Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: ZANIEWSKI
Liczba odnalezionych rekordów: 6Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/6

Tytuł oryginału: Dr med. Kazimierz Smolarski 1916-2001.
Autorzy: Zaniewski Maciej
Źródło: Pol. Prz. Chir. 2002: 74 (1) s.1-2, il.
Sygnatura GBL: 313,570

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia

  Typ dokumentu:
 • praca biograficzna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • historia nowożytna
 • historia XX wieku

  Temat osobowy:
 • Smolarski
 • Kazimierz 1916-2001


  2/6

  Tytuł oryginału: Propozycja formularza świadomej zgody chorego.
  Opracowanie edytorskie: Zaniewski Maciej (Oprac.).
  Źródło: Chir. Pol. 2002: 4 (2) s.69-71
  Sygnatura GBL: 313,505

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia

  Typ dokumentu:
 • informator

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  3/6

  Tytuł oryginału: Guz synchroniczny żołądka i odbytnicy - opis przypadku.
  Tytuł angielski: Synchronous gastric and rectal tumour - case description.
  Autorzy: Zaniewski Maciej, Majewski Eugeniusz, Długaj Marian, Kostecki Jacek
  Źródło: Chir. Pol. 2002: 4 (2) s.89-93, bibliogr. 19 poz. - Tekst równol. w jęz. ang.
  Sygnatura GBL: 313,505

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Postęp w metodach diagnostycznych przyczynił się do zwiększenia wykrywalności guzów synchronicznych przewodu pokarmowego. Częstość ich występowania według danych z piśmiennictwa waha się w przedziale 5-13 proc. i wzrasta niemal 2-krotnie u pacjentów z obciążającym wywiadem rodzinnym. Nie ma jednoznacznych algorytmów postępowania leczniczego w tej grupie pacjentów. Autorzy przedstawiają przypadek 50-letniego chorego z synchronicznym guzem żołądka i odbytnicy, u którego jednocześnie wykonano resekcję żołądka metodą Reichel-Polya, przednią resekcję odbytnicy i usunięto 2 ogniska przerzutowe w obu płatach wątroby.


  4/6

  Tytuł oryginału: Zakrzepica żył głębokich kończyn dolnych.
  Autorzy: Zaniewski Maciej
  Źródło: Lek. Rodz. 2002: 7 (9) s.116, 118, bibliogr. 6 poz.
  Sygnatura GBL: 313,362

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć żeńska


  5/6

  Tytuł oryginału: Pęknięcie tętniaka aorty brzusznej do żyły głównej dolnej imitujące ostrą niewydolność nerek.
  Tytuł angielski: Aorto-caval fistula as a result of abdominal aortic aneurysm rupture imitating acute renal insufficiency.
  Autorzy: Zaniewski Maciej, Ludyga Tomasz, Kazibudzki Marek, Kowalewska-Twardela Teresa
  Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 (11/12) s.785-788, bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,774

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Przetoka aortalno-kawalna jest rzadkim powikłaniem tętniaka aorty brzusznej, zdarzającym się w 1-6 proc. przypadków. Klasyczne objawy przetoki aortalno-kawalnej, jak tętniący opór w jamie brzusznej, szmer oraz niewydolność prawokomorowa serca występują zaledwie w połowie przypadków. Diagnostyka obrazowa, oparta głównie na najszerzej dostępnych badaniach ultrasonograficznych i tomograficznych, jest często zawodna. Opóźnia to rozpoznanie i wpływa w znamienny sposób na wyniki leczenia operacyjnego. Prezentujemy przypadek chorego, który przed przyjęciem do Kliniki był diagnozowany i leczony z powodu narastającej hiperazotemii i oligurii, wskazujących na niewydolność nerek.

  Streszczenie angielskie: Aorto-caval fistula (ACF) is a rare complication of abdominal aortic aneurysm. It occurs in 1-6 p.c. of case. The classic diagnostic signs of an ACF (pulsate abdominal mass with bruit and right ventricular failure) are present only in a half of the patients. The most common diagnostic imaging procedures like ultrasound and computed tompography often are not sufficient enough. This leads to the delay in diagnosis, which has a great impact on the results of operation. We report a case of a patient, who was treated before admission to the Clinic because of azotemia and oliguria suggesting renal failure.


  6/6

  Tytuł oryginału: Perforacja kątnicy w przebiegu salmonellozy - opis przypadku.
  Tytuł angielski: Blind gut perforation in the course of salmonellosis - case report.
  Autorzy: Zaniewski Maciej, Hadasik Dawid, Majewski Eugeniusz
  Źródło: Chir. Pol. 2002: 4 (3) s.143-145, bibligor. 5 poz. - Tekst równol. w jęz. ang.
  Sygnatura GBL: 313,505

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono przypadek perforacji kątnicy w przebiegu infekcji wywołanej Salmonella species. Omówiono ryzyko powikłań chirurgicznych u chorych z salmonellozą.

  Streszczenie angielskie: In the paper the case of caecum perforation due to Salmonella species infection was described. The risk of surgical complication in patients with salmonellosis was discussed.

  stosując format: