Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: ZAREMBA
Liczba odnalezionych rekordów: 15Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/15

Tytuł oryginału: Postępy w profilaktyce, diagnostyce i leczeniu nowotworów u nosicielek mutacji BRCA1.
Tytuł angielski: The latest advances in prophylaxis, diagnosis and tumour treatment in carriers of BRCA1 mutations.
Autorzy: Górski Bohdan, Jakubowska Anna, Huzarski Tomasz, Gronwald Jacek, Byrski Tomasz, Stawicka Małgorzata, Huzarska Jowita, Menkiszak Janusz, Kowalska Elżbieta, Tołoczko-Grabarek Aleksandra, Zajączek Stanisław, Rzepka-Górska Izabela, Górecka-Szyld Barbara, Wilk Grażyna, Foszczyńska Maria, Uciński Michał, Dębniak Taduesz, Kładny Józef, Mędrek Krzysztof, Masojć Bartosz, Mierzejewski Michał, Siemińska Maria, Raczyński Andrzej, Blachowski Marek, Tarhoni Mariusz, Niepsuj Stanisław, Góźdź Stanisław, Bębenek Marek, Fiszer-Maliszewska Łucja, Płużańska Anna, Haus Olga, Janiszewska Hanna, Mielcarek Sylwester, Rawluk Justyna, Kupryjańczyk Jolanta, Kowalczyk Jerzy R., Miturski Roman, Midro Alina, Zaremba Lech, Posmyk Michał, Szczylik Cezary, Godlewski Dariusz, Urbański Krzysztof, Dębniak Bogusław, Rozmiarek Andrzej, Koc Jan, Szwiec Marek, Czudowska Dorota, Kilar Ewa, Grabowska Ewa, Lener Marcin, Faliński Rafał, Rogalska Stanisława M., Kurzawski Grzegorz, Suchy Janina, Cybulski Cezary, Mackiewicz Andrzej, Grzybowska Ewa, Lubiński Jan
Źródło: Nowotwory 2002: 52 supl. 3: Księga pamiątkowa ku czci Pana Profesora dr hab. Kazimierza Duxa (1915-2001) s.123-127, il., tab., bibliogr. 21 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,490

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • genetyka
 • ginekologia i położnictwo

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Na podstawie danych literaturowych, wyników rejestru Uniwersytetu w Toronto oraz doświadczeń własnych przedstawiono najnowsze osiągnięcia w wykrywaniu nosicielek mutacji BRCA1 oraz w metodach stosowania u nich profilaktyki, wczesnej diagnostyki oraz leczenia dziedziczncyh raków sutka i jajnika/jajowodu.

  Streszczenie angielskie: On teh basis of literature, results of registratory of Toronto and our own data, the latest advances in detection of BRCA1 mutation carriers and in methods of rophylactics, early diagnosis and treatment of hereditary breast and ovarian cancers have been summerized.


  2/15

  Tytuł oryginału: Adhesion molecules of immunoglobulin gene superfamily in stroke.
  Autorzy: Zaremba Jarosław, Losy Jacek
  Źródło: Folia Morphol. 2002: 61 (1) s.1-6, bibliogr. 60 poz.
  Sygnatura GBL: 301,720

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny

  Streszczenie angielskie: Stroke-induced inflammatory reaction leads to the accumulation of leukocytes in the brain ischaemic region, where they exert a detrimental effect - promotion and extension of cerebral damage. Intracerebral infiltration of peripheral blood leukocytes requires prior endothelial-leukocyte interactions that are mediated by such cell surface proteins as adhesion molecules. Among adhesion molecules, it is the immunoglobulin gene superfamily (IgSF) that is responsible for strong attachment and transendothelial migration of leukocytes. The principal members of IgSF are: intercellular adhesion molecule-1 (ICAM-1), vascular cell adhesion molecule-1 (VCAM-1) and platelet endothelial cell adhesion molecule-1 (PECAM-1). In this review the following issues were described and discussed: an increased expression of ICAM-1 and VCAM_1 in ischaemic brain as well as a detection of their soluble(s) forms in sera of stroke victims. The presented data suggest the involvement of both ICAM-1 and VCAM-1 in the sequence and timing of the infiltration of leukocytes into the brain ischaemic zone after stroke. They have also revealed changes in serum concentrations of sICAM-1 and sVCAM-1 that are characteristic for stroke. Recently, increase in sPECAM-1 levels in serum and cerebbrospinal fluid (CSF) has been shown within 24 h of the onset of stroke, having indirectly suggested involvement of the molecule in the inflammatory events during the early phase of stroke.


  3/15

  Tytuł oryginału: Badania kliniczne i genetyczne w młodzieńczej postaci choroby Huntingtona.
  Tytuł angielski: Clinical and genetic study of juvenile form of Huntington's disease.
  Autorzy: Zdzienicka Elżbieta, Rakowicz Maria, Mierzewska Hanna, Hoffman-Zacharska Dorota, Jakubowska Teresa, Poniatowska Renata, Sułek Anna, Waliniowska Elżbieta, Zalewska Urszula, Kulczycki Jerzy, Zaremba Jacek
  Źródło: Neurol. Neurochir. Pol. 2002: 36 (2) s.245-258, il., tab., bibliogr. 25 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 302,274

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia
 • pediatria
 • psychiatria i psychologia
 • genetyka

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Choroba Huntingtona jest jedną ze zwyrodnieniowych, autosomowych dominujących chorób ośrodkowego układu nerwowego, spowodowaną niestabilnością i zwielokrotnieniem sekwencji CAG w genie IT15. Choroba ta dotyczy obu płci i może pojawić się w każdym okresie życia, ale najczęściej występuje w wieku średnim i doprowadza do śmierci po 15-20 latach jej trwania. Postacie młodzieńcze (wiek zachorowania poniżej 20 r.ż.) stanowią mniej niż 10 proc. wszystkich zachorowań. W pracy niniejszej przedstawiony jest obraz kliniczny i wyniki badań genetycznych, 16 pacjentów dotkniętych młodzieńczą postacią choroby Huntingtona w wieku 9 do 36 lat pochodzących z 14 rodzin. Wiek zachorowania wynosił od 5 do 20 lat, a czas trwania choroby od 2 do 16 lat. U 14 osob gen chorobowy przekazany został przez ojca, a u pozostałych 2 przez matkę. Obserwowano zjawisko antycypacji, tzn. wcześniejszy wiek zachorowania i większą liczbę powtórzeń CAG w kolejnych pokoleniach. Liczba powtorzeń sekwencji CAG w badanej grupie pacjentów wynosiła od 50 do 92, średnio 67. Choroba na ogół rozpoczynała się zaburzeniami emocjonalnymi i poznawczymi, trudnościami w nauce, nadpobudliwością. Średni iloraz inteligencji w skali Wechslera wynosił 59.6, zaś w Mini Mental State Examination 22.8 punktów. W badaniu neurologficznym w połowie przypadków dominowały objawy sztywności pozapiramidowej z bradykinezją, a w pozostałych przypadkach o dłuższym przebiegu, ruchy pląsawicze. U 3 pacjentów obserwowano napady padaczkowe; ...

  Streszczenie angielskie: Huntington's disease (HD) is an autosomal dominant neurodegenerative disorder caused by high instability and extension of CAG sequences within the coding region of IT15 gene. It affects both sexes and age at onset of the disease may be different but usually occurs in midlife. The term Juvenile Huntington's disease is generally applied to 10 proc. of the cases with onset before 20. We present clinical features and results of DNA analysis in 16 patients from 14 families aged 9 to 36. The age of onset was between 5 to 20 years; duration of the disease was from 2 to 16 years. In 10 cases the mutated gene was transmitted by the affected father; only in two cases by the mother. In all cases anticipation manifested by earlier onset of the disease in subsequent generations and expansion of CAG repeats was documented. The number of CAG repeats was between 50 and 92 (mean 67.3). Progressive mental deterioration, declining school performance. Hyperactivity and emotional disturbances were the first symptoms of juvenile HD. Neuropsychological assessment showed mean IQ in Wechsler test 59.6 and Mini-Mental State Examination scores 22.8. Rigidity and bradykinesia were predominant features in the cases with juvenile onset, the remaining ones developed choreatic movements. Three persons had epileptic seizures; two (both females) revealed behaviour and psychiatric disturbances. Amplitudes of somatosensory evoked potentials, visual evoked potentials and brainstem auditory evoked ...


  4/15

  Tytuł oryginału: Patofizjologia : podręcznik dla studentów medycyny
  Autorzy: Bańkowski Edward, Bełtowski Jerzy, Białkowska Magdalena, Chłap Zbigniew, Cybulska Barbara, Czekalski Stanisław, Czokało-Plichta Maria, Dąbrowski Ryszard, Dzierżkowska Jolanta, Fidziańska Elżbieta, Fogel Wiesława A., Górnicki Mirosław, Górny Dionizy, Gujski Mariusz, Gumułka Stanisław W., Guzek Jan W., Jagielski Józef, Kaleta Zbigniew, Kłosiewicz-Latoszek Longina, Knapowski Jan, Kostowski Wojciech, Kotschy Maria, Kowalski Janusz, Kwarecki Krzysztof, Markiewicz Lech, Maślińska Danuta, Maśliński Czesław, Maśliński Sławomir, Opuchlik Andrzej, Poppe Paweł, Ryżewski Jan, Szostak Wiktor B., Szukiewicz Dariusz, Śródka Andrzej, Tchórzewski Henryk, Tyrakowski Tomasz, Witanowska Anna, Wróbel Jan, Zaremba Jacek, Ziemba Andrzej W., Ziemlański Światosław, Zużewicz Krystyna, Żarski Stefan
  Opracowanie edytorskie: Maśliński Sławomir (red.), Ryżewski Jan (red.).
  Wydanie: - Wyd. 3
  Źródło: - Warszawa, Wydaw. Lekarskie PZWL 2002, 1067, [1] s. : il., tab., 24 cm.
  Sygnatura GBL: 735,706

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  5/15

  Tytuł oryginału: Szkoła dla rodziców jako jedna z propozycji pracy z rodzicami prowadzonej w Krakowskim Ośrodku Terapii.
  Tytuł angielski: A school for parents as one the propositions of work with parents in Kraków Center of Therapy.
  Autorzy: Zaremba Andrzej
  Źródło: Psychoterapia 2002 (2) s.71-77, bibliogr. 8 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 306,249

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Autorka prezentuje metodę grupowej pracy psychoedukacyjnej z rodzicami, realizowanej w warunkach poradni psychologicznej. Szkoła dla rodziców realizuje program A. Faber i E. Mazlish pt. "Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały", wzbogacony o własne doświadczenia zawodowe Autorki. Celem pracy z rodzicami jest nauczanie ich bardziej efektywnych sposobów porozumiwewania się z dziećmi.


  6/15

  Tytuł oryginału: Gastroenterologia w praktyce
  Autorzy: Bartuzi Zbigniew, Długosz Jan W., Gabryelewicz Antoni, Gonciarz Zbigniew, Jurkowska Grażyna, Konturek Stanisław J., Kwiecień Sławomir, Ładny Jerzy Robert, Łaszewicz Wiktor, Marlicz Krzysztof, Mazur Włodzimierz, Prokopowicz Danuta, Puchalski Zbigniew, Stasiewicz Jan, Wereszczyńska-Siemiątkowska Urszula, Zaremba-Woroniecka Anna
  Opracowanie edytorskie: Gabryelewicz Antoni (red.).
  Źródło: - Warszawa, Wydaw. Lekarskie PZWL 2002, 368, [1] s., [4] s. tabl. : il., tab., bibliogr. [przy rozdz.], 21 cm.
  Seria: Biblioteka Lekarza Praktyka 18
  Sygnatura GBL: 735,974

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  7/15

  Tytuł oryginału: IL-15 is elevated in sera of patients with relapsing-remitting multiple sclerosis.
  Autorzy: Losy Jacek, Niezgoda Adam, Zaremba Jarosław
  Źródło: Folia Neuropathol. 2002: 40 (3) s.151-153, tab., bibliogr. 16 poz.
  Sygnatura GBL: 304,961

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Interleukin-15 is a novel cytokine produced by monocytes/macrophages and sharing several biological activities with IL-2. IL-15 induces T cell proliferation, enhances natural killer (NK) cell cytotoxicity and also stimulates B cells to proliferate and secrete immunoglobulins. The purpose of our study was to measure IL-15 levels in the serum and CSF of 21 patients with relapsing-remitting form of MS, 9 with active gadolinium enhancing lesions in MRI, 12 without enhancing MRI lesions and to compare the results with the control group. IL-15 levels were measured by ELISA. We found a significant incrase of IL-15 in the sera of patients with MS in comparison with the control group consisting of 8 patients with tension headache. IL-15 serum levels were highest in patients with active, gadolinium enhancing lesions. IL-15 CSF levels were low and there was no difference between studied groups. The results may suggest the contribution of IL-15 in the immunopathogenesis of multiple sclerosis.


  8/15

  Tytuł oryginału: Wpływ flory bakteryjnej kieszonek przyzębnych na poziom cytokin u pacjentów z przewlekłym zapaleniem przyzębia i po przeszczepie nerki leczonych immunosupresyjnie.
  Tytuł angielski: Effect of bacterial flora in the periodontal pockets on the level of cytokines in patients with chronic periodontitis and after renal transplantation receiving immunosuppressive drugs.
  Autorzy: Górska Renata, Dolegacz Agnieszka, Zaremba Maciej, Juskowa Joanna, Gregorek Hanna, Madaliński Kazimierz
  Źródło: Czas. Stomatol. 2002: 55 (10) s.634-640, il., tab., bibliogr. 21 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,924

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • immunologia
 • mikrobiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Chorba przyzębia jest wynikiem zakłócenia równowagi pomiędzy patogenami płytki bakteryjnej a obroną organizmu. Upośledzenie tej obrony występuje u osób, które przyjmują m.in. leki immunosupresyjne po przeszczepie narządów. Celem pracy była ocena beztlenowych patogenów obecnych w kieszonkach przyzębnych u osób z przewlekłym zapaleniem przyzębia oraz określenie profilu wydzielanych cytokin (IL-1ŕ, TNF-1á, IFN-ç i IL-10) przez komórki jednojądrowe krwi obwodowej pacjentów leczonych immunosupresyjnie oraz osób zdrowych stymulowanych in vitro szczepami wyhodowanych bakterii.

  Streszczenie angielskie: Periodontal disease is a result a disturbed balance between pathogens of the bacterial plaque and the defence of the organism. Impairment of this defence is observed in persons after organ transplantation who are receiving immunosuppressive drugs. The aim of the study was an evaluation of the anaerobic pathogens present in the periodontal pockets of patients with chronic periodontitis and determination of the profile of cytokines (IL-1ŕ, TNF-1á, IFN-ç and IL-10) secreted by the mononuclear cells of the peripheral blood in patients on immunosuppression and in healthy subjects stimulated in vitro by strains of cultured bacteria.


  9/15

  Tytuł oryginału: Soluble platelet endothelial cell adhesion molecule-1 in ischemic stroke patients is related to the extent of early brain damage.
  Autorzy: Zaremba Jarosław, Losy Jacek
  Źródło: Centr. Eur. J. Immunol. 2002: 27 (3) s.90-96, il., bibliogr. 54 poz.
  Sygnatura GBL: 313,243

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Inflammatory response following acute cerebral ischaemia exacerbates damage and enlarges infarct extent. The role of adhesion molecules mediating attachment and migration cells within the ischemic cerebrovascular region seems to be critical in the development of stroke-induced inflammatory reaction. Platelet endothelial cell adhesion molecule-1 (PECAM-1) present at cell to cell junction is reguired for transendothelial migration of leukocyters. We have recently demonstrated that ischaemic stroke patients displayed increased soluble PECAM-1 isoform (sPECAM-1) levels in serum and cerebrospinal fluid (CSF) within 24 after the disease onset. The aims of the present study performed in the same group of 23 ischaemic stroke patients were to investigate the relationship between the levels of sPECAM-1 and the extent of early brain damage as well as stroke severity and its outcome. We have compared sPECAM-1 levels in serum and CSF samples obtained from the patients within 24 h of first-ever completet hemispheric ischaemic stroke with the volume of anatomically relevant rarly computed tomography (CT) of the brain hypodense areas as well as the neurological stroke severity estimated according to the Scandinavian Stroke Scale (SSS) scores and the functional disability assessed with the Barthel Index (BI) scores. The significant correlation between sPECAM-1 levels both in sera and CSF stroke subjects and the volume of early brain CT hypodense areas aswell as both the SSS and the BI scores determined within 24 h of stroke and at 2nd week after...


  10/15

  Tytuł oryginału: Wpływ flory bakteryjnej kieszonek przyzębnych na poziom cytokin u pacjentów z przewlekłym zapaleniem przyzębia.
  Tytuł angielski: The effect of bacterial flora in periodontal pockets on the level of cytokines in patients with chronic periodontitis.
  Autorzy: Górska Renata, Zaremba Maciej, Borakowska-Siennicka Monika, Dolegacz Agnieszka, Gregorek Hanna, Madaliński Kazimierz
  Źródło: Czas. Stomatol. 2002: 55 (8) s.496-503, il., tab., bibliogr. 33 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,924

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • immunologia
 • mikrobiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Autorzy analizowali w pracy skład patogenów obecnych w kieszonkach przyzębnych u osób z ciężkim przewlekłym zapaleniem przyzębia oraz określili profil wydzielanych cytokin (IL-1á, TNF-ŕ, IFN-ç i IL-10) przez komórki jednojądrowe krwi obwodowej pacjentów z chorobą przyzębia i osób zdrowych, stymulowanych in vitro szczepami wyhodowanych bakterii. Badania flory bakteryjnej kieszonek przyzębnych wykazały dużą różnorodność gatunków. Najczęściej stwierdzanymi bakteriami były Gram-ujemne pałeczki beztlenowe oraz Gram-dodatnie ziarniaki beztlenowe. Stężenia badanych cytokin były wyższe u osób z chorobą przyzębia.

  Streszczenie angielskie: In this study, the authors have analysed the composition of pathogens in the periodontal pockets of patients with severe chronic periodontitis and have determined the profile of cytokines (IL-1á, TNF-ŕ, IFN-ç and IL-10) secreted by the mononuclear cells of peripheral blood of patients with periodontal disease and healthy subjects stimulated in vitro by strains of cultured bacteria. Examination of periodontal pocket bacteria showed a big diversity of species. The most frequent were Gram-negative anaerobic rods and Gram-positive aerobic cocci. The evaluated concentrations in situ showed a greater secretion of studied cytokines in patients with periodontitis.


  11/15

  Tytuł oryginału: Ocena skuteczności wybranych badań przesiewowych i endoskopowych metod leczenia nowotworów jelita grubego.
  Autorzy: Baniukiewicz A., Zaremba-Woroniecka A., Wróblewski E., Łaszewicz W[iktor], Kemona A.
  Źródło: Probl. Lek. 2002: 41 (5) s.316-324, tab., bibliogr. 24 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 303,195

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Rak jelita grubego jest jednym z najczęściej diagnozowanych nowotworów na świecie. Dane literaturowe wskazują, że wdrożenie odpowiednich przesiewowych badań diagnostycznych pozwoli na obniżenie śmiertelności z powodu tego schorzenia. W związku z powyższym autorzy starali się ocenić skuteczność badań endoskopowych oraz wybrane metody leczenia nowotworów jelita grubego. U 680 bezobjawowych pacjentów wykonano badania sigmoidoskopowe. Następnie 80 pacjentów, u któych stwierdzono podczas badania obecność polipów oraz u 100 pacjentów bez zmian w sigmoidoskopii poddano kolonoskopii. W 31 przypadkach, mimo braku zmian w badaniu sigmoidoskopowym, kolonoskopia pozwoliła wykryć polipy w proksymalnym odcinku jelita grubego. U 29 pacjentów z obecnością polipów stwierdzonych podczas sigmoidoskopii polipy wykryto również w dalszych odcinkach jelita podczas kolonoskopii. Wszystkie 82 uszypułowane polipy zostały usunięte endoskopowo metodą tradycyjnej polipektomii. W przypadku 46 tzw. dużych polipów użyto techniki polipektomii tzw. kawałek po kawałku z następową elektrokoagulacją w atmosferze argonu. Po upływie 6 miesięcy od zabiegu nie obserwowano nawrotu rozrostu tkanki patologicznej w miejscu po polipektomii.

  Streszczenie angielskie: Colorectal cancer is one of the most commonly diagnosed cancer all over the world. There is now compelling evidence that screening asymptomatic populations can reduce the mortality of colorectal cancer. The authors tried to evaluate the efficiency of screening endoscopy and some of endoscopic methods of the treatment of colorectal polyps. 680 asymptomatic patients underwent sigmoidoscopy. Colonoscopy was done in 80 patients with found polyps in sigmoidoscopy and in next 100 asymptomatic patients, with no changes in sigmoidoscopy. In 31 patients colon polyps were founded in proximal part of colon dispate of no changes in sigmoidoscopy colonoscopy revealed additional polyps in distal part of the colon. All founded 82 pediculated colon polyps underwent standard polypectomy. 46 large polyps were removed by piecemeal resection with follow-up argon plasma coagulation. 6 months observation showed no adenomatous recurrence after the polypectomy of big polyps.


  12/15

  Tytuł oryginału: Choroba niedokrwienna serca a choroba refluksowa przełyku - ocena za pomocą jednoczasowego 24-godzinnego monitorowania EKG i pH w przełyku.
  Tytuł angielski: Ischemic heart disease and gastro-oesophageal reflux disease - simultaneous 24 hour monitoring of ECG and oesophageal pH.
  Autorzy: Dobrzycki Sławomir, Baniukiewicz Andrzej, Musiał Włodzimierz J., Skrodzka Dorota, Zaremba-Woroniecka Anna, Korecki Janusz, Łaszewicz Wiktor, Kralisz Paweł, Paruk Jan, Kochman Wacław
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (9) s.675-677, tab., bibliogr. 26 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Cel: Ocena korelacji epizodów niedokrwienia w elektrokardiogramie z patologicznym refluksem żołądkowo-przełykowym przy pomocy jednoczasowego, 24-godzinnego monitorowania EKG i pH w przełyku. Materiał i metoda: U 30 pacjentów, 26 mężczyzn i 4 kobiet, w wieku 39-74 lat, śr. 56, z potwierdzoną koronarograficznie chorobą wieńcową w II-III klasie wg CCS, przeprowadzono jednoczasowe, 24-godzinne monitorownaie EKG oraz badanie pH-metryczne przełyku. Analizy pH dokonano programem Polygram (PW-version 2.04 Esophogram-version 2.01). W monitorowaniu metodą Holtera jako znamienne przyjęto obniżenie ST o 1 mm lub więcej trwajace 1 min. W badaniu pH-metrycznym przełyku patologiczny refluks definiowano jako spadek pH 4 o czasie trwania powyżej 5 min. Chorobę refluksową przełyku rozpoznawano w przypadku obniżenia pH 4 i czasie trwania przekraczajacym 5 proc. całego okresu monitorowania. Za zależne od refluksu żołądkowo-przełykowego uznano znamienne obniżenia ST w okresie do 10 min. od początku epizodu refluksu. Wyniki: U 26 pacjentów (87 proc.) stwierdzono łącznie 116 epizodów obniżenia ST, przy czym 21/116, czyli 18 proc. skorelowane było czasowo z patologicznym refluksem żołądkowo-przełykowym. Piętnaście osób, czyli połowa badanych miało przynajmniej jeden epizod obniżenia ST, czasowo zależny od refluksu. Obecność patologicznych refluksów żołądkowo-przełykowych obserwowano ogółem u 25 osób (85 proc.). Czternastu z nich (46,6 proc.) spełniało pH-metryczne kryteria rozpoznania ...

  Streszczenie angielskie: Aim: To determine the correlation between episodes of ischaemia in ECG recordings with pathologic gastrooesophagal reflux during simultaneous 24 hour monitoring of ECG and oesophageal pH. Methods: Simultaneous 24 hour monitoring of ECG and oesophageal pH was perfomred in 30 patients (p) (26 M/ 4F, aged 39-74) with coronary artery disease of CCS clas II-III, CAD was confirmed in coronary angiography. ANalysis of the oesophageal pH was performed by using the Polygram programme (PW-version 2.04 Esophogram-version 2.01). ST depression 1 mm and lasting at least 1 min was regarded as significant in ECG monitoring. Pathologic gastro-oesophagal reflux was defined as a drop in pH 4 lasting more than 5 min. Gastrooesophageal reflux disease (GERD) was diagnosed when a drop in pH 4 lasted for more than 5 p.c. of the monitoring period. Gastro-oesophageal reflux dependent ST depression was defined as an ST depression that occurred during reflux episode and lasted up until 10 min from the end of the reflux. Results: 26 patients (87 p.c.) had a total of 116 episodes of ST depression and 21 out of the 116 episodes (18 p.c.) were Gastro-oesophageal reflux time dependent. Fifteen patients 950 p.c.), had at least one episode of ST depression, depending on the time of reflux. Patholgoic gastro-oeosphagal reflux was present in 25 patients (85 p.c.). In 14 paitents (46.6 p.c.), the GERD pH criteria were fulfilled. In this group of patients, there was a significantly longer time of ...


  13/15

  Tytuł oryginału: Dzieci z rozszczepem wargi, wyrostka zębodołowego i podniebienia leczone endodontycznie na podstawie materiału Katedry i Zakładu Ortodoncji AM we Wrocławiu.
  Tytuł angielski: Children with cleft of lip, alveolar process and palate after endodontic treatment in material of Departament of Orthodontics, Wroclaw Medical University.
  Autorzy: Mikulewicz Marcin, Panek Beata, Zaremba Anna
  Źródło: Dent. Med. Probl. 2002: 39 (2) s.233-235, il., tab., bibliogr. 9 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,665

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.

  Streszczenie polskie: Cel pracy. Celem pracy była ilościowa analiza przeprowadzonego leczenia endodontycznego u dzieci z rozszczepami wargi, wyrostka zębodołowego i podniebienia. Materiał i metody. Materiał do badań stanowiło 112 kart historii choroby pacjentów, w tym 74 chłopców i 38 dziewcząt, którzy byli leczeni w Dolnośląskim Akademickim Centrum Wielospecjalistycznej Opieki nad Dziećmi Rozszczepowymi przy Katedrze i Zakładzie Ortodoncji Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. Wyniki i wnioski. Stwierdzono zwiększoną częstość występowania leczenia endodontycznego u chłopców z jednostronnym rozszczepem wargi, wyrostka i podniebienia w porównaniu z grupą chłopców z rozszczepem obustronnym, nie zaobserwowano natomiast podobnej zależności u dziewcząt. Analiza leczenia endodontycznego w zależności od płci wykazała częstsze ich występowanie w grupie chłopców.

  Streszczenie angielskie: Objectives. The aim of study was statistic comparison of the prevalence of endodontic treatment performed on patients with complete celfts of lip, alveolar process and palate. Material and methods. Research material were 112 case reports (74 males, 38 females) treated, in Academic Silesian Center of Multispecialist Care for Children with Clefts correlated to Department of Orthodontics of Wroclaw Medical University - Poland. Results and conclusions. Endodontic treatment occured more often in males group with complete unilateral cleft than in males group with complete bilateral cleft. There was no such correlation between females groups. Endodontic treatment occurred more often in males group.


  14/15

  Tytuł oryginału: Możliwości pokrycia recesji dziąsła powstałej po chirurgiczno-ortopedycznym leczeniu zębów zatrzymanych - opis przypadku.
  Tytuł angielski: Possibility of coverage of gingival recession induced by surgical-orthodontic treatment of unerrupted teeth - case series.
  Autorzy: Dominiak Marzena, Zaremba Anna, Skośkiewicz Katarzyna, Pyka Ewa, Stępień Paweł
  Źródło: Dent. Med. Probl. 2002: 39 (2) s.323-329, il., bibliogr. 34 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,665

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Zęby zatrzymane, zwłaszcza w przednim odcinku szczęki lub żuchwy, są najczęstszą przyczyną skojarzonego postępowania ortodontyczno-chirurgicznego, umożliwiającego przywrócenie ich funkcji fizjologicznych, biostatycznych i estetycznych w wyniku uwolnienia ich z głębi tkanki kostnej i sprowadzenia do łuku zębowego. Celem pracy było przedstawienie etiopatogenezy recesji dziąsła jako potencjalnego powikłania związanego z chirurgiczno-ortodontycznym sprowadzeniem zębów zatrzymanych do łuku oraz możliwości jej eliminacji. Postępowanie terapeutyczne, zależnie od miejscowych warunków recesji i towarzyszących złożonych czynników przyczynowych, może być oparte na wykorzystaniu współczesnych metod chirurgicznego leczenia recesji, tj. przeszczepu wolnego płata dziąsłowego, przeszczepu podnabłonkowej tkanki łącznej oraz sterowanej regeneracji tkanek. Autorzy przedstawili trzy przypadki leczenia recesji dziąsła powstałej po chirurgiczno-ortopedycznym sprowadzeniu zębów zatrzymanych do łuku za pomocą różnych metod postępowania chirurgicznego, zależnie od warunków miejscowych i zaawansowania recesji.

  Streszczenie angielskie: Unerrupted canines, particulary in anterior maxillae or jaw, are the most often causes of the combination surgical-orthodontic treatment aford possibilities for return their physiological, biostatical, and esthetical function in result realse their from deep of the bone and lead them to the dental arch. The aim of this work was to show the etiopatology of the gingival recessions as the complication of the surgical-orthodontic putting of the unerrupted teeth to the arch and possibility their elimination. The therapeutic procedure according of the recession's location condition and combination causes factors can be leaning on the using modern surgical methods of the gingival recession for instance: free ginvival grafts, subepithelial connective tissue graft and guided tissue regeneration. The authors showed three clinical cases of gingival recession induced by surgical-orthodontic putting of unerrupted teeth to the arch treated. Depending on the location factors and promotion recession, three different therapeutic methods were used.


  15/15

  Tytuł oryginału: Mineral Trioxide Aggregate w leczeniu perforacji twardych tkanek zęba - opis przypadku.
  Tytuł angielski: Mineral Trioxide Aggregate in the treatment of tooth hard tissue perforations - case report.
  Autorzy: Zaremba Anna
  Źródło: Dent. Med. Probl. 2002: 39 (2) s.331-334, il., bibliogr. 11 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,665

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Postępowaniem terapeutycznym w perforacji tkanek zęba jest leczenie chirurgiczne i zachowawcze. W pracy przedstawiono przypadek leczenia perforacji dna komory zęba 46 preparatem Mineral Trioxide Aggregate. Zdjęcie radiologiczne ujawniło obecność zmian zapalnych kości w okolicy okołowierzchołkowej oraz ubytku w twardych tkankach zęba w obrębie dna komory. Leczenie polegało na usunięciu nieszczelnego wypełnienia z kanałów korzeniowych, ich oczyszczeniu i opracowaniu. Kanały wypełniono wstępnie preparatem wodorotlenku wapnia, który, po widocznym zmniejszeniu zmian okołowierzchołkowych, zastąpiono wypełnieniem ostatecznym metodą kondensacji bocznej gutaperki. Performację zaopatrzono preparatem Mineral Trioxide Aggregate. Po 12-miesięcznym leczeniu uzyskano dobry wynik terapeutyczny, umożliwiający zachowanie zęba.

  Streszczenie angielskie: In the case of a dental tissue perforation, surgical and conservative methods are used. The purpose of this research was to present a case of treatment of the dental cavity floor performation of the tooth 46 with the Mineral Trioxide Aggregate preparation. The X-ray showed the presence of the bone inflammation in the periapical area and of the dental hard tissues lesion in the cavity floor. The treatment consisted in displacing of the leaky root filling, cleaning and shoping the canals. Preliminary, they were obturated with calcium hydroxide preparation, which, after a diminution of periapical lesion, were replaced by a definitive root filling, the method of gutta-percha lateral condensation. The performation was provided with the Mineral Trioxide Aggregate. After a 12-months treatment there was a positive result achieved, which enabled tooth preservation.

  stosując format: