Analizy pH dokonano programem Polygram (PW-version 2.04 Esophogram-version 2.01). W monitorowaniu metodą Holtera jako znamienne przyjęto obniżenie ST o 1 mm lub więcej trwajace 1 min. W badaniu pH-metrycznym przełyku patologiczny refluks definiowano jako spadek pH 4 o czasie trwania powyżej 5 min. Chorobę refluksową przełyku rozpoznawano w przypadku obniżenia pH 4 i czasie trwania przekraczajacym 5 proc. całego okresu monitorowania. Za zależne od refluksu żołądkowo-przełykowego uznano znamienne obniżenia ST w okresie do 10 min. od początku epizodu refluksu. Wyniki: U 26 pacjentów (87 proc.) stwierdzono łącznie 116 epizodów obniżenia ST, przy czym 21/116, czyli 18 proc. skorelowane było czasowo z patologicznym refluksem żołądkowo-przełykowym. Piętnaście osób, czyli połowa badanych miało przynajmniej jeden epizod obniżenia ST, czasowo zależny od refluksu. Obecność patologicznych refluksów żołądkowo-przełykowych obserwowano ogółem u 25 osób (85 proc.). Czternastu z nich (46,6 proc.) spełniało pH-metryczne kryteria rozpoznania ...

  Streszczenie angielskie: Aim: To determine the correlation between episodes of ischaemia in ECG recordings with pathologic gastrooesophagal reflux during simultaneous 24 hour monitoring of ECG and oesophageal pH. Methods: Simultaneous 24 hour monitoring of ECG and oesophageal pH was perfomred in 30 patients (p) (26 M/ 4F, aged 39-74) with coronary artery disease of CCS clas II-III, CAD was confirmed in coronary angiography. ANalysis of the oesophageal pH was performed by using the Polygram programme (PW-version 2.04 Esophogram-version 2.01). ST depression 1 mm and lasting at least 1 min was regarded as significant in ECG monitoring. Pathologic gastro-oesophagal reflux was defined as a drop in pH 4 lasting more than 5 min. Gastrooesophageal reflux disease (GERD) was diagnosed when a drop in pH 4 lasted for more than 5 p.c. of the monitoring period. Gastro-oesophageal reflux dependent ST depression was defined as an ST depression that occurred during reflux episode and lasted up until 10 min from the end of the reflux. Results: 26 patients (87 p.c.) had a total of 116 episodes of ST depression and 21 out of the 116 episodes (18 p.c.) were Gastro-oesophageal reflux time dependent. Fifteen patients 950 p.c.), had at least one episode of ST depression, depending on the time of reflux. Patholgoic gastro-oeosphagal reflux was present in 25 patients (85 p.c.). In 14 paitents (46.6 p.c.), the GERD pH criteria were fulfilled. In this group of patients, there was a significantly longer time of ...

  stosując format: