Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: ZAPOLSKA-DOWNAR
Liczba odnalezionych rekordów: 3Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/3

Tytuł oryginału: Miażdżyca jako przewlekła choroba zapalna.
Tytuł angielski: Atherosclerosis: a chronic inflammatory disease.
Autorzy: Zapolska-Downar Danuta, Zapolski-Downar Andrzej
Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (3) s.147-152, il., tab., bibliogr. 70 poz., sum.
Sygnatura GBL: 310,563

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • immunologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Patogeneza miażdżycy, której powikłania stanowią poważny problem współczesnej medycyny, mimo wieloletnich badań nie została w pełni wyjaśniona. Aktualnie uważa się, że miażdżyca jest skutkiem długotrwałej, narastającej w czasie odpowiedzi obronnej na czynniki działające destrukcyjnie na ścianę naczynia, mająca charakter przewlekłej fibroproliferacyjnej odpowiedzi zapalnej. Praca stanowi krótki przegląd mechanizmów tej odpowiedzi zaangażowanych w proces powstawania miażdżycy, jej progresji i powikłań. Omówiono udział dysfunkcji śródbłonka, ze szczególnym uwzgjędnieniem roli śródbłonkowych cząstek adhezyjnych. Skoncentrowano się na omówieniu funkcji monocytów/makrofagów jako mediatorów zapalenia i odpowiedzi immunologicznej.

  Streszczenie angielskie: In spite of years of intense investgations, the pathogenesis of atherosclerosis awaits final elucidation and its complications continue to challenge contemporary medicine. It is generally believed that atherosclerosis is the results of chronic and evolving fibroproliferative inflammatory response against harmful factors acting on the vascular wall. This work is a concise review of mechanisms participating in the initiation, evolution and complications of atherosclerosis. Endothelial cell dysfunction is discussed with emphasis on the role of endothelial adhesion molecules. Attention is focused on the function of monocytes/macrophages and lymphocytes as mediators of inflammation and immune response.


  2/3

  Tytuł oryginału: Protective properties of artichoke (Cynara scolymus) against oxidative stress induced in cultured endothelial cells and monocytes.
  Autorzy: Zapolska-Downar Danuta, Zapolski-Downar Andrzej, Naruszewicz Marek, Siennicka Aldona, Krasnodębska Barbara, Kołodziej Blanka
  Źródło: Life Sci. 2002: 71 (24) s.2897-2908, il., tab., bibliogr. 37 poz.
  Sygnatura GBL: 304,948

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • in vitro

  Streszczenie angielskie: It is currently believed that oxidative stress and inflammation play a significant role in atherogenesis. Artichoke extract exhibits hypolipemic properties and contains numerous active substances with antioxidant properties in vitro. We have studied the influence of aqueous and ethanolic extracts from artichoke on intracellular oxidative stress stimulated by inflammatory mediators (TNFŕ and LPS) and ox-LDL in endothelial cells and monocytes. Oxidative stress which reflects the intracellular production of reactive oxygen species (ROS) was followed by measuring the oxidation of 2', 7'-dichlorofluorescin (DCFH) to 2', 7'-dichlorofluorescin (DCF). Agueous and ethanol extracts from artichoke were found to inhibit basal and stimulated ROS production in endothelial cells and monocytes in dose dependent manner. In endothelial cells, the ethanolic extraxt (50 ćg/ml) reduced ox-LDL-induced intracellular ROS production by 60 p.c. (p 0,001) while aqueous extract (50 ćg/ml) by 43 p.c. (p 0,01). The ethanolic extract (50 ćg/ml) reduced ox-LDL-induced intracellular ROS production in monocytes by 76 p.c. (p 0,01). Effective concentrations (25-100 ćg/ml) were well below the cytotoxic levels of the extracts which started at 1 mg/ml as assessed by LDH leakage and trypan blue exclusion. Penetration of some active substances into the cells was necessary for inhibition to take place as juged from the effect of preincubation time. These results demonstrate that artichoke extracts have marked protective properties against oxidative stress induced by inflammatory mediators ans ox-LDL in cultured endothelial cells and monocytes.


  3/3

  Tytuł oryginału: Effect of Lactobacillus plantarum 299v on cardiovascular disease risk factors in smokers.
  Autorzy: Naruszewicz Marek, Johansson Marie-Louise, Zapolska-Downar Danuta, Bukowska Hanna
  Źródło: Am. J. Clin. Nutr. 2002: 76 (6) s.1249-1255, il., tab., bibliogr. 38 poz.
  Sygnatura GBL: 311,679

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Background: The short-chain fatty acids formed in the human colon by the bacterial fermentation of fiber may have an antiinflammatory effect, may reduce insulin production, and may improve lipid metabolism. We previously showed in hypercholesterolemic patietns that supplementation with the probiotic bacteria Lactobacillus plantarum 299v significantly lowers concentrations of LDL cholesterol and fibrinogen. Objective: We determined the influence of a functional food product containing L. plantarum 299v on lipid profiles, inflammatory markers, and monocyte function in heavy smokers. Design: Thrity-six healthy volunteers (18 women and 18 men) aged 35-45 y participated in a controlled, randomized, doubleblind trial. The experimental group drank 400 mL/d of a rose-hip drink containing L. plantarum 299v (5 x 10**7 colon-forming units/mL); the control group consumed the same volume of product without bacteria. The experiment lasted 6 wk and entailed no changes in lifestyle. Results: Significant decreases in systolic blood pressure (p 0.0001), leptin (P 0.000), and fibinogen (P 0.001) were recorded in the experimental group. No such changes were observed in the control group. Decreases in F2-isoprostanes (37 p.c.) and interleukin 6 (42 p.c.) were also noted in the experimental group in comparison with baseline. Monocytes isolated from subjects treated with L. plantarum showed significantly reduced adhesion (P 0.001) to native and stimulated human umbilical vein endothelial cells. Conclusion: L. plantarum administration leads to a reduction in cardiovascular disease risk factors and could be useful as a protectvie agent in the primary prevention of atherosclerosis in smokers.

  stosując format: