Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: ZALEWSKA-ZIOB
Liczba odnalezionych rekordów: 1Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/1

Tytuł oryginału: Diagnostyka laboratoryjna zakażeń Helicobacter pylori.
Tytuł angielski: The laboratory diagnostics of Helicobacter pylori infection.
Autorzy: Zalewska-Ziob Marzena, Wiczkowski Andrzej
Źródło: Diagn. Lab. 2002: 38 (4) s.415-427, bibliogr. 38 poz., sum.
Sygnatura GBL: 305,135

Hasła klasyfikacyjne GBL:
  • mikrobiologia
  • gastroenterologia

    Streszczenie polskie: Zakażenie Helicobacter pylori odgrywa istotną rolę w rozwoju patologii przewodu pokarmowego. W wielu badaniach udowodniono wpływ tej bakterii na powstawanie zmian zapalnych oraz choroby wrzodowej żołądka i dwunastnicy a także nowotworów żołądka. Istnieje wiele metod pozwalających na wyrkywcie tego patogenu, jednak nie wszystkie odznaczają się wystarczająco dużą czułością i swoistością. Inne natomiast, jak badania molekularne, z uwagi na wysokie koszty i wymogi aparaturowe, nie weszły jeszcze do rutynowej diagnostyki. W przedstawionej pracy dokonano przeglądu metod stosowanych w wykrywaniu zakażenia H. pylori. Omówino ich zasady oraz przydatność w diagnostyce klinicznej.

    Streszczenie angielskie: Helicobacter pylori infection is of great importance in the development of alimentary tract pathology. In many studies the influence of the bacteria on inflammation initiating and on gastric and duodenal ulcer were proved, as well as on gastric tumors. Many methods allow the detection of the pathogen; however, not all of them are characterized by sufficient sensitivity and specificity. Other methods, such as molecular investigations are not yet implemented in routine diagnostics because of their high cost and the requirement for special equipment. In the presentation paper, a review about methods used in the detection of Helicobacter pylori infection was performed. The matter under discussion was the principles and their usefulness in clinical diangostics.

    stosując format: