Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: ZALEWSKA
Liczba odnalezionych rekordów: 36Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/36

Tytuł oryginału: Characterization of histamine H2-like receptors in duck cerebral cortical membranes by [3H]tiotidine binding.
Autorzy: Zawilska Jolanta, Zalewska-Kaszubska Jadwiga, Przybysz Marzena, Nowak Jerzy Z.
Źródło: Neurosci. Lett. 2002: 319 (3) s.149-152, il., bibliogr. 18 poz.
Sygnatura GBL: 305,936

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • ptaki
 • in vitro

  Streszczenie angielskie: A selective (according to mammalian criteria) histamine (HA) H2-receptor radioligand ([3H]TIOT) was used to characterize HA receptors in duck cerebral cortex by an in vitro binding technique. The specific binding of [3H]TIOT to duck cerebral cortical membranes was found to be rapid, stable, saturable, reversible, and of high affinity. Saturation analysis resulted in a linear Scatchard plot suggesting binding to a single class of receptor binding sites with high affinity (Kd = 19.5 nM) and high capacity (Bmax - 356 fmol/mg protein). Competition studies showed the following relative rank order of potency of various HA receptor ligands to inhibit the [3H]TIOT binding: antagonists, tiotidine rantidine izolantidine ň cimetidine mepyramine thioperamide; agonists, HA ň 4-methylHA 2-methylHA dimaprit Rŕ-methylIHA. The biphasic nature of the displacement curve for HA and the effect of 5'-guanylimidodiphosphate indicate with [3H]TIOT represent either avian-specific H2-like HA receptors or a novel subtype of HA receptors, coupled to a signalling athway other than the adenylyl cyclase/cyclic adenosine monophosphate one.


  2/36

  Tytuł oryginału: Inhibitory konwertazy angiotensyny oraz antagoniści receptorów AT1-angiotensynowych w leczeniu nadciśnienia.
  Tytuł angielski: Angiotensin-converting enzyme inhibitors and AT1-angiotensin receptor antagonists in antihypertensive therapy.
  Autorzy: Zalewska-Kaszubska Jadwiga, Górska Dorota
  Źródło: Farm. Pol. 2002: 58 (4) s.165-169, tab., bibliogr. 29 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,851

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • farmacja
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Both angiotensin-converting enzyme inhibitors (ACEI) and angiotensin II type 1-receptor antagonists (AT1-receptor antagonists) are basic in monotherapy of hypertension. They are inhibiting renin-angiotensin system in different ways. ACE present conversion of angiotensin I to angiotensin II; therefore is most effective when renin release is increased. But, thee are alternative pathways of angiotensin I formation and AT1-receptor antagonists (sartans) could be more effective than ACEI in some situation. Sartans specifically and selectively are blocking AT1-receptors. Moreover, AT1-receptor antagonists do no cause dry cought is sometimes caused by ACE. It is not known whether AT1-receptor antagonists will share all of the beneficial effects of ACEI (e.g. organ protection).


  3/36

  Tytuł oryginału: Wybrane aspekty leczenia L-asparaginazą w chorobach nowotworowych układu krwiotwórczego.
  Tytuł angielski: Chosen aspects of L-asparaginase treatment in neoplastic diseases of hematopoetic system.
  Autorzy: Zalewska-Szewczyk Beata, Bodalski Jerzy
  Źródło: Prz. Pediatr. 2002: 32 (1) s.22-25, bibliogr. 26 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,393

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • ekonomika
 • farmacja
 • hematologia
 • onkologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: L-asparaginaza jest podstawowym lekiem w terapii chorób limfoproliferacyjnych. Jej mechanizm działania polega na eliminacji z surowicy pacjenta aminokwasu asparaginy, która dla nowotworowo zmienionych limfoblastów jest aminokwasem niezbędnym. Dostępne na rynku preparaty asparaginazy różnią się w zasadniczy sposób w swoich właściwościach biologicznych i farmakologicznych. Asparaginaza ma również silne działanie immunogenne, a skierowane przeciw niej przeciwciała mogą powodować jej inaktywację. Z tego względu konieczne jest monitorowanie aktywności enzymu w surowicy pacjenta podczas leczenia. Stosunkowo rzadko obserwowane objawy uboczne L-asparaginazy mają zwykle łagodny przebieg, aczkolwiek w niektórcy przypadkach mogą stanowić zagrożenie życia i zdrowia.

  Streszczenie angielskie: L-asparaginase is an important element of the front-line in lymphoproliferative diseases. Its mechanism of action is the depletion of serum asparagine, which is an essential amino acid for neoplasmatic lymphoblasts. The available L-asparaginase preparation differ strongly in their biologcal and paharmacological properties. Since L-asparaginase is of high immunogenicity and the antibodies against L-asparaginase may inactivate it, the monitoring of that enzyme activity is necessary. The side-effects of L-aparaginase treatment are seen rarely but in same cases they can be life threatening.


  4/36

  Tytuł oryginału: Rodzinna małopłytkowość amegakariocytowa skojarzona z eozynofilią i alergią.
  Tytuł angielski: Familial thrombocytopenia with eozynophilia and allergy.
  Autorzy: Zielińska Elżbieta, Charubczyk Anna, Zalewska-Szewczyk Beata, Mianowska Beata, Bodalski Jerzy
  Źródło: Prz. Pediatr. 2002: 32 (1) s.63-66, bibliogr. 15 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,393

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • immunologia
 • hematologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • niemowlęta
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wrodzona megakariocytopenia dziedziczy się w sposób autosomalny recesywny i należy do rzadkich zespołów chorobowych, w których przewlekłej małopłytkowości mogą towarzyszyć liczne wady rozwojowe kośćca, serca lub narządów moczopłciowych. W pracy u rodzeństwa dwojga płci przedstawiliśmy obraz kliniczny i diagnostykę różnicową rzadkiej odmiany megakariocytopenii bez zaburzeń rozwojowych, lecz z eozynofilią, która klinicznie manifestowała się objawami przewlekłej małopłytkowości i alergii. Według naszej wiedzy jest to drugie doniesienie światowe o koincydencji wrodzonej małopłytkowości i alergii.

  Streszczenie angielskie: Congenital thrombocytopenia is an inherited disorder characterised by several anomalies included limb and variolis organs such as cardiac defects and genitourinary abnomalities. This report describes a family - brother and sister, with rare variant of congenital thrombocytopenia without any developmental abnormalities but megacariocytopenia in bone marrow was associated with eosinophilia and clinically the chronic thrombocytopenia and allergy were dominated. This is a second report of congenital thrombocytopenia and allergy.


  5/36

  Tytuł oryginału: Liszaj płaski.
  Lichen planus.
  Opracowanie edytorskie: Zalewska Anna (Oprac.).
  Źródło: Lek. Rodz. 2002: 7 (4) s.34, il.
  Sygnatura GBL: 313,362

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • dermatologia i wenerologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  6/36

  Tytuł oryginału: Porfiria skórna późna.
  Porhyria cutanea tarda.
  Opracowanie edytorskie: Zalewska Anna (Oprac.).
  Źródło: Lek. Rodz. 2002: 7 (4) s.38, il.
  Sygnatura GBL: 313,362

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • dermatologia i wenerologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  7/36

  Tytuł oryginału: Opryszczka zwykła.
  Tytuł angielski: Herpes simplex.
  Opracowanie edytorskie: Zalewska Anna (Oprac.).
  Źródło: Lek. Rodz. 2002: 7 (1) s.24, il.
  Sygnatura GBL: 313,362

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • dermatologia i wenerologia

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  8/36

  Tytuł oryginału: Łuszczyca drobnogrudkowa, kroplista.
  Tytuł angielski: Psoriasis guttata.
  Opracowanie edytorskie: Zalewska Anna (Oprac.).
  Źródło: Lek. Rodz. 2002: 7 (1) s.39, il.
  Sygnatura GBL: 313,362

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • dermatologia i wenerologia

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa


  9/36

  Tytuł oryginału: Półpasiec.
  Tytuł angielski: Herpes zoster.
  Opracowanie edytorskie: Zalewska Anna (Oprac.).
  Źródło: Lek. Rodz. 2002: 7 (2) s.39, il.
  Sygnatura GBL: 313,362

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • dermatologia i wenerologia

  Typ dokumentu:
 • informator

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  10/36

  Tytuł oryginału: Brodawki zwykłe.
  Tytuł angielski: Verrucae vulgares.
  Opracowanie edytorskie: Zalewska Anna (Oprac.).
  Źródło: Lek. Rodz. 2002: 7 (3) s.99, il.
  Sygnatura GBL: 313,362

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • dermatologia i wenerologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  11/36

  Tytuł oryginału: Rogowacenie starcze (słoneczne). Keratosis senilis, actinica.
  Opracowanie edytorskie: Zalewska Anna (Oprac.).
  Źródło: Lek. Rodz. 2002: 7 (6) s.105, il.
  Sygnatura GBL: 313,362

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • dermatologia i wenerologia

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  12/36

  Tytuł oryginału: Involvement of MMPs in delayed neuronal death after global ischemia.
  Autorzy: Zalewska Teresa, Ziemka-Nałęcz Małgorzata, Sarnowska Anna, Domańska-Janik Krystyna
  Źródło: Acta Neurobiol. Exp. 2002: 62 (2) s.53-61, il., bibliogr. s. 59-61
  Sygnatura GBL: 302,090

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta

  Streszczenie angielskie: Spatial and temporal relations between metalloproteinase (MMP-2 and MMP-9) activation and laminin degradation in garbil hippocampus after transient cerebral ischemia has been studied. Activity of MMPs was determined by gelatin zymography in homogenates from dorsal (DP, an equivalent of CA1 sector) and abdominal (AbP, containing CA2-4 and gyrus dentatus) parts of hippocampus. A significant activation of both investigated metalloproteinases was found at 72 h of recovery. Whereas MMP-2 up-regulation did not show any spatial preferences, the increase of MMP-9 activity was observed exclusively in DP. Activation of MMP-9 at this time point correlated spatially with degradation of laminin - protein of extracellular matrix. These results show that MMP pathway may function as a component of delayed neuronal death cascade in the apoptogenic CA1 sector after transient global ischemia.


  13/36

  Tytuł oryginału: Kontaktowe zapalenie skóry.
  Tytuł angielski: Contact dermatitis.
  Opracowanie edytorskie: Zalewska Anna (Oprac.).
  Źródło: Lek. Rodz. 2002: 7 (5) s.60, il.
  Sygnatura GBL: 313,362

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • dermatologia i wenerologia

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  14/36

  Tytuł oryginału: Rak oskrzelikowo-pęcherzykowy u osób młodych.
  Tytuł angielski: Bronchioloalveolar carcinoma in young people.
  Autorzy: Zalewska Agnieszka, Kaznowska Ewa, Kaziród Tomasz, Kądziołka Wojciech, Nykiel-Nalepa Elwira, Rzeszutko-Grabowska Magdalena, Lis Adam, Kobak Grzegorz
  Źródło: Współcz. Onkol. 2002: 6 (6) s.391-394, il., bibliogr. 12 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,382

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pulmonologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Rak oskrzelikowo-pęcherzykowy jest to wysoko zróżnicowany rak gruczołowy, pierwotnie zlokalizowany na obwodzie płuca, pozaoskrzelowo, wykazujący tendencję do szerzenia się drogą naczyń limfatycznych i przestrzeni powietrznych, bez wyraźnej destrukcji ścian oskrzelików i pęcherzyków płucnych. Stanowi on niejednorodną histogenetycznie grupę nowotworów, w której wyróżnia się 3 główne kategorie: rak śluzowy, rak włókniejący oraz rak nie produkujący śluzu. Rak oskrzelikowo-pęcherzykowy jest najbardziej inwazyjnym rakiem gruczołowym płuc i stanowi 3 proc. wszystkich raków płuc. Zachorowania na raka oskrzelikowo-pęcherzykowego są niezależne od płci, a 30 proc. spośród chorych nigdy nie paliła. Zwykle są to pacjenci między 30. a 70. rokiem życia. Ponad połowa pacjentów jest bezobjawowa, a zmiany radiologiczne w radiogramach klatki piersiowej wykrywane są przypadkowo podczas badań rutynowych. Jeśli pojawiają się objawy to są one niecharakterystyczne. Krwioplucie, występujące u mniej niż 10 proc. pacjentów oraz ciężka hipoksemia są objawami późnymi i dotyczą zwłaszcza postaci rozsianych raka oskrzelikowo-pęcherzykowego. Rak oskrzelikowo-pęcherzykowy radiologicznie manifestuje się jako pojedynczy, dobrze odgraniczony, obwodowy guz, drobnoguzkowe zmiany rozsiane albo jako segmentalne lub płatowe konsolidacje. Cechą radiologiczną wyróżniającą raka oskrzelikowo-pęcherzykowego jest występowanie bronchogramu powietrznego, którego nie obserwuje się w innych typach raków płuc. ...

  Streszczenie angielskie: Bronchioalveolar carcinoma is a well-differentiated adenocarcinoma, localized primary on the periphery of the lungs, extrabronchially, showing tendency to spread through lymph vessels and air spaces, with no evident destruction of walls of bronchioles and alveoli. It constitutes histogenetically a non-homogenous group of neoplasms, in which three main categories are distinguished: mucinous, scirrhous and nonmucinous carcinma. Bronchioalveolar carcinoma is the most invasive adenocarcinoma of the lungs and represents 3 p.c. of all lung cancers. Occurrence of bronchioalveolar carcinomas does not depend on gender; 30 p.c. of patients suffering from the cancer never smoked tobacco. They are usually patients between 40 and 70 years of age. Over half of them are asymptomatic and radiological changes on X-rays of the chest are discovered accidentally during routine examinations. If symptoms appear, they are non-characteristic. Hemoptysis, which appears in less than 10 p.c. of the patients and severe hypoxemia are the late symptoms and concern particularly disseminated forms of bronchioalveolar carcinoma. Bronchioalveolar carcinoma manifests itself radiologically as: a single, well-deliminated, peripheral tumor; micronodular disseminated forms or as segmental or lobar consolidations. Radiological feature that distinguishes bronchioalveolar carcinoma is occurrence of air bronchogram, that is not observed in the case of other types of lung cancers. The treatment depends on ...


  15/36

  Tytuł oryginału: In vivo effect of diallyl sulfide and cimetidine on phenacetin metabolism and biovailability in rat.
  Autorzy: Szutowski Mirosław M., Zalewska Katarzyna, Jadczak Marta, Marek Monika
  Źródło: Acta Bioch. Pol. 2002: 49 (1) s.249-256, il., bibliogr. 29 poz. - 8 Międzynarodowe Sympozjum pt. Aspekty molekularne chemioterapii Gdańsk 09. 2001
  Sygnatura GBL: 303,116

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury

  Streszczenie angielskie: Numerous cytochrome P450 inhibitors have been described as effective modulators of cytochrome P450 isoforms activity in vitro. Their inhibitory efficiency may be considerably modified after in vivo application. The aim of this study was to ecamine the effect of oral administration of diallyl sulfide - a cytochrome P450 2E1 inhibitor and cimetidien - a cytochrome P450 2C6 and 2C11 inhibitor on rat serum concentration of phenacetin and its metabolite acetaminophen. Both inhibitors increased area under the curve (AUC0-4h) for phenacetin by 50 p.c. Only cimetidine reduced AUC0-4h for acetaminophen indicating inhibition of O-deethylation activity. Quinidiene - a cytochrome P450 2D subfamily and P-glycoprotein inhibitor did not change significantly phenacetin biovailability. These results suggest that diallyl sufide inhibits the deacetylation pathway catalysed by arylamine N-acetyl transferase. Beside cytochroe P450 1A2 other cytochrome P450 isoforms (2A6 adn /or 2C11) are involved in phenacetin O-deethylation in rat.


  16/36

  Tytuł oryginału: Serum levels of tissue inhibitor of metalloproteinases 2 in systemic sclerosis: a preliminary study.
  Autorzy: Dziankowska-Bartkowiak Bożena, Waszczykowska Elżbieta, Łuczyńska Maria, Zalewska Anna, Sysa-Jędrzejowska Anna
  Źródło: Med. Sci. Monitor 2002: 8 (2) s.CR108-CR112, tab., bibliogr. 22 poz.
  Sygnatura GBL: 313,278

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • dermatologia i wenerologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.

  Streszczenie angielskie: Background: The etiopathogensis of systemic sclerosis (SSc) - an autoimmunological disease characterized by excess collagen and other connectve tissue components in skin and internal organs - remains unclear. Given the potential role of matrix enzymes, metalloproteinases, and their tissue inhibitors in pulmonary fibrosis, we assayed the serum concentration of tissue inhibitor of metalloproteinases 2 (TIMP-2) in patients with SSc and explored its possible correlation with the duration of Raynaud's phenomenon, the intensity of sclerosis of the skin, and pulmonary lesions. Material/Methods: We studied 18 SSc patients, 8 with limited SSc and ten with diffuse. The degree of sclerosis of the skin was measured using teh Total Skin Scale. Chest x-rays and spirometric examinations were also performed. The presence and type of antinuclear antibodies (ANA) were determined by indirect immunofluorescence and double immunodiffusion in agar gelatin. Serum TIMP-2 concetration was measured by ELISA. Results: The average serum TIMP-2 concentration was not significantly higher in SSc patients than in controls. No statistically significant difference was found in this respect between limited and diffuse SSc. Despite the lack of correlation between the duration of Raynaud's phenomenon, the degree of sclerosis of the skin, and the serum concentration of TIMP-2, the latter concentration was higher in patients with restrictive pulmonary dysfunction in spirometric testing. Conclusion: Our research, though involving a small group of patients, points to the probable role of TIMP-2 in the development of pulmonary fibrosis.


  17/36

  Tytuł oryginału: Badania kliniczne i genetyczne w młodzieńczej postaci choroby Huntingtona.
  Tytuł angielski: Clinical and genetic study of juvenile form of Huntington's disease.
  Autorzy: Zdzienicka Elżbieta, Rakowicz Maria, Mierzewska Hanna, Hoffman-Zacharska Dorota, Jakubowska Teresa, Poniatowska Renata, Sułek Anna, Waliniowska Elżbieta, Zalewska Urszula, Kulczycki Jerzy, Zaremba Jacek
  Źródło: Neurol. Neurochir. Pol. 2002: 36 (2) s.245-258, il., tab., bibliogr. 25 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 302,274

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia
 • pediatria
 • psychiatria i psychologia
 • genetyka

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Choroba Huntingtona jest jedną ze zwyrodnieniowych, autosomowych dominujących chorób ośrodkowego układu nerwowego, spowodowaną niestabilnością i zwielokrotnieniem sekwencji CAG w genie IT15. Choroba ta dotyczy obu płci i może pojawić się w każdym okresie życia, ale najczęściej występuje w wieku średnim i doprowadza do śmierci po 15-20 latach jej trwania. Postacie młodzieńcze (wiek zachorowania poniżej 20 r.ż.) stanowią mniej niż 10 proc. wszystkich zachorowań. W pracy niniejszej przedstawiony jest obraz kliniczny i wyniki badań genetycznych, 16 pacjentów dotkniętych młodzieńczą postacią choroby Huntingtona w wieku 9 do 36 lat pochodzących z 14 rodzin. Wiek zachorowania wynosił od 5 do 20 lat, a czas trwania choroby od 2 do 16 lat. U 14 osob gen chorobowy przekazany został przez ojca, a u pozostałych 2 przez matkę. Obserwowano zjawisko antycypacji, tzn. wcześniejszy wiek zachorowania i większą liczbę powtórzeń CAG w kolejnych pokoleniach. Liczba powtorzeń sekwencji CAG w badanej grupie pacjentów wynosiła od 50 do 92, średnio 67. Choroba na ogół rozpoczynała się zaburzeniami emocjonalnymi i poznawczymi, trudnościami w nauce, nadpobudliwością. Średni iloraz inteligencji w skali Wechslera wynosił 59.6, zaś w Mini Mental State Examination 22.8 punktów. W badaniu neurologficznym w połowie przypadków dominowały objawy sztywności pozapiramidowej z bradykinezją, a w pozostałych przypadkach o dłuższym przebiegu, ruchy pląsawicze. U 3 pacjentów obserwowano napady padaczkowe; ...

  Streszczenie angielskie: Huntington's disease (HD) is an autosomal dominant neurodegenerative disorder caused by high instability and extension of CAG sequences within the coding region of IT15 gene. It affects both sexes and age at onset of the disease may be different but usually occurs in midlife. The term Juvenile Huntington's disease is generally applied to 10 proc. of the cases with onset before 20. We present clinical features and results of DNA analysis in 16 patients from 14 families aged 9 to 36. The age of onset was between 5 to 20 years; duration of the disease was from 2 to 16 years. In 10 cases the mutated gene was transmitted by the affected father; only in two cases by the mother. In all cases anticipation manifested by earlier onset of the disease in subsequent generations and expansion of CAG repeats was documented. The number of CAG repeats was between 50 and 92 (mean 67.3). Progressive mental deterioration, declining school performance. Hyperactivity and emotional disturbances were the first symptoms of juvenile HD. Neuropsychological assessment showed mean IQ in Wechsler test 59.6 and Mini-Mental State Examination scores 22.8. Rigidity and bradykinesia were predominant features in the cases with juvenile onset, the remaining ones developed choreatic movements. Three persons had epileptic seizures; two (both females) revealed behaviour and psychiatric disturbances. Amplitudes of somatosensory evoked potentials, visual evoked potentials and brainstem auditory evoked ...


  18/36

  Tytuł oryginału: Rola adenozyny w procesach neurodegeneracyjnych.
  Tytuł angielski: Neuroprotective mechanisms of adenosine action on CNS neurons.
  Autorzy: Zalewska-Kaszubska Jadwiga
  Źródło: Neurol. Neurochir. Pol. 2002: 36 (2) s.329-336, tab., bibliogr. 26 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 302,274

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Adenozyna pełni rolę modulatora aktywności neuronalnej. Wywiera korzystny efekt w udarze niedokrwiennym mózgu, padaczce i innych chorobach neurogeneracyjnych, chociaż jej mchanizm działania nie został w pełni wyjaśniony. Zewnątrzkomórkowy poziom adenozyny wzrasta wielokrotnioe podczas udaru niedokrwiennego mózgu. Receptory A1-adenozynowe prawdopodobnie biorą udział w regulacji uwalniania pobudzających aminokwasów. Zastosowanie inhibitorów kinazy adenozyny oraz nowych agonistów tego receptora o silnym działaniu na OUN bez istotnego wpływu na układ krążenia stwarza szansę leczenia chorób neurodegeneracyjnych. Pobudzenie podtypów A2a i A3 receptora adenozynowego może natomisat nasilać uszkodzenie mózgu, czego dowodem może być ograniczenie uszkodzenia neuronów w wyniku zastosowania selektywnych antagonistów receptora A2a.

  Streszczenie angielskie: Adenosine is known to play a significant role as modulator of neuronal activity. Extracellular levels of adenosine increase during ischaemia. Adenosine has been reported to have beneficial effects against neurodegenerative diseases, although the mechanisms are not fully clarified. Adenosine A1 receptors are found on neurons and presumably involved in the regulation of the release of excitatory acids. using adenosine kinase inhibitors and novel A1 agonist with potent CNS effects and diminished influence on the cardiovascular system offers therapeutic potential to the treatment of neurodegenerative brain disorders. Recently deleterious effects have been reported following the activation of A2a and A3 adenosine receptor subtyopes. The selective A2a receptor antagonists have been demonstrated to markedly reduce cell deatth after brain ischaemia in the rat. This paper discusses the possible role of adenosine receptor subtypes and their agonists or antagonists in neurodegenerative diseases treatment.


  19/36

  Tytuł oryginału: Aktywność egzoglikozydaz ślinianek podżuchwowych w doświadczalnym zatruciu chlorkiem kadmu : praca doktorska
  Autorzy: Zalewska Anna, Zwierz Krzysztof (promot.).; Akademia Medyczna Zakład Biochemii Farmaceutycznej, Zakład Toksykologii w Białymstoku
  Źródło: 2002, 122 k. : il., tab., bibliogr. 192 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/19870

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury


  20/36

  Tytuł oryginału: Brodawka łojotokowa (Verruca seborrhoica).
  Opracowanie edytorskie: Zalewska Anna (Oprac.).
  Źródło: Lek. Rodz. 2002: 7 (9) s.105, il.
  Sygnatura GBL: 313,362

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • dermatologia i wenerologia

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa


  21/36

  Tytuł oryginału: Związek pomiędzy zdarzeniami a działaniami niepożądanymi w badaniach klinicznych w różnych dziedzinach medycyny : praca doktorska
  Autorzy: Zalewska Katarzyna, Czarnecki Andrzej (promot.).; Instytut Leków Centrum Farmakoepidemiologii, Centralna Ewidencja Badań Klinicznych w Warszawie
  Źródło: 2002, 87 k., [21] k. : il., tab., bibliogr. 127 poz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20083

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  22/36

  Tytuł oryginału: Zastosowanie analizy kwasów mikolowych w diagnostyce gruźlicy i mikobakterioz - 3 lata doświadczeń.
  Tytuł angielski: Aplication of mycolic acids analysis in diagnostic procedure of tuberculosis and mycobacteriosis - there-year experience.
  Autorzy: Walkiewicz Renata, Safianowska Aleksandra, Grubek-Jaworska Hanna, Zalewska-Sch”nthaler Natalia, Glapiński Jarosław, Chazan Ryszarda
  Źródło: Pneumonol. Alergol. Pol. 2002: 70 (9/10) s.444-449, tab., bibliogr. 16 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,096

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pulmonologia
 • mikrobiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was to estimate the utility of the HPLC-based method of mycolic acids analysis to classify Mycobacterium species in routine diagnostic procedure on the basis of own three-year experience. 2142 patients' specimens were examined. 141 AFB were cultured. 36.2 p.c. strains were classified as M. tuberculosis complex by HPLC. The idenification was confirmed by AMPLICOR MTB (Roche diagnostic, USA). M. xenopi (17.0 p.c.), M. kansasii (14.2 p.c.) and M. gordonae (14.2 p.c.) were the most frequent identified out of nontuberculous mycobacteria. Four mycobacteriosiss cases were suspected because of repeated identification of the isolated strains. 136 strains on L-J slant shipped from other center were identified. We confirm that the HPLC method is highly effective and specific for Mycobacterium species classification, which can be performed in no more than a couple of hour. In opinion it is a very helpful tool, hard to replace in diagnostic procedure of tuberculosis and mycobacteriosis.


  23/36

  Tytuł oryginału: Rola kalcytoniny w leczeniu osteoporozy.
  Autorzy: Sawicki Andrzej, Zalewska Barbara
  Źródło: Prz. Urol. 2002 (4) s.54, 56-57, il.
  Sygnatura GBL: 313,626

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • traumatologia i ortopedia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  24/36

  Tytuł oryginału: Świerzb (scabies) - nora świerzbowa.
  Opracowanie edytorskie: Zalewska Anna (Oprac.).
  Źródło: Lek. Rodz. 2002: 7 (11) s.29, il.
  Sygnatura GBL: 313,362

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • dermatologia i wenerologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  25/36

  Tytuł oryginału: Atopowe zapalenie skóry. Diagnostyka i metody leczenia.
  Autorzy: Zalewska Anna
  Źródło: Lek. Rodz. 2002: 7 (11) s.34, 36-40, il., tab.
  Sygnatura GBL: 313,362

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • immunologia
 • dermatologia i wenerologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Tło: Atopowe zapalenie skóry jest chorobą szeroko rozpowszechnioną, gdyż dotyczy aż około 10 proc. dzieci; co więcej w ciągu ostatnich 30 lat częstość jego występowania wzrosła z 4 proc. do 12 proc. Cel: Artykuł przedstawia kolejne fazy rozwoju atopowego zapalenia skóry, czynniki zaostrzające chorobę oraz metody postępowania terapeutycznego w warunkach praktyki lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. Omówienie: W diagnostyce choroby podstawą rozpoznania jest wywiad oraz obraz kliniczny choroby. Natomiast w warunkach podstawowej opieki zdrowotnej kluczowym zadaniem jest opanowanie świądu oraz właściwa pielęgnacja skóry pacjentów za pomocą środków nawilżających i natłuszczających, a w przypadkach zaostrzeń okresowo stosowanych miejscowych preparatów kortykosteroidowych.


  26/36

  Tytuł oryginału: Możliwość przetrwałej replikacji HBV u chorych wykazujących serologiczne dowody eliminacji wirusa.
  Tytuł angielski: Possibility of peristent replication of HBV in patients with serological evidence of virus elimination.
  Autorzy: Simon Krzysztof, Piszko Paweł, Rotter Katarzyna, Zalewska Małgorzata, Gładysz Andrzej
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 13 (78) s.506-508, bibliogr. 11 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • choroby zakaźne

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Zakażenie HBV jest jednym z najistotniejszych problemów epidemiologicznych współczesnego świata ze względu na rozpowszechnienie (ok. 350 mln nowych przypadków zakażenia) i kliniczne konsekwencje, w tym przewlekłe zapalenie i marskość wątroby oraz pierwotny rak wątroby. Autorzy omawiają chorych z klinicznymi objawami przewlekłego WZW B. Mimo dowodów serologicznych, w ujęciu tradycyjnym wskazujących na całkowitą eliminację HBV, w jednym przypadku potwierdzono czynną replikację HBV, a w drugim taka replikacja była wysoce prawdopodobna. Obserwacje oparto na wynikach badań molekularnych, histopatologicznych, biochemicznych i reakcji na leczenie lamiwudyną.

  Streszczenie angielskie: Hepatitis B virus infection remains a major epidemiological health problem worldwide, due to the high prevalence (350 mln new cases per year) and clinical consequences of this infection including chronic hepatitis, liver cirrhosis and primary liver cancer. Two cases of patients with clinical symptoms of chronic hepatitis B without traditional serological markers, pointing to active hepatitis B viral replication, were presented The diagnosis has been confirmed by molecular methods, typical histopathology of liver biopsy specimens, and biochemical improvement after lamivudine treatment.


  27/36

  Tytuł oryginału: Rak podstawnokomórkowy (nabłoniak).
  Tytuł angielski: (Carcinoma basocellulare, epithelioma).
  Opracowanie edytorskie: Zalewska Anna (Oprac.).
  Źródło: Lek. Rodz. 2002: 7 (10) s.41, il.
  Sygnatura GBL: 313,362

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • dermatologia i wenerologia

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  28/36

  Tytuł oryginału: Świerzb (Scabies) - wykwity wtórne.
  Opracowanie edytorskie: Zalewska Anna (Oprac.).
  Źródło: Lek. Rodz. 2002: 7 (12) s.36, il.
  Sygnatura GBL: 313,362

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • dermatologia i wenerologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  29/36

  Tytuł oryginału: The metabolism of L-rhamnose in Mycobacterium smegmatis. [P.] 2: L-rhamnulose kinase.
  Tytuł polski: Metabolizm L-ramnozy w Mycobacterum smegmatis.
  Autorzy: Miazga-Karska Małgorzata, Zalewska Justyna
  Źródło: Ann. UMCS, Sect. DDD 2002: 15 s.89-97, il., tab., bibliogr. 14 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 312,920

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny


  30/36

  Tytuł oryginału: Wpływ terapii antyretrowirusowej na wiremię HCV u pacjentów zakażonych HIV/HCV w początkowym okresie leczenia.
  Tytuł angielski: Effect of antiretroviral treatment on HCV viremia levels in patients HIV/HCV co-infected during initial phase of therapy.
  Autorzy: Inglot Małgorzata, Gąsiorowski Jacek, Knysz Brygida, Zalewska Małgorzata, Gładysz Andrzej
  Źródło: Probl. HIV AIDS 2002: 8 (1/2) s.1-4, il., tab., bibliogr. 15 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,276

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • aIDS
 • choroby zakaźne
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • dorośli 19-44 r.ż.

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono ocenę wpływu HAART (highly active antiretroviral therapy) na poziom wiremii HCV u pacjentów z koinfekcją HIV/HCV. Badania przeprowadzono u osób leczonych przed rozpoczęciem terapii i po 12 tygodniach jej prowadzenia oraz dwukrotnie w odstępie 12 tygodni u osób nieleczonych. Stwierdzono statystycznie istotny wzrost wartości wiremii HCV u osób otrzymujących leki antyretrowirusowe, a u osób nieleczonych nieistotny statystycznie spadek wiremii HCV. Ponadto, w ciągu 12 tygodni HAART nie stwierdzono poważniejszej hepatotoksyczności leków antyretrowirusowych, dotyczyło to także chorych leczonych newirapiną. Ze względu na interesujące wyniki i wagę problemu badania będą kontynuowane.

  Streszczenie angielskie: The effect of HAART on HCV viremia levels in patients with HIV/HCV co-infections was evaluated. HCV viremia levels were detected before starting of treatment and on week 12 in treatment patients and two times during 12 weeks on untreated persons. The increase of viremia levels was confirmed (statistically significant) in patients treated with antiretrovirals and decrease of HCV viremia in untreated subjects. We did not observe hepatotoxicity of the antiretroviral drugs (including nevirapine). These are only a preliminary resuylts and need further observations.


  31/36

  Tytuł oryginału: Mutacje w genach odwrotnej transkryptazy u pacjentów zakażonych HIV-1 przed rozpoczęciem terapii antyretrowirusowej oraz w momencie jej niepowodzenia - obserwacje własne.
  Tytuł angielski: Mutations in the reverse transcriptase genes in HIV-1 infected patients before initiation of antiretroviral treatment and at the moment of treatment failure.
  Autorzy: Gąsiorowski Jacek, Knysz Brygida, Zalewska Małgorzata, Inglot Małgorzata, Gładysz Andrzej
  Źródło: Probl. HIV AIDS 2002: 8 (1/2) s.5-14, il., tab., bibliogr. 45 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,276

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • aIDS
 • genetyka
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.

  Streszczenie polskie: Celem pracy była analiza częstości występowania w kohorcie wrocławskiej mutacji w genach odwrotnej transkryptazy HIV, warunkujących obniżoną wrażliwość na analogi nukleozydowe, zarówno przed rozpoczęciem HAART, jak i w momencie niepowodzenia leczenia. Badania wykrywające mutacje punktowe wykonano u 91 osób zakażonych HIV-1, u których liczba kopii HIV RNA była ň od 10000/mL. Stosowano test InnoLiPa. Obecność mutacji warunkujących obniżoną wrażliwość na analogi nukleozydowe wykryto u 80 pacjentów, w tym u 3 (5,3 proc.) osób z grupy nigdy uprzednio nieleczonych i u 10 (41,6 proc.) osób w momencie niepowodzenia terapii z grupy otrzymującej HAART. Najczęściej stwierdzaną mutacją była V184 odpowiedzialna za oporność na lamiwudynę. Niski odsetek mutacji w genach odwrotnej transkryptazy u pacjentów uprzednio nieleczonych i wysoki u osób z niepowodzeniem terapii uzasadnia wykonywanie badań lekooporności w tej ostatniej grupie pacjentów.

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was to estimate the frequency of mutations in reverse transcriptase genes that lead to decreased susceptibility to nucleoside analogues, both before initiation HAART and at the moment of treatment failure. The tests for mutations were done in 91 patients (pts). InnoLiPa test was used in pts with HIV RNA ň10000 copie/mL. Mutations leading to decreased susceptibility to nucleoside analogues were found in 80 pts. Among them were 3 (5.3 p.c.) pts not treated and 10 (41.6 p.c.) pts receiving HAART at the moment of treatment failure. Most frequently V184 mutation (decreased susceptibility to lamivudine) was found. Low frequency of the mutations in reverse transcriptase genes in not treated pts and high frequency in pts on HAART can suggest that tests for mutations should be done at the time of treatment failure.


  32/36

  Tytuł oryginału: Diagnostyka laboratoryjna zakażeń Helicobacter pylori.
  Tytuł angielski: The laboratory diagnostics of Helicobacter pylori infection.
  Autorzy: Zalewska-Ziob Marzena, Wiczkowski Andrzej
  Źródło: Diagn. Lab. 2002: 38 (4) s.415-427, bibliogr. 38 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,135

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • gastroenterologia

  Streszczenie polskie: Zakażenie Helicobacter pylori odgrywa istotną rolę w rozwoju patologii przewodu pokarmowego. W wielu badaniach udowodniono wpływ tej bakterii na powstawanie zmian zapalnych oraz choroby wrzodowej żołądka i dwunastnicy a także nowotworów żołądka. Istnieje wiele metod pozwalających na wyrkywcie tego patogenu, jednak nie wszystkie odznaczają się wystarczająco dużą czułością i swoistością. Inne natomiast, jak badania molekularne, z uwagi na wysokie koszty i wymogi aparaturowe, nie weszły jeszcze do rutynowej diagnostyki. W przedstawionej pracy dokonano przeglądu metod stosowanych w wykrywaniu zakażenia H. pylori. Omówino ich zasady oraz przydatność w diagnostyce klinicznej.

  Streszczenie angielskie: Helicobacter pylori infection is of great importance in the development of alimentary tract pathology. In many studies the influence of the bacteria on inflammation initiating and on gastric and duodenal ulcer were proved, as well as on gastric tumors. Many methods allow the detection of the pathogen; however, not all of them are characterized by sufficient sensitivity and specificity. Other methods, such as molecular investigations are not yet implemented in routine diagnostics because of their high cost and the requirement for special equipment. In the presentation paper, a review about methods used in the detection of Helicobacter pylori infection was performed. The matter under discussion was the principles and their usefulness in clinical diangostics.


  33/36

  Tytuł oryginału: Terapia fotodynamiczna w trądziku pospolitym.
  Tytuł angielski: Photodynamic therapy in acne vulgaris.
  Autorzy: Zalewska Anna, Kołłątaj Monika
  Źródło: Dermatol. Estet. 2002: 4 (2) s.94-96, 98, bibliogr. 15 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,496

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • dermatologia i wenerologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono współczesne poglądy na leczenie trądziku pospolitego metodą fotodynamiczną z zastosowaniem światła niebieskiego o długości fali 407-420 nm, wykorzystującą zdolność Propionibacterium acnes do syntezy porfiryn. Terapia ta może być uznana za wspomagającą w postępowaniu z pacjentami z umiarkowanie ciężką postacią trądziku grudkowo-krostkowego.

  Streszczenie angielskie: Contemporary literature data on photodynamic therapy in acne vulgaris using blue light (407-420 nm) and a natural source of porphyrins synthesised by Propionibacterium acnes bacteria was presented. This therapy could be regarded as an adjuvant one in cases of moderate acne vulgaris.


  34/36

  Tytuł oryginału: Kwas azelainowy w leczeniu przebarwień skóry.
  Tytuł angielski: Azelaic acid in hyperpigmented lesions treatment.
  Autorzy: Zalewska Anna
  Źródło: Case Rep. Clin. Pract. Rev. 2002: 3 (3) s.223-227, tab., bibliogr. 32 poz.
  Sygnatura GBL: 313,612

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • dermatologia i wenerologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • zwierzęta

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono właściwości oraz mechanizm działania kwasu azelainowego, który to związek jest stosowany z dobrym efektem w leczeniu przebarwień, szczególnie o charakterze pozapalnym w trądziku pospolitym i różowatym.


  35/36

  Tytuł oryginału: Co nowego w badaniach nad zakażeniem HIV/AIDS. Wrażenia z XIV Międzynarodowej Konferencji na temat AIDS w Barcelonie.
  Autorzy: Gładysz Andrzej, Gąsiorowski Jacek, Knysz Brygida, Inglot Małgorzata, Rymer Weronika, Szymczak Aleksandra, Zalewska Małgorzata
  Źródło: Przew. Lek. 2002 (9) s.65-70, bibliogr. 5 poz. - 14 Międzynarodowa Konferencja nt. AIDS Barcelona 07. 2002
  Sygnatura GBL: 313,495

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • aIDS

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • sprawozdanie

  Streszczenie polskie: Kolejna już XIV Międzynarodowa Konferencja na temat AIDS, która odbyła się w lipcu br. w Barcelonie, nie przyniosła naukowych rewelacji, ale uświadomiła uczestnikom, a zapewne także i społeczeństwu świata, że AIDS przestał już być tylko problemem medycznym, ale stał się także politycznym, społecznym i ekonomicznym.


  36/36

  Tytuł oryginału: Kliniczna i radiologiczna ocena stanu przyzębia chirurgiczno-ortodontycznie leczonych zatrzymanych kłów w szczęce na podstawie piśmiennictwa.
  Autorzy: Zalewska Anna, Dyras Marta, Stós Wojciech, Siegel Renata
  Źródło: Porad. Stomatol. 2002: 2 (6) s.16-18, il., bibliogr. 18 poz.
  Sygnatura GBL: 313,636

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W pracy dokonano przeglądu dostępnego piśmiennictwa na temat oceny stanu przyzębia zatrzymanych kłów w szczęce po ich chirurgicznym odsłonięciu i leczeniu ortodontycznym. Porównano poszczególne parametry charakteryzujące wydolność tkanek przyzębia zębów zatrzymanych z grupą kontrolną, którą stanowiły kły samoistne wyrznięte po przeciwnej stronie łuku zębowego.

  stosując format: