Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: ZAPAŁA
Liczba odnalezionych rekordów: 9Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/9

Tytuł oryginału: Wspomnienie o profesorze B. Bartkowskim [1933-2002].
Autorzy: Zapała Jan
Źródło: Okulistyka 2002: 5 (1) s.4-5
Sygnatura GBL: 313,465

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • chirurgia
 • okulistyka

  Typ dokumentu:
 • praca biograficzna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • historia nowożytna
 • historia XX wieku

  Temat osobowy:
 • Bartkowski
 • Stanisław 1933-2002


  2/9

  Tytuł oryginału: Patomechanizm, symptomatologia i diagnostyka złamania rozprężającego oczodołu.
  Tytuł angielski: Patomechanism, symptomatology and diagnostics of blow-out fracture of the orbit.
  Autorzy: Bartkowski Stanisław B., Wyszyńska-Pawelec Grażyna, Zapała Jan
  Źródło: Okulistyka 2002: 5 (1) s.7-12, il., bibliogr. 23 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,465

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • okulistyka
 • radiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Bllow-out fracture of the orbit is afracture of the orbital floor, medial wall or both with intact inferior orbital margin. Hydraulic patomechanism of blow-out fracture of the orbit is accepted according to Smith and Regan (presented in 1957). There are typical symptoms of blow-out fracture: 1) postraumatic diplopia, 20 enophtamos, 30 infraorbital nerve hypoesthesia, 4) restricted passive eyeball motility (positive traction test). Preoperative diagnostic of patients with blow-out fracture of the orbit includes: clinical examination, ophthalmologic examination, radiological examination, other examinations (electromyography of eyeball muscles, neurological examination).


  3/9

  Tytuł oryginału: Metody leczenia i rehabilitacji chorych ze złamaniem rozprężającym oczodołu.
  Tytuł angielski: Methods of treatment and rehabilitation of patients with blow-out fracture of the orbit.
  Autorzy: Bartkowski Stanisław B., Wyszyńska-Pawelec Grażyna, Zapała Jan
  Źródło: Okulistyka 2002: 5 (1) s.13-17, il., bibliogr. 31 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,465

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • chirurgia
 • okulistyka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Due to progress in ophthalmologic and radiological diagnostics surgical treatment of blow-out fracture of the orbit is considered as the method of choice. Persistent diplopia and positive traction test are the basic (functional) indication for surgery and endophthalmos is an aesthetic indication. In the Department of Maxillofacial Surgery of the Jagiellonian University in Kraków the programme of treatment of blow-out fracture of the orbit was established including; 1) clinicxal examination, 20 primary reconstruction of the orbit, 3) postoperative rehabilitation, 4) eye muscles surgery in cases of failure. Primary reconstruction of the orbit should be performed after 14 days following the injury. The aim of the reconstruction is to restore full, passive motility of the eyeball after releasing of entrapped tissues in the linear fracture or in the fracture with defect-freeing of entrapped tissues and reconstruction of the orbital floor by autogenous bone graft (anterior maxillary wall, parietal, temporal or illiac bone) by transconjunctival or subciliary incision.


  4/9

  Tytuł oryginału: Metody i wyniki operacyjnego leczenia opadnięcia powieki górnej w materiale własnym.
  Tytuł angielski: Methods and results of surgical treatment of eyelid ptosis in own experience.
  Autorzy: Zapała Jan, Bartkowski Stanislaw B., Wyszyńska-Pawelec Grażyna, Krzystkowa Krystyna M.
  Źródło: Okulistyka 2002: 5 (1) s.18-23, il., tab., bibliogr. 20 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,465

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • okulistyka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Own experience in surgical treatment of 171 patients with upper eyelid ptosis is presented. Congenital eyelid ptosis was diagnosed in 153 patients, unilaterally in 118 and bilaterally in 35 cases. In 91 patients upper eyelid ptosis was an isolated deformity, whereas in 62 it was concomitant with other lesions of visual system. Acquired unilateral eyelid ptosis was diagnosed in 18 patients. The treatment was always planned together with an ophthalmologist. 106 patients were operated according to Berke method in own modification, in 49 cases suspension of the upper eyelid from the frontal muscle on autogenous temporal fascia strips in 37 patients and in 12 on fascia lata strips, were performed. In 16 patients with Marcus Gunn jaw-winking phenomenon Neuhaus operation was performed. The results of treatment were evaluated separately in the group of patients with congenital and aquired ptosis, on the basis of ophthalmological and clinical examination, performed after 3, 6 and 12 months following the surgery.


  5/9

  Tytuł oryginału: Wyniki leczenia i analiza czynników rokowniczych u chorych ze złamaniem rozprężającym oczodołu.
  Tytuł angielski: Results of treatment and analysis of prognostic factors in patients with blow-out fracture of the orbit.
  Autorzy: Bartkowski Stanisław B., Wyszyńska-Pawelec Grażyna, Zapała Jan
  Źródło: Okulistyka 2002: 5 (1) s.24-31, il., tab., bibliogr. 20 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,465

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • pediatria
 • chirurgia
 • okulistyka

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Programme of treatment of patients with blow-out fracture of the orbit is presented. The programme includes the choice of indications for surgical treatment, method of treatment and postoperative orthoptic rehabilitation. Results of surgical treatment of patients with blow-out fracture of the orbit were evaluated on the basis of ophthalmic examination, including instrumental methods (synoptometr, Hess examination), according to a special chart of examination in the orbital injuries, before and after surgical treatment. The criteria of recovery were as follows: 1) singular vision, 2) full passive and active eyeball motility, 3) proper position of the eyeball in the orbit. Results of treatment were evaluated with regard of: age of patients (children and adults), type of posttraumatic diplopia, type and location of fracture, proper position of the eyeball, time of treatment after injury. Age of patients influenced the results of treatment. In the group of 145 children better results were obtained (recovery in 49,7 p.c. of patients) than in adults (recovery in 32.6 p.c.). The best results of treatment were obtained in patients with III type of diplopia (recovery in 63 p.c.) and with I type of diplopia (recovery in 61,5 p.c.). The results of treatment of patients with linear fracture were better (51,2 p.c.) than in patients with the fracture with defect (36,4 p.c.). Aesthetic evaluation of the results of treatment included symmetric position of the eyeballs. Such a results was obtained in 107 (41,9 p.c.) of operated on patients. The highest rate of recovery (52 p.c.) was obtained in patients operated on up to 14 days following the injury and shortly after the injury.


  6/9

  Tytuł oryginału: Wspomnienie o profesorze zwyczajnym Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego doktorze habilitowanym medycyny Stanisławie Bolesławie Bartkowskim (1933-2002).
  Tytuł angielski: Obituary - professor Stanisław Bartkowski (1933-2002).
  Autorzy: Zapała Jan
  Źródło: Czas. Stomatol. 2002: 55 (2) s.79-82, il.
  Sygnatura GBL: 310,924

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca biograficzna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • historia nowożytna
 • historia XX wieku

  Temat osobowy:
 • Bartkowski
 • Stanisław 1933-2002


  7/9

  Tytuł oryginału: Znamię gąbczaste białe - opis przypadków.
  Tytuł angielski: White sponge naevus - a case report.
  Autorzy: Zarzecka Joanna, Chomyszyn-Gajewska Maria, Zapała Jan
  Źródło: Czas. Stomatol. 2002: 55 (10) s.641-646, il., bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,924

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Opisano dwa przypadki znamienia gąbczastego białego występującego rodzinnie u pacjenta A. R., lat 11 i jego matki M. R. B, lat 47. Wykwity w jamie ustnej stwierdzono zaraz po urodzeniu. Obejmowały one błonę śluzową policzków, sklepienie przedsionka jamy ustnej, okolicę podjęzykową, grzbiet oraz boki języka. Miały charakter białych, gąbczastych, płatowatych wykwitów o tendencji do złuszczania się. Wykonane badania dodatkowe: bakteriologiczne, mykologiczne, cytologiczne rozmazu z policzka oraz histopatologiczne pobranego wycinka potwierdziły postawione rozpoznanie.

  Streszczenie angielskie: Two cases of white sponge naevus have been described, occurring in 11-year-old A. R. and his 47-year-old mother M. R. B. The lesions were observed in the oral cavity on birth. They were found on the buccal mucosa, the oral vestibule, the sublingual area and on the dorsum and sides of the tongue. The lesions were white, spongy, with a folded surface and a tendency to desquamate bacteriological, mycological, cytological and histological examinations confirmed the diagnosis.


  8/9

  Tytuł oryginału: Życie i działalność prof. Stanisława B. Bartkowskiego.
  Autorzy: Zapała Jan
  Źródło: Porad. Stomatol. 2002: 2 (4) s.36, il.
  Sygnatura GBL: 313,636

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca biograficzna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • historia nowożytna
 • historia XX wieku

  Temat osobowy:
 • Bartkowski
 • Stanisław 1933-2002


  9/9

  Tytuł oryginału: Postępy w chirurgicznym leczeniu progenii.
  Autorzy: Szuta Mariusz, Przystał Jadwiga, Zapała Jan
  Źródło: Porad. Stomatol. 2002: 2 (8) s.20-21, 23-24, bibliogr. 19 poz.
  Sygnatura GBL: 313,636

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • chirurgia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Progenia czyli przodożuchwie morfologiczne, jest wrodzoną wadą gnatyczną wyrażającą się nadmiernym wzrostem doprzednim żuchwy. Leczenie chorych z progenią jest wyłącznie chirurgiczne, po wcześniejszym leczeniu ortodontycznym. Postęp jaki dokonał się w tym zakresie, polega na zastosowaniu wewnętrzustnego dostępu chirurgicznego, stosowaniu intubacji podbródkowo-tchawiczej, jako drogi dla znieczulenia ogólnego alternatywnie w stosunku do tracheotomii. Stosowanie osteotomii strzałkowej żuchwy z wykorzystaniem techniki pozycjonowania kłykcia i osteosyntezy śrubami bikortykalnymi. Istnieje możliwość leczenia chorych w każdym wieku, a uzyskany wynik końcowy dzięki przygotowaniu aparatami stałymi oraz prowadzeniu leczenia retencyjnego jest bardzo dobry.

  stosując format: