Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: ZARĘBSKA
Liczba odnalezionych rekordów: 6Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/6

Tytuł oryginału: Immunologiczne aspekty fototerapii.
Tytuł angielski: Immunological aspects of the phototherapies.
Autorzy: Zarębska Zofia
Źródło: Post. Hig. 2002: 56 (2) s.139-153, il., bibliogr. [51] poz., sum.
Sygnatura GBL: 301,727

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia

  Streszczenie angielskie: The article collates selected subjects from the recent progress in the photoimmunology. Experimental detection of percentage of apoptotic cells in the circulation and among keratinocytes residing in the skin can be applied for following treatment of conducted phothotherapies. Considerable progress was made in recognition of pro-inflammatory and anti-inflammatory cytokines govering of suppressive immune response as a result of light therapies. The shift towards suppressive lymphocytes by change of cytokine profile of T cells circulating in the peripheral blood seems to be the principal physiologic reaction. The circulation of cytokines in the serum and their engulfing by nonirradiated cells consists a part of an intricated network of immune response of the whole system.


  2/6

  Tytuł oryginału: Histological and ultrastructural investigations of placenta villi in intrauterine growth resection of fetuses (IUGR).
  Tytuł polski: Badania histologiczne i ultrasonograficzne kosmków łóżyska w wewnątrzmacicznym zahamowanym rozwoju płodu (IUGR).
  Autorzy: Wawrzycka Bożena, Zarębska Alicja, Wawrzycki Bartłomiej, Matusiewicz Janusz, Czerny Krystyna
  Źródło: Ann. UMCS, Sect. D 2002: 57 (2) s.409-414, il., bibliogr. 10 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 310,688

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • płeć żeńska
 • ciąża


  3/6

  Tytuł oryginału: Histological changes in the pancreas of white rats after administering cephalexin and ethanol.
  Tytuł polski: Histologiczne zmiany trzustki szczurów białych po doświadczalnym podawaniu cefaleksyny i etanolu.
  Autorzy: Zarębska Alicja, Bakiera Katarzyna, Visconti Józef, Kwietniewska Małgorzata, Czerny Krystyna
  Źródło: Ann. UMCS, Sect. D 2002: 57 (1) s.167-173, il., bibliogr. 13 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 310,688

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Badania wykonano na szczurach - samcach rasy Wistar o masie ciałą około 200 g. Zwierzęta I grupy doświadczalnej otrzymywały 20 proc. alkohol etylowy do picia ad libitum, zwierzęta II grupy doświadczalnej - cefaleksynę w dawce 42 mg dziennie, zwierzęta II grupy doświadczalnej - cefaleksynę w dawce 42 mg dziennie, zwierzęta III grupy doświadczalnej - alkohol i cefaloskynę łącznie w wymienionych dawkach. Po 10 dniach zwierzęta usypiano eterem i pobierano trzustkę do badań. Na skrawkach o brubości 7 ć wykonano barwienie H + E i reakcję PAS na obecność mukopolisacharydów obojętnych. Po podawaniu alkoholu stwierdzono zmniejszenie aktywności wydzielniczej komórek egzokrynowych, a po podawaniu cefaleksyny - zwiększenie tej aktywności. Natomiast łączne podawanie alkoholu i antybiotyku powodowało zmiany troficzne, które można uważać za wstępne, ale jeszcze na tym etapie odwracalne, zmiany degeneracyjne.

  Streszczenie angielskie: The reserach was conducted on male Wistar rats weighing approximately 200 g. Animals of experimetnal group I were adminsitered 20 p.c. ethyl alcohol for drinking, animals of experimental group II - cephalexin in the dose of 42 mg daily, animals of experimental group III - simultaneously alcohol and cephalexin in the mentioned doses. After 10 days the animals were guillotined and pancreas was taken for research. On paraffin sections 7ć thick there were carried out H + E stain and PAS reaction aimed at discovering neutral mucopolysaccharides. After adminsitering alcohol there was stated a decrease in the activity. A simultaneous administration of ethyl alcohol and antibiotic casues trophic changes, which can be noticed as introductory, but at this stage - reversible, degenerative changes.


  4/6

  Tytuł oryginału: Histological examination of the submandibular gland following experimetnal administration of Metizol.
  Tytuł polski: Badania histologiczne ślinianki podżuchwowej po doświadczalnym podawaniu Metizolu.
  Autorzy: Lis-Sochocka Marta, Zarębska Alicja, Cichacz-Kwiatkowska Beata, Łańcut Mirosław, Czerny Krystyna
  Źródło: Ann. UMCS, Sect. D 2002: 57 (1) s.174-180, il., tab., bibliogr. 11 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 310,688

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury

  Streszczenie polskie: Badano śliniankę podżuchwową szczurów rasy Wistar, którym podawano Metizol przez 21 dni i 42 dni w dawce 1 mg/kgm.c./24 godz. Stosowano barwienia H+E, met. PAS, met. Feulgena, met. Massona. Mierzono powierzchnię przekroju jąder komórkowych, powierzchnię przekroju cewek wydzielniczych i do uzyskanych danych stosowano obliczenia statystyczne. Zaobserwowano następujące zmiany. Po 21 dniach podawania Metizolu w śliniance podżuchwowej zwiększyła się liczba cewek i zwiększyła się powierzchnia ich przekroju. W komórkach budujących cewki zaobserwowano wiekszą ilość wydzieliny. Natomiast pęcherzyki uległy obkurczeniu. Po 42 dniach podawania Metizolu wygląd, liczba i barwliwość cewek i pęcherzyków upodobniły się do grupy kontrolnej.

  Streszczenie angielskie: The submandibular gland of the white Wistar rats was examined. The animals were given Metizol for 21 days and 42 days at the dose of 1 mg/kg b.m./24 h. The submandibular gland samples were taken for histological and histochemical examination. Then they were stained with hematoxylin and eosine as well as by masson's, PAS's and Feulgens method. The mean area of section of cell nuclei was measured. The resutls of examination were counted statistically. The following changes were noticed: After 21 days of administration of Metizol in the submandibular gland the mean area of the tubules cells some more secretion was noticed. The follicles shrank. After 42 days of adminsitration of Metizol the appearance, number and stainability of the tubules and follicles were similar to control group.


  5/6

  Tytuł oryginału: Histological examination of the Loeventhal gland after experimental administration of Metizol.
  Tytuł polski: Badania histologiczne gruczołu Loeventhala po doświadczalnym podawaniu Metizolu.
  Autorzy: Lis-Sochocka Marta, Zarębska Alicja, Cichacz-Kwiatkowska Beata, Łańcut Mirosław, Koziej Jacek, Czerny Krystyna
  Źródło: Ann. UMCS, Sect. D 2002: 57 (1) s.181-186, il., tab., bibliogr. 10 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 310,688

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury

  Streszczenie polskie: Badano gruczoł Leoventhala szczurów rasy Wistar, którym podawano Metizol przez 21 dni i 42 dni w dawce 1 mg/kgm.c./24 godz. Stosowano barwienia H+E, met. PAS, met. Feulgena, met. Massona. Mierzono powierzchnię przekroju jąder komó kowych i do uzyskanych danych stosowano obliczenia statystyczne. Zaobserwowano następujące zmiany. Po 21 dniach podawania Metizolu w gruczole Loeventhala zmniejszyła sie powierzchnia przekroju jąder komórkowych. Po 42 dniach podawania Metizolu powierzchnia przekroju jąder komórkowych. Po 42 dniach podawania Metizolu powierzchnia przekroju jąder komó kowych również uległa zmniejszeniu, ale w mniejszym stopniu niż w grupie 1. Pojawiły się pęcherzyki proliferacyjne, któ e sa wyrazem aktywności mitotycznej.

  Streszczenie angielskie: The Loevenathal gland of the white Wistar rats examined. The animals were given Metizol for 21 days and 42 days at the dose of 1 mg/kg b.m./24 h. The Loeventhal gland's samples were taken for histological and histochemical examination. Then they there stained with hematoxylin and eosin, Masson's, PAS's, and Feulgen's method. The mean area of section of cell nuclei was measured. Results of examination were counted statistically. The following changes were noticed: after 21 days of administration of Metizol in the Loeventhal gland the mean area of the section ofcells nuclei was decreased; after 42 days of administration of Metizol the mean area of the section of cell nuclei was decreased as well, but to a lesser degree than in group 1. New follicles appeared which can be the expression of cell mitotic activity.


  6/6

  Tytuł oryginału: Ultrastructural changes of pancreas of white rats after experimental administration of ethanol and cephalexin.
  Tytuł polski: Zmiany ultrastrukturalne trzustki szczurów białych po doświadczalnym podawaniu etanolu i cefaleksyny.
  Autorzy: Zarębska Alicja, Łańcut Mirosław, Sekita-Krzak Joanna, Visconti Józef, Czerny Krystyna
  Źródło: Ann. UMCS, Sect. D 2002: 57 (1) s.452-458, il., bibliogr. 14 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 310,688

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury

  Streszczenie polskie: Badania wyknano na szczurach, samcach rasy Wistar o masie ciała ok. 200 g. Zwierzęta I grupy doświadczalnej otrzymywały 20 proc. etanol do picia (ad libitum), zwierzęta III grupy doświadczalnej - cefaleksynę w dawce 42 mg/24h, zwierzęta III grupy doświadczalnej - cefaleksynę i etanol w wymienionych dawkach. Po 10 dniach zwierzęta dekapitowano i pobierano trzustkę do badań w mikroskopie elektronowym. Stwierdzono, że 10-dniowe podawanie etanolu powoduje przede wszystkim zmniejszenie liczby rybosomów i ziaren zymogenu w komórkach egzokrynowych trzustki, natomiast cefaleksyna powoduje wzrost liczby tych struktur. Łączne podawanie alkoholou i cefaleksyny powoduje odwracalne zmiany degeneracyjne w postaci wyraźnego zmniejszenia liczby rybosomów, obrzmienia wielu mitochondriów i obecności w nich struktur mielinowych.

  Streszczenie angielskie: The experiment was carried out on WIstar rat males weighting about 200 g. Animals from experimental group I received 20 p.c. ethanol for drinking (ad libitum), animals from experimetnal group II - cephalexin in the dose of 42 mg/24h, animals from experimental group III - cephalexin and ethanol in the mentioned doses. After 10 days the animals were decapitated and pancreases were collected for ultrastural examinations in electron microscope. The performed experimetns showed that 10-day administration of ethanol causes mainly the decrease of amount of ribosomes and zymogen granules in pancreatic exocrine cells, whereas cephalexin causes increase of amount of these organelles. Administration of both ethanol and cephalexin causes reversible degenerative changes including distinct decreasing of the number of ribosomes, swelling of many mitochondria and the presence of myelinic structures inside cells.

  stosując format: