Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: ZARĘBA
Liczba odnalezionych rekordów: 12Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/12

Tytuł oryginału: Miedź, cynk mangan i żelazo w mięsie i przetworach mięsnych drobiu, świń i bydła.
Tytuł angielski: Copper, zinc, manganese and iron in Polish poultry, pork, bovine meat and meat products.
Autorzy: Kot Andrzej, Zaręba Stanisław, Wyszogrodzka-Koma Lucyna
Źródło: Bromatol. Chem. Toksykol. 2002: 35 (1) s.39-46, tab., bibliogr. 21 poz., sum.
Sygnatura GBL: 305,377

Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • bydło
 • Świnie
 • ptaki
 • in vitro

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono wyniki oznaczeń zawartości miedzi, cynku, manganu i żelaza w wybranych krajowych produktach mięsnych, drobiowych, wieprzowych i wołowych oraz oszacowano, w jakim stopniu produkty te pokrywają dzienne zapotrzebowanie na te składniki u dorosłych i młodzieży w wieku rozwojowym. Stwierdzono duże zróżnicowanie zawartości badanych metali w zależności od rodzaju zwierząt i badanego elementu tuszki.

  Streszczenie angielskie: The aim of the work was to determine the content of copper, zinc, manganese and iron in the meat and meat products in relation to the kind of meat and its origin. The concentrations of the metals wewre determined in: chicken, duck, turkey, pork and bovine meat; chicken and turkey livers, hearts and stomachs; (minced poultry ham; frankfarters; turkey sirloin and ham; pork ham and becon; Krakowska, Podlaska sausages; Italian and black headcheese). The samples were collected in the Lublin and Cracow regions. The determinations were performed by ASA after dry mineralisation at 400řC. The average Cu concentrations were: 0.46 to 0.88 mg/kg in poultry, 0.62 to 0.77 mg/kg in pork, and 0.62 to 0.74 mg/kg in beef. The average Zn levels were; 5.84 to 27.58 mg/kg, 25.00 mg/kg, and 39.43 mg/kg, respectively. Mn concentrations were: 0.30 to 0.48 mg/kg, 0.16 mg/kg, and 0.15 mg/kg, respectively. Poultry Fe content ranged from 4.43 to 28.05 mg/kg. The pork meat contained 13.00 mg/kg iron, while the respective value for the beef meat was 0.33 mg/kg. The poultry giblets contained: 0.92 to 4.09 mg/kg Cu, 22.11 to 34.05 mg/kg Zn, 0.61 to 3.79 mg/kg Mn and 24.98 to 115.97 mg/kg Fe. The levels of those elements in pork hasiets were: 4.38 (liver), 7.50 (kidney) mg/kg Cu; 29.02 (kidney), 44.77 (liver) mg/kg Zn; 1.33 (kidney), 2.41 (liver) mg/kg MN; 63.38 (kidney), 279.87 mg/kg (liver) Fe. The beef hasiets contained: 3.08 (kidney), 17.36 (liver) mg/kg Cu; 23.94 (kidney), 35.94 (liver) mg/kg Zn; 0.94 (kidney) 2.27 (liver) mg/kg Mn; and 62.07 (kidney), 142.81 (liver) mg/kg Fe. The cured poultry products contained: 0.46...


  2/12

  Tytuł oryginału: Zaopatrzenie przetoki pęcherzykowo-dwunastniczej metodą laparoskopową.
  Tytuł angielski: Laparoscopic repair of cholecystoduodenal fistula.
  Autorzy: Swoboda Kazimierz, Korzekwa Piotr, Zaręba Adam
  Opracowanie edytorskie: Stanowski Edward (koment.).
  Źródło: Pol. Prz. Chir. 2002: 74 (5) s.436-439, bibliogr. 10 poz. - 60 Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich Warszawa 09. 2001
  Sygnatura GBL: 313,570

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Przedstawiono przypadek 61-letniej chorej planowo operowanej z powodu kamicy żółciowej pęcherzyka żółciowego i przewodu żółciowego wspólnego metodą laparoskopową, u której śródoperacyjnie stwierdzono obecność przetoki pęcherzykowo-dwunastniczej. Dzięki odpowiedniej technice preparowania przetokę zopatrzono laparoskopowo. Odstąpiono od rewizji przewodu żółciowego wspólnego ze względu na obecność wąskiego przewodu pęcherzykowego. Kamienie z przewodu żółciowego usunięto w drugim etapie wykonując papillotomię endoskopową. W pracy opisano możliwości bezpiecznego zaopatrzenia powikłań kamicy żółciowej postępowaniem laparoskopowym z wyeliminowaniem konieczności najczęściej stosowanej w podobnych przypadkach klasycznej laparotomii.

  Streszczenie angielskie: This is a case of sixty-one year old female patient suffering from gall-stones. During laparoscopic exploration a fistula between gallblader and duodenum was discovered, and therefore only cholecystectomy and the closure of fistula were performed, becouse the cystic duct was thin exploration a common bile duct was impossible. A few days later endoscop was used to explore the common bile duct and to remove remaining gallstones (it has to be proceded by papillotomy). This case shows that you can still avoid laparotomy even when unexpected complications are discovered, and at a later date operation through endoscop.


  3/12

  Tytuł oryginału: Ocena aktywności fosfatazy zasadowej i kwaśnej w surowicy szczurów w przebiegu doświadczalnej osteoporozy pomenopauzalnej.
  Tytuł angielski: An assessment of the alkaline and acid phosphatase activity in rats serum during experimental postmenopausal osteoporosis.
  Autorzy: Rahnama Mansur, Świątkowski Wojciech, Zaręba Stanisław
  Źródło: Rocz. Państ. Zakł. Hig. 2002: 53 (3) s.283-291, il., tab., bibliogr. 16 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,906

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena fosfatazy zasadowej (Fz) i kwaśnej (Fk) w surowicy szczurów po usunięciu jajników oraz po zastosowaniu estrogenowej terapii zastępczej. Oceniono rownież związek pomiędzy gęstością mineralną kości (BMD) żuchwy i kręgosłupa a parametrami metabolizmu kostnego. Stężenie fosfatazy zasadowej i kwaśnej było najwyższe u zwierząt z niedoborem estrogenów, a podawanie 17-á estradiolu znamiennie obniżyło poziom badanych markerów. Stwierdzono również istotną ujemną korelację FZ i Fk z BMD żuchwy i kręgosłupa.


  4/12

  Tytuł oryginału: Pochodne heterodiazoliloazowe i ich zastosowanie w oznaczaniu cynku i żelaza (II) w preparatach farmaceutycznych : praca doktorska
  Autorzy: Szarwiło Katarzyna, Zaręba Stanisław (promot.).; Akademia Medyczna Wydział Farmaceutyczny, Katedra i Zakład Chemii Leków w Lublinie
  Źródło: 2002, [8], 175 k. : il., tab., bibliogr. 235 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20222

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • in vitro


  5/12

  Tytuł oryginału: Ocena parametrów turbulencji rytmu zatokowego u pacjentów z chorobą wieńcową poddanych zabiegowi bezpośredniej rewaskularyzacji mięśnia serca : praca doktorska
  Autorzy: Cygankiewicz Iwona, Zaręba Wojciech (promot.).; Uniwersytet Medyczny Instytut Kardiologii, Klinika Kardiologii w Łodzi
  Źródło: 2002, [3], 119 k. : il., tab., bibliogr. 108 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20394

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • chirurgia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.


  6/12

  Tytuł oryginału: Azotany(III) i azotany(V) w wybranych lekach ziołowych.
  Tytuł angielski: Nitrate(III) and nitrate(V) content of selected herbal drugs.
  Autorzy: Szydłowska Elżbieta, Zaręba Stanisław, Szydłowski Wojciech
  Źródło: Bromatol. Chem. Toksykol. 2002: 35 (4) s.357-360, tab., bibliogr. 14 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,377

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Streszczenie polskie: Oznaczono poziomy azotanów(III) i (V) metodą Griessa-Ilosvay'a w ziołach i preparatach ziołowych stosowanych w chorobach serca i naczyń krwionośnych, w ziołach o działaniu uspokajającym oraz stosowanych w leczeniu niemowląt. We wszystkich badanych ziołach i preparatach złożonych stwierdzono obecność azotanów(III) i azotanów(V).

  Streszczenie angielskie: Content of nitrates III and V in herbs used for treatment of infants (from 2 months old) and geriatric patients was determined by the Griess and Jlosvay method with cadmium column. Herbal infusions were tested for inorganic nitrogen forms content and percentage of nitrate III and V extraction. For herbal infusions, the percentage of extraction was from 59.49 p.c. to 129.97 p.c. (nitrates III) and from 81.25 p.c. to 90.55 p.c. (nitrates V).


  7/12

  Tytuł oryginału: Monte Carlo calculations of dose distribution for 32P brachytherapy wire source.
  Autorzy: Wincel Krzysztof, Zaręba Barbara
  Źródło: Pol. J. Med. Phys. Engin. 2002: 8 (2) s.63-69, il., bibliogr. 4 poz.
  Sygnatura GBL: 306,499

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Streszczenie angielskie: The MCNP Monte Carlo transport code [1] with the MCNPDATA cross section library [2] has been used to calculate absorbed dose distribution in water and polymethylmethacrylate (PMMA) for a 32P Guidant Corporation source. The paper presents the calculated absorbed doserate radial distribution for water and PMMA and absorbed dose rate axial distribution for water. Based on the calculated radial absorbed dose distributions, the scaling factor of the PMMA relative to water was determined. The sensitivity of the calculated absorbed doses to source electron energy spectrum was investigated. Calculations were performed using a personal computer with a Pentium III 600 MHz processor.


  8/12

  Tytuł oryginału: Poziom żelaza w zębach, żuchwie i surowicy krwi samic szczurów po owariektomii.
  Tytuł angielski: The level of the iron content in teeth, mandible and serum in female rats after ovariectomy.
  Autorzy: Rahnama Mansur, Błoniarz Jadwiga, Zaręba Stanisław, Świątkowski Wojciech
  Źródło: Ann. UMCS, Sect. DDD 2002: 15 s.131-137, tab., bibliogr. 17 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 312,920

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury


  9/12

  Tytuł oryginału: Działanie przeciwdrobnoustrojowe uszczelniaczy kanałowych - ocena in vitro.
  Tytuł angielski: Antimicrobial activity of root canal sealers - an in vitro evaluation.
  Autorzy: Bojar Witold, Kobyłecki Wiesław, Zaręba Tomasz
  Źródło: Czas. Stomatol. 2002: 55 (11) s.695-699, il., tab., bibliogr. 14 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,924

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • mikrobiologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • in vitro

  Streszczenie polskie: Przeciwbakteryjne oddziaływanie uszczelniaczy kanałowych jest według niektórych ich pożądaną właściwością. Aktywność mikrobiologiczna może być pomocna w zwalczaniu drobnoustrojów pozostawionych w kanale po opracowaniu mechaniczno-chemicznym. Ocenę aktywności przeciwdrobnoustrojowej wykonano zaadaptowaną metodą dysfuzji w podłożu agarowym. Testy przeprowadzono po 1 h, 24 h i 7 dniach od momentu wykonania próbek z ośmiu współcześnie stosowanych materiałów: AH Plus, Apexit, Canason, Diaket, Endion, Endomethason, Ketac-Endo, Sealapex. Materiały charakteryzowały się zróżnicowanym oddziaływaniem na testowe szczepy bakterii i grzybów (Streptococcus sanguis, Streprococcus mitis. Enterococcus faecalis, Peprostreptococcus anaerobius, Aspergilus niger). Canason, Diaket i w mniejszym stopniu Endomethason wykazały działanie hamujące rozwój drobnoustrojów wykorzystanych do badań.

  Streszczenie angielskie: According to some researches, antimicrobial activity is a desirable feature of an endodontic seales. The antimicrobial effect can be helpful in destroying any microbes remaining in the root canal after chemo-mechanical treatment. A modified agar diffusion method was used evaluate the antibacterial activity of eight root canal sealers: AH Plus, Apexit, Canason, Diaket, Endion, Endomethasone, Ketac Endo and Selapex. Tests were performed 1 h, 24 h and 7 days after preparation of specimens. The materials evaluated showed a varied influence on the growth of bacterial and fungal strains (Streptococcus sanguis, Streptococcus anaerobius, Aspergilus niger). Canason, Diaket and, to a lesser extent, Endomethasone possessed antimicrobial activity against the microbes used in this study.


  10/12

  Tytuł oryginału: Search antimicrobial activity of selected non-antibiotic drugs.
  Autorzy: Kruszewska Hanna, Zaręba Tomasz, Tyski Stefan
  Źródło: Acta Pol. Pharm. 2002: 59 (6) s.436-439, tab., bibliogr. 12 poz. - 3 Multidyscyplinarna Konferencja nt. badań nad lekami Piła 13-16.05. 2002
  Sygnatura GBL: 301,378

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • in vitro

  Streszczenie angielskie: A variety of pharmaceutical preparations, which are applied in the management of non-infectious diseases, have shown in vitro some antimicrobial activity. These drugs are called "non-antibiotics". The aim of this study was to detect and characterise the antimicrobial activity of non-antibiotic drugs, selected form the preparations analysed during state control performed at the Drug Institute in Poland. Over 160 pharmaceutical preparations were rendomly chosen from different groups of drugs. The surveillance study was performed on standard ATCC microbial strains used for drug control: S. aureus, E. coli, P. aeruginosa and C. albicans. It was shown that the drugs listed below inhibited growth of at least one of the examined strains: acyclovir (Awirol 5 p.c., cream), alendronate (Alenato 5 mg, tabl.), alverine (Meteospasmyl 20 mg, caps.), butorphanole (Butamidor 10 mg/ml, amp.), clodronate (Sindronat 400 mg, caps), diclofenac (Olfen 75 mg, amp.), emadastine (Emadine 0.05 p.c., eye dr.), etodolac (Febret 200 mg, caps), fluvastatine (Lescol 40 mg, tabl.), ketamine (Ketamidor 10 p.c., amp.), levocabastine (Histimet 0.5 mg/ml, eye dr.), losartan (Lorista 50 mg, tabl.), matipranolol (Betaman 0.3 p.c. eye dr.), mesalazine (Pentasa 1 p.c., susp.), naproxen (Nalgesin 550 mg, tabl.), oxaprosine (Reumax 600 mg, tabl.), oxymethazoline (Nasivin 0.025 p.c., nose dr.), proxymetacaine (Alcaine 0.5 p.c., eye dr.), ribavirin (Rebetol 200 mg, caps.), rutoside with ascorbic acid (Cerutin 20+200 mg, tabl.), sulodexide (Vessel due F, 250 LSU, caps.)...


  11/12

  Tytuł oryginału: Turbulencja rytmu serca u osób z chorobą wieńcową.
  Tytuł angielski: Heart rate turbulence in patients with coronary artery disease.
  Autorzy: Cygankiewicz Iwona, Wranicz Krzysztof Jerzy, Bolińska Halina, Zasłonka Janusz, Zaręba Wojciech
  Źródło: Folia Cardiol. 2002: 9 (5) s.405-415, il., tab., bibliogr. 17 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,196

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wstęp: Celem pracy jest ocena zależności między parametrami turbulencji rytmu zatokowego (HRT) a obrazem klinicznym osób z chorobą wieńcową oraz ocena cech klinicznych chorych z nieprawidłowymi parametrami turbulencji. Materiał i metody: Badaniem objęto 146 chorych (29 kobiet i 117 mężczyzn; wiek 62 ń 9 lat) z udokumentowaną angiograficznie wielonaczyniową chorobą wieńcową. U wszystkich wykonano 24-godzinne monitorowanie EKG metodą Holtera z analizą HRT, oceniając początek turbulencji (TO) oraz nachylenie turbulencji (TS) rytmu zatokowego. Wyniki: Wartości TO w całej grupie wynosiły od -8,3 proc. do +4,45 proc; średnio -1,29 proc. ń 1,63 proc.; wartość TS mieściła się w zakresie 0,42 - 54,7 ms/RR; średnio 11,3 ń 10,3 ms/RR. Za nieprawidłowe parametry HRT uznano wartości TO z ostatniego przedziału kwartylowego (ň -0,37 proc.) oraz wartości TS z pierwszego predziału kwartylowego ó 4,25 ms/RR. Średnie wartości TO były wyższe, a TS niższe u osób powyżej 60 r. ż. m, po zawale serca oraz u chorych z frakcją wyrzutową lewej komory (EF) mniejsza niż 40 proc. Stwierdzono wyższe wartości TS u chorych leczonych statynami, nitratami oraz á-blokerami, natomiast niższe u leczonych blokerami kanałów wapniowych. Ponadto stwierdzono, że w porównaniu z chorymi charakteryzującymi się prawidłowymi wartościami TO i TS, osoby z nieprawidłowymi wartościami HRT są starsze i mają cechy zaawansowanej choroby wieńcowej: wiek 60 lat u 77 proc. vs. 49 p.c.; przebyty zawał serca u 75 proc. vs. ...

  Streszczenie angielskie: Introduction: The aim ofthis study was to evaluate the association between heart rate turbulence (HRT) parameters and clinical characteristics of coronary artery disease patients as well as to identify clinical features of patients with abnormal values of HRT. Material and methods: In 146 patients (29 women, 117 men: aged 62 ń 9 years) with angiographically documented coronary artery disease, 24-hour Holter monitoring with HRT analysis was performed to evaluate turbulence onset (TO) and turbulence slope (TS). Results: HRT parameters showed broad spectrum of vaues, TO ranging from -8.3 p.c. to +4.45 p.c. (-1.29 p.c. ń 1.63) and TS ranging from 0.42 to 54.7 ms/RR (11.3 ń 10.3 ms/RR). According to quartile values TO ň -0.37 p.c. and TS ň 4.25 ms/RR were considered as abnormal. Average values of TS were higher and TS lower in patients over 60 years, with past myocardial infarction and in those with left ventricular ejection fraction 40 p.c. Considering pharmacotherapy, higher values of TS were observed in patients on statins, nitrates and beta-blockers while lower TS values were noted in patients on calcium channel blockers. Patients with abnormal parameters of HRT compared to group with normal HRT values were older and characetrized by feature of more advanced coronary artery disease: age over 60 yrs (77 p.c. vs. 49 p.c.), past myocardial infarction (75 p.c. vs. 64 p.c.) and ejection fraction 40 p.c. (25 p.c. vs. 3 p.c.). Multivariate analysis revealed that abnormal ...


  12/12

  Tytuł oryginału: Turbulencja rytmu zatokowego a parametry zmienności rytmu serca u osób z chorobą wieńcową.
  Tytuł angielski: Heart rate turbulence and heart rate variability in patients with coronary artery disease.
  Autorzy: Cygankiewicz Iwona, Wranicz Jerzy Krzysztof, Bolińska Halina, Zasłonka Janusz, Zaręba Wojciech
  Źródło: Folia Cardiol. 2002: 9 (5) s.417-423, il., tab., bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,196

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wstęp: Zmienność rytmu serca (HRV) odzwierciedla stan układu autonomicznego, podczas gdy turbulencja rytmu serca (HRT) obrazuje odpowiedź z baroreceptorów, uwarunkującą fizjologiczną regulację funkcji serca. Celem pracy była ocena zależności między parametrami HRT a wskaźnikami HRV. Materiał i metody: Badaniem objęto 146 chorych (117 mężczyzn i 29 kobiet w wieku 38-78 lat, średnio 62) z udokumentowaną angiograficznie wielonaczyniową chorobą wieńcową. U wszystkich chorych na podstawie 24-godzinnego monitorowania EKG metodą Holtera oceniano dobową HRV w analizie czasowej i częstotliwościowej oraz parametry HRT: początek (TO) i nachylenie turbulencji (TS). Wyniki: Stwierdzono istotną zależność między częstością akcji serca a TS (r = 0,42, p 0,001) przy braku tej zależności dla TO. Ponadto obserwowano istotne związki między parametrami HRT a wszystkimi wskaźnikami HRV, zachowujące swą niezależność także po uwzględnieniu obrazu klinicznego. Silniejsze zależności pomiędzy HRT a wskaźnikami analizy częstotliwościowej niż analizy czasowej. Nachylenie turbulencji wykazywało silniejszą korelację z parametrami HRV niż TO (r = 0,35 - 0,62 dla TS vs -0,16 - 0,38 dla TO). Wnioski: Uzyskane wyniki wskazują na znamienny wpływ układu autonomicznego na parametry HRT i, co z tym związane, na konieczność uwzględniania analizy HRV w ostatecznej ocenie ryzyka nagłego zgonu sercowego. Zależność TS od średniej częstości akcji serca wskazuje na potrzebę jej uwzględniania w końcowej ocenie TS.

  Streszczenie angielskie: Introduction: Heart rate variability (HRV) ilustrates regulation of the heart by autonomic nervous system whereas heart rate turbulence (HRT) reflect baroreflex sensitivity. The aim of this study was to determine the association between HRT and HRV parameters. Material and methods; In 146 pts (117 men and 29 women aged 38-78 years, mean 62 years) with angiographicallyy documented coronary artery disease, a 24 hour ECG Holter monitoring was performed to evaluate HRV in both time-and frequency domain as well as to calculate two HRT parameters: turbulence onset (TO) and turbulence slope (TS). Univariate and multivariate regression analysis was performed to evaluate the association between tested parameters. Results: Significant correlation between mean RR interval (mRR) and TS was observed (r = 0.42, p 0.001), while no correlation for TO vs. mRR was found. Both univariate and multivariate analyses revealed significant associations beteen HRT parameters and HRV both in time domain and frequency domain analysis. Correlations were stronger for frequency domain parameters. Also, there was a stronger correlation between TS and HRV parameters than between TS and HRV parameters (r = 0.35 - 0,62 for TS vs. -016 to -0.38 for TO). Conclusions: HRT parameters are under significant influence of autonomic system and they should be considered in combination with HRV parameters when stratifying the risk of sudden cardiac death in patients with coronary artery disease. Heart rate dependence of turbulence slope indicates the need to adjust this parameter for heart rate.

  stosując format: